Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Testamente

Vad är en testamentsexekutor?

Fråga:

Vad är en testamentsexekutor? Vilka är dens uppgifter?

Svar:

En testamentsexekutors roll är att se till att testamentet blir verkställt. Att egendomen i dödsboet  fördelas enligt vad som står i testamentet. Som exekutorn väljer man vanligtvis  den jurist som hjälpt till att upprätta testamentet.

Om det är så att man har en komplex familjesituation kan det vara bra att skriva in en exekutor i sitt testamente. Vill du veta mer om testametente? Boka tid hos någon av våra jurister.

Varför är det viktigt med ett testamente?

Fråga:

Varför ska man upprätta ett testamente?

Svar:

Det finns många fördelar med att skriva ett testamente. För det första så är det din chans att säkerställa att det du lämnar efter dig fördelas enligt din vilja. En annan fördel är att ett testamente kan underlätta för dina efterlevande och minska risken för tvister och osämja mellan dina nära och kära. 

Förutom att upprätta ett testamente kan det vara bra att fylla i Vita Arkivet. Genom att fylla i Vita Arkivet kan du själv bestämma hur du vill ha det på din begravning, vilket i många fall kan vara ett stöd för de efterlevande. Här kan du läsa mer om Vita Arkivet.

   

Gäller lagen om uppskjuten arvsrätt trots testamente med laglottsförbehåll?

Fråga:

Min man och jag skrev ett testamente 1983 för att skydda oss mot våra gemensamma barns arvsrätt när den förste av oss avlider. När jag var i bankfacket senast och läste igenom detta upptäckte jag att det står att den efterlevande "skall med undantag av bröstarvinges laglott erhålla all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt". Då jag vet att det sedan en tid finns en lag som säger att gemensamma barn inte kan kräva något alls när den förste föräldern dör, undrar jag om vi måste riva testamentet för att barnen inte skall få sin laglott eller om den nya lagen gör att vi ändå ärver allt efter varandra?

Svar:

Det är rätt att gemensamma barn idag inte kan kräva något alls förrän den efterlevande föräldern också avlider. Men den nya lagen har inte tagit över det som står i ert testamente, "med undantag av bröstarvinges laglott", vilket gör att ni idag har ett sämre skydd än ni skulle ha utan ett testamente. Vill ni att barnen ska ärva er först efter att ni båda är borta bör ni därför riva testamentet.

Upprätta sitt eget testamente?

Fråga:

Kan jag själv upprätta mitt testamente eller måste jag gå till en jurist?

Svar:

Det finns inte någon lagstiftning som säger att du måste gå till en jurist för att upprätta ett testamente. Vad som dock är viktigt att tänka på att att det finns vissa formkrav när det kommer till testamenten, dessa måste följas för att testementet ska vara giltigt. Bland annat måste testamentet vara skriftligt och bevittnas av två närvarande vittnen.

En av fördelarna med att gå till en jurist är att de har koll på de formkrav som regleras i Ärvdabalken samt att de kan hjälpa dig att säkerställa att testamentet är korrekt innehållsmässigt.

Testamente mellan sambor?

Fråga:

Kan man som sambor upprätta ett testamente som ger den efterlevande rätten att sitta i orubbat bo (förutom de procent bröstarvinge ska ha)?

Svar:

Visst kan du det! Du har möjlighet att skjuta upp barnens arvsrätt till den dag då ni båda är döda. Däremot har barnen, om de inte vill respektera sin förälders önskan, rätt att kräva den s.k. laglotten, vilket är halva arvet efter föräldern.

Hitta kontor