Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Sambo

När räknas jag som sambo?

Fråga:

När jag flyttade samman med min sambo var äktenskapsskillnaden med min f.d. make inte klar. Räknas jag som sambo redan från första dagen eller först när skilsmässan var klar?

Svar:

Sambolagen gäller enbart ogifta personer och därför betraktades ni i lagens mening som sambor först när din äktenskapsskillnad vann s.k. ”laga kraft”, d.v.s. när skilsmässan gick igenom.

Hitta kontor