Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Juridik

Vad är juridik?

Fråga:

Vad är juridik och hur kan den göra skillnad?

Svar:

Om man slår upp ordet juridik beskrivs det i böcker lite torrt som läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. För oss som arbetar vid Familjens jurist är juridiken inte bara lagar och paragrafer utan ett av verktygen för att kunna hjälpa våra klienter genom livets olika faser. Det verktyget måste kompletteras med lyhördhet och erfarenhet för att komma till sin rätt. Juridik omfattar många situationer så finns det också många olika inriktningar: finansrätt, straffrätt, arbetsrätt, familjerätt, miljörätt, folkrätt och medicinsk rätt är några exempel. Vi brinner för den juridiken som gör skillnad i människors vardag; familjejuridik, humanjuridik, privatjuridik är några av samlingsnamnen som inrymmer alla viktiga livshändelser. Vi företräder människor och inte företag. När du vänder dig till oss för hjälp med ditt juridiska ärende får du alltid den samlade erfarenheten av över 240 medarbetare på 33 kontor. Du kan här på vår hemsida läsa mer om oss och varför vi blivit Sveriges ledande byrå inom privatjuridisk rådgivning.

Hitta kontor