Hoppa till innehållet

Nyheter

Här samlar vi all information om våra aktuella händelser, pressmeddelanden och poddar. 

14 november, 2022

Familjens Jurist firar 20 år

I oktober var det 20 år sedan Familjens Jurist öppnade sitt första kontor, med målsättningen att göra juridiken enklare och mer tillgänglig för alla. Kombinationen av personlig rådgivning och utvecklingen av flera digitala tjänster har gjort Familjens Jurist till Sveriges största juristbyrå. Grunden till Familjens Jurist lades redan på 1970-talet när Begravningsföreningen Fonus grundades, och det bildades specifika bouppteckningsavdelningar. Med tiden växte även efterfrågan för familjejuridik, och 2002 slog dörrarna till det första Familjens Jurist-kontoret upp. Idag har Familjens Jurist drygt 350 medarbetare runt om i landet som arbetar inom familjerätt, fastighetsrätt och företagsjuridik för småföretagare. - Våra jurister brinner för den personliga rådgivningen och att juridiken är en rättighet för alla. De är otroligt engagerade, och vi är så hedrade att vi har flera medarbetare som varit med oss sedan starten. Dessutom har vi satsat mycket på att utveckla digitala tjänster för att sänka tröskeln till att söka juridisk hjälp ytterligare. Genom åren har vi även utvecklat nära samarbeten med flera andra aktörer för att kunna erbjuda helhetslösningar när man exempelvis ska skilja sig eller när någon går bort, säger Victoria Thore, vd på Familjens Jurist. Livets stora händelser är nära bundna till juridiken – oavsett om det gäller äktenskap, barn, företagande eller livets slut. Därför fokuserar de digitala tjänsterna hos Familjens Jurist på att öka kunskapen, förenkla juridiken och att göra det enkelt att få vägledning. Bland de senaste innovationerna finns den digitala tjänsten Livspusslet som är utvecklat tillsammans med flertalet samarbetspartners för att stötta i vardagen, Bouppteckna.se är den första digitala tjänsten som guidar de som väljer att göra en bouppteckning på egen hand och Legalite erbjuder interaktiva videotjänster och gratis avtalstjänster. För de som står utanför det digitala livet finns även digitala coacher som man kan boka telefontid med för att få hjälp och guidning. Alla tjänster finns att hitta via Familjens Jurists hemsida. Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

10 november, 2022

Familjens Jurist tar fram ny metod för att minska konflikter vid separation

Familjens Jurist hjälper varje år tusentals par med juridiken kring skilsmässa och separation. Det kan kännas utmanande att få alla bitar på plats och att hålla sams under separationen. Därför vill vi göra det enklare att separera på ett så bra sätt som möjligt som håller långsiktigt. Det finns mycket att tänka på och många steg att ta sig genom under en separation. Förutom det praktiska och juridiska är det ofta väldigt känslomässigt tungt. Familjens Jurist har därför, utifrån expertis och år av erfarenhet, arbetat fram en metod tillsammans med familjerättsexperter och terapeuter hos Mind Sverige, med målbilden att minska konflikter och sätta familjens välmående i fokus. - Det är många par och familjer som kommer till Familjens Jurist med tankarna inställda på att lösa juridiken men känslorna brukar snabbt hamna i fokus. Det är såklart helt naturligt och det är också viktigt att låta hela processen ha sin gång. Det är svårt att veta vilket ben man ska stå på och hur man ska ta sig genom separationen på bästa sätt för alla inblandade. Vår metod har utvecklats för att hjälpa fler par att separera på ett så bra och långsiktigt hållbart sätt som möjligt och hjälpa till att förebygga framtida konflikter, säger Victoria Thore, vd på Familjens Jurist. Metoden innebär att man blir erbjuden ett coachande samtal med en terapeut innan bodelningen för att reda ut olika frågor innan det är dags att träffa juristen för att få hjälp med det rättsliga. Därefter träffar man terapeuten igen för att den framtida relationen ska bli så bra som möjligt och med det minska risken för eventuella konflikter. Vill man göra bodelningen själv utan att träffa en jurist ingår ett coachande samtal hos Mind Sverige som bokas i efterhand även för de digitala tjänsterna. I de fall det finns gemensamma barn i relationen har Familjens Jurist ett samarbete med Varannan Vecka appen. I appen erbjuds föräldrar ett verktyg för planering av semestrar och skollov, samarbetsforum och informationskanaler, något som underlättar det framtida samarbetet med fokus på barnen. För mer information läs här. Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

06 oktober, 2022

Företagande under en lågkonjunktur - juristens bästa tips

Just nu spås Sverige gå in i en lågkonjunktur vilket kommer påverka olika grupper och individer i samhället - inte minst egenföretagare. Under oroliga tider är det särskilt viktigt att ha juridiska handlingar på plats för att skydda både sig själv och företaget. Peder Lundgren, expert inom företagsjuridik på Företagarens Jurist, ger sina bästa tips på hur man ska tänka under en lågkonjunktur. När vi går mot oroliga tider tenderar konkurserna att öka. Oroliga småföretagare är rädda att tvingas stänga sin verksamhet efter höjda elpriser, hyror och minskad konsumtion. För att minimera risken för konkurs och samtidigt skydda sin privata ekonomi är det särskilt viktigt att gå igenom såväl företagsstruktur som avtal. - Det finns många olika bolagsformer att välja mellan och alla har sina för- och nackdelar. Vill man separera sin privatekonomi från företagets kan ett aktiebolag vara fördelaktigt. Då riskerar du inte att behöva använda dina privata tillgångar om företaget får svårt att betala sina skulder. När det gäller avtal bör man kolla igenom att man har samarbets-, leverantörs- och anställningsavtal på plats. Med ett skriftligt avtal blir det tydligare för alla parter – vilket minskar risken för tvist, säger Peder Lundgren på Företagarens Jurist. Samtidigt lever vi i en tid då många skiljer sig och historiskt sett tenderar skilsmässorna att öka under oroliga tider. Ett vanligt misstag är att man som företagare tror att företaget inte inkluderas i en bodelning vid en skilsmässa, vilket endast gäller om man skrivit ett äktenskapsförord. Är man flera parter inom företaget och har skrivit ett kompanjonavtal är det vanligt att det står att företaget ska skrivas som enskild egendom, men det regleras alltid genom separata äktenskapsförord hos parterna. - Vi vet alla att livet kan ta en plötslig vändning. Det är därför viktigt att fundera på redan i ett tidigt stadie vad som händer med bolaget om du eller någon annan part exempelvis skiljer sig. För även om det kan vara svårt att tro så påverkar en skilsmässa inte bara en som privatperson. Här behöver man fundera på om man är beredd att dela lika på ett företag som man byggt upp själv, med en före detta make eller maka. Har man inte äktenskapsförord och testamente på plats finns det stor risk för konflikt inom företaget i ett senare stadie, speciellt om man är flera ägare, säger Peder Lundgren. Juristens tre viktigaste råd till egenföretagare under en lågkonjunktur Långsiktighet – vårda dina affärsrelationerEn lågkonjunktur kan innebära svårigheter för både dig och dina leverantörer. Många gånger kan det vara bättre att försöka hitta lösningar om exempelvis en samarbetspartner får svårt att leverera än att säga upp ett avtal och hävda avtalsbrott. Er affärsrelation lever förhoppningsvis kvar även efter lågkonjunkturen. Skriv äktenskapsförordSkilsmässorna tenderar att öka under oroliga tider. För att undvika att delar av företaget hamnar i en före detta makas/makes ägor behöver du skriva ett äktenskapsord. Annars finns det risk att företagets tillgångar eller aktier ingår i en bodelning vilket innebär att den ena maken har rätt till hälften av företaget och måste lösas ut om man inte vill driva företaget ihop. Är man fler delägare i ett företag bör man även avtala att alla som är gifta ska ha äktenskapsförord som förtydligar vad som gäller med företaget vid en eventuell skilsmässa. Skriv avtalFinns det flera delägare bör man skriva ett aktieägaravtal eller kompanjonavtal. Det är viktigt att täcka in många detaljer, hur vinsten ska fördelas, vad som händer om ni skulle bli osams – eller om någon av er väljer att lämna företaget. Här bör man även avtala om att kvarvarande aktieägare ska erbjuda sig att köpa en delägares aktier om någon skulle avlida. Man kan också lägga till regler om att en arvinge alltid måste erbjuda övriga tidigare aktieägare att köpa den avlidnes aktier, det vill säga hembud. Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

20 september, 2022

Nya plattformen Legalite förenklar juridiken

Digitaliseringsresan fortsätter för Familjens Jurist som lanserar den nya plattformen Legalite – en samlingsplats för att tillgängliggöra juridiken för alla. Juridiken var länge eftersatt i digitaliseringen men idag är möjligheterna stora att digitalt upprätta testamente, hyresavtal eller liknande. Victoria Thore, vd på Familjens Jurist, menar dock att det kan vara svårt att navigera i informationen och att tröskeln är fortsatt hög när det kommer till att faktiskt söka juridisk hjälp. - Jag har full förståelse för att det är svårt att veta var man ska börja, och att man dribblas bort av svåra begrepp, termer och långa texter som förvirrar mer än de hjälper. På Legalite kommer vi därför fokusera på att tillgängliggöra och förenkla processen. Genom interaktiva filmer anpassar sig plattformen efter dig personligen, och det du vill ha hjälp med, säger Victoria Thore. Familjens Jurist har under många år digitaliserat och förenklat juridiken. Den nya plattformen Legalite är en samlingsplats för juridiska behov i vardagen, allt från huruvida man behöver söka bygglov till vad som gäller när man vill lämna tillbaka en vara man köpt. Plattformen innehåller kostnadsfria digitala vägledningar och guider, avtalstjänster och interaktiva videotjänster – där man får automatiserad individuell bedömning i realtid.  - Vi lever i en värld där digitala teknologier, plattformar och ekosystem blir allt viktigare. I denna digitalisering är det extra viktigt att vi också går mot en mer användarvänlig utveckling där vi helt enkelt demokratiserar juridiken. Legalite är ett steg i rätt riktning, och en innovation som gör skillnad på riktigt, säger Charlotta Kronblad, post. doc. på Handelshögskolan inom innovation och teknologi. Legalite innehåller både avtal och andra viktiga dokument som kan behövas, samt interaktiva guider som hjälper personer att få koll på sin juridiska situation. På Legalite samlas även andra digitala tjänster från Familjens Jurist, som Digitala Coachen och Bouppteckna.se. Plattformen kommer vara central i den digitala utvecklingen av nya juridiska tjänster. Här kan du besöka Legalite. Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

08 augusti, 2022

DN Debatt: Ett barn bör ha rätt till fler än två juridiska föräldrar

Caroline Sörgjerd, Juris doktor och senior jurist på Familjens Jurist tar upp frågan om att den juridiska definitionen av föräldrar behöver uppdateras i en debattartikel på DN, publicerad den 6 augusti 2022. Nedan finns korta utdrag från debatten, hela artikeln kan läsas i sin helhet här. Vissa delstater i USA erkänner i dag fler än två föräldrar. I Ontario, Kanada, är det möjligt att registrera upp till fyra föräldrar. Det är dags att lägga en till pusselbit i vår samhällsberättelse. En ordentlig utredning behövs för att undersöka hur man på bästa sätt genomför en lagändring även i Sverige. Dagens familjekonstellationer förändras ständigt och med dem samhällets syn på vem som räknas som förälder. Idag kan en familj se ut på många olika sätt. De flesta uppföljningar av familjekonstellationer utgår från att en familj består av högst två föräldrar. I själva verket ser verkligheten annorlunda ut och många barn växer upp med fler föräldrar än två. Exempel på det är bonusfamiljer där föräldrar separerat och träffat nya partners som också axlar föräldrarollen eller regnbågsfamiljer där det är fler än två personer som har valt att starta familj tillsammans. I och med att lagen erkänner bara två föräldrar, oavsett hur det ser ut i praktiken, är det tydligt, enligt Caroline Sörgjerd, att vi behöver uppdatera och ompröva vår syn på vad en familj och en förälder är, för att ge fler barn rätt till sina föräldrar. Icke-juridiska föräldrar i regnbågs- eller bonusfamiljer har inte tillgång till information om till exempel barnets skolgång eller vård, utan måste gå via barnets juridiska vårdnadshavare. I händelse av en separation eller skilsmässa har de ingen möjlighet att via en domstol verka för att få till ett umgänge även om de har funnits med och älskat barnet från start. När föräldrarna inte längre är överens om att vara föräldrar tillsammans så kan barnet alltså riskera att förlora kontakten med en förälder. Om vårdnadshavarna avlider så är det inte en självklarhet att barnet får tas om hand av den som varit förälder. Det borde vara givet att juridiken ska skydda barnets rätt till alla sina föräldrar och inte bara till föräldrarna ”på pappret”. Caroline Sörgjerd anser att en ordentlig undersökning av för- och nackdelar behöver göras av hur man på bästa sätt genomför en sådan lagändring. Sverige är ett öppet och progressivt land, som historiskt sett vågat sticka ut hakan och införa nydanande regler som speglar hur människor faktiskt lever sina liv. För att tillgodose barnets rätt till sin familj måste regleringen nu uppdateras igen, så att ”barnets bästa” inte bara blir tomma ord utan något som värnas i praktiken. För att läsa hela artikeln ”Ett barn bör ha rätt till fler än två juridiska föräldrar” klicka här.

20 juli, 2022

Privatleasing av bil: en dyr affär vid skilsmässa, separation eller dödsfall

Många svenskar privatleasar sin bil. Det kan vara ett bekvämt alternativ istället för bilköp, men det finns en hel del saker att tänka på om något skulle gå fel. Är du dessutom gift eller sambo är det ytterligare aspekter att ha koll på. Oscar Coronel från Familjens Jurist reder ut de vanligaste fallgroparna.   Att leasa en bil har under de senaste åren blivit ett populärt sätt att skaffa bil på. En Sifo-undersökning från SBM Försäkring säger att idag står privatleasing för nära hälften av all nybilsförsäljning på privatmarknaden. Även om det kan vara ett smidigt sätt att skaffa en bil på finns det många fallgropar att se upp för, framförallt ur ett juridiskt perspektiv. - Privatleasing av bil är som ett abonnemang som oftast tecknas med ett företag under en treårsperiod. Månadskostnaden beror på vilken modell, extrautrustning och planerad körsträcka du väljer. Det sistnämnda får du inte överskrida under den avtalade leasingperioden vilket är något som många har dålig koll på, säger Oscar Coronel, senior jurist och kompetensansvarig inom konsumenträtt på Familjens Jurist. Om du kört mer än den körsträcka du uppgett kan kostnaden för de extra milen (så kallade övermil) bli mycket hög. Om du höjer körsträckan kan det också innebära att leasingavgiften höjs avsevärt - Rent generellt har du som konsument ett svagt skydd, och till skillnad från om du köper en bil omfattas du inte av konsumentköplagen. Istället är det alltid villkoren i avtalet som styr. Är du gift eller sambo är det ytterligare aspekter att ha koll på eftersom avtalen oftast inte tar hänsyn till en plötsligt förändrad livssituation. Det är därför väldigt viktigt att du förstår villkoren och vilka risker som finns innan du skriver på avtalet, annars kan en leasingbil bli en väldigt dyr affär, säger Oscar Coronel.  Om du inte håller med leasinggivaren och hamnar i tvist kan du alltid vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en prövning av tvisten. Det kan även förekomma särskilt stränga och oförmånliga avtalsvillkor som strider mot konsumenträtten, exempelvis om du inte har rätt till nedsättning av leasingavgiften oavsett bilens skick. I dessa fall behövs ofta en juridiskt bedömning. Oscar svarar på de viktigaste frågorna att ha koll på: Vad händer om jag avbryter avtalet i förtid?  Då blir du nästan alltid återbetalningsskyldig. Det kan vara väldigt dyrt att avbryta ett leasingavtal i förtid, och det finns i vissa avtal ingen rätt alls att avsluta det i förtid, oavsett om din ekonomiska situation skulle ändras under leasingperioden.  Vad händer om jag inte kan betala månadsavgiften i tid?  Leasinggivaren har då rätt att häva avtalet och kräva ersättning av dig för en del av återstående leasingavgifter, ofta så mycket som 30-40 % och ibland mer. Det kan alltså bli mycket kostsamt om du skulle missa att betala, även om det skulle vara en engångshändelse.  Vad händer om jag skadar bilen?  Du behöver, bortsett från det som kallas för normalt slitage, alltid lämna tillbaka bilen i oskadat skick till leasinggivaren. Om bilen har skador är du alltså skyldig att betala för skadorna.  Vad gäller om jag är sambo eller gift och separerar? Om du separerar eller skiljer dig så omfattas inte en leasad bil av bodelningen. En separation, skilsmässa eller förändrad ekonomisk situation ger dig heller ingen rätt att avsluta leasingen i förtid. Behöver du avbryta ett leasingavtal i förtid kommer du, oavsett vad, bli återbetalningsskyldig för en del av återstående leasingavgifter.  Vad händer om leasingtagaren avlider? Om någon skulle avlida har de flesta leasingavtal regler som gör att avtalet sägs upp omedelbart. Leasingtagarens dödsbo kan då bli skyldigt att betala ersättning för en del av återstående leasingavgifter, ofta så mycket som 30-40 procent och ibland mer. Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

05 juli, 2022

Tänk på detta innan du skaffar fritidshus med släkten

Eftersom fritidshusen under en lång period varit rekorddyra går många i tankarna att köpa en gemensam sommaridyll med vänner eller familj. Det kan vara ett kostnadseffektivt sätt att uppnå drömmen om ett fritidshus, men ur ett juridiskt perspektiv finns det flera fallgropar att undvika. Pandemin och det ökade intresset för att semestra på hemmaplan har gjort att priset på fritidshus rusat. För att nå drömmen om ett fritidshus på en glödhet marknad väljer därför många att köpa fritidshus tillsammans med andra. Men, det många inte tänker på är att den gemensamma sommaridyllen snabbt kan leda till tjafs och bråk och i värsta fall rättsliga processer. - Att samäga ett fritidshus har såklart fördelar. De ekonomiska aspekterna är stora, både när man köper huset och för underhåll och omvårdnad. Det blir också en fin samlingsplats för släkt och vänner att skapa minnen tillsammans. För vissa fungerar samägandet utmärkt, men för andra innebär det en hel del konflikter, säger Fredrik Aldmo, jurist inom fastighetsrätt på Familjens Jurist. Idag regleras samägande av fritidshus av lagen om samäganderätt. Personer som går ihop och köper ett fritidshus blir delägare till huset och äger det som en helhet, vilket innebär att var och en har tillgång till hela egendomen. Dessutom har varje delägare lika mycket att säga till om, oavsett ägarandel. Det innebär att allt som rör fritidshuset måste kommuniceras till samtliga delägare. - En vanlig källa till konflikt är att delägarna har olika ekonomiska förutsättningar eller prioriteringar. En part kanske tycker att fritidshuset behöver rustas upp, medan en annan part anser att huset ska vara lite mer primitivt eller helt enkelt inte vill lägga pengar på att renovera. Här ger lagen stöd för de delägare som inte vill kosta på något onödigt på fastigheten eftersom alla åtgärder som inte är akuta kräver samtycke från samtliga delägare. Innan man köper ett fritidshus med vänner eller familj är det därför viktigt att först sätta sig ned och gå igenom alla detaljer för att undvika bråk i framtiden, säger Fredrik Aldmo. Juristen: de fem viktigaste sakerna att tänka på 1. Skriv ett samäganderättsavtal: Viktigast av allt är att tidigt skriva ett samäganderättsavtal för att på sikt undvika konflikter. Avtalet tar upp hur olika beslut som rör fritidshuset ska fattas och hur det ekonomiska ansvaret ska fördelas. I avtalet kan du även reglera vad som händer om någon av delägarna vill sälja fritidshuset. Man kan även avtala bort möjligheten att begära tvångsförsäljning av fritidshuset för att skydda de delägare som vill behålla egendomen. 2. Ska allt delas lika: Ofta brukar man fördela kostnaderna för fritidshuset utifrån andelen man äger. Äger man en tredjedel brukar man alltså stå för en tredjedel av kostnaderna. Vissa väljer att dela lika på kostnaderna oavsett ägarandel, viktigast är att alla bestämmelser står i samäganderättsavtalet ifall det skulle uppstå konflikt. 3. Alla ska vara med och bestämma: Som utgångspunkt ska alla delägare vara överens om alla renoveringar och ändringar som rör fritidshuset, exempelvis renovering av altan eller brygga. Du kan inte på eget initiativ, utan att meddela andra delägare, genomföra en renovering och förvänta dig att övriga delägare ska betala. Det enda undantaget är om det händer något akut, exempelvis en vattenläcka, som behöver åtgärdas direkt. 4. Vid skilsmässa: En av de vanligaste orsakerna till konflikt är om en av delägarna skiljer sig. Detta eftersom samägda fritidshus ingår i en bodelning och påverkar därmed ägandet av fritidshuset. Det innebär att det finns en risk för att andelen som ingår i bodelningen övergår till delägarens ex och att delägaren vill sälja sin andel för att frigöra kapital. 5. Arv och testamente: Ägandet påverkas också av arv och testamente och när det tillkommer flera, nya ägare kan samägandet bli riktigt svårt. Går en ägare bort ärver arvingarna den bortgångnes del av fastigheten. Dessa personer har då rätt att sälja sin andel om inget annat anges i testamentet. Är viljan att fritidshuset ska behållas inom släkten kan en delägare med hjälp av ett testamente se till att en person har förköpsrätt på fritidshuset. Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

29 juni, 2022

Jurister och terapeuter samarbetar för bättre skilsmässor

Varje år genomgår över 20 000 par en skilsmässa i Sverige, och många barn hamnar i kläm i konflikter om vårdnad, boende och umgänge. Nu går jurister och terapeuter samman för att underlätta i processen, och ge både juridiskt och emotionellt stöd när livet förändras. En skilsmässa är ofta väldigt uppslitande för alla involverade, såväl vuxna som barn. Familjens Jurist och Mind Sthlm lanserar därför den nya tjänsten, Skiljas Tillsammans, där juridiken och psykologin går hand i hand. - Vi upplever att många som vänder sig till oss under en skilsmässa fokuserar på en sak i taget, eftersom det är många frågor som väcks och ska besvaras. När livet står inför en stor förändring är det inte alltid så lätt att navigera och veta var man ska börja. Är det barn involverade är det extra viktigt att man fortsätter vårda relationen även om man inte längre är ett par, för barnets bästa, eftersom man alltid kommer ha en föräldrarelation. Genom vår nya tjänst Skiljas Tillsammans vill vi förenkla processen och föra samman juridiken och psykologin, säger Victoria Thore, VD på Familjens Jurist. Många frågor väcks och ska besvaras vid en skilsmässa, både praktiska och emotionella. I relationer med barn behöver man landa i sin nya föräldrarelation, och hur den blir så bra som möjligt för barnen. - Som förälder är det viktigt att försöka ta barnets perspektiv, och fundera över hur man kan bibehålla en stark familj och föräldrarelation även efter en skilsmässa. Det är lättare sagt än gjort, men man ska komma ihåg att en trygg uppväxt inte handlar om en familj under ett tak. Att skiljas tillsammans innebär att man vill ha en hållbar relation framåt och tar ansvar för sitt välmående, säger Åsa Hedrén Videbaek, VD på Mind Sthlm. Skiljas Tillsammans lanseras den 1 juli och är en digital tjänst som ska verka för en hållbar familjerelation framåt. Paketeringen innebär att man får hjälp med både bodelningsavtal av Familjens Jurist och samtal med en terapeut från Mind Sthlm - för en så bra skilsmässa som möjligt.  Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

07 juni, 2022

Experterna: så undviker du att barnen hamnar i kläm vid skilsmässa

Många barn växer idag upp med skilda föräldrar, och det kan vara svårt att hitta en lösning som gör att barnen inte drabbas. Det är lätt att gå vilse bland alla juridiska termer och lagar som dyker upp när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Inför sommaren väcks dessutom många vårdnadstvister till liv i samband med att semestern ska planeras. I dagens moderna samhälle blir inte alltid livet med en partner som man har tänkt sig. Faktum är att många svenskar skiljer sig, och när barn är involverade uppstår ofta en konflikt om vårdnad. Under 2020 var nästan 66 000 barn med om att deras föräldrar skilde sig, och antalet vårdnadstvister ökar. - Vi kan tydligt se att vårdnadstvister blir allt vanligare, och att fler fall går till domstol, vilket är en oroväckande utveckling. Konflikter mellan föräldrar om vårdnad, boende och umgänge är problematiskt för barnen som drabbas allra hårdast, speciellt i långdragna rättsliga processer. Barnkonventionen är en viktig del av den svenska lagstiftningen, och ska sätta barnets bästa först. Tyvärr speglar det inte verkligheten i många vårdnadstvister idag och mycket av ansvaret läggs över direkt på föräldrarna. När man diskuterar dessa frågor ska man komma ihåg att det är barnens behov som ska tillgodoses och inte föräldrarnas, säger Sanne Andersson, jurist på Familjens Jurist. Har man gemensam vårdnad ska man tillsammans fatta beslut när det gäller barnen, vilket förutsätter att föräldrarna kan komma överens. Men inför sommaren blossar många vårdnadstvister eller konflikter upp på nytt, när umgänget ska anpassas efter semesterveckor och utlandsresor.- Det råder en del missuppfattningar om barnets egen inverkan på vårdnaden, där många tror att barn får bestämma helt själv vilken förälder de vill bo hos, vilket inte stämmer. Däremot ska barn ha inflytande över beslutet enligt svensk lag, och ju äldre barnet är desto tyngre väger deras vilja. Inför semestern är det lätt att man blandar in barnen genom att locka med utlandssemestrar eller andra härliga aktiviteter under sommarlovet och risken är stor att barnen hamnar i en lojalitetskonflikt mellan föräldrarna. Men det är samma regler som gäller kring vårdnaden under sommaren som resten av året, så planera tillsammans och i god tid för att undvika konflikt, förklarar Sanne Andersson. En trygg uppväxt innebär inte nödvändigtvis att hela familjen ryms under ett tak. Det handlar snarare om bra kommunikation föräldrarna emellan, oavsett om de lever tillsammans eller inte - det menar Camilla Linde, leg psykoterapeut och ansvarig för familjerådgivningen på Mind Sthlm.- Det är viktigt att komma ihåg att det oftast inte är uppbrottet eller skilsmässan i sig som skapar långsiktiga problem för barn. Det är snarare hur föräldrarna kommunicerar med och om varandra som påverkar, oavsett om man lever tillsammans eller inte. Konflikt och bråk är alltid jobbigt att växa upp med. Det är viktigt som förälder att ta barnens perspektiv och fråga sig själv hur ens handlingar påverkar barnen. Tycker man det är svårt att kommunicera med varandra utan att bråka bör det ske utan barnen närvarande, och eventuellt tillsammans med en tredje part, säger Camilla Linde. Juristen och psykoterapeutens tre bästa tips för en så bra skilsmässa som möjligt, för barnens skull: Utgå alltid från barnets bästaFundera tidigt på frågor som rör vårdnad, boende, umgänge och underhåll. Det bästa alternativet är om det är möjligt att barnen behåller sin vardag i så stor utsträckning som möjligt - stanna i sin trygga miljö och gå kvar i samma skola eller förskola. De flesta föräldrar väljer att fortsätta ha gemensam vårdnad efter en skilsmässa, och fattar gemensamma beslut om juridiska frågor. Skilj mellan er parrelation och ert föräldraskapTrots att relationen har gått i kras behöver föräldraskapet fortsätta att utvecklas. När man är föräldrar till samma barn men under olika tak är det extra viktigt med kommunikationen. Låt inte barnen hamna mellan er som budbärare eftersom de ofta vill vara lojala mot båda och kan fara illa. Blir det problem - våga ta hjälpOm ni lätt hamnar i konflikt med varandra försök att hålla er till det praktiska och inte blanda in känslorna för mycket. Men ibland uppstår det tvister som kräver experthjälp. Vid en tvist är det ofta mycket känslor inblandade och då är det oftast skönt att kunna hänvisa alla beslut till en opartisk expert som ser till att allt går till på ett korrekt sätt.  Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden