Hoppa till innehållet

Nyheter

Här samlar vi all information om våra aktuella händelser, pressmeddelanden och poddar. 

08 augusti, 2022

DN Debatt: Ett barn bör ha rätt till fler än två juridiska föräldrar

Caroline Sörgjerd, Juris doktor och senior jurist på Familjens Jurist tar upp frågan om att den juridiska definitionen av föräldrar behöver uppdateras i en debattartikel på DN, publicerad den 6 augusti 2022. Nedan finns korta utdrag från debatten, hela artikeln kan läsas i sin helhet här. Vissa delstater i USA erkänner i dag fler än två föräldrar. I Ontario, Kanada, är det möjligt att registrera upp till fyra föräldrar. Det är dags att lägga en till pusselbit i vår samhällsberättelse. En ordentlig utredning behövs för att undersöka hur man på bästa sätt genomför en lagändring även i Sverige. Dagens familjekonstellationer förändras ständigt och med dem samhällets syn på vem som räknas som förälder. Idag kan en familj se ut på många olika sätt. De flesta uppföljningar av familjekonstellationer utgår från att en familj består av högst två föräldrar. I själva verket ser verkligheten annorlunda ut och många barn växer upp med fler föräldrar än två. Exempel på det är bonusfamiljer där föräldrar separerat och träffat nya partners som också axlar föräldrarollen eller regnbågsfamiljer där det är fler än två personer som har valt att starta familj tillsammans. I och med att lagen erkänner bara två föräldrar, oavsett hur det ser ut i praktiken, är det tydligt, enligt Caroline Sörgjerd, att vi behöver uppdatera och ompröva vår syn på vad en familj och en förälder är, för att ge fler barn rätt till sina föräldrar. Icke-juridiska föräldrar i regnbågs- eller bonusfamiljer har inte tillgång till information om till exempel barnets skolgång eller vård, utan måste gå via barnets juridiska vårdnadshavare. I händelse av en separation eller skilsmässa har de ingen möjlighet att via en domstol verka för att få till ett umgänge även om de har funnits med och älskat barnet från start. När föräldrarna inte längre är överens om att vara föräldrar tillsammans så kan barnet alltså riskera att förlora kontakten med en förälder. Om vårdnadshavarna avlider så är det inte en självklarhet att barnet får tas om hand av den som varit förälder. Det borde vara givet att juridiken ska skydda barnets rätt till alla sina föräldrar och inte bara till föräldrarna ”på pappret”. Caroline Sörgjerd anser att en ordentlig undersökning av för- och nackdelar behöver göras av hur man på bästa sätt genomför en sådan lagändring. Sverige är ett öppet och progressivt land, som historiskt sett vågat sticka ut hakan och införa nydanande regler som speglar hur människor faktiskt lever sina liv. För att tillgodose barnets rätt till sin familj måste regleringen nu uppdateras igen, så att ”barnets bästa” inte bara blir tomma ord utan något som värnas i praktiken. För att läsa hela artikeln ”Ett barn bör ha rätt till fler än två juridiska föräldrar” klicka här.

20 juli, 2022

Privatleasing av bil: en dyr affär vid skilsmässa, separation eller dödsfall

Många svenskar privatleasar sin bil. Det kan vara ett bekvämt alternativ istället för bilköp, men det finns en hel del saker att tänka på om något skulle gå fel. Är du dessutom gift eller sambo är det ytterligare aspekter att ha koll på. Oscar Coronel från Familjens Jurist reder ut de vanligaste fallgroparna.   Att leasa en bil har under de senaste åren blivit ett populärt sätt att skaffa bil på. En Sifo-undersökning från SBM Försäkring säger att idag står privatleasing för nära hälften av all nybilsförsäljning på privatmarknaden. Även om det kan vara ett smidigt sätt att skaffa en bil på finns det många fallgropar att se upp för, framförallt ur ett juridiskt perspektiv. - Privatleasing av bil är som ett abonnemang som oftast tecknas med ett företag under en treårsperiod. Månadskostnaden beror på vilken modell, extrautrustning och planerad körsträcka du väljer. Det sistnämnda får du inte överskrida under den avtalade leasingperioden vilket är något som många har dålig koll på, säger Oscar Coronel, senior jurist och kompetensansvarig inom konsumenträtt på Familjens Jurist. Om du kört mer än den körsträcka du uppgett kan kostnaden för de extra milen (så kallade övermil) bli mycket hög. Om du höjer körsträckan kan det också innebära att leasingavgiften höjs avsevärt - Rent generellt har du som konsument ett svagt skydd, och till skillnad från om du köper en bil omfattas du inte av konsumentköplagen. Istället är det alltid villkoren i avtalet som styr. Är du gift eller sambo är det ytterligare aspekter att ha koll på eftersom avtalen oftast inte tar hänsyn till en plötsligt förändrad livssituation. Det är därför väldigt viktigt att du förstår villkoren och vilka risker som finns innan du skriver på avtalet, annars kan en leasingbil bli en väldigt dyr affär, säger Oscar Coronel.  Om du inte håller med leasinggivaren och hamnar i tvist kan du alltid vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en prövning av tvisten. Det kan även förekomma särskilt stränga och oförmånliga avtalsvillkor som strider mot konsumenträtten, exempelvis om du inte har rätt till nedsättning av leasingavgiften oavsett bilens skick. I dessa fall behövs ofta en juridiskt bedömning. Oscar svarar på de viktigaste frågorna att ha koll på: Vad händer om jag avbryter avtalet i förtid?  Då blir du nästan alltid återbetalningsskyldig. Det kan vara väldigt dyrt att avbryta ett leasingavtal i förtid, och det finns i vissa avtal ingen rätt alls att avsluta det i förtid, oavsett om din ekonomiska situation skulle ändras under leasingperioden.  Vad händer om jag inte kan betala månadsavgiften i tid?  Leasinggivaren har då rätt att häva avtalet och kräva ersättning av dig för en del av återstående leasingavgifter, ofta så mycket som 30-40 % och ibland mer. Det kan alltså bli mycket kostsamt om du skulle missa att betala, även om det skulle vara en engångshändelse.  Vad händer om jag skadar bilen?  Du behöver, bortsett från det som kallas för normalt slitage, alltid lämna tillbaka bilen i oskadat skick till leasinggivaren. Om bilen har skador är du alltså skyldig att betala för skadorna.  Vad gäller om jag är sambo eller gift och separerar? Om du separerar eller skiljer dig så omfattas inte en leasad bil av bodelningen. En separation, skilsmässa eller förändrad ekonomisk situation ger dig heller ingen rätt att avsluta leasingen i förtid. Behöver du avbryta ett leasingavtal i förtid kommer du, oavsett vad, bli återbetalningsskyldig för en del av återstående leasingavgifter.  Vad händer om leasingtagaren avlider? Om någon skulle avlida har de flesta leasingavtal regler som gör att avtalet sägs upp omedelbart. Leasingtagarens dödsbo kan då bli skyldigt att betala ersättning för en del av återstående leasingavgifter, ofta så mycket som 30-40 procent och ibland mer. Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

05 juli, 2022

Tänk på detta innan du skaffar fritidshus med släkten

Eftersom fritidshusen under en lång period varit rekorddyra går många i tankarna att köpa en gemensam sommaridyll med vänner eller familj. Det kan vara ett kostnadseffektivt sätt att uppnå drömmen om ett fritidshus, men ur ett juridiskt perspektiv finns det flera fallgropar att undvika. Pandemin och det ökade intresset för att semestra på hemmaplan har gjort att priset på fritidshus rusat. För att nå drömmen om ett fritidshus på en glödhet marknad väljer därför många att köpa fritidshus tillsammans med andra. Men, det många inte tänker på är att den gemensamma sommaridyllen snabbt kan leda till tjafs och bråk och i värsta fall rättsliga processer. - Att samäga ett fritidshus har såklart fördelar. De ekonomiska aspekterna är stora, både när man köper huset och för underhåll och omvårdnad. Det blir också en fin samlingsplats för släkt och vänner att skapa minnen tillsammans. För vissa fungerar samägandet utmärkt, men för andra innebär det en hel del konflikter, säger Fredrik Aldmo, jurist inom fastighetsrätt på Familjens Jurist. Idag regleras samägande av fritidshus av lagen om samäganderätt. Personer som går ihop och köper ett fritidshus blir delägare till huset och äger det som en helhet, vilket innebär att var och en har tillgång till hela egendomen. Dessutom har varje delägare lika mycket att säga till om, oavsett ägarandel. Det innebär att allt som rör fritidshuset måste kommuniceras till samtliga delägare. - En vanlig källa till konflikt är att delägarna har olika ekonomiska förutsättningar eller prioriteringar. En part kanske tycker att fritidshuset behöver rustas upp, medan en annan part anser att huset ska vara lite mer primitivt eller helt enkelt inte vill lägga pengar på att renovera. Här ger lagen stöd för de delägare som inte vill kosta på något onödigt på fastigheten eftersom alla åtgärder som inte är akuta kräver samtycke från samtliga delägare. Innan man köper ett fritidshus med vänner eller familj är det därför viktigt att först sätta sig ned och gå igenom alla detaljer för att undvika bråk i framtiden, säger Fredrik Aldmo. Juristen: de fem viktigaste sakerna att tänka på 1. Skriv ett samäganderättsavtal: Viktigast av allt är att tidigt skriva ett samäganderättsavtal för att på sikt undvika konflikter. Avtalet tar upp hur olika beslut som rör fritidshuset ska fattas och hur det ekonomiska ansvaret ska fördelas. I avtalet kan du även reglera vad som händer om någon av delägarna vill sälja fritidshuset. Man kan även avtala bort möjligheten att begära tvångsförsäljning av fritidshuset för att skydda de delägare som vill behålla egendomen. 2. Ska allt delas lika: Ofta brukar man fördela kostnaderna för fritidshuset utifrån andelen man äger. Äger man en tredjedel brukar man alltså stå för en tredjedel av kostnaderna. Vissa väljer att dela lika på kostnaderna oavsett ägarandel, viktigast är att alla bestämmelser står i samäganderättsavtalet ifall det skulle uppstå konflikt. 3. Alla ska vara med och bestämma: Som utgångspunkt ska alla delägare vara överens om alla renoveringar och ändringar som rör fritidshuset, exempelvis renovering av altan eller brygga. Du kan inte på eget initiativ, utan att meddela andra delägare, genomföra en renovering och förvänta dig att övriga delägare ska betala. Det enda undantaget är om det händer något akut, exempelvis en vattenläcka, som behöver åtgärdas direkt. 4. Vid skilsmässa: En av de vanligaste orsakerna till konflikt är om en av delägarna skiljer sig. Detta eftersom samägda fritidshus ingår i en bodelning och påverkar därmed ägandet av fritidshuset. Det innebär att det finns en risk för att andelen som ingår i bodelningen övergår till delägarens ex och att delägaren vill sälja sin andel för att frigöra kapital. 5. Arv och testamente: Ägandet påverkas också av arv och testamente och när det tillkommer flera, nya ägare kan samägandet bli riktigt svårt. Går en ägare bort ärver arvingarna den bortgångnes del av fastigheten. Dessa personer har då rätt att sälja sin andel om inget annat anges i testamentet. Är viljan att fritidshuset ska behållas inom släkten kan en delägare med hjälp av ett testamente se till att en person har förköpsrätt på fritidshuset. Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

29 juni, 2022

Jurister och terapeuter samarbetar för bättre skilsmässor

Varje år genomgår över 20 000 par en skilsmässa i Sverige, och många barn hamnar i kläm i konflikter om vårdnad, boende och umgänge. Nu går jurister och terapeuter samman för att underlätta i processen, och ge både juridiskt och emotionellt stöd när livet förändras. En skilsmässa är ofta väldigt uppslitande för alla involverade, såväl vuxna som barn. Familjens Jurist och Mind Sthlm lanserar därför den nya tjänsten, Skiljas Tillsammans, där juridiken och psykologin går hand i hand. - Vi upplever att många som vänder sig till oss under en skilsmässa fokuserar på en sak i taget, eftersom det är många frågor som väcks och ska besvaras. När livet står inför en stor förändring är det inte alltid så lätt att navigera och veta var man ska börja. Är det barn involverade är det extra viktigt att man fortsätter vårda relationen även om man inte längre är ett par, för barnets bästa, eftersom man alltid kommer ha en föräldrarelation. Genom vår nya tjänst Skiljas Tillsammans vill vi förenkla processen och föra samman juridiken och psykologin, säger Victoria Thore, VD på Familjens Jurist. Många frågor väcks och ska besvaras vid en skilsmässa, både praktiska och emotionella. I relationer med barn behöver man landa i sin nya föräldrarelation, och hur den blir så bra som möjligt för barnen. - Som förälder är det viktigt att försöka ta barnets perspektiv, och fundera över hur man kan bibehålla en stark familj och föräldrarelation även efter en skilsmässa. Det är lättare sagt än gjort, men man ska komma ihåg att en trygg uppväxt inte handlar om en familj under ett tak. Att skiljas tillsammans innebär att man vill ha en hållbar relation framåt och tar ansvar för sitt välmående, säger Åsa Hedrén Videbaek, VD på Mind Sthlm. Skiljas Tillsammans lanseras den 1 juli och är en digital tjänst som ska verka för en hållbar familjerelation framåt. Paketeringen innebär att man får hjälp med både bodelningsavtal av Familjens Jurist och samtal med en terapeut från Mind Sthlm - för en så bra skilsmässa som möjligt.  Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

07 juni, 2022

Experterna: så undviker du att barnen hamnar i kläm vid skilsmässa

Många barn växer idag upp med skilda föräldrar, och det kan vara svårt att hitta en lösning som gör att barnen inte drabbas. Det är lätt att gå vilse bland alla juridiska termer och lagar som dyker upp när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Inför sommaren väcks dessutom många vårdnadstvister till liv i samband med att semestern ska planeras. I dagens moderna samhälle blir inte alltid livet med en partner som man har tänkt sig. Faktum är att många svenskar skiljer sig, och när barn är involverade uppstår ofta en konflikt om vårdnad. Under 2020 var nästan 66 000 barn med om att deras föräldrar skilde sig, och antalet vårdnadstvister ökar. - Vi kan tydligt se att vårdnadstvister blir allt vanligare, och att fler fall går till domstol, vilket är en oroväckande utveckling. Konflikter mellan föräldrar om vårdnad, boende och umgänge är problematiskt för barnen som drabbas allra hårdast, speciellt i långdragna rättsliga processer. Barnkonventionen är en viktig del av den svenska lagstiftningen, och ska sätta barnets bästa först. Tyvärr speglar det inte verkligheten i många vårdnadstvister idag och mycket av ansvaret läggs över direkt på föräldrarna. När man diskuterar dessa frågor ska man komma ihåg att det är barnens behov som ska tillgodoses och inte föräldrarnas, säger Sanne Andersson, jurist på Familjens Jurist. Har man gemensam vårdnad ska man tillsammans fatta beslut när det gäller barnen, vilket förutsätter att föräldrarna kan komma överens. Men inför sommaren blossar många vårdnadstvister eller konflikter upp på nytt, när umgänget ska anpassas efter semesterveckor och utlandsresor.- Det råder en del missuppfattningar om barnets egen inverkan på vårdnaden, där många tror att barn får bestämma helt själv vilken förälder de vill bo hos, vilket inte stämmer. Däremot ska barn ha inflytande över beslutet enligt svensk lag, och ju äldre barnet är desto tyngre väger deras vilja. Inför semestern är det lätt att man blandar in barnen genom att locka med utlandssemestrar eller andra härliga aktiviteter under sommarlovet och risken är stor att barnen hamnar i en lojalitetskonflikt mellan föräldrarna. Men det är samma regler som gäller kring vårdnaden under sommaren som resten av året, så planera tillsammans och i god tid för att undvika konflikt, förklarar Sanne Andersson. En trygg uppväxt innebär inte nödvändigtvis att hela familjen ryms under ett tak. Det handlar snarare om bra kommunikation föräldrarna emellan, oavsett om de lever tillsammans eller inte - det menar Camilla Linde, leg psykoterapeut och ansvarig för familjerådgivningen på Mind Sthlm.- Det är viktigt att komma ihåg att det oftast inte är uppbrottet eller skilsmässan i sig som skapar långsiktiga problem för barn. Det är snarare hur föräldrarna kommunicerar med och om varandra som påverkar, oavsett om man lever tillsammans eller inte. Konflikt och bråk är alltid jobbigt att växa upp med. Det är viktigt som förälder att ta barnens perspektiv och fråga sig själv hur ens handlingar påverkar barnen. Tycker man det är svårt att kommunicera med varandra utan att bråka bör det ske utan barnen närvarande, och eventuellt tillsammans med en tredje part, säger Camilla Linde. Juristen och psykoterapeutens tre bästa tips för en så bra skilsmässa som möjligt, för barnens skull: Utgå alltid från barnets bästaFundera tidigt på frågor som rör vårdnad, boende, umgänge och underhåll. Det bästa alternativet är om det är möjligt att barnen behåller sin vardag i så stor utsträckning som möjligt - stanna i sin trygga miljö och gå kvar i samma skola eller förskola. De flesta föräldrar väljer att fortsätta ha gemensam vårdnad efter en skilsmässa, och fattar gemensamma beslut om juridiska frågor. Skilj mellan er parrelation och ert föräldraskapTrots att relationen har gått i kras behöver föräldraskapet fortsätta att utvecklas. När man är föräldrar till samma barn men under olika tak är det extra viktigt med kommunikationen. Låt inte barnen hamna mellan er som budbärare eftersom de ofta vill vara lojala mot båda och kan fara illa. Blir det problem - våga ta hjälpOm ni lätt hamnar i konflikt med varandra försök att hålla er till det praktiska och inte blanda in känslorna för mycket. Men ibland uppstår det tvister som kräver experthjälp. Vid en tvist är det ofta mycket känslor inblandade och då är det oftast skönt att kunna hänvisa alla beslut till en opartisk expert som ser till att allt går till på ett korrekt sätt.  Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

12 maj, 2022

Familjens Jurist inleder samarbete med Nowo

Hur livet ska bli efter pensionering väcker ofta många frågetecken, både när det gäller juridik och privatekonomi. För att hjälpa människor med juridisk rådgivning inför pensionen har Familjens Jurist och Nowo tillsammans utvecklat Juridikhjälpen. Trots att vi alla vet att vi ska sluta jobba en dag är det ofta jobbigt att tänka på pensionen. För att underlätta för sig själv och anhöriga är det viktigt att planera så mycket som möjligt i förväg, både när det gäller juridiska frågor men också ekonomiska. Mot den bakgrunden startade Familjens Jurist och Nowo Juridikhjälpen. - Både vi och Nowo förstår att ekonomi och juridik är starkt förenat med varandra. Vi slog därför våra kloka huvuden ihop och startade Juridikhjälpen. Samarbetet innebär att vi erbjuder juridisk trygghet till Nowos alla medlemmar, exempelvis genom att ta fram framtidsfullmakter, skriva samboavtal eller upprätta ett testamente. Allt för att medlemmarna ska slippa känna oro för olika livshändelser som kan uppstå i framtiden, säger Victoria Thore, vd på Familjens Jurist. Nowo, som hjälper till med sparandet inför pensionen, vill med hjälp av Familjens Jurist skapa en trygghet för deras medlemmar. - Det var naturligt för oss att inleda ett samarbete med Familjens Jurist. Vi hjälper våra medlemmar med deras ekonomi utifrån ett helhetsperspektiv och ser till att vägen mot pensionen blir enklare. Vi vet att pensionen inte alltid blir som man har tänkt sig och att det kan dyka upp situationer där man snabbt behöver juridisk rådgivning. Då känns det skönt att veta att Familjens Jurist finns där och stöttar våra medlemmar, säger Rutger Selin, vd på Nowo. Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

10 maj, 2022

De största misstagen du gör vid en bouppteckning

I samband med att en anhörig avlider behöver man göra en bouppteckning. Svårt tycker många och det är lätt att göra fel, men nu finns en ny tjänst som hjälper till att göra rätt. Arne Larsson är en av juristerna bakom den digitala tjänsten bouppteckna.se. Han har över 30 års erfarenhet som jurist och reder ut de vanligaste frågorna som ställs och misstagen som görs. En bouppteckning har framförallt två funktioner. Dels är det en deklaration över den avlidnes tillgångar och skulder, dels en utredning om vem som ärver den avlidne. Den fungerar som en legitimation för arvtagare att visa upp och måste därför godkännas av Skatteverket. Man kan göra bouppteckningen själv men när den görs utan juridisk hjälp är det tio gånger så vanligt att bouppteckningen blir ofullständig och underkänd. - Idag är det runt 40 000 personer årligen som gör en bouppteckning helt på egen hand och det är här flest misstag sker. Samtidigt har jag full förståelse för att man vill göra en bouppteckning själv eftersom det för många är en viktig bearbetningsprocess. För att möta det behovet och dessutom minska misstagen som görs utvecklade vi bouppteckna.se, en digital bouppteckningstjänst som vägleder de anhöriga genom hela processen, säger Arne Larsson, jurist på Familjens Jurist. De vanligaste misstagen i en bouppteckning är kopplade till bilagor. Det kan vara bilagor som glömts att bifogas, behandlats felaktigt eller som den anhörige inte varit medveten om, exempelvis ett testamente. En annan vanlig miss är att man inte har två förrättningsmän som signerar bouppteckningen, något som är obligatoriskt. - Det kan vara komplicerat och svårt att förstå alla detaljer som behövs men det är viktigt att allting stämmer. Om det saknas uppgifter eller de är felaktiga när de lämnas in till Skatteverket kan det bli en lång process. Pandemin har även bidragit till att det tar ovanligt lång tid att få igenom bouppteckningen hos Skatteverket, säger Arne Larsson. Tjänsten bouppteckna.se har utvecklats av Familjens Jurist med stöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, vars uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Bouppteckna.se är till för alla som vill göra en bouppteckning på egen hand, utan hjälp av en jurist, men som är rädda för att göra fel. Arne Larsson reder ut de fem vanligaste frågorna om bouppteckning Måste man göra en bouppteckning? Ja, de allra flesta behöver göra det. Undantaget är om tillgångarna är mindre eller lika stora som begravningskostnaden, då gör man något som heter dödsboanmälan istället. Vad kostar en bouppteckning? Det beror lite på hur man väljer att göra den. Du kan göra en bouppteckning själv och då kostar det såklart mindre. Väljer man att anlita en jurist, vilket är den vanligaste vägen, beror priset på hur mycket arbete som behöver göras. Vilka är de vanligaste misstagen vid en bouppteckning? De vanligaste misstagen som uppstår när man gör en bouppteckning på egen hand är att man glömt bifoga väsentliga bilagor, eller behandlat dem felaktigt. Finns det exempelvis ett testamente, äktenskapsförord eller försäkringar med förmånstagarförordnanden måste dessa dokument finnas med. Skickar du med bilagorna som kopior är det viktigt att skriva att det är en kopia som stämmer överens med originalet. Vilka ska kallas till en bouppteckning? Den avlidnes make, maka eller sambo ska alltid kallas och även personer som har rätt att ärva enligt testamentet. När det kommer till bröstarvingar, så som barn, kallas endast de som i första hand har rätt att ärva. Barnbarn och andra som har rätt att ärva i senare led kallas inte. Om det finns en person som har en god man ska denne också bli kallad. Är det någon som av någon anledning inte dyker upp är det jätteviktigt att man kan bevisa för Skatteverket att personen ändå har haft vetskap om att mötet ska hållas. Ett mejl eller sms brukar inte räcka, säkraste sättet är via rekommenderat brev. Måste två förrättningsmän vara med? Ja, två utomstående förrättningsmän måste intyga att allt är efter bästa förstånd värderat, varav en måste vara närvarande under mötet. Dessa ska också skriva under på att allting har blivit riktigt antecknat. Nästan vem som helst över 18 år får vara förrättningsman, däremot inte en dödsbodelägare eller en företrädare för en dödsbodelägare. Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

05 april, 2022

Ukrainska medborgare får juridisk rådgivning av Familjens Jurist

Många ukrainare har tvingats lämna sina hem och söka sig till andra länder, bland annat Sverige. En situation som i flera lägen kan komma att kräva juridisk rådgivning och stöd. Familjens Jurist kommer därför erbjuda digitala pro-bono konsultationer för ukrainska medborgare som flytt till Sverige under våren. Vid digitala rådgivningar behöver man identifiera sig inför konsultationen med en jurist, vilket kräver en digital lösning för ukrainska pass. Familjens Jurist har inlett ett samarbete med Freja eID, en statligt godkänd e-legitimation för inloggning till e-tjänster och som nu infört ett stöd även för ukrainska pass. Genom Frejas app kommer ukrainska medborgare enkelt kunna identifiera sig inför en digital konsultation. - I den situation vi nu befinner oss i är det en självklarhet för oss som arbetar på Familjens Jurist att hjälpa till i den mån som det är möjligt. När man tvingas fly till ett främmande land kan det komma upp juridiska frågor som måste hanteras. Därför erbjuder vi nu kostnadsfri digital rådgivning för alla ukrainska medborgare som flytt till Sverige under våren och som behöver juridisk hjälp, säger Victoria Thore, vd Familjens Jurist.  Konsultation för ukrainska medborgare i SverigeVid konsultationen kommer en genomgång av ansökningsprocessen att göras med den som söker skydd. Inledningsvis kommer fokus att ligga på vilka handlingar som Migrationsverket kräver att man har med sig vid ansökningstillfället och vilken mottagning skyddsbehövande kan vända sig till. Under konsultationen kommer även information ges gällande boende och dagersättning enligt LMA, lagen om mottagande för asylsökande. De som kommer från Ukraina kommer i första hand att beviljas uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. När beslut fattats enligt direktivet har den som söker skydd även möjlighet att ansöka om asyl i Sverige enligt den ordinarie asylprocessen. Eftersom massflyktsdirektivet är en nödlösning från att skydda EU:s asylsystem från överbelastning så resulterar det i att ukrainska medborgare inte har lika bra skydd som andra personer som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Av den anledningen ges även rådgivning gällande möjligheterna att ansöka om asyl och arbetstillstånd om man som skyddsbehövande uppfyller kraven för att beviljas uppehållstillstånd på annan grund enligt massflyktsdirektivet.  Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

15 mars, 2022

Studenter ska motverka digitalt utanförskap

I takt med digitaliseringens snabba utveckling ökar även tillgängligheten till juridiska tjänster digitalt. Men i den snabba utvecklingen hamnar vissa i kläm. Familjens Jurist lanserar nu en digital coach, där juriststudenter ska hjälpa till att motverka det digitala utanförskapet. Möjligheterna att upprätta ett testamente, skuldebrev eller bodelningsavtal digitalt är idag stora, och har i många fall även ekonomiska fördelar. Men alla har inte samma förkunskaper eller förutsättningar för att nyttja detta. Idag lever över 600 000 personer i Sverige i ett digitalt utanförskap*, och använder sällan eller aldrig internet. Störst är utanförskapet bland äldre. Nu ska juriststudenter hjälpa till att guida dem som behöver hjälp med det tekniska över telefon. - Juridik ska vara tillgänglig för alla. Vi får inte glömma bort dem som är tekniskt ovana eller som känner sig osäkra. Poängen med digitala juridiska tjänster är att de ska vara enkla, och där kommer den digitala coachen att fylla en viktig funktion för att vägleda dem som behöver ett extra stöd. Med hjälp av våra engagerade juriststudenter kommer vi att fylla en viktig funktion för att vägleda dem som behöver det stödet, säger Victoria Thore, vd på Familjens Jurist. Med den digitala coachen kan man få hjälp med allt som innefattar digitala juridiska tjänster, från att logga in med BankID till hur man får tillgång till ett dokument som man upprättat. Tjänsten består av en specifik telefonlinje dit man ringer och får ett telefonmöte med en juriststudent som guidar genom det tekniska, och är helt kostnadsfri. - Digitaliseringen bidrar till att juridiska tjänster blir mer tillgängliga, får lägre priser och i förlängningen bidrar det även till att fler faktiskt tar hjälp när det behövs. Men det är viktigt att det samtidigt sker ansvarsfullt. Som Sveriges största juridiska rådgivare tar vi nu med den digitala coachen ett stort steg för att säkerställa att tillgängligheten till juridiska tjänster ökar för alla, oavsett hur digitalt van eller ovan man är, säger Victoria Thore. *Det visar Internetstiftelsens rapport “Svenskarna och internet 2021”. Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden