Hoppa till innehållet

Nyheter

Här samlar vi all information om våra aktuella händelser, pressmeddelanden och poddar. 

10 januari, 2023

Ska du bli sambo? Få koll på vad som gäller (och inte gäller) juridiskt

Att flytta ihop och bli sambo är pirrigt. Det är stort – inte bara känslomässigt utan också juridiskt. Har du koll på vad som gäller (och inte gäller) juridiskt? Vet du vad som är gemensamt och vad som är bara är ditt eller din partners? Visste du att ni inte ärver varandra om någon av er går bort? I den här artikeln kan du läsa om bland annat samboavtal, bodelning och annat som är bra att ha koll på. >>Få bättre koll på din juridiska situation - Gör vår Livsbesiktning kostnadsfritt Vem påverkas av sambolagen och vad innebär den? Sambolagen gäller för dig som räknas som sambo enligt lagen, det vill säga för dig som är i ett parförhållande och bor ihop permanent i ett gemensamt hushåll med din partner. Du räknas inte som sambo om du flyttar ihop med till exempel en eller flera vänner (och behöver då inte hålla koll på juridiken), utan bara om du är i ett förhållande. Sambolagen täcker bara bostad och bohag (som till exempel möbler) som ni har köpt tillsammans eller för gemensamt bruk. En tidigare bostad, bil eller till exempel en sommarstuga räknas alltså inte som samboegendom. Däremot har ni rätt till lika stor andel av er gemensamt köpta bostad även om någon av er har betalat mer än den andra. Vad händer om ni flyttar isär? Som sambor har du och din partner inte samma juridiska skydd som om ni hade varit gifta. Det viktigaste att hålla koll på när ni flyttar ihop är därför, tråkigt nog, vad som händer om ni flyttar isär eller om någon av er går bort. Om ni väljer att separera kan det bli aktuellt med en bodelning, men det krävs att en av er eller båda begär att få göra en sådan. I en bodelning delar ni lika på det som räknas som samboegendom. Om ni har köpt en bostad gemensamt för att flytta ihop räknas bostaden som samboegendom även om bara en av er står för handpenningen eller betalar av lånet. Om ni inte vill göra en bodelning vid en separation eller om ni inte vill att all gemensam egendom ska ingå, kan ni skriva ett samboavtal. Med ett samboavtal kan ni avtala att sambolagens inte ska gälla för hela eller delar av er samboegendom.   Vad händer om någon av er går bort? Som sambor har du och din partner ingen arvsrätt. Om någon av er går bort går den personens arv istället till barn, föräldrar, syskon eller någon annan i släkten. Först att ärva när någon av er går bort är den avlidnes barn. Om den avlidnes barn också har gått bort går arvet istället till barnbarn. Om det inte finns några barn går arvet till den avlidnes föräldrar, syskon eller syskonbarn – och finns inte de är det den avlidnes mor- och farföräldrar, moster, morbror, faster eller farbror som ärver. Som sambo har du med andra ord ingen rätt att ärva enligt lag, även om ni har gemensamma barn (då är det era barn som ärver och inte du). För att ändra på det behöver du och din partner skriva ett testamente. I ett testamente kan ni själva bestämma vem som ska ärva om någon av er gå bort – om ni ska ärva varandra eller om ni vill att ert arv tillfaller någon annan. Gör det lättare juridiskt om det oväntade händer Att flytta ihop och bli sambo är pirrigt. Det är stort – och det sista man vill tänka på är om det oväntade händer. Men med ett samboavtal och ett testamente på plats kan ni känna er ännu mer trygga i ert samboskap. Med det på plats kan ni minska risken för eventuella tvister, underlätta för anhöriga och vara säkra på att ni ärver och delar på era tillgångar så som ni önskar. Det behöver inte vara krångligt att skriva – men det kan göra det svåra lite enklare. Få bättre koll på just din situation Med vår Livsbesiktning kan du göra en egen behovsanalys – helt kostnadsfritt. Du får bättre koll på din juridiska situation och rekommendationer på vad du (och din partner) behöver göra för att skapa en tryggare framtid.  Gör vår Livsbesiktning kostnadsfritt.

20 december, 2022

Nästan var femte i konflikt efter separation

En skilsmässa eller separation är ofta en uppslitande process. Vissa klarar det utan tjafs och bråk, medan andra hamnar i långvariga och slitsamma konflikter. En ny Novus-undersökning från Familjens Jurist visar att nästan var femte svensk har hamnat i konflikt med sin före detta efter separation. Framförallt bråkas det om pengar och vårdnad av barn. Varje år skiljer sig över 20 000 svenska par. De allra flesta genomgår separationen utan större konflikter men för vissa uppstår situationer som leder till bråk. Nära var femte person har hamnat i en konflikt med sin före detta partner. Dessutom uppstår konflikter i större utsträckning i åldrarna 30-49 år (24 procent) jämfört med andra åldersgrupper. – Resultatet förvånar mig tyvärr inte.Vi märker att konflikterna ökar och allt fler behöver juridisk hjälp. Det är mycket känslor involverade vid en separation, och att klippa banden både ekonomiskt och känslomässigt till någon man delat livet med är svårt. Risken finns att en liten konflikt eskalerar och blir så pass infekterad att den leder till en rättslig tvist. Problemen börjar ofta vid bodelningen eftersom många har dålig koll på hur man delar upp värdet av sina gemensamma tillgångar. Har man dessutom barn ihop tenderar konflikterna att bli långdragna, säger Pierre Kryhl, senior jurist på Familjens Jurist. I huvudsak handlar konflikterna om pengar (37 procent) och vårdnad av gemensamma barn (32 procent). Lika många män som kvinnor svarar att konflikterna handlat om ekonomiska tillgångar, som ägodelar och bostad. Men när det gäller vårdnadskonflikter skiljer det sig. Av de som hamnat i konflikt uppger fler män än kvinnor att det handlat om vårdnad av gemensamma barn. – Vi märker att fler och fler pappor väljer att ta upp kampen om sina barn, en fråga som historiskt sett framförallt varit en kvinnofråga. Det är helt naturligt att det uppstår infekterade känslor när två personer väljer att gå skilda vägar. Men, finns det barn med i bilden är det extra viktigt att försöka vårda relationen eftersom föräldraskapet alltid finns kvar trots att kärleken kallnat, säger Pierre Kryhl Så undviker du att hamna i konflikt vid separation eller skilsmässa Prata om ekonomi när relationen är braVid en separation är det ofta de ekonomiska frågorna som skapar oro och konflikt. Genom att prata om hushållets ekonomi när relationen är bra tenderar skilsmässan bli mindre konfliktfylld. Och finns det något som redan nu skaver i relationen är det viktigt att sätta ord på det för att undvika bråk längre fram. Om ni är gifta, eller planerar för det, kan det finnas anledning att skriva äktenskapsförord för att exkludera exempelvis ärvda sommarstugor eller företag vid en potentiell skilsmässa. Utgå alltid från barnets bästaOm man har barn tillsammans kommer föräldraskapet alltid att bestå – även om parrelationen upphört. Blossar det upp en vårdnadstvist är det alltid viktigt att sätta sina egna intressen åt sidan och istället utgå från barnets bästa. Det är aldrig bra att låta barnen bli budbärare eftersom de ofta vill vara lojala mot alla parter och kan fara illa. Om det blir problem - våga ta hjälpIbland blir det inte som man tänkt sig – oavsett hur mycket man har förberett och planerat. Hamnar du i en konflikt är det därför viktigt att be om hjälp. Vänner och familj fungerar som bra stöd, men inkludera gärna en opartisk tredje part när det gäller juridiska frågor. Framförallt om konflikten leder till en tvist, då är det viktigt att kunna hänvisa alla beslut till en opartisk expert som ser till att allt går till på ett korrekt sätt. Om undersökningenUndersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Familjens Jurist. Syftet är att undersöka den svenska allmänhetens inställning till olika juridiska frågor. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt gjordes 1012 intervjuer mellan 15 - 21 september 2022. Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

08 december, 2022

Tänk på detta innan ni flyttar ihop

När det blivit dags att flytta ihop med kärleken finns det flera saker att tänka på. Stort fokus läggs ofta på vart man ska bo och hur man ska inreda det gemensamma hemmet, men det finns flera juridiska aspekter som är viktiga att ta med sig inför ett samboskap. En ny dom i Högsta domstolen innebär dessutom att det blivit ännu viktigare att ta hänsyn till juridiken som sambor. De juridiska frågorna som berör sambor är framförallt förebyggande åtgärder, för att säkerställa att båda parter har rätt till det som införskaffats gemensamt. Det gäller både bostad och bohag om man inte skrivit ett samboavtal. En ny Novus-undersökning på uppdrag av Familjens Jurist visar att enbart var femte person faktiskt har ett samboavtal idag även om man pratat om det med sin partner. – Många som är sambor idag vet inte vad sambolagen innebär, eller att den finns, vilket lätt leder till konflikt vid en separation. Sambolagen infördes för att skydda den ekonomiskt svaga i ett hushåll vid en eventuell separation eller vid dödsfall. Har man inte ett samboavtal innebär sambolagen att man ska dela lika på bohag och bostad som införskaffats för gemensam användning när man bott tillsammans. Det inkluderar allt som köpts till hemmet oavsett vem som har finansierat det, även ett hus eller bostadsrätt, säger Martina Sivertz, jurist på Familjens Jurist. Om en bostadsrätt köps under tiden som man är sambor ingår den i en bodelning om man inte har samboavtal som avtalar bort det, oavsett om enbart en av parterna har finansierat den. En ny dom i Högsta domstolen innebär att även en hyresrätt som ombildats till bostadsrätt under samboskapet ska delas lika vid en bodelning. – Självklart vill man inte tänka på vad som händer vid en separation när man precis ska flytta ihop, utan fokusera på det positiva. Däremot är det viktigt att man är medveten om vad som gäller, och att det är enkelt att avtala bort delar av eller hela sambolagen om man vill det. Sen kan man ändra i samboavtalet under tiden om man exempelvis köper en bostadsrätt eller något annat förändras, säger Martina. Tre viktiga juridiska aspekter att tänka på som sambor Utan samboavtal gäller sambolagenOm ni inte vill att en bodelning ska göras eller om ni vill att viss egendom inte ska ingå i bodelningen om ni väljer att gå isär längre fram behöver ni skriva ett samboavtal. Ni kan då välja om ni ska avtala om att bodelning inte ska ske överhuvudtaget eller om ni vill att viss samboegendom ska hållas utanför bodelningen. Ett samboavtal måste vara skriftligt och undertecknas av er båda för att vara giltigt. Sambolagen gäller enbart parrelationerOm ni är två eller flera vänner som bor tillsammans behöver ni inte hålla koll på juridiken eftersom ni inte räknas som sambor i lagens mening. För att vara sambor i lagens mening behöver ni stadigvarande, det vill säga permanent, bo ihop i ett parförhållande. Ni måste dessutom ha ett gemensamt hushåll. Sambor ärver inte varandraEn stor skillnad mellan gifta och ogifta par som bor tillsammans är att sambor inte har laglig rätt att ärva varandra. Vill ni ärva varandra behöver ni därför skriva ett testamente. Det är viktigt att allt går rätt till för att testamentet ska vara giltigt. Vänd er gärna till en jurist för att säkerställa det. Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

06 december, 2022

Så påverkas hunden av separation eller skilsmässa

När en separation inträffar drabbas alla i familjen – även hunden. Är separationen konfliktfylld finns det risk för att hundar, precis som barn, hamnar i kläm. Familjejuristen Carola Erixon Gyllenmyr och hundpsykologen Anders Hallgren reder ut vad som gäller juridiskt och hur hundens mående påverkas av separationen. Under pandemin ökade hundägandet explosionsartat och idag finns det över en miljon hundar i Sverige enligt Jordbruksverket. Hunden är som en extra familjemedlem, och när en relation går i kras uppstår det ofta starka känslor kring var hunden ska bo. En Novus-undersökning gjord på uppdrag av Familjens Jurist visar att hela 70 000 svenskar har hamnat i konflikt om ett husdjur vid en separation eller skilsmässa. – Det har blivit vanligare att man hamnar i konflikt om vem som ska ta hand om ett husdjur efter separation eller skilsmässa och det märks att många inte känner till vad som gäller. Trots att hunden är en del av familjen, så räknas den enligt svensk rätt som en ägodel och det innebär att den blir en del av bodelningen. Man kan alltså inte få en dom på ensam eller gemensam vårdnad som för barn, vilket många hundägare tycks tro. Därför är det extra viktigt att man pratar om detta i förebyggande syfte om man skaffar hund gemensamt. Både för att undvika framtida konflikter men också för att minska påfrestningen för hunden, säger Carola Erixon Gyllenmyr, senior jurist på Familjens Jurist. I Sverige finns det ingen lag om vårdnad av husdjur. Istället klassas husdjur som föremål enligt svensk lag och äger man hunden gemensamt är det upp till bägge parter att komma överens om vem som fortsatt ska äga hunden eller hur man ska dela upp omvårdnaden. Samtidigt är det viktigt att tänka på att hunden också påverkas av skilsmässan, inte minst psykiskt. – Hundar har jättestor betydelse för oss människor och när man verkligen älskar sin hund är det lätt att konflikter blossar upp. Men det är viktigt att alltid tänka på hundens bästa och att den som har bäst förutsättningar att ta hand om hunden också får göra det. Man kan komma överens om att dela på ansvaret men då behöver relationen mellan båda vara bra, annars finns det risk för att man utsätter hunden för inre stress, förklarar Anders Hallgren, psykolog och hundpsykolog. Experternas tips för att hunden ska må bra vid en separation Bestäm ägandet av hunden från startFör att undvika framtida problem är det fördelaktigt att man innan köpet diskuterar igenom ägandet av hunden. Köper man hunden tillsammans och båda står som registrerade ägare kommer man behöva komma överens om man ska dela upp ägandet eller inte vid en separation. Är en person mer drivande i hundköpet kan det vara bra om hen både köper och står som ensam ägare till hunden. Detta för att se till att ägaren får hunden vid en eventuell bodelning. Är man gift kommer man dock behöva ersätta den andra parten för hundens motsvarande värde. Utgå alltid från hundens bästaHundar är känsliga för tjafs och bråk samt höga och arga röster. Därför är det viktigt att sätta sin egen vilja och preferens åt sidan och tänka på hundens bästa och inte gräla när hunden är närvarande. Har man ett heltidsjobb och har svårt att ta med hunden till jobbet kanske hunden trivs bäst hos den andre parten. Hundar klarar av att “flocken” ändras och har man en god relation även efter separationen kan ett varannan vecka-upplägg fungera. Det viktigaste är att man vänjer in de nya rutinerna och undviker att hamna i konflikt framför hunden.Skriv äktenskapsförordVill man vara på den säkra sidan är det bäst att skaffa ett äktenskapsförord. Där kan man nämligen reglera ägandet av hunden och göra den till enskild egendom. Då behöver man inte räkna in hundens värde vid en bodelning och säkerställer att hunden endast tillhör ägaren vid skilsmässa.Om man inte kommer överensHar man köpt en hund tillsammans ställs många krav på att båda ägarna måste komma överens och ta olika beslut. Trots dialog och förberedelse kan infekterade konflikter uppstå. Då kan det vara bra att få hjälp av en hundkunnig tredje part som har ett objektivt perspektiv på situationen. Viktigast av allt är att man hela tiden tar hundens mående i beaktning och fattar beslut som ligger i hundens bästa intresse. Om undersökningenUndersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Familjens Jurist. Syftet är att undersöka den svenska allmänhetens inställning till olika juridiska frågor. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt gjordes 1012 intervjuer mellan 15 - 21 september 2022. Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

14 november, 2022

Familjens Jurist firar 20 år

I oktober var det 20 år sedan Familjens Jurist öppnade sitt första kontor, med målsättningen att göra juridiken enklare och mer tillgänglig för alla. Kombinationen av personlig rådgivning och utvecklingen av flera digitala tjänster har gjort Familjens Jurist till Sveriges största juristbyrå. Grunden till Familjens Jurist lades redan på 1970-talet när Begravningsföreningen Fonus grundades, och det bildades specifika bouppteckningsavdelningar. Med tiden växte även efterfrågan för familjejuridik, och 2002 slog dörrarna till det första Familjens Jurist-kontoret upp. Idag har Familjens Jurist drygt 350 medarbetare runt om i landet som arbetar inom familjerätt, fastighetsrätt och företagsjuridik för småföretagare. - Våra jurister brinner för den personliga rådgivningen och att juridiken är en rättighet för alla. De är otroligt engagerade, och vi är så hedrade att vi har flera medarbetare som varit med oss sedan starten. Dessutom har vi satsat mycket på att utveckla digitala tjänster för att sänka tröskeln till att söka juridisk hjälp ytterligare. Genom åren har vi även utvecklat nära samarbeten med flera andra aktörer för att kunna erbjuda helhetslösningar när man exempelvis ska skilja sig eller när någon går bort, säger Victoria Thore, vd på Familjens Jurist. Livets stora händelser är nära bundna till juridiken – oavsett om det gäller äktenskap, barn, företagande eller livets slut. Därför fokuserar de digitala tjänsterna hos Familjens Jurist på att öka kunskapen, förenkla juridiken och att göra det enkelt att få vägledning. Bland de senaste innovationerna finns den digitala tjänsten Livspusslet som är utvecklat tillsammans med flertalet samarbetspartners för att stötta i vardagen, Bouppteckna.se är den första digitala tjänsten som guidar de som väljer att göra en bouppteckning på egen hand och Legalite erbjuder interaktiva videotjänster och gratis avtalstjänster. För de som står utanför det digitala livet finns även digitala coacher som man kan boka telefontid med för att få hjälp och guidning. Alla tjänster finns att hitta via Familjens Jurists hemsida. Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

10 november, 2022

Familjens Jurist tar fram ny metod för att minska konflikter vid separation

Familjens Jurist hjälper varje år tusentals par med juridiken kring skilsmässa och separation. Det kan kännas utmanande att få alla bitar på plats och att hålla sams under separationen. Därför vill vi göra det enklare att separera på ett så bra sätt som möjligt som håller långsiktigt. Det finns mycket att tänka på och många steg att ta sig genom under en separation. Förutom det praktiska och juridiska är det ofta väldigt känslomässigt tungt. Familjens Jurist har därför, utifrån expertis och år av erfarenhet, arbetat fram en metod tillsammans med familjerättsexperter och terapeuter hos Mind Sverige, med målbilden att minska konflikter och sätta familjens välmående i fokus. - Det är många par och familjer som kommer till Familjens Jurist med tankarna inställda på att lösa juridiken men känslorna brukar snabbt hamna i fokus. Det är såklart helt naturligt och det är också viktigt att låta hela processen ha sin gång. Det är svårt att veta vilket ben man ska stå på och hur man ska ta sig genom separationen på bästa sätt för alla inblandade. Vår metod har utvecklats för att hjälpa fler par att separera på ett så bra och långsiktigt hållbart sätt som möjligt och hjälpa till att förebygga framtida konflikter, säger Victoria Thore, vd på Familjens Jurist. Metoden innebär att man blir erbjuden ett coachande samtal med en terapeut innan bodelningen för att reda ut olika frågor innan det är dags att träffa juristen för att få hjälp med det rättsliga. Därefter träffar man terapeuten igen för att den framtida relationen ska bli så bra som möjligt och med det minska risken för eventuella konflikter. Vill man göra bodelningen själv utan att träffa en jurist ingår ett coachande samtal hos Mind Sverige som bokas i efterhand även för de digitala tjänsterna. I de fall det finns gemensamma barn i relationen har Familjens Jurist ett samarbete med Varannan Vecka appen. I appen erbjuds föräldrar ett verktyg för planering av semestrar och skollov, samarbetsforum och informationskanaler, något som underlättar det framtida samarbetet med fokus på barnen. För mer information läs här. Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

06 oktober, 2022

Företagande under en lågkonjunktur - juristens bästa tips

Just nu spås Sverige gå in i en lågkonjunktur vilket kommer påverka olika grupper och individer i samhället - inte minst egenföretagare. Under oroliga tider är det särskilt viktigt att ha juridiska handlingar på plats för att skydda både sig själv och företaget. Peder Lundgren, expert inom företagsjuridik på Företagarens Jurist, ger sina bästa tips på hur man ska tänka under en lågkonjunktur. När vi går mot oroliga tider tenderar konkurserna att öka. Oroliga småföretagare är rädda att tvingas stänga sin verksamhet efter höjda elpriser, hyror och minskad konsumtion. För att minimera risken för konkurs och samtidigt skydda sin privata ekonomi är det särskilt viktigt att gå igenom såväl företagsstruktur som avtal. - Det finns många olika bolagsformer att välja mellan och alla har sina för- och nackdelar. Vill man separera sin privatekonomi från företagets kan ett aktiebolag vara fördelaktigt. Då riskerar du inte att behöva använda dina privata tillgångar om företaget får svårt att betala sina skulder. När det gäller avtal bör man kolla igenom att man har samarbets-, leverantörs- och anställningsavtal på plats. Med ett skriftligt avtal blir det tydligare för alla parter – vilket minskar risken för tvist, säger Peder Lundgren på Företagarens Jurist. Samtidigt lever vi i en tid då många skiljer sig och historiskt sett tenderar skilsmässorna att öka under oroliga tider. Ett vanligt misstag är att man som företagare tror att företaget inte inkluderas i en bodelning vid en skilsmässa, vilket endast gäller om man skrivit ett äktenskapsförord. Är man flera parter inom företaget och har skrivit ett kompanjonavtal är det vanligt att det står att företaget ska skrivas som enskild egendom, men det regleras alltid genom separata äktenskapsförord hos parterna. - Vi vet alla att livet kan ta en plötslig vändning. Det är därför viktigt att fundera på redan i ett tidigt stadie vad som händer med bolaget om du eller någon annan part exempelvis skiljer sig. För även om det kan vara svårt att tro så påverkar en skilsmässa inte bara en som privatperson. Här behöver man fundera på om man är beredd att dela lika på ett företag som man byggt upp själv, med en före detta make eller maka. Har man inte äktenskapsförord och testamente på plats finns det stor risk för konflikt inom företaget i ett senare stadie, speciellt om man är flera ägare, säger Peder Lundgren. Juristens tre viktigaste råd till egenföretagare under en lågkonjunktur Långsiktighet – vårda dina affärsrelationerEn lågkonjunktur kan innebära svårigheter för både dig och dina leverantörer. Många gånger kan det vara bättre att försöka hitta lösningar om exempelvis en samarbetspartner får svårt att leverera än att säga upp ett avtal och hävda avtalsbrott. Er affärsrelation lever förhoppningsvis kvar även efter lågkonjunkturen. Skriv äktenskapsförordSkilsmässorna tenderar att öka under oroliga tider. För att undvika att delar av företaget hamnar i en före detta makas/makes ägor behöver du skriva ett äktenskapsord. Annars finns det risk att företagets tillgångar eller aktier ingår i en bodelning vilket innebär att den ena maken har rätt till hälften av företaget och måste lösas ut om man inte vill driva företaget ihop. Är man fler delägare i ett företag bör man även avtala att alla som är gifta ska ha äktenskapsförord som förtydligar vad som gäller med företaget vid en eventuell skilsmässa. Skriv avtalFinns det flera delägare bör man skriva ett aktieägaravtal eller kompanjonavtal. Det är viktigt att täcka in många detaljer, hur vinsten ska fördelas, vad som händer om ni skulle bli osams – eller om någon av er väljer att lämna företaget. Här bör man även avtala om att kvarvarande aktieägare ska erbjuda sig att köpa en delägares aktier om någon skulle avlida. Man kan också lägga till regler om att en arvinge alltid måste erbjuda övriga tidigare aktieägare att köpa den avlidnes aktier, det vill säga hembud. Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

20 september, 2022

Nya plattformen Legalite förenklar juridiken

Digitaliseringsresan fortsätter för Familjens Jurist som lanserar den nya plattformen Legalite – en samlingsplats för att tillgängliggöra juridiken för alla. Juridiken var länge eftersatt i digitaliseringen men idag är möjligheterna stora att digitalt upprätta testamente, hyresavtal eller liknande. Victoria Thore, vd på Familjens Jurist, menar dock att det kan vara svårt att navigera i informationen och att tröskeln är fortsatt hög när det kommer till att faktiskt söka juridisk hjälp. - Jag har full förståelse för att det är svårt att veta var man ska börja, och att man dribblas bort av svåra begrepp, termer och långa texter som förvirrar mer än de hjälper. På Legalite kommer vi därför fokusera på att tillgängliggöra och förenkla processen. Genom interaktiva filmer anpassar sig plattformen efter dig personligen, och det du vill ha hjälp med, säger Victoria Thore. Familjens Jurist har under många år digitaliserat och förenklat juridiken. Den nya plattformen Legalite är en samlingsplats för juridiska behov i vardagen, allt från huruvida man behöver söka bygglov till vad som gäller när man vill lämna tillbaka en vara man köpt. Plattformen innehåller kostnadsfria digitala vägledningar och guider, avtalstjänster och interaktiva videotjänster – där man får automatiserad individuell bedömning i realtid.  - Vi lever i en värld där digitala teknologier, plattformar och ekosystem blir allt viktigare. I denna digitalisering är det extra viktigt att vi också går mot en mer användarvänlig utveckling där vi helt enkelt demokratiserar juridiken. Legalite är ett steg i rätt riktning, och en innovation som gör skillnad på riktigt, säger Charlotta Kronblad, post. doc. på Handelshögskolan inom innovation och teknologi. Legalite innehåller både avtal och andra viktiga dokument som kan behövas, samt interaktiva guider som hjälper personer att få koll på sin juridiska situation. På Legalite samlas även andra digitala tjänster från Familjens Jurist, som Digitala Coachen och Bouppteckna.se. Plattformen kommer vara central i den digitala utvecklingen av nya juridiska tjänster. Här kan du besöka Legalite. Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden