Hoppa till innehållet

DN Debatt: Ett barn bör ha rätt till fler än två juridiska föräldrar

Caroline Sörgjerd, Juris doktor och senior jurist på Familjens Jurist tar upp frågan om att den juridiska definitionen av föräldrar behöver uppdateras i en debattartikel på DN, publicerad den 6 augusti 2022. Nedan finns korta utdrag från debatten, hela artikeln kan läsas i sin helhet här.

Vissa delstater i USA erkänner i dag fler än två föräldrar. I Ontario, Kanada, är det möjligt att registrera upp till fyra föräldrar. Det är dags att lägga en till pusselbit i vår samhällsberättelse. En ordentlig utredning behövs för att undersöka hur man på bästa sätt genomför en lagändring även i Sverige.

Dagens familjekonstellationer förändras ständigt och med dem samhällets syn på vem som räknas som förälder. Idag kan en familj se ut på många olika sätt.

De flesta uppföljningar av familjekonstellationer utgår från att en familj består av högst två föräldrar. I själva verket ser verkligheten annorlunda ut och många barn växer upp med fler föräldrar än två. Exempel på det är bonusfamiljer där föräldrar separerat och träffat nya partners som också axlar föräldrarollen eller regnbågsfamiljer där det är fler än två personer som har valt att starta familj tillsammans.

I och med att lagen erkänner bara två föräldrar, oavsett hur det ser ut i praktiken, är det tydligt, enligt Caroline Sörgjerd, att vi behöver uppdatera och ompröva vår syn på vad en familj och en förälder är, för att ge fler barn rätt till sina föräldrar.

Icke-juridiska föräldrar i regnbågs- eller bonusfamiljer har inte tillgång till information om till exempel barnets skolgång eller vård, utan måste gå via barnets juridiska vårdnadshavare. I händelse av en separation eller skilsmässa har de ingen möjlighet att via en domstol verka för att få till ett umgänge även om de har funnits med och älskat barnet från start. När föräldrarna inte längre är överens om att vara föräldrar tillsammans så kan barnet alltså riskera att förlora kontakten med en förälder.

Om vårdnadshavarna avlider så är det inte en självklarhet att barnet får tas om hand av den som varit förälder. Det borde vara givet att juridiken ska skydda barnets rätt till alla sina föräldrar och inte bara till föräldrarna ”på pappret”.

Caroline Sörgjerd anser att en ordentlig undersökning av för- och nackdelar behöver göras av hur man på bästa sätt genomför en sådan lagändring.

Sverige är ett öppet och progressivt land, som historiskt sett vågat sticka ut hakan och införa nydanande regler som speglar hur människor faktiskt lever sina liv. För att tillgodose barnets rätt till sin familj måste regleringen nu uppdateras igen, så att ”barnets bästa” inte bara blir tomma ord utan något som värnas i praktiken.

För att läsa hela artikeln ”Ett barn bör ha rätt till fler än två juridiska föräldrar” klicka här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden