Hoppa till innehållet

Aktuellt

Här hittar du nyheter med aktuell information om det som händer hos oss på Familjens Jurist. Läs om vår mediala närvaro, planerade evenemang och kampanjer. 

08 augusti, 2022

DN Debatt: Ett barn bör ha rätt till fler än två juridiska föräldrar

Caroline Sörgjerd, Juris doktor och senior jurist på Familjens Jurist tar upp frågan om att den juridiska definitionen av föräldrar behöver uppdateras i en debattartikel på DN, publicerad den 6 augusti 2022. Nedan finns korta utdrag från debatten, hela artikeln kan läsas i sin helhet här. Vissa delstater i USA erkänner i dag fler än två föräldrar. I Ontario, Kanada, är det möjligt att registrera upp till fyra föräldrar. Det är dags att lägga en till pusselbit i vår samhällsberättelse. En ordentlig utredning behövs för att undersöka hur man på bästa sätt genomför en lagändring även i Sverige. Dagens familjekonstellationer förändras ständigt och med dem samhällets syn på vem som räknas som förälder. Idag kan en familj se ut på många olika sätt. De flesta uppföljningar av familjekonstellationer utgår från att en familj består av högst två föräldrar. I själva verket ser verkligheten annorlunda ut och många barn växer upp med fler föräldrar än två. Exempel på det är bonusfamiljer där föräldrar separerat och träffat nya partners som också axlar föräldrarollen eller regnbågsfamiljer där det är fler än två personer som har valt att starta familj tillsammans. I och med att lagen erkänner bara två föräldrar, oavsett hur det ser ut i praktiken, är det tydligt, enligt Caroline Sörgjerd, att vi behöver uppdatera och ompröva vår syn på vad en familj och en förälder är, för att ge fler barn rätt till sina föräldrar. Icke-juridiska föräldrar i regnbågs- eller bonusfamiljer har inte tillgång till information om till exempel barnets skolgång eller vård, utan måste gå via barnets juridiska vårdnadshavare. I händelse av en separation eller skilsmässa har de ingen möjlighet att via en domstol verka för att få till ett umgänge även om de har funnits med och älskat barnet från start. När föräldrarna inte längre är överens om att vara föräldrar tillsammans så kan barnet alltså riskera att förlora kontakten med en förälder. Om vårdnadshavarna avlider så är det inte en självklarhet att barnet får tas om hand av den som varit förälder. Det borde vara givet att juridiken ska skydda barnets rätt till alla sina föräldrar och inte bara till föräldrarna ”på pappret”. Caroline Sörgjerd anser att en ordentlig undersökning av för- och nackdelar behöver göras av hur man på bästa sätt genomför en sådan lagändring. Sverige är ett öppet och progressivt land, som historiskt sett vågat sticka ut hakan och införa nydanande regler som speglar hur människor faktiskt lever sina liv. För att tillgodose barnets rätt till sin familj måste regleringen nu uppdateras igen, så att ”barnets bästa” inte bara blir tomma ord utan något som värnas i praktiken. För att läsa hela artikeln ”Ett barn bör ha rätt till fler än två juridiska föräldrar” klicka här.

27 juli, 2021

Undvik bråk med grannen och rädda rätten till bryggan

Många sommarstugeägare runt om i landet är beroende av servitut av olika slag. Kan vara allt från rätt att ta vatten ur grannens brunn till vägservitut, eller kanske viktigast av allt, rätt att använda brygga eller badplats nere vid vattnet. Om det uppstår konflikt med grannen som givit din fastighet rätt att använda servitutet kan du i värsta fall förlora servitutet. I den här artikeln får du några nyttiga tips och råd inför sommarsemestern. Text: Fredrik Aldmo, Familjens Jurist Många av de servitut som rör just bryggor och båtplatser är så kallade avtalsservitut. Om det skulle uppstå en konflikt med grannen (som upplåtit servitutet) gällande användandet av bryggan eller båtplatsen finns det faktiskt en risk att grannen kan säga upp servitutet, något som kan få mycket tråkiga konsekvenser. För att den som upplåtit servitutet ska kunna säga upp servitutet krävs det att du missbrukar eller ”överutnyttjar” servitutet. Ett praktiskt exempel skulle kunna vara att en sommarstugeägare bjuder in släkt och vänner och låter flera båtar lägga till vid bryggan trots att servitutet bara ger rätt till ”båtplats”, något som normalt sett betyder att du har rätt att lägga till med en båt vid bryggan. Om grannen som upplåtit servitutet påtalar att du bara har rätt att lägga till med en båt, och du inte lyder grannens uppmaning kan din granne faktiskt säga upp servitutet. Den som upplåtit servitutet kan visserligen inte säga upp servitutet direkt, men om du överskrider dina rättigheter enligt servitutet och inte vidtar rättelse inom skälig tid från det att grannen säger till kan servitutet sägas upp. De praktiska råden är därför att hålla goda relationer med grannen och fråga om lov i förväg, och om grannen uppmanar dig att vidta rättelse, se då till att göra det så snart som möjligt. Med sunt förnuft och glatt humör kan du undvika onödiga tvister om servitut, men om det uppstår en konflikt tänkt då på att ta hjälp av jurist så snart som möjligt.

10 januari, 2023

5 viktiga juridiska aspekter med äktenskap

Att gifta sig är fantastiskt. Men att gifta sig innebär inte bara att lova varandra evig kärlek och trohet. Det innebär också en del juridiska aspekter som det är bra för dig och din partner att ha koll på. I den här artikeln kan du läsa om viktiga juridiska frågor att ställa sig som gör ditt äktenskap ännu tryggare. >>Få bättre koll på din juridiska situation - Gör vår Livsbesiktning kostnadsfritt Har du och din partner koll på giftorätten? Så fort ni har gift er gäller giftorätten. Den träder i kraft per automatik och innebär att du och din make eller maka har rätt till hälften av de tillgångar ni har tillsammans – både det ni köper tillsammans som gifta och det ni ägde innan ni gifte er. Behöver ni omfördela er egendom med äktenskapsförord? Men giftorätten går att avtala bort. Med ett äktenskapsförord kan ni avtala bort hela eller delar av giftorätten. Det innebär att de tillgångar som ni avtalar bort inte ska ingå i en bodelning om det blir aktuellt en dag. Den egendom ni avtalar bort blir istället enskild egendom och tillhör endast dig eller din partner. Hur vill ni dela upp era tillgångar vid en skilsmässa eller bortgång? Det är med andra ord först vid en bodelning som giftorätten märks av. Om du och din partner väljer att gå skilda vägar eller om någon av er går bort, behöver tillgångarna delas upp i en bodelning. För att veta hur mycket du och din make eller maka ska få i en bodelning radar ni upp era tillgångar och gör avdrag för skulder och enskild egendom. Ärver ni varandra som ni vill? Som gifta har du och din make eller maka rätt att ärva varandra i de allra flesta fall. Och om ni har gemensamma barn kommer de att få sitt arv den dag som ni båda har gått bort. Men rätten till arv har ett undantag. Om ni har barn från tidigare förhållanden har de rätt till sitt arv direkt vid sin förälders bortgång. Det här kan skapa svårigheter för den av er som är kvar i livet och till exempel göra det svårt att bo kvar i ditt och din partners gemensamma hem. Men med ett testamente kan ni styra hur och när arvet ska tas ut och på så sätt skapa en större trygghet för den av er som är kvar i livet. Kan någon av er bli underhållsskyldig? Förutom skilsmässa och bortgång, kan även andra oförutsedda saker hända i livet. Som gifta är ni gemensamt ansvariga för att ta hand om hemmets hushållssysslor, barn och ekonomi. Men ibland kan något hända som gör att en av er inte kan försörja sig på egen hand. I en sådan situation har den andra av er en underhållsskyldighet, vilket innebär en ekonomisk skyldighet att hjälpa den av er som inte har pengar. Få bättre koll på din juridiska situation Med vår Livsbesiktning kan du göra en egen behovsanalys – helt kostnadsfritt. Du får bättre koll på viktiga juridiska aspekter av ditt äktenskap och rekommendationer på vad du (och din make eller maka) behöver göra för att skapa en tryggare framtid.  Gör Livsbesiktningen

15 april, 2021

Du har fått faktura för en bilvärdering som är fel - vad gör du? 

Just nu hör många konsumenter av sig till oss för att de fått fakturor från olika bilvärderingssajter på nätet som de anser är felaktiga. Fakturorna avser bilvärderingar som företaget menar att kunden har beställt och som enligt företaget kostar 1 998 kr. Även om sajterna kan ha olika adresser är det ofta ett lettiskt företag som ligger bakom sajterna. Enligt avtalsvillkoren på sajterna ska även lettisk lag tillämpas på avtalet. Många konsumenter har inte ens förstått att de ingått ett avtal som inneburit betalningsskyldighet. Det finns en regel i distansavtalslagen som syftar till att företag inte ska kunna vara otydliga med att något innebär en betalningsförpliktelse och samtidigt ha rätt att få betalt. Du som konsument är bara bunden av ett avtal som ingås på nätet om företaget före beställningen tydliggjort att beställningen medför en betalningsförpliktelse och om du som konsument uttryckligen har påtagit dig förpliktelsen (2 kap. 9 § distansavtalslagen). Enkelt uttryckt måste det tydligt framgå, till exempel i form av orden ”Köp nu” eller ”Betala nu”, att beställningen medför en betalningsförpliktelse. Det räcker inte med att det står exempelvis ”Beställ nu”. Det är såvitt känt inte prövat i domstol huruvida det räcker med orden ”Värdera nu” eller liknande, men det är troligtvis inte tillräckligt för att lagens krav ska vara uppfyllt.  Om företaget inte varit tillräckligt tydligt med att beställningen medför en betalningsförpliktelse är du som konsument alltså inte bunden av avtalet. Vad ska du göra som konsument om du får en faktura för bilvärdering som du anser är felaktig? Bestrid fakturan skriftligen Skriv till företaget och förklara att du bestrider fakturan och varför du bestrider fakturan.   Anmäl företaget till Konsumentverket Även om det inte är säkert att din anmälan leder till någon åtgärd får Konsumentverket genom detta reda på omfattningen av problemet. Kontakta ECC Sverige för rådgivning Eftersom företaget som skickat fakturan ofta befinner sig i ett annat EU-land kan du få hjälp och rådgivning genom ECC Europa på www.eccsverige.se/. Vad händer sedan då? Hittills verkar företaget inte ha gjort verklighet av hot om domstolsprocesser utomlands. Förmodligen är det inte lönsamt för företaget att driva saken i domstol, men det finns givetvis inga garantier för att företaget inte vänder sig till domstol med sitt krav. Ett krav som ett företag har mot en konsument preskriberas tre år efter uppkomsten av kravet, om inte företaget påminner om kravet. Tveka inte att kontakta oss på Familjens Jurist om du behöver rådgivning eller hjälp om du har frågor med anledning av en faktura du fått om du anser att fakturan är felaktig. Oscar Coronel, Kompetensansvarig Konsumenträtt  

27 november, 2020

Black Friday och Cyber Monday – juristens bästa tips

Nu pågår en av årets största reasäsonger och det finns många fynd att göra. Vår konsumenträttsexpert tipsar om några saker som kan vara bra att tänka på innan du ger dig ut i readjungeln. Kolla priset Ett bra tips är att använda en prisjämförelsesajt för att se hur priset på den produkt du tänkt köpa förändrats över tid. I vissa fall kan priset ha varit lägre kort innan rean, och rean kanske alltså inte är så bra som den verkar. Kolla företaget Kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att se om företaget du handlar från förekommer hos ARN och om företaget följt eventuella beslut från ARN. En god idé kan också vara att kolla företagets omdömen på olika sajter som publicerar konsumenters omdömen om företag – hur verkar företaget hantera klagomål och reklamationer? Ångerrätt gäller även på reavaror men inte på allt Ångerrätten gäller de flesta varor du köpet på nätet och som huvudregel har du rätt att ångra dig inom 14 dagar från det att du hämtar ut paketet. Ångerrätten gäller även reavaror. Ångerrätten gäller inom hela EU, men däremot är det inte säkert att du har någon ångerrätt om du handlar till exempel från USA eller Kina. Titta därför i villkoren om vilka rättigheter du har, i vilket land företaget finns och vilket lands lag som gäller. För vissa varor har du av hygienskäl ingen ångerrätt om du brutit en plombering (till exempel underkläder eller hörlurar som du stoppar in i öronen). Var därför noggrann med att inte bryta plomberingen om du vill kunna ångra köpet av sådana varor. För vissa varor som specialtillverkats för dig, som till exempel t-shirt med eget tryck, fotoböcker eller måttsydda produkter, gäller inte ångerrätten. Tänk också på att inte alla säljare erbjuder gratis returfrakt – kolla därför vad som står i villkoren så du inte drabbas av returkostnader som du inte räknat med. Öppet köp är ingen rättighet Öppet köp är frivilligt för butikerna att erbjuda, och alltså ingen rättighet för dig som konsument. Vanliga villkor för att få utnyttja öppet köp är att du har kvar kvittot och att du inte öppnat förpackningen. Kolla därför villkoren för öppet köp innan du handlar. Köp på kredit kan vara ett extra skydd Om du betalar med kreditkort eller med faktura har du som konsument ett extra skydd. Du har enligt lag rätt att klaga på varan till kreditföretaget på samma sätt som du kan göra mot säljaren. Det här betyder att om du till exempel vill klaga på ett fel på varan och häva köpet, men säljaren inte svarar dig eller inte går att nå, kan du istället vända dig till kreditföretaget med ditt krav. Om du betalar med kredit eller faktura får du också ofta hem varan innan du måste betala. Det innebär att om varan skulle försvinna i posthanteringen kan du då bestrida kravet från kreditföretaget eftersom du inte fått någon vara. Om du vill ha hjälp eller rådgivning rörande konsumentköp kan du alltid kontakta oss på Familjens Jurist - hela familjens juristbyrå. Vi kan kärlek, död och pengar.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden