Hoppa till innehållet

Nyheter

Här samlar vi all information om våra aktuella händelser, pressmeddelanden och poddar. 

07 mars, 2023

Mer än en halv miljon svenskar oroliga för familjekonflikter om arv

En arvstvist kan uppstå lättare än vad man kan tro och har man inte tänkt igenom hur man vill fördela arvet finns det risk för infekterade konflikter. En ny Novus-undersökning från Familjens Jurist visar att mer än en halv miljon svenskar är oroliga för att deras nära och kära kommer att hamna i konflikt om deras arv efter deras bortgång. Arne Larsson, jurist och expert på arvsrätt, reder ut fallgroparna och hur man undviker att anhöriga hamnar i en uppslitande arvstvist. Även om det kan vara svårt att tänka på livets slut är det bra att fundera på hur man vill göra med sina tillgångar. Lämnar man allt i händerna på sina anhöriga, som hur man vill begravas och hur arvet ska delas upp, finns det risk att konflikter uppstår. En ny undersökning från Familjens Jurist visar att 7 procent av svenskarna är oroliga för att deras anhöriga ska börja bråka om arvet, vilket motsvarar ca 400 000 – 600 000 svenskar. – När en person går bort lämnar vi inte bara efter oss ett stort tomrum bland nära och kära, utan ofta också en hel del tillgångar. Det kan vara ett fritidshus, ett hem, sparpengar eller tavlor. Ibland kan det vara lätt att tro att man inte har så mycket av värde och att ens familj inte skulle börja bråka om saker som pengar. Men jag har under flera arvskiften sett hur arv kan riva upp starka känslor. Det handlar lika ofta om minnen och känslor kopplade till en plats eller sak som om pengar, säger Arne Larsson, jurist inom arvsrätt på Familjens Jurist. Förutom att svenskarna är oroliga för bråk har de även dålig koll på hur svensk rätt fungerar när det gäller arv. Undersökningen visar att var femte person (19 procent) tror att man som barn har laglig rätt att ärva allt från sina föräldrar, vilket inte stämmer. Resultatet skiljer sig dock mellan könen – män (22 procent) har sämre koll än kvinnor (16 procent). – Det är lätt att tro att ett barn alltid ärver rubbet från sina föräldrar, men så är det inte. Man bestämmer själv hur man vill testamentera sitt arv och kan där reglera arvet till sina barn. Däremot har ett barn alltid rätt att kräva sin laglott. Har en förälder lämnat ett barn arvlös kan personen i fråga därmed begära jämkning av testamentet, men det är ett val som aktivt måste göras. Samtidigt finns det ingenting som säger att en förälder inte kan sälja och konsumera alla sina tillgångar fram till sin död. Det innebär att en förälder, i en konkret bemärkelse, kan göra sina barn arvlösa, förklarar Arne. Så hjälper du dina barn att undvika en uppslitande arvstvist Juristen Arne Larsson reder ut hur man förbereder sig inför livets slut och hur man undviker att arvet blir till en infekterad kil i familjen. Läs på om hur ditt arv fördelas utan testamenteFörst och främst är det viktigt att ta reda på hur ditt arv fördelas enligt lag. Om du är okej med att låta ärvdabalken, det vill säga lagen som bestämmer vem som ska ärva vad, styra arvet behöver du inte göra något. Är du inte okej med detta bör du upprätta ett testamente. En bröstarvinge har alltid rätt att kräva sin laglott, det vill säga den del som hen alltid kan kräva att få som arv, men utöver det kan du själv styra vem som ska ärva. Fundera på vem du vill ska ärva vadNär du har koll på arvsordningen kan du fundera på hur du vill göra med ditt arv. Viktigast av allt är att utgå från din egen livssituation och fundera på vad som händer om du eller din partner plötsligt skulle gå bort. Är du exempelvis sambo ärver du och din partner inte varandra automatiskt och då kan det vara bra att upprätta ett testamente för att trygga tillvaron för varandra. Och för alla som har barn kan det vara viktigt att se till att arvet blir barnens enskilda egendom eftersom det annars finns risk för att deras framtida sambo eller make får rätt till arvet vid en eventuell separation eller skilsmässa. Våga prata om arv och testamente innan du dörFör att undvika konflikt är det, som med allt annat, viktigt att du vågar prata om hur du har tänkt dig med arvet tillsammans med barn och anhöriga. Det kan vara jobbigt att prata om livets slut och saker som rör pengar. Men om du vågar öppna upp dig och pratar om arv och testamente med nära och kära minskar risken för bråk mellan dem. Var rättvis mot dina barnDina anhöriga har ingen rätt att på förhand få veta hur du vill fördela arvet eller lägga sig i hur du ska göra. Samtidigt kan det skapas onödiga konflikter om saker och ting göms i det dolda. Därför är det alltid bra att vara så transparent som möjligt och, i den mån det går, vara rättvis mot barnen. Kommer allt som en överraskning vid arvskiftet finns det stor risk för konflikter och i värsta fall arvstvist. Var tydlig med eventuella förskott på arvetOm du vill ge bort något av värde medan du lever behöver du upprätta ett gåvobrev och vara tydlig med om det är ett förskott på arvet eller inte. Även här är det viktigt att du informerar anhöriga och dokumenterar vad som getts bort och till vem. Undvik att smyga med gåvor eftersom det oftast leder till bråk bland de anhöriga. Om undersökningenUndersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Familjens Jurist. Syftet är att undersöka den svenska allmänhetens inställning till olika juridiska frågor. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt gjordes 1012 intervjuer mellan 15 - 21 september 2022. Undersökningen gjordes med allmänheten, 18-79 år.

22 februari, 2023

8 av 10 kan använda bouppteckna.se

Det är en omtumlande tid för nära och kära efter ett dödsfall. Utöver själva sorgearbetet finns det många juridiska frågor och praktiska beslut som närstående behöver hantera. En av de sakerna man nästan alltid behöver göra är en bouppteckning för att sammanställa alla tillgångar och skulder. Vår digitala bouppteckningstjänst kan då komma väl till pass. På ett enkelt sätt vägleds de anhöriga genom hela processen och kan vara säkra på att de får en juridiskt korrekt bouppteckning. Vi uppskattar att tjänsten kan passa vid 8 fall av 10 när man väljer att göra bouppteckningen på egen hand, vilket gör att nästan vem som helst kan utnyttja tjänsten. Varje år gör runt 36 000 personer bouppteckningar helt på egen hand. För många kan det vara en viktig del i sorgebearbetningen att göra den själv, men det kan också kännas komplicerat och vara svårt att förstå alla detaljer som behöver ingå för att få den godkänd. Det är inte ovanligt att många gör misstag och därför behöver göra om hela eller delar av bouppteckningen.  I vår juridiska tjänst bouppteckna.se minimeras risken för misstagen som kan uppstå. Där vägleds personen genom hela processen med förklarande texter och interaktiva guider.  - Av alla de personer som väljer att själva göra en bouppteckning uppskattar vi att 8 av 10 kan använda tjänsten för att få en godkänd juridisk bouppteckning. Innan man använder tjänsten kan man svara på några enkla kontrollfrågor för att snabbt förstå om man kan göra en bouppteckning via bouppteckna.se. Skulle det visa sig att den digitala tjänsten inte passar förklarar vi varför och föreslår att personen hellre får hjälp av en jurist, säger Arne Larsson, jurist på Familjens Jurist. Att få alla pusselbitar på plats kan bli en svår och utdragen process utan en juridiskt hjälpande hand. Därför är målet med tjänsten att göra det svåra lite enklare så att anhöriga slipper gå vilse i juridiken.  - Vi är stolta över att kunna erbjuda alla pengar tillbaka om man inte är nöjd, säger Yasmine Forsberg Erdal, produktägare för bouppteckna.se på Familjens Jurist.  För den som vill göra en bouppteckning digitalt hittas den via Familjens Jurist tjänst www.bouppteckna.se. Här kan du läsa hela artikeln och våra tidigare pressmeddelanden.

06 februari, 2023

Jurister för barnkonventionen – privata aktörer kan göra skillnad

Familjens Jurist lanserar initiativet ‘Jurister för barnkonventionen’ för att uppmärksamma och framhäva barns rättigheter. Trots att barnkonventionen är en del av den svenska lagstiftningen sedan tre år tillbaka kvarstår flera brister. Nu vill privata aktörer, däribland praktiserande jurister, bli en del av förändringen för att sätta barnens bästa först. Barnkonventionen implementerades i svensk lagstiftning 2020 och innefattar bestämmelser om särskilda rättigheter för barn och innebär att man ska sätta barnets bästa först. Det betyder att vi som samhälle måste säkerställa barnens rättigheter, och att det ska genomsyra alla delar av samhället. I praktiken ser det dock annorlunda ut, och därför uppmanar nu Familjens Jurist till samarbete och utveckling hos privata aktörer för att bidra till en positiv förändring. Som ett steg i den riktningen har Familjens Jurist tagit fram en metod för att stärka barns rättigheter i vårdnadsprocesser. Metoden bygger på att samverka med andra aktörer, öka kunskapen och skapa synergier på lång sikt. – Våra jurister arbetar dagligen med frågor som rör barn på olika sätt för att stärka deras roll i juridiska frågor. Trots att barnkonventionen idag är en del av svensk lagstiftning finns det flera praktiska brister, där barn inte sätts i centrum före föräldrarna. Inte minst i vårdnadstvister, där mycket av ansvaret läggs över direkt på föräldrarna och vi ser en ökning av tvister. Målet ska vara att så långt det är möjligt undvika domstolstvister och alltid utgå från barnens bästa. Här är det viktigt att vi, tillsammans med andra jurister och privata aktörer, drar vårt strå till stacken och bidrar till en förändring. Initiativet ‘Jurister för barnkonventionen’ är till för att uppmana andra inom branschen att också agera och bidra till förändringar som faktiskt genomförs i praktiken, säger Lotta Dahlstrand, juris doktor i barnrätt och ansvarig för barnrättsfrågor hos Familjens Jurist. Jurister på Familjens Jurist arbetar inom tre fokusområden för att stärka barns rättigheter: Skilsmässor och separationerGenom nära samarbete med psykologer och andra experter arbetar juristerna för att möta och bearbeta alla frågor som kan uppkomma vid en separation. Med stöd och hjälp till föräldrar inom frågor som ekonomi och boende kan konflikter kring barnen förebyggas, och möjliggör i större utsträckning ett gott föräldraskap för separerade eller skilda föräldrar. VårdnadsfrågorFamiljens Jurist har tagit fram ett barncentrerat arbetssätt inom vårdnadsfrågor, där barnkonventionens artiklar genomsyrar all kommunikation med föräldrar, domstol och socialtjänst. Målet är att minska konfliktnivån och få föräldrar att nå hållbara överenskommelser om barnets boende och umgänge. Med engagemang och spetskompetens inom barns rättigheter arbetar juristerna även för att minimera risken att barn far illa i de fall där en överenskommelse inte är lämpligt eller möjligt. HyresfrågorBarns rätt till ett tryggt boende understryks av barnkonventionen. Familjens Jurist belyser behovet att skapa ny praxis och ny lagstiftning där barnets rätt till bostad implementeras fullt ut inom den hyresrättsliga skyddslagstiftningen. Idag finns det tydliga brister i lagstiftningen som gör att barn och deras familjer vräks istället för att få samhällets skydd i enlighet med barnkonventionen.

30 januari, 2023

Två av fem känner ett barn som drabbats av föräldrarnas dåliga relation

Idag växer många barn upp med skilda föräldrar. De flesta föräldrar behåller en god relation, men för vissa är det svårt att hitta en lösning som gör att barnen inte drabbas. En ny Novus-undersökning från Familjens Jurist visar att två av fem har upplevt att barn i deras närhet mått dåligt vid en separation på grund av föräldrarnas dåliga relation. Ibland blir livet, och relationer, inte som man har tänkt sig. En separation eller skilsmässa kan vara tuff på flera sätt och leda till långvariga konflikter. En ny Novus-undersökning, gjord på uppdrag av Familjens Jurist, visar att nära var femte person hamnat i konflikt med sin före detta partner. Finns det barn med i bilden är det inte helt ovanligt att de drabbas av skilsmässan. Två av fem svenskar upplever att barn i deras närhet mått dåligt till följd av föräldrarnas relation under eller efter en separation. – Barn påverkas alltid av bråk och konflikt, oavsett om föräldrarna är i en parrelation eller väljer att gå skilda vägar. Är relationen dålig redan innan separationen är det lätt att konflikten blossar upp ytterligare eftersom många känslomässiga beslut behöver tas. Det är helt naturligt att stormiga känslor uppstår men då är det viktigt att hålla barnen utanför konflikten eftersom det oftast är bråk och tjafs som barnen påverkas av och inte skilsmässan i sig, säger Sanne Andersson, jurist på Familjens Jurist.Barnkonventionen blev svensk lag 2020. Den innefattar bestämmelser om särskilda rättigheter för barn och innebär att man ska sätta barnets bästa först. I praktiken handlar det om att man ska utgå från ett barnperspektiv i alla beslut som rör barn. Exempelvis är det föräldrarnas uppgift att ta beslut som går i linje med barnets bästa. Trots detta är svenskarna dåliga på att prata igenom vad som ska hända med barnen vid en separation och har ofta svårt att sätta barnens behov främst. Fler än åtta av tio föräldrar med hemmaboende barn har inte pratat om hur de delar upp vårdnaden vid en separation eller skilsmässa. – I min roll som jurist märker jag att många föräldrar har svårt att utgå från barnets perspektiv även om man oftast menar väl. Det är mänskligt att utgå från vad som är bäst från sitt eget perspektiv, men har man barn behöver man sätta sina egna behov åt sidan och fatta beslut som utgår från barnets bästa. Även om parrelationen är avslutad fortsätter föräldrarelationen, som är viktig att få fungerande eftersom den ska finnas kvar under lång tid. Genom att sätta sig ner och diskutera frågor kring vårdnad, boende och umgänge med barnets behov i fokus brukar konflikterna minska, förklarar Sanne. Juristens fem bästa tips för att undvika att barn mår dåligt vid separation eller skilsmässa: Utgå från barnets rättigheterDet är viktigt att inför och efter en separation fokusera på barnens behov och deras rättigheter och vara lyhörd för barnens egen vilja. Det finns ingen juridiskt bestämd ålder då barn själva får välja var de vill bo om föräldrarna separerar. Däremot tar man alltid hänsyn till barnets vilja - och den väger tyngre ju äldre barnet är. Enligt svensk lag ska barnen ha inflytande över de beslut som fattas. Skydda barnet från lojalitetskonflikterNär föräldrarna helt plötsligt står på var sin sida är det lätt hänt att barnet på olika sätt försöker vara föräldrarna till lags. Exempelvis kanske barnet inte vill att en förälder ska vara ensam, trots att den föräldern inte är i skick att ta hand om barnet. Föräldrarna behöver också undvika att barnen hamnar mellan som budbärare eftersom de ofta vill vara lojala mot båda och kan fara illa av lojalitetskonflikten. Utvärdera förutsättningarnaAtt barnen har rätt till en nära kontakt med båda sina föräldrar, är inte samma sak som att de ska vara växelvis boende varannan vecka. Det som är bäst för barnen ska komma i första hand. Ibland kan det vara bäst att bo hos den ena föräldern och ha ett regelbundet umgänge med den andra föräldern. Om barnen riskerar att fara illa så är det i vissa fall inte förenligt med barnets bästa att något umgänge äger rum alls. Prata om vårdnad, umgänge, boende och underhållDet finns framförallt fyra juridiska frågor som är viktiga att ha koll på vid en separation eller skilsmässa gällande barnen. Dessa är vårdnad, boende, umgänge och underhåll. Om det är möjligt – prata i ett tidigt skede om vem som ska ha beslutanderätt kring barnet, var barnet ska bo, vem som har rätt till umgänge och hur det blir med underhåll, för då minskar konflikterna oftast längre fram. Ta hjälp vid konfliktOm man inte kommer överens kan man kontakta sin kommun och få samarbetssamtal via Familjerätten. Hjälper inte det, eller om sådana samtal inte är lämpliga om det exempelvis förekommer våld, kan man ta hjälp av en familjejurist som kan guida hur man på bästa sätt kommer vidare med fokus på barnrättsperspektivet. Om undersökningenUndersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Familjens Jurist. Syftet är att undersöka den svenska allmänhetens inställning till olika juridiska frågor. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt gjordes 1012 intervjuer mellan 15 - 21 september 2022.

10 januari, 2023

5 viktiga juridiska aspekter med äktenskap

Att gifta sig är fantastiskt. Men att gifta sig innebär inte bara att lova varandra evig kärlek och trohet. Det innebär också en del juridiska aspekter som det är bra för dig och din partner att ha koll på. I den här artikeln kan du läsa om viktiga juridiska frågor att ställa sig som gör ditt äktenskap ännu tryggare. >>Få bättre koll på din juridiska situation - Gör vår Livsbesiktning kostnadsfritt Har du och din partner koll på giftorätten? Så fort ni har gift er gäller giftorätten. Den träder i kraft per automatik och innebär att du och din make eller maka har rätt till hälften av de tillgångar ni har tillsammans – både det ni köper tillsammans som gifta och det ni ägde innan ni gifte er. Behöver ni omfördela er egendom med äktenskapsförord? Men giftorätten går att avtala bort. Med ett äktenskapsförord kan ni avtala bort hela eller delar av giftorätten. Det innebär att de tillgångar som ni avtalar bort inte ska ingå i en bodelning om det blir aktuellt en dag. Den egendom ni avtalar bort blir istället enskild egendom och tillhör endast dig eller din partner. Hur vill ni dela upp era tillgångar vid en skilsmässa eller bortgång? Det är med andra ord först vid en bodelning som giftorätten märks av. Om du och din partner väljer att gå skilda vägar eller om någon av er går bort, behöver tillgångarna delas upp i en bodelning. För att veta hur mycket du och din make eller maka ska få i en bodelning radar ni upp era tillgångar och gör avdrag för skulder och enskild egendom. Ärver ni varandra som ni vill? Som gifta har du och din make eller maka rätt att ärva varandra i de allra flesta fall. Och om ni har gemensamma barn kommer de att få sitt arv den dag som ni båda har gått bort. Men rätten till arv har ett undantag. Om ni har barn från tidigare förhållanden har de rätt till sitt arv direkt vid sin förälders bortgång. Det här kan skapa svårigheter för den av er som är kvar i livet och till exempel göra det svårt att bo kvar i ditt och din partners gemensamma hem. Men med ett testamente kan ni styra hur och när arvet ska tas ut och på så sätt skapa en större trygghet för den av er som är kvar i livet. Kan någon av er bli underhållsskyldig? Förutom skilsmässa och bortgång, kan även andra oförutsedda saker hända i livet. Som gifta är ni gemensamt ansvariga för att ta hand om hemmets hushållssysslor, barn och ekonomi. Men ibland kan något hända som gör att en av er inte kan försörja sig på egen hand. I en sådan situation har den andra av er en underhållsskyldighet, vilket innebär en ekonomisk skyldighet att hjälpa den av er som inte har pengar. Få bättre koll på din juridiska situation Med vår Livsbesiktning kan du göra en egen behovsanalys – helt kostnadsfritt. Du får bättre koll på viktiga juridiska aspekter av ditt äktenskap och rekommendationer på vad du (och din make eller maka) behöver göra för att skapa en tryggare framtid.  Gör Livsbesiktningen

10 januari, 2023

Ska du bli sambo? Få koll på vad som gäller (och inte gäller) juridiskt

Att flytta ihop och bli sambo är pirrigt. Det är stort – inte bara känslomässigt utan också juridiskt. Har du koll på vad som gäller (och inte gäller) juridiskt? Vet du vad som är gemensamt och vad som är bara är ditt eller din partners? Visste du att ni inte ärver varandra om någon av er går bort? I den här artikeln kan du läsa om bland annat samboavtal, bodelning och annat som är bra att ha koll på. >>Få bättre koll på din juridiska situation - Gör vår Livsbesiktning kostnadsfritt Vem påverkas av sambolagen och vad innebär den? Sambolagen gäller för dig som räknas som sambo enligt lagen, det vill säga för dig som är i ett parförhållande och bor ihop permanent i ett gemensamt hushåll med din partner. Du räknas inte som sambo om du flyttar ihop med till exempel en eller flera vänner (och behöver då inte hålla koll på juridiken), utan bara om du är i ett förhållande. Sambolagen täcker bara bostad och bohag (som till exempel möbler) som ni har köpt tillsammans eller för gemensamt bruk. En tidigare bostad, bil eller till exempel en sommarstuga räknas alltså inte som samboegendom. Däremot har ni rätt till lika stor andel av er gemensamt köpta bostad även om någon av er har betalat mer än den andra. Vad händer om ni flyttar isär? Som sambor har du och din partner inte samma juridiska skydd som om ni hade varit gifta. Det viktigaste att hålla koll på när ni flyttar ihop är därför, tråkigt nog, vad som händer om ni flyttar isär eller om någon av er går bort. Om ni väljer att separera kan det bli aktuellt med en bodelning, men det krävs att en av er eller båda begär att få göra en sådan. I en bodelning delar ni lika på det som räknas som samboegendom. Om ni har köpt en bostad gemensamt för att flytta ihop räknas bostaden som samboegendom även om bara en av er står för handpenningen eller betalar av lånet. Om ni inte vill göra en bodelning vid en separation eller om ni inte vill att all gemensam egendom ska ingå, kan ni skriva ett samboavtal. Med ett samboavtal kan ni avtala att sambolagens inte ska gälla för hela eller delar av er samboegendom.   Vad händer om någon av er går bort? Som sambor har du och din partner ingen arvsrätt. Om någon av er går bort går den personens arv istället till barn, föräldrar, syskon eller någon annan i släkten. Först att ärva när någon av er går bort är den avlidnes barn. Om den avlidnes barn också har gått bort går arvet istället till barnbarn. Om det inte finns några barn går arvet till den avlidnes föräldrar, syskon eller syskonbarn – och finns inte de är det den avlidnes mor- och farföräldrar, moster, morbror, faster eller farbror som ärver. Som sambo har du med andra ord ingen rätt att ärva enligt lag, även om ni har gemensamma barn (då är det era barn som ärver och inte du). För att ändra på det behöver du och din partner skriva ett testamente. I ett testamente kan ni själva bestämma vem som ska ärva om någon av er gå bort – om ni ska ärva varandra eller om ni vill att ert arv tillfaller någon annan. Gör det lättare juridiskt om det oväntade händer Att flytta ihop och bli sambo är pirrigt. Det är stort – och det sista man vill tänka på är om det oväntade händer. Men med ett samboavtal och ett testamente på plats kan ni känna er ännu mer trygga i ert samboskap. Med det på plats kan ni minska risken för eventuella tvister, underlätta för anhöriga och vara säkra på att ni ärver och delar på era tillgångar så som ni önskar. Det behöver inte vara krångligt att skriva – men det kan göra det svåra lite enklare. Få bättre koll på just din situation Med vår Livsbesiktning kan du göra en egen behovsanalys – helt kostnadsfritt. Du får bättre koll på din juridiska situation och rekommendationer på vad du (och din partner) behöver göra för att skapa en tryggare framtid.  Gör vår Livsbesiktning kostnadsfritt.

20 december, 2022

Nästan var femte i konflikt efter separation

En skilsmässa eller separation är ofta en uppslitande process. Vissa klarar det utan tjafs och bråk, medan andra hamnar i långvariga och slitsamma konflikter. En ny Novus-undersökning från Familjens Jurist visar att nästan var femte svensk har hamnat i konflikt med sin före detta efter separation. Framförallt bråkas det om pengar och vårdnad av barn. Varje år skiljer sig över 20 000 svenska par. De allra flesta genomgår separationen utan större konflikter men för vissa uppstår situationer som leder till bråk. Nära var femte person har hamnat i en konflikt med sin före detta partner. Dessutom uppstår konflikter i större utsträckning i åldrarna 30-49 år (24 procent) jämfört med andra åldersgrupper. – Resultatet förvånar mig tyvärr inte.Vi märker att konflikterna ökar och allt fler behöver juridisk hjälp. Det är mycket känslor involverade vid en separation, och att klippa banden både ekonomiskt och känslomässigt till någon man delat livet med är svårt. Risken finns att en liten konflikt eskalerar och blir så pass infekterad att den leder till en rättslig tvist. Problemen börjar ofta vid bodelningen eftersom många har dålig koll på hur man delar upp värdet av sina gemensamma tillgångar. Har man dessutom barn ihop tenderar konflikterna att bli långdragna, säger Pierre Kryhl, senior jurist på Familjens Jurist. I huvudsak handlar konflikterna om pengar (37 procent) och vårdnad av gemensamma barn (32 procent). Lika många män som kvinnor svarar att konflikterna handlat om ekonomiska tillgångar, som ägodelar och bostad. Men när det gäller vårdnadskonflikter skiljer det sig. Av de som hamnat i konflikt uppger fler män än kvinnor att det handlat om vårdnad av gemensamma barn. – Vi märker att fler och fler pappor väljer att ta upp kampen om sina barn, en fråga som historiskt sett framförallt varit en kvinnofråga. Det är helt naturligt att det uppstår infekterade känslor när två personer väljer att gå skilda vägar. Men, finns det barn med i bilden är det extra viktigt att försöka vårda relationen eftersom föräldraskapet alltid finns kvar trots att kärleken kallnat, säger Pierre Kryhl Så undviker du att hamna i konflikt vid separation eller skilsmässa Prata om ekonomi när relationen är braVid en separation är det ofta de ekonomiska frågorna som skapar oro och konflikt. Genom att prata om hushållets ekonomi när relationen är bra tenderar skilsmässan bli mindre konfliktfylld. Och finns det något som redan nu skaver i relationen är det viktigt att sätta ord på det för att undvika bråk längre fram. Om ni är gifta, eller planerar för det, kan det finnas anledning att skriva äktenskapsförord för att exkludera exempelvis ärvda sommarstugor eller företag vid en potentiell skilsmässa. Utgå alltid från barnets bästaOm man har barn tillsammans kommer föräldraskapet alltid att bestå – även om parrelationen upphört. Blossar det upp en vårdnadstvist är det alltid viktigt att sätta sina egna intressen åt sidan och istället utgå från barnets bästa. Det är aldrig bra att låta barnen bli budbärare eftersom de ofta vill vara lojala mot alla parter och kan fara illa. Om det blir problem - våga ta hjälpIbland blir det inte som man tänkt sig – oavsett hur mycket man har förberett och planerat. Hamnar du i en konflikt är det därför viktigt att be om hjälp. Vänner och familj fungerar som bra stöd, men inkludera gärna en opartisk tredje part när det gäller juridiska frågor. Framförallt om konflikten leder till en tvist, då är det viktigt att kunna hänvisa alla beslut till en opartisk expert som ser till att allt går till på ett korrekt sätt. Om undersökningenUndersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Familjens Jurist. Syftet är att undersöka den svenska allmänhetens inställning till olika juridiska frågor. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt gjordes 1012 intervjuer mellan 15 - 21 september 2022. Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

08 december, 2022

Tänk på detta innan ni flyttar ihop

När det blivit dags att flytta ihop med kärleken finns det flera saker att tänka på. Stort fokus läggs ofta på vart man ska bo och hur man ska inreda det gemensamma hemmet, men det finns flera juridiska aspekter som är viktiga att ta med sig inför ett samboskap. En ny dom i Högsta domstolen innebär dessutom att det blivit ännu viktigare att ta hänsyn till juridiken som sambor. De juridiska frågorna som berör sambor är framförallt förebyggande åtgärder, för att säkerställa att båda parter har rätt till det som införskaffats gemensamt. Det gäller både bostad och bohag om man inte skrivit ett samboavtal. En ny Novus-undersökning på uppdrag av Familjens Jurist visar att enbart var femte person faktiskt har ett samboavtal idag även om man pratat om det med sin partner. – Många som är sambor idag vet inte vad sambolagen innebär, eller att den finns, vilket lätt leder till konflikt vid en separation. Sambolagen infördes för att skydda den ekonomiskt svaga i ett hushåll vid en eventuell separation eller vid dödsfall. Har man inte ett samboavtal innebär sambolagen att man ska dela lika på bohag och bostad som införskaffats för gemensam användning när man bott tillsammans. Det inkluderar allt som köpts till hemmet oavsett vem som har finansierat det, även ett hus eller bostadsrätt, säger Martina Sivertz, jurist på Familjens Jurist. Om en bostadsrätt köps under tiden som man är sambor ingår den i en bodelning om man inte har samboavtal som avtalar bort det, oavsett om enbart en av parterna har finansierat den. En ny dom i Högsta domstolen innebär att även en hyresrätt som ombildats till bostadsrätt under samboskapet ska delas lika vid en bodelning. – Självklart vill man inte tänka på vad som händer vid en separation när man precis ska flytta ihop, utan fokusera på det positiva. Däremot är det viktigt att man är medveten om vad som gäller, och att det är enkelt att avtala bort delar av eller hela sambolagen om man vill det. Sen kan man ändra i samboavtalet under tiden om man exempelvis köper en bostadsrätt eller något annat förändras, säger Martina. Tre viktiga juridiska aspekter att tänka på som sambor Utan samboavtal gäller sambolagenOm ni inte vill att en bodelning ska göras eller om ni vill att viss egendom inte ska ingå i bodelningen om ni väljer att gå isär längre fram behöver ni skriva ett samboavtal. Ni kan då välja om ni ska avtala om att bodelning inte ska ske överhuvudtaget eller om ni vill att viss samboegendom ska hållas utanför bodelningen. Ett samboavtal måste vara skriftligt och undertecknas av er båda för att vara giltigt. Sambolagen gäller enbart parrelationerOm ni är två eller flera vänner som bor tillsammans behöver ni inte hålla koll på juridiken eftersom ni inte räknas som sambor i lagens mening. För att vara sambor i lagens mening behöver ni stadigvarande, det vill säga permanent, bo ihop i ett parförhållande. Ni måste dessutom ha ett gemensamt hushåll. Sambor ärver inte varandraEn stor skillnad mellan gifta och ogifta par som bor tillsammans är att sambor inte har laglig rätt att ärva varandra. Vill ni ärva varandra behöver ni därför skriva ett testamente. Det är viktigt att allt går rätt till för att testamentet ska vara giltigt. Vänd er gärna till en jurist för att säkerställa det. Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

06 december, 2022

Så påverkas hunden av separation eller skilsmässa

När en separation inträffar drabbas alla i familjen – även hunden. Är separationen konfliktfylld finns det risk för att hundar, precis som barn, hamnar i kläm. Familjejuristen Carola Erixon Gyllenmyr och hundpsykologen Anders Hallgren reder ut vad som gäller juridiskt och hur hundens mående påverkas av separationen. Under pandemin ökade hundägandet explosionsartat och idag finns det över en miljon hundar i Sverige enligt Jordbruksverket. Hunden är som en extra familjemedlem, och när en relation går i kras uppstår det ofta starka känslor kring var hunden ska bo. En Novus-undersökning gjord på uppdrag av Familjens Jurist visar att hela 70 000 svenskar har hamnat i konflikt om ett husdjur vid en separation eller skilsmässa. – Det har blivit vanligare att man hamnar i konflikt om vem som ska ta hand om ett husdjur efter separation eller skilsmässa och det märks att många inte känner till vad som gäller. Trots att hunden är en del av familjen, så räknas den enligt svensk rätt som en ägodel och det innebär att den blir en del av bodelningen. Man kan alltså inte få en dom på ensam eller gemensam vårdnad som för barn, vilket många hundägare tycks tro. Därför är det extra viktigt att man pratar om detta i förebyggande syfte om man skaffar hund gemensamt. Både för att undvika framtida konflikter men också för att minska påfrestningen för hunden, säger Carola Erixon Gyllenmyr, senior jurist på Familjens Jurist. I Sverige finns det ingen lag om vårdnad av husdjur. Istället klassas husdjur som föremål enligt svensk lag och äger man hunden gemensamt är det upp till bägge parter att komma överens om vem som fortsatt ska äga hunden eller hur man ska dela upp omvårdnaden. Samtidigt är det viktigt att tänka på att hunden också påverkas av skilsmässan, inte minst psykiskt. – Hundar har jättestor betydelse för oss människor och när man verkligen älskar sin hund är det lätt att konflikter blossar upp. Men det är viktigt att alltid tänka på hundens bästa och att den som har bäst förutsättningar att ta hand om hunden också får göra det. Man kan komma överens om att dela på ansvaret men då behöver relationen mellan båda vara bra, annars finns det risk för att man utsätter hunden för inre stress, förklarar Anders Hallgren, psykolog och hundpsykolog. Experternas tips för att hunden ska må bra vid en separation Bestäm ägandet av hunden från startFör att undvika framtida problem är det fördelaktigt att man innan köpet diskuterar igenom ägandet av hunden. Köper man hunden tillsammans och båda står som registrerade ägare kommer man behöva komma överens om man ska dela upp ägandet eller inte vid en separation. Är en person mer drivande i hundköpet kan det vara bra om hen både köper och står som ensam ägare till hunden. Detta för att se till att ägaren får hunden vid en eventuell bodelning. Är man gift kommer man dock behöva ersätta den andra parten för hundens motsvarande värde. Utgå alltid från hundens bästaHundar är känsliga för tjafs och bråk samt höga och arga röster. Därför är det viktigt att sätta sin egen vilja och preferens åt sidan och tänka på hundens bästa och inte gräla när hunden är närvarande. Har man ett heltidsjobb och har svårt att ta med hunden till jobbet kanske hunden trivs bäst hos den andre parten. Hundar klarar av att “flocken” ändras och har man en god relation även efter separationen kan ett varannan vecka-upplägg fungera. Det viktigaste är att man vänjer in de nya rutinerna och undviker att hamna i konflikt framför hunden.Skriv äktenskapsförordVill man vara på den säkra sidan är det bäst att skaffa ett äktenskapsförord. Där kan man nämligen reglera ägandet av hunden och göra den till enskild egendom. Då behöver man inte räkna in hundens värde vid en bodelning och säkerställer att hunden endast tillhör ägaren vid skilsmässa.Om man inte kommer överensHar man köpt en hund tillsammans ställs många krav på att båda ägarna måste komma överens och ta olika beslut. Trots dialog och förberedelse kan infekterade konflikter uppstå. Då kan det vara bra att få hjälp av en hundkunnig tredje part som har ett objektivt perspektiv på situationen. Viktigast av allt är att man hela tiden tar hundens mående i beaktning och fattar beslut som ligger i hundens bästa intresse. Om undersökningenUndersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Familjens Jurist. Syftet är att undersöka den svenska allmänhetens inställning till olika juridiska frågor. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt gjordes 1012 intervjuer mellan 15 - 21 september 2022. Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden