Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Nyhetsbrev

    Din Jurist är Familjens Jurists nyhetsbrev som riktar sig till privatpersoner. I varje nummer kan du läsa om ett familjejuridiska område. Vi berättar om det ämnet och tar även upp viktiga frågeställningar!

    Företagarens Jurist är Familjens Jurists nyhetsbrev för dig som är företagare. Vi lyfter upp situationer och ämnen där familjejuridiken och ditt företagande påverksa av varandra. Missa inte vår tjänst Livsbesiktning® för företagare

    news_img
    04 december, 2019

    Sista gången du får bestämma

    Det kanske kommer som en chock, men en dag kommer dina anhöriga ha användning av ett testamente från just dig. Ett klokt sätt att börja planera för framtiden är att ställa frågor till dig själv om hur du vill ha det när du inte längre finns i livet. Vem ska ärva vad? Hur blir framtiden för din partner? Ska sommarstugan stanna inom släkten? Men framför allt: hur underlättar du för dina nära i en känslomässigt svår tid? Att upprätta rätt juridiska dokument innebär en strörre känslomässig och ekonomisk trygghet för dig och dina nära. Med ett testamente kan du bestämma vad som ska hända med dina tillgångar när du inte längre finns i livet. Ett tydligt testamente underlättar mycket för dina anhöriga och minskar risken för onödiga tvister i framtiden. Om ett testamente upprättas är det viktigt att det förvaras säkert och att det kan visas upp i original när arvet ska fördelas. Alla behöver ett testamente Beroende på din familjesituation så ser behovet av testamente lite olika ut. Som sambor är det extra viktigt att testamentera vad den efterlevande partnern ska ärva eftersom sambor inte ärver varandra enligt lag. För gifta är det också bra att kunna säkra tillvaron för partnern om det finns bonusbarn, då bonusbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders bortgång. Ett testamente kan bestämma att bonusbarnet endast får rätt till sin laglott, vilket skapar bättre förutsättningar för den kvarlevande maken att exempelvis bo kvar i det gemensamma hemmet. Läs mer om testamente här. Det finns ofta anledning att kombinera testamentet med andra juridiska dokument så du ser till att det verkligen blir som du vill. Exempelvis kan det vara ett äktenskapsförord eller samboavtal för att bestämma hur egendom ska fördelas mellan dig och din partner, eller en framtidsfullmakt för att utse vem som ska fatta beslut om du inte kan. Mer trygghet och mindre drama Få är insatta i hur familjejuridiken påverkar dem om något skulle hända. Därför erbjuder vi en kostnadsfri Livsbesiktning®, där du och en jurist går igenom din situation och du får veta vad som händer med dina tillgångar om du till exempel skulle gå bort eller separera. Boka tid FRÅGOR & SVAR Jag och min fru har gemensam ekonomi, en gemensamt ägd bostad med gemensamma lån och vi har tre barn tillsammans som nu är vuxna. Behöver vi skriva testamente om någon av oss dör, så att den efterlevande partnern har fri förfoganderätt över dödsboet? Hur går vi till väga? Makar som endast har gemensamma barn ärver varandra med fri förfoganderätt enligt lag och barnen får sina arv först efter att båda föräldrarna har avlidit. Ni behöver alltså inte skriva något testamente för att den efterlevande ska få fri förfoganderätt till arvet efter att den första partnern gått bort. Men det är vanligt att makar i er situation upprättar testamente. Ofta vill man se till att arvet som barnen så småningom ska få, ska vara barnens enskilda egendom och därmed vara skyddat vid en eventuell skilsmässa eller separation. Om ni vill ha ett sådant testamente så är det klokt att anlita en jurist, så att allt blir korrekt formulerat.

    news_img
    05 november, 2019

    Ni glömmer väl inte kompanjonsavtalet?

    Att driva företag tillsammans i partnerskap kan vara fördelaktigt på många sätt. Olika kunskaper kan kombineras, styrkor flätas samman och stöd finns att falla tillbaka på. Men mycket oförutsett kan också hända. Vad gör man när man inte längre kommer överens? Och vad händer om någon inte längre kan vara aktiv i företaget? Kompanjonsavtal, även kallat aktieägaravtal, är något av det absolut viktigaste som finns för den som driver företag tillsammans med någon annan. Genom att skriva ett kompanjonsavtal skapar ni en gemensam grund för den verksamhet som företaget bedriver och hur ni vill hantera allt som sker. Så om ni en dag ser olika på saker och ting kan avtalet finnas där för att stötta er. Vad reglerar ett kompanjonsavtal? I ett kompanjonsavtal kan ni reglera de flesta riktlinjer och därmed ha kontroll över företaget om det skulle uppstå oförutsedda problem eller konflikter. Avtalet reglerar viktiga frågor för företaget och dess delägare som inte framgår i bolagsordningen. Det kan exempelvis vara vad som gäller vid överlåtelse, dödsfall, regler om samråd, vad företaget är värt, eller vad som händer om en av ägarna skiljer sig och det inte finns ett äktenskapsförord. Skilsmässa kan resultera i att maken eller makan får rätt till hälften av andelen vid bodelning, och därmed blir en oönskad delägare i företaget. Läs mer om kompanjonsavtal här. Boka en kostnadsfri Livsbesiktning för företagare Få är insatta i hur familjejuridiken påverkar företaget om något skulle hända. Därför erbjuder vi en kostnadsfri Livsbesiktning® för dig som driver eget företag (värde ca. 1 900 kr), där vi går igenom din situation och du får veta vad som händer med ditt företag om du eller en delägare separerar eller avlider. Du kan välja att komma ensam eller ta med din livskamrat eller kompanjon. Boka tid FRÅGOR & SVAR Jag och min bror har startat ett företag tillsammans och undrar vad som händer med företaget ifall någon av oss skulle skiljas? Vi är båda gifta och har varsitt barn. Ingen av oss har äktenskapsförord. De aktier som man äger i bolag räknas som giftorättsgods om man inte bestämt något annat i ett äktenskapsförord. Det innebär att man i en bodelning ska lägga aktiernas värde till den bodelningsbara delen, som i sin tur sedan ska delas lika mellan parterna i bodelningen. Om du och din bror skriver ett kompanjonsavtal kan ni reglera vad som händer om ena parten är på väg att mista aktier i bolaget genom en bodelning. Då kan ni bestämma att den andra brodern ska ha rätt köpa aktierna och då blir det istället pengar som förs över till makan. Genom att göra aktierna till enskild egendom i ett äktenskapsförord ingår de inte längre som bodelningsbar egendom och behålls av den som äger aktierna. Om man väljer att göra aktierna till enskild egendom är det inte ovanligt att den andra parten vill ha något på ”sin sida” som enskild egendom för att inte det ska bli en ojämn fördelning vid en bodelning.Beroende på vilka värden och vilka tillgångar som finns i övrigt, finns det lite olika vägar att lösa denna problematik. Det bästa är att ta kontakt med en jurist som kan sätta sig in i ert fall för att hitta den bästa lösningen för er.

    news_img
    27 september, 2019

    ”Älskling, ska vi skriva kontrakt?”

    Äktenskapsförord har fått ett rykte om att vara oromantiskt. Men trots att gifta delar allt, behöver inte allt mitt vara ditt. Finns sommarstugor, fastigheter eller företag med i bilden kan det vara aktuellt med ett äkenskapsförord. Att komma överens i de goda tiderna gör det enklare om de svårare tiderna skulle komma. Giftorätten – allt delas gemensamt När personer ingår i äktenskap blir enligt lag alla deras tidigare, nuvarande och kommande tillgångar vad som kallas för giftorättsgods. Den individuella äganderätten försvinner inte, men giftorätten innebär att värdet av alla tillgångar ska delas lika mellan makarna vid en skilsmässa. Vid skilsmässan har parterna därför rätt till hälften av värdet på alla tillgångar som ingår i giftorättsgodset. Det spelar ingen roll vem som köpt vad eller vem som sparat ihop pengarna. Bestäm själva med äktenskapsförord Prata igenom tillsammans hur ni vill ha det i just ert äktenskap. För att själva bestämma vem som har rätt till vad behöver ni skriva ett äktenskapsförord. I det kan ni bland annat bestämma vad som ska vara enskild egendom och därmed inte fördelas mellan er. Äktenskapsförordet blir giltigt när det undertecknats av båda makarna och registrerats hos Skatteverket. Vill ni ändra det måste ni skriva ett nytt äktenskapsförord och skicka in det för registrering på nytt. Vi kan hjälpa till Genom att anlita en erfaren jurist kan äktenskapsförordet utformas på bästa sätt för just er. Vi tar alltid hänsyn till relevanta frågor, exempelvis skatter, fastigheter, lån, testamenten och arv. Boka tid med oss så hjälper vi er med ett avtal anpassat efter just er situation och era behov. FRÅGOR & SVAR Jag och min sambo ska gifta oss och nyligen har jag dessutom ärvt en sommarstuga som enskild egendom. Min blivande maka kommer betala för hela renoveringen. Om vi i framtiden skiljer oss vill vi sälja stugan och dela på pengarna. Går det att ordna i ett äktenskapsförord? Sommarstugan är din enskilda egendom på grund av det som står i testamentet. Det är bara om testamentet uttryckligen ger dig möjlighet att omvandla den enskilda egendomen till giftorättsgods (genom att upprätta ett äktenskapsförord) som du kan ändra detta. I annat fall går det inte att ordna genom ett äktenskapsförord. Då blir även vad du får efter en försäljning av stugan din enskilda egendom. När din sambo/maka betalar renoveringen av din enskilda egendom kan det i vissa fall uppstå en skuld till henne. Om ni är överens om att dela på pengarna efter försäljning kan du i samband med försäljningen betala skulden och även ge en del som gåva. På så sätt delas pengarna upp mellan er. Din andel är dock fortfarande din enskilda egendom. Om ni vill uppnå full rättvisa så kan ni då göra även hennes andel av pengarna till enskild egendom genom att upprätta ett äktenskapsförord.

    news_img
    31 augusti, 2019

    Vad händer den dagen du inte bestämmer?

    Att en dag inte kunna fatta egna beslut kan vara ett närmast otänkbart scenario, men det behöver inte vara ett dramatiskt sådant. Med en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska sköta dina intressen åt dig när du inte längre kan. Rätt förberedelser gör framtiden tryggare för dig och dina nära.  Välj själv vem som ska sköta din intressen Om du en dag i framtiden inte kan fatta egna beslut på grund av sjukdom eller oförutsedda händelser så kommer du behöva någon som sköter dina privata och ekonomiska intressen. I många fall får personer i den typen av situationer en slumpmässigt utvald god man eller förvaltare. De utses av kommunen och det är en process som kan ta månader. Med en framtidsfullmakt kan du istället själv välja vem eller vilka som ska sköta dina intressen när du inte längre kan. Framtidsfullmakten skrivs medan fullmaktsgivaren är frisk och börjar inte gälla förrän den egna beslutsförmågan förlorats. Det är då upp till utsedda fullmaktshavare att avgöra när framtidsfullmakten ska börja gälla. Till skillnad från god man eller förvaltare så träder framtidsfullmakten också i kraft direkt. Detta ger en extra trygghet i jämförelse med en vanlig fullmakt, som riskerar att förlora giltighet om fullmaktsgivaren inte kan ta egna beslut, exempelvis vid demens. Utforma fullmakten som du vill Du kan även välja att dela upp ansvarsområden i framtidsfullmakten mellan olika personer. Exempelvis kan du utse en person som sköter ekonomin och en annan som hanterar privata intressen. Men även fler och mer specifika uppdelningar är möjliga. Allt detta underlättar både för dig och dina nära, då ni direkt vet vem som tar hand om vad. Det är också möjligt att återkalla sin framtidsfullmakt innan den träder i kraft, samt att en fullmaktshavare kan förlora sin fullmakt om hen skulle missköta sitt ansvar. Boka tid med en jurist Att upprätta rätt juridiska dokument innebär mer trygghet för dig och dina nära. Det enklaste sättet att upprätta en framtidsfullmakt är att ta hjälp av en jurist. Då kan du utforma den som du vill och vara säker på att den uppfyller formkraven för att bli juridiskt giltig. Boka tid med oss om du vill veta mer om framtidsfullmakt och hur du kan säkra din framtid juridiskt. FRÅGOR & SVAR Jag har angivit mina två söner som fullmaktshavare i en framtidsfullmakt åt mig själv. Min ena son ska nu däremot flytta till Australien och kommer ha svårt att komma hem om något skulle hända. Kan jag ändra min fullmakt så att endast sonen som är kvar i Sverige blir fullmaktshavare? Så länge framtidsfullmakten ännu inte trätt i kraft har du möjlighet att återkalla den du har och upprätta en ny. Då kan du ta bort och så klart lägga till nya fullmaktshavare. I samband med återkallelsen ska du ta tillbaka alla original och eventuella kopior av den tidigare fullmakten och förstöra dem. Du kan ändra din fullmakt så många gånger du vill.

    news_img
    12 juni, 2019

    "Livets bokslut"

    När någon älskad dör är pappersarbete det sista vi vill tänka på. Det kan kännas obetydligt mitt i sorgen, men det är ändå något som behöver tas hand om. En korrekt bouppteckning underlättar för alla i det långa loppet. Bouppteckning - första steget för att gå vidare juridiskt Boutredning är samlingsnamnet för den juridiska process som sker efter ett dödsfall. Första steget är bouppteckningen, där tillgångar och skulder gås igenom. Med enklare ord kan den sammanfattas som ”livets bokslut.” Inom tre månader från dödsfallet ska en bouppteckningsförrättning, ett slags möte, hållas. Där träffas den som bäst känner till dödsboet (bouppgivare), arvingar (dödsbodelägare), efterarvingar och två utomstående förrättningsmän med juridiskt ansvar. Bouppgivaren, exempelvis efterlevande partner eller barn, ska under bouppteckningsförrättningen lämna uppgifter om dödsboets tillgångar och skulder. Här ska även gemensamma tillgångar från en efterlevande partner i äktenskap och ibland även i samborelation tas med. Om testamente finns ska det delges till alla som har rätt att ta del av det. Bouppteckningen upprättas av bouppgivaren och förrättningsmännen, som intygar att dödsboet värderats på rätt sätt och att bouppteckningen är juridiskt korrekt. Dödsboets legitimationshandling Inom en månad från att bouppteckningen är förrättad måste den skickas in till Skatteverket för registrering. Den färdiga bouppteckningen är en juridisk handling som fungerar som dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. Därefter är det möjligt att gå vidare med dödsboförvaltning, där bland annat skulder betalas och bostaden tas om hand. Sist fördelas arvet genom arvskiftet. Vi hjälper till hela vägen Våra jurister hanterar ca 15 000 bouppteckningar varje år och svarar gärna på alla frågor som du kan tänkas ha. Vi har stor kunskap och lång erfarenhet och hjälper er hela vägen från bouppteckning till arvskifte. Boka tid på direkt här familjensjurist.se eller på 0771-771 070. FRÅGOR & SVAR Min bror och jag har i efterhand upptäckt ett fondkonto som tillhört vår mamma som gick bort för ett halvår sen. Kontot kom inte med i bouppteckningen, hur gör vi nu? Om något blivit fel i en bouppteckning rättas detta genom att göra en tilläggsbouppteckning. I den lägger man till, drar ifrån eller på annat sätt justerar uppgifterna i den ursprungliga bouppteckningen. Det kan exempelvis gälla att dödsbodelägarkretsen är ofullständig, en tillgång eller skuld är fel eller saknas, eller att en handling, exempelvis ett testamente eller äktenskapsförord, inte redovisats. Formkraven för tilläggsbouppteckningen (kallelser, närvaro, underskrifter med mera) är samma som för en vanlig bouppteckning. I ert fall är det ett fondkonto som inte redovisats i bouppteckningen efter er mamma. Bouppteckningen ska visas upp i samband med arvskiftet, det vill säga fördelning av arv, avslut och överföring av bland annat hennes banktillgångar till er. I detta fall är felet av så pass stor betydelse att ni behöver göra en tilläggsbouppteckning.

    news_img
    15 maj, 2019

    När privatliv och affärer hänger ihop

    Att driva ett företag innebär ofta att privatliv och affärer behöver kombineras, åtminstone på ett juridiskt plan. Företagare är också människor och det betyder att det som sker i privatlivet även kan ge konsekvenser för företaget. När mycket står på spel är det ännu viktigare att det blir rätt. Framtidsfullmakt låter dig välja Om en person på grund av sjukdom, ålder eller annat inte kan ta egna beslut utser tingsrätten en god man för att ansvara för personens ekonomiska och personliga intressen. Det innefattar även personens företag. En framtidsfullmakt låter dig istället själv välja vem som är ansvarig om du inte skulle kunna fatta beslut själv. Som företagare kan det kännas bättre att överlämna ansvaret till någon du litar på istället för en slumpmässigt utvald god man. Framtidsfullmakten träder även i kraft direkt, jämfört med att det kan ta månader att utse en god man. Dessutom är det möjligt att dela upp framtidsfullmakten så att olika personer ansvarar för olika områden, bland annat specifikt ens företag. Läs mer - Framtidsfullmakt Vem ska ärva ditt bolag? Ett arv innefattar alla tillgångar, även ett företag. Oavsett relation är det viktigt att skriva testamente för att tydliggöra vad som ska hända med arvet och företaget. När någon i ett äktenskap går bort får den efterlevande partnern enligt lag göra vad de vill med tillgångarna som ärvts. Partnern får exempelvis sälja företaget som ärvts och då kommer det inte kunna ärvas av barnen i framtiden. Vill man att ens barn direkt ska ärva företaget måste det anges i testamentet. Där kan du även dela upp företaget mellan barnen. För alla med barn är det viktigt att se till att arvet blir arvingens enskilda egendom. Annars kan arvingens framtida partner få rätt till företaget vid eventuell skilsmässa. Det är också bra att veta att sambor inte automatiskt ärver varandra och gifta behöver ta särskild hänsyn till särkullbarn. För att ändra på detta behöver det framgå tydligt i ett testamente.  Läs mer - Testamente Boka en kostnadsfri Livsbesiktning för företagare Få är insatta i hur familjejuridiken påverkar företaget om något skulle hända. Därför erbjuder vi en kostnadsfri Livsbesiktning® för dig som driver eget företag (värde ca. 1 900 kr), där vi går igenom din situation och du får veta vad som händer med ditt företag om du eller en delägare separerar eller avlider. Du kan välja att komma ensam eller ta med din livskamrat eller kompanjon. Boka tid FRÅGOR & SVAR Min sons dotter är investerad i det företag jag byggt upp. Om något händer vill jag att hon ska sköta det, medan jag vill att min son sköter resten. Hur ordnar jag det? Du kan genom en framtidsfullmakt ge din sons dotter rätt att rösta för din del på bolagsstämman och företräda dig vad gäller ditt ägande i bolaget. Däremot kan du inte ge henne rätt att ta över din roll i styrelsen eller som företagsledare genom fullmakt. Det kan därför vara klokt att även välja in henne i företagets styrelse om du vill ge henne inflytande på verksamheten. Du kan samtidigt ge din son en framtidsfullmakt att sköta din övriga ekonomi, om något skulle hända dig så ett du inte själv kan ta hand om detta. Genom ett testamente kan du låta din sons dotter ärva företaget och din son ärva dina övriga tillgångar. Din son kan dock alltid kräva att få sin laglott, som är hälften av din kvarlåtenskap.

    news_img
    29 mars, 2019

    När den egna vägen är den nya vägen

    Vi vet inte när det händer eller ens om det händer, men vi vet att en separation kan bli komplicerad. Förutom den känslomässiga berg- och dalbanan, innebär en separation även juridiska förändringrar. Ett ska bli två — och det gäller även tillgångarna. Se juridiken som något förebyggande - en trygghet för framtiden Det är alltid lättare att ta upp frågan om juridiska dokument och avtal när allt är frid och fröjd i förhållandet. Samboavtal och äktenskapsförord är avtal som ger er försäkran för framtiden, samtidigt som det skyddar var och ens egendom vid en eventuell separation. Sambor som separerar Om ni som sambor separerar ska bostad, möbler och husgeråd som ni köpt eller fått för gemensam användning ingå i bodelningen. Det spelar ingen roll vem av er som har betalat eller vem av er som fått det. Det är viktigt att hålla koll på och därför fördela era kostnader jämnt. Med ett samboavtal kan ni välja att helt eller delvis gå runt sambolagens regler om bodelning. Ni kan exempelvis skriva att bodelningsreglerna inte ska gälla bostaden eller viss egendom. Skriver ni ett samboavtal i början av ert samboskap har ni en trygg grund att stå på. Skilsmässa Vid en skilsmässa delar ett gift par på värdet av alla tillgångar, det gäller även de tillgångar som man äger sedan innan äktenskapet. Vill ni att tillgångarna ska fördelas annorlunda måste ni skriva ett äktenskapsförord. Om någon av makarna har något av följande är det bra att vara proaktiv och redan nu skriva ett äktenskapsförord; eget företag, ärvd egendom, betalat mer/mindre vid köp av gemensamt boende eller om ena maken har större tillgångar än den andra. Ett äktenskapsförord kan upprättas inför giftermålet men även när som helst under äktenskapet. Boka tid hos en jurist Det är bättre att diskutera hur ni vill fördela era tillgångar medan allt är härligt. Börja med en kostnadsfri Livsbesiktning® (värde ca. 950 kr), vilket är en analys av din juridiska situation som svarar på frågan vad som händer med dina tillgångar om du separerar eller avlider. Boka tid på direkt här familjensjurist.se eller på 0771-771 070. FRÅGOR & SVAR Jag och min före detta fru skilde oss för 10 år sedan. Hon behöll huset, men huslånet stod kvar på oss båda. Hon behöver nu förnya lånet och vill inte skriva över det på sig själv. Kan jag göra så att jag inte längre står kvar på lånet? För att ge ett bra svar på den här frågan skulle man först behöva ställa ett antal följdfrågor, men i korthet kan man säga följande: Om ni har gjort en fullständig bodelning efter skilsmässan och avtalat att du ska stå kvar som låntagare kan du inte ändra på det utan att din före detta fru frivilligt går med på att stå som ensam låntagare. Om ni däremot inte har gjort någon bodelning kan du ansöka om att en bodelningsförrättare utses av den tingsrätt som finns för det område där du är bosatt. Bodelningsförrättaren kommer genom bodelningen att fördela tillgångar och skulder mellan er. I samband med detta kan du framföra att du vill att din före detta fru ska stå kvar som ensam låntagare.

    news_img
    04 december, 2018

    Trygg framtid

    Bestäm vem som ska bestämma åt dig Framtidsfullmakt är ett personligt alternativ till god man och förvaltare. Du får själv utse en person som ansvarar för dig och dina personliga angelägenheter, när du av någon anledning inte kan längre. Tre skäl att välja framtidsfullmakt 1. En trygg framtid När åldern tagit ut sin rätt eller om en olycka händer så kan det vara för sent. Med en framtidsfullmakt undviker du risken att styras av en slumpmässigt utvald god man och du kan istället välja någon som du litar på – en nära anhörig eller vän. 2. Underlättar för familjen Innan en god man eller förvaltare har utsetts står ofta anhöriga utan rättsliga möjligheter att hjälpa den som inte längre kan fatta egna beslut. Därför kan en framtidsfullmakt innebära trygghet. Att veta vem eller vilka som har ansvaret för dina personliga och ekonomiska intressen kan göra en jobbig tid lite lättare. 3. En extra säkerhet En vanlig fullmakt riskerar att förlora sin giltighet då fullmaktsgivaren har tappat sin förmåga att fatta självständiga beslut, exempelvis vid demens. Därför är det klokt att säkra upp med en framtidsfullmakt som börjar gälla vid denna tidpunkt. Boka tid med en jurist. Det enklaste sättet att upprätta en framtidsfullmakt är att ta hjälp av en jurist, eftersom det finns formkrav som måste uppfyllas för att den ska bli giltig. Boka tid på 0771-771 070 eller direkt här på familjensjurist.se.Vet du inte vilka juridiska skydd du behöver? Då kan du boka tid för en kostnadsfri Livsbesiktning® (värde ca 950 kr), en analys av din situation som berättar hur du kan säkra din framtid ut ett juridiskt perspektiv. Läs mer - Livsbesiktning FRÅGOR & SVAR När börjar en framtidsfullmakt att gälla? Jag funderar på att skriva framtidsfullmakt men förstår inte riktigt när den börjar att gälla. En framtidsfullmakt blir giltig när den person som utfärdat fullmakten inte längre kan ta beslut om exempelvis ekonomiska eller personliga intressen. När någon inte längre kan fatta den typen av beslut så kallas det för att personen blivit beslutsoförmögen. Det är upp till fullmaktshavaren eller fullmaktshavarna, den/de som fått ansvar för ekonomiska eller personliga intressen, att avgöra när framtidsfullmakten ska träda i kraft. Du kan utse en eller flera personer till fullmaktshavaren i framtidsfullmakte. De kan alla ha rätt att ta beslut i samma frågor eller så kan du dela upp olika ansvar på olika personer. En framtidsfullmakt är precis som många andra juridiska dokument något du kan ändra, uppdatera eller återkalla, så länge som den inte trätt i kraft. För att vara säker på att framtidfullmakten kommer vara giltig och ge dig den trygghet du vill ha är vårt tips att tillsammans med en jurist skriva den. Då kan våra jurister säkerställa att den skräddarsys efter din vilja, förutsättningar och familjejuridiska situation.

    news_img
    23 oktober, 2018

    Köp av bostad

    Välkommen hem! En bostad är för många det största och viktigaste köpet man gör i livet. Att få drömma sig bort i ett renoveringsprojekt eller fantisera om ytor där hela familjen ryms är både spännande och roligt. Ett bostadsköp innebär en hel del arbete innan och efter själva köpet. Se till att du har koll på vad du bör planera inför och vilka avtal du bör skriva under. Innan köpet Börja med att fundera över om du har råd att förverkliga din dröm.Ett smart sätt att slippa oväntade utgifter är att göra en bolånekalkyl. Utöver kalkylen är det viktigt att själv ha koll på vilka juridiska och ekonomiska skyldigheter du har som köpare. En oberoende besiktning av bostaden är ett smart sätt att förvissa sig om vad man köper och därmed undvika otrevliga överraskningar i framtiden.Om ni är två som köper bostaden och har gått in med olika insatser är det smart att upprätta ett skuldebrev där det tydligt framgår vem som betalt vad. Äger du bostaden tillsammans med en vän eller ett syskon kan vi hjälpa till att skriva ett samäganderättsavtal som tydliggör vem som har ansvar för vad i bostaden.Relation, barn och tidigare juridiska dokument kan också påverka ägandet av en bostad. Det är därför viktigt att veta hur boendet skulle påverkas om ni separerar eller om någon av er avlider. Efter köpet Säljaren ansvarar för fel i bostadsrätt i två år och för fel i fastighet i tio år efter köparens tillträde. Utgångspunkten är att bostaden köpts i det skick den faktiskt var i vid undertecknandet av köpekontraktet.Om ett oväntat fel dyker upp efter köpet kan du som köpare vända dig till oss på Familjens Jurist för en utredning. Vi hjälper även till om du som säljare blir kontaktad med anledning av detta. Då tittar vi på felet och granskar vem som bär ansvaret. Boka tid hos en jurist Vi rekommenderar alla som köper en ny bostad att träffa en jurist. Börja med en kostnadsfri Livsbesiktning® (värde ca. 950 kr), vilket är en analys av din juridiska situation som svarar på frågan vad som händer med dina tillgångar om du separerar eller avlider. Boka tid direkt här eller på 0771-771 070. FRÅGOR & SVAR Ett halvår efter att jag flyttat in upptäckte jag att badrummet är fuktskadat. Är det jag eller säljaren som ska betala för renovering? Något förenklat gäller följande. För att ha rätt till ersättning från säljaren är det två förutsättningar man främst tittar på. Först måste man avgöra om felet hade kunna upptäckas vid en noggrann undersökning innan köpet. Görs bedömningen att du inte hade kunnat upptäcka felet, eller inte haft anledning att förvänta dig felet med tanke på badrummets/bostadens skick, så ses det oftast som ett fel i köprättslig mening. För det andra krävs det att felet är av större karaktär, det vill säga att det kan antas ha påverkat bostadens marknadsvärde om felet hade varit känt innan köpet. Uppfylls de två förutsättningarna har du normalt sett rätt till ersättning från säljaren.

    news_img
    16 augusti, 2018

    Efter skilsmässan

    Innan döden skilde oss åt Alla förhållanden har ibland sina problem och kriser. Men när det går mer energi till konflikter än till kärlek och uppskattning kan det ibland bli nödvändigt att gå skilda vägar. Oavsett om man sagt ja till varandra i kyrkan eller hemma i köket så är en separation både tidskrävande och känslomässigt jobbig. Se därför till att ha de bästa förutsättningarna för att slippa en utdragen och kanske kostsam juridisk konflikt vid en eventuell separation. Är allt mitt ditt? När man har det som bäst i sin relation kan det kännas märkligt och ibland faktiskt svårt att ta upp frågan om vem som får vad vid en separation. Men att diskutera detta under konflikt kan bli en väldigt mycket jobbigare situation. Fundera därför över hur ni skulle vilja ha det om ni en dag bestämmer er för att inte längre leva tillsammans. Finns det tidigare arv som bör  skyddas? Och är den gemensamma bostaden finansierad av er båda? Ett lyckligt slut Vid en separation ser lagarna lite olika ut beroende på om man är gifta eller sambor. Sambolagen ger till exempel ett skydd för den ekonomiskt svagare sambon och berör bara boendet. Allt annat räknas som personlig egendom. Gifta par kan däremot kräva hälften av värdet på allt som de äger eller betalt för var för sig. Oavsett om ni vill skriva ett samboavtal eller äktenskapsförord kan vi förklara hur lagen fungerar och hjälpa dig att skriva alla nödvändiga dokument så att du kan känna dig säker i framtida situationer. Få är insatta i hur familjejuridiken påverkar dem om något skulle hända. Därför erbjuder vi en kostnadsfri Livsbesiktning® (värde ca 950kr), där du och en jurist går igenom din situation och du får veta vad som händer med dina tillgångar om du till exempel skulle gå bort eller separera. Boka tid på vår hemsida eller på 0771-771 070. FRÅGOR & SVAR Kan min sambo, vid separation, ha rätt att behålla bostaden som jag betalat? Svar: När två personer som har en kärleksrelation flyttar ihop till en bostadsrätt eller ett hus blir sambolagen gällande. Många missar tyvärr helt att detta kan få konsekvenser för den som betalar mest eller allt för bostaden. Det är nämligen så att oavsett vem av samborna som betalat för den gemensamma bostaden måste hen i regel dela med sig av hälften av bostadens värde till den andra om de någon gång separerar. Det spelar ingen roll om du och din sambo betalat lika mycket, du betalat allt eller om du betalat lite mer än hälften av bostaden. Värdet av hela bostaden ska delas lika mellan er. Det spelar heller ingen roll vem av er som ansvarar för bolånen på bo-staden. Visserligen har den som står som ansvarig för bolånen rätt att räkna av bolåneskulden från värdet innan resterande värde delas mellan separerade sambor men grundregeln är ändå densamma. Vill man inte ha det på det sättet måste båda samborna skriva under ett samboavtal och i vissa fall också ett skuldebrev. Din sambo kan också få rätt att ta över er gemensamma bostad om hen är den som har störst behov av bostaden, till exempel om ni har gemensamma barn som behöver bo kvar i bostaden. Din sambo måste dock då ersätta dig med värdet av din andel som ju blir hälften av bostadens värde om ni inte har skrivit samboavtal. Har ni samboavtal får övertagande sambo ersätta dig med värdet på hela bostaden om du står som ensam ägare av bostadsrätten eller motsvarande din ägarandel.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden