Hoppa till innehållet

Nyheter

Här samlar vi all information om våra aktuella händelser, pressmeddelanden och poddar. 

09 mars, 2018

Tryggare liv

Vad händer när något händer? Planera din framtid för ett tryggare liv. Ett klokt sätt att börja planera sin framtid är att ställa sig själv frågor om hur man vill ha det. Vem ska ärva vad? Hur kan jag säkra framtiden för min partner? Behöver jag uppdatera mitt testamente?Med ett testamente kan du bestämma vad som ska hända med dina tillgångar när du inte längre finns i livet. Som sambor är det extra viktigt att testamentera vad den efterlevande partnern ska ärva eftersom sambor inte ärver varandra enligt lag. För gifta är det också bra att kunna säkra tillvaron för partnern om det finns särkullbarn, då särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders bortgång. Ett testamente kan reglera att särkullbarnet endast får rätt till sin laglott (t.ex. med möjlighet att särkullbarnet ska få ut hela sitt arv när även den kvarlevande maken är avliden), vilket skapar bättre förutsättningar för den kvarlevande maken att bo kvar i ert gemensamma hem. Viktigt att tänka på Då testamentet är en värdefull handling är det viktigt att det bevaras väl och kan visas upp i original efter din död. Det kan även finnas skäl till att tala med en jurist om att kombinera testamentet med äktenskapsförord eller samboavtal för att exempelvis reglera hur egendom ska fördelas mellan dig och din partner. Få är insatta i hur familjejuridiken påverkar dem om något skulle hända. Därför erbjuder vi en kostnadsfri Livsbesiktning®, där du och en jurist går igenom din situation och du får veta vad som händer med dina tillgångar om du till exempel skulle gå bort eller separera. Boka tid direkt på vår hemsida eller på 0771-771-070.

08 november, 2017

Framtidsfullmakt - ett nytt alternativ till god man!

Både ålder och sjukdom kan göra att man i framtiden behöver hjälp med sina personliga och ekonomiska intressen. Fram till nu har det enda alternativet varit en slumpmässigt utsedd god man – nu kan du själv utse en person som du känner dig trygg med! Framtidsfullmakten ger dig möjlighet att själv utse vem som ska hjälpa dig om din livssituation förändras och du inte klarar dig själv längre. En framtids-fullmakt kan bara röra ekonomiska och personliga intressen. Det kan exempelvis handla om hjälp i kontakter med myndigheter, betalningar och ditt boende. Den största fördelen med att upprätta en framtidsfullmakt är att din framtid hamnar i händerna på någon du känner och litar på, exempelvis en familje-medlem eller vän. En person som känner dig och dina behov på ett helt annat sätt än en god man. När börjar en framtidsfullmakt gälla och vem avgör det? Framtidsfullmakten börja gälla då sjukdom eller ålder gör att du inte klarar din livssituation längre. Det är fullmaktshavaren som avgör när den börjar gälla om inget annat anges i dokumentet. Fullmaktshavaren måste dessutom tala om för dig och dina närmaste när framtidsfullmakten börjar gälla. Det enklaste sättet att upprätta en framtidsfullmakt är att ta hjälp av en jurist, eftersom det finns formkrav som måste uppfyllas för att den ska bli giltig. Boka tid hos en av våra erfarna jurister eller ring oss på 0771-771-070 så hjälper vi till att säkra framtiden ur ett juridiskt perspektiv.

18 september, 2017

Familjejuridik till fler när Familjens Jurist går ihop med Juristbyrån

Familjens Jurist och Juristbyrån samlar nu alla sina tjänster under ett och samma varumärke – Familjens Jurist. I en tid där definitionen av en familj är bredare och mer flytande än det tidigare varit, ökar behovet av juridiska skydd i vardagen. I och med sammanslagningen har Familjens Jurist större resurser att utmana en konservativ bransch och göra familjejuridik tillgänglig för alla olika familjer. Den moderna familjen är svår att definiera. Särkullbarn, samkönade äktenskap och särbos är idag vanliga familjeformer och det är inte lätt att göra rätt när det kommer till juridiken. Enligt Konsumentverket är marknaden för juridiska tjänster en av de besvärligaste för konsumenterna, trots att behovet är större än tidigare. Familjens Jurist väljer nu att utmana branschen och göra familjejuridiken mer tillgänglig. - Det är självklart att ha en hemförsäkring men vi står alldeles för ofta utan vettiga juridiska skydd. Vi vill visa att familjejuridik är för alla. Sammanslagningen ger oss också möjlighet att erbjuda Juristbyråns Livsbesiktning® som vi vet hjälpt många att våga ta kontakt med en familjejurist i tid, säger Carl Georgsson, VD för Familjens Jurist. Dagens digitala samhälle ställer krav på att erbjuda tjänster i flera kanaler. Men att göra det är kostsamt. Sammanslagningen med Juristbyrån ger muskler och en ny webbplats med samtliga tjänster lanseras i dagarna. En nyhet för kunden, som kommer kunna sköta sina ärenden direkt på webben och få rådgivning via telefon utöver personliga möten med jurister. Tillgången till Juristbyråns tjänster, kontor och Swedbanks breda nätverk ger Familjens Jurist ytterligare kraft för att tillgängliggöra familjejuridiken och stärker positionen som marknadsledare. - Det är två starka och stabila organisationer som ska bli en. Jag tror att vi kan lära oss mycket av varandra för att fortsätta vara en trygg och kunnig marknadsledare. I och med sammanslagningen vågar vi också satsa ännu mer på utbildning internt. Att se till att våra medarbetare är välutbildade i det senaste är viktigt för att hålla hög kvalitet och attrahera de bästa talangerna. Vi hoppas att det ska bidra till både ökad kundnöjdhet och att vi fortsätter klättra som en attraktiv arbetsgivare, säger Carl Georgsson, VD för Familjens Jurist.

15 september, 2017

Sex juridikstudenter tilldelas Familjens Jurist-stipendiet 2017

Familjens Jurist utser årligen stipendiater inom familjerätt för att uppmuntra juridikstudenter till ökad kunskap inom området. Stipendiet delas ut till sex studenter, en per institution vid fakulteterna i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala, Örebro och Umeå. En karriär inom familjerätt efter avslutad juristutbildning är ett spännande arbete med stor variation. Genom att låta juridikstudenter fördjupa sig i området får de en inblick i vilka frågor de senare i karriären kan komma att arbeta med, säger Lotta Dahlstrand, affärsutvecklingschef vid Familjens Jurist. De sex stipendiaterna mottar vardera 10 000 kronor. Den bästa uppsatsen mottar utöver Familjen Jurist-stipendiet även Sverigestipendiet på 15 000 kronor. I år tilldelas Sverigestipendiet Isabelle Carringer, Uppsala Universitet, för uppsatsen ’Relocation med barn inom EU’. Uppsatsen handlar om de rättsliga förutsättningarna för en förälder med gemensam vårdnad att flytta tillsammans med ett barn, trots att den andre vårdnadshavaren motsätter sig. Läs mer om respektive stipendiat nedan: Isabelle Carringer, Uppsala Relocation med barn inom EU. Är svensk rätt i behov av en lagstadgad möjlighet till relocation med barn? En internationellt privaträttslig studie. Den frågeställning som analyseras är angelägen. Den har ännu inte rönt den uppmärksamhet den tarvar från den svenska lagstiftaren. Uppsatsen är omfattande, djuplodande, väldisponerad och mycket välskriven. Emma Öjstrand, Örebro Rätten till efterarv i makes förmånstagarförvärv. Ett komplicerat ämnesval, där åsikter ofta går isär. En klok och välarbetad analys. Med anledning av utvecklingen av familjekonstellationer i vårt samhälle under de senare decennierna har ämnet blivit mycket angeläget och därmed väl valt. Frida Jansson, Umeå Sveriges skydd mot barnäktenskap. Har asylsökande barn som befinner sig i Sverige samma rättsliga skydd? En intressant tvärrättsvetenskaplig studie av ett viktigt ämne med en väl genomförd och kritisk analys. Miriam Nygren, Göteborg Legal Family Definitions and the Rights to Refugee Family Reunification. A Comparative Study on Ethiopia and Sweden. Ett spännande ämnesval, skrivet på ett originellt sätt och fördömligt udda. Traditionella rättsliga avsnitt varvas med andra inslag, av närmast antropologiskt slag. Ami Sakaria, Stockholm Vill inte! Barnets rättsliga ställning i hälso- och sjukvård. Ämnet är angeläget och uppsatsens analys väl strukturerad. Sammanfattningsvis en god studie med en gedigen genomgång av problematiken. Peggy Gustavsson, Lund Gemensam familjerätt för EU-medborgare. En kritisk analys rörande harmoniseringen av den materiella familjerätten inom EU. En uppsats där författaren varit väl påläst inom ämnet och tagit till sig mycket litteratur. Ett viktigt ämne som diskuteras på ett djärvt sätt.

16 maj, 2017

Generationsskifte

När det är dags att lämna över stafettpinnen Ett sätt att lämna över företaget är genom generationsskifte. Oavsett orsaken till att du ska lämna vidare stafettpinnen gäller det att du har ordning på dina juridiska dokument i god tid innan. Av erfarenhet vet vi att väl planerade generationsskiften har större chanser att bli framgångsrika. Viktigast vid ett generationsskifte är att skriva juridiskt korrekta avtal för att skapa trygghet för alla inblandade. Avtal som ofta behöver skrivas inför ett generationsskifte är gåvobrev, reverser, äktenskapsförord och testamente. Våra jurister hjälper dig att se till att avtal och andra dokument inte innehåller några oklarheter som gör att de kan ifrågasättas efteråt. Bli tryggare i ditt företagande med vår Livsbesiktning® för företagaren I vår kostnadsfria Livsbesiktning® för företagare (värde ca 1 900 kr) går vi igenom vad som händer med ditt företag om du separerar eller avlider. Du kan välja att komma ensam, ta med din livskamrat eller din kompanjon. Ta med viktiga dokument som testamente och kompanjonavtal, så går vi igenom och diskuterar dem tillsammans. Ring oss på nummer 0771-771 070 så hittar vi en tid som passar dig. Ur vår vardag Hur påverkas barnens arv vid ett generationsskifte? Ewa äger alla aktier i Fåab AB. Hennes dotter Karin arbetar i bolaget och vill ta över verksamheten. Ewa är orolig för att ett generationsskifte skulle bli orättvist mellan Karin och hennes bror Bo. Går det att göra en rättvis fördelning mellan barnen? För att det ska bli rättvist mellan syskonen kan Ewa ge aktierna till Karin som gåva, med villkoret att Karin betalar en summa som motsvarar halva bolagets nettovärde till Ewa. Därefter kan Ewa ge den summan till Bo som gåva. Då har båda barnen fått lika stor del av bolagets värde. För att barnen inte ska förlora delar av gåvan vid en skilsmässa bör Ewa med hjälp av en jurist skriva ett gåvobrev som säger att gåvan ska vara enskild egendom. Ett första steg i processen är att boka en kostnadsfri Livsbesiktning® för företagare hos Familjens Jurist. Kontakta oss idag.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden