Hoppa till innehållet

Pressmeddelande

I våra pressmeddelanden kommunicerar vi ut viktiga händelser som sker inom Familjens Jurist. Vår ambition är att vara tydliga, transparenta och informerande. Frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig!

08 april, 2024

Juristens varning: rekordmånga barn vräks från sina hem

Med en ekonomi i gungning och boendekostnader som skjuter i höjden vräks allt fler från sina hem. Särskilt utsatta är ensamstående föräldrar som lever med små marginaler och står inför utmaningen att fatta beslut med barnets bästa i åtanke. Fredrik Aldmo, jurist på Familjens Jurist, förklarar vad som gäller vid vräkningar där barn är inblandade och hur man bäst fattar beslut med barnets bästa i fokus. Barnkonventionen, som blev svensk lag den 1 januari 2020, innebär att varje barn har rätt till ett tryggt boende, lek, fritid och vila, och att barnets bästa alltid ska prioriteras vid beslut som rör dem. Trots detta vräktes 674 barn under 2023, en ökning med 17 procent från året innan, och antalet drabbade barn är det högsta sedan Kronofogden började mäta 2008. -Det är en mycket tråkig utveckling men det kommer tyvärr inte som en överraskning. Lågkonjunkturen som vi befinner oss i och de senaste årens pris- och hyreshöjningar slår hårt mot de med små marginaler. Värst drabbade är ensamstående föräldrar, främst kvinnor. Vi får in många frågor från mammor som inte vet vad de ska göra, säger Fredrik Aldmo, jurist på Familjens Jurist. Socialtjänsten har en central roll för att ge stöd till personer och familjer vid risk för vräkning, och när barn är berörda har de ett särskilt stort ansvar. I flertalet domar som Familjens Jurist tagit del av går det däremot ofta inte ens att utläsa att ett barn berörts av vräkningen. -Att navigera i juridikens värld är utmanande, och det är viktigt att man får rätt hjälp. Hemmet ska vara en trygg plats för ett barn. Blir en barnfamilj vräkt påverkas inte enbart deras boendesituation, utan även barnets sociala liv med skola och vänner. Det är tydligt att verkligheten inte återspeglar det som barnkonventionen står för. En kontinuerlig dialog mellan alla involverade aktörer, tillsammans med kommunen och skolan, är viktigt för ett barn i en sådan situation, förklarar Fredrik.   Detta gäller vid risk för vräkning Dialog mellan hyresgäst och hyresvärdÄr hyresgästen sen med hyran, eller vet om att det kan bli svårt att betala, kan det finnas utrymme för en gemensam lösning. En dialog mellan hyresgäst och hyresvärd är ett bra första steg, och kan leda till exempelvis en avbetalningsplan. Om det inte går att nå en överenskommelse är det viktigt att prioritera hyran, och om man behöver välja mellan att betala hyran eller en kreditskuld bör man alltid välja att betala hyran först.   Barnperspektivet viktigt i domstolenNär vräkningsmål behandlas i domstol är det viktigt att barnperspektivet får det utrymme det förtjänar. Barn är särskilt utsatta i rättsliga sammanhang, och de långsiktiga konsekvenserna av en vräkning kan ha stor inverkan på deras utveckling och mående. Det är därför viktigt att juridiska processer förbättras för att på så sätt säkerställa att barnets röst blir hörd. Detta kan exempelvis handla om att man har ett barnrättsperspektiv i mål där barn är berörda, eller säkerställer att domare erbjuds fördjupad utbildning i barns rättigheter.   Rätten till biståndAlla behöver grundläggande saker för att leva ett bra liv, som mat, kläder och en plats att bo på. I Sverige har vi en lag som säger att om någon inte kan säkerställa sådant på egen hand, ska de kunna få hjälp genom bistånd. Det kan inkludera pengar till hyran eller hjälp att hitta en plats att bo på. Den svenska lagstiftningen ska säkerställa att alla kan leva ett bra liv, och att det finns stöd att få om man inte har den möjligheten.

06 mars, 2024

Vanliga deklarationsmissar som kan kosta företaget dyrt

Det är inte bara privatpersoner som behöver deklarera, utan även företagare. Men att deklarera kan kännas både betungande och komplicerat. Ola Aronsson, skattejurist och expert på deklarationsfrågor, reder ut vad som är bra att tänka på och de vanligaste misstagen att undvika. Det finns över 1,6 miljoner företag i Sverige, där majoriteten drivs som enskilda företag (42 procent) och aktiebolag (37 procent), enligt siffror från SCB. Oavsett om man driver en enskild firma eller ett aktiebolag måste man deklarera, men att veta hur man ska göra är inte alltid lätt, och många gör fel när de ska fylla i sin deklarationsblankett.-Tyvärr är det många företagare som har dålig koll på vad som gäller när de ska deklarera, inte minst som nybliven företagare. Många missar att dra av alla tillåtna kostnader, eller gör avdrag som inte är tillåtna. Det är även vanligt att man rapporterar in fel siffror kring intäkter, utgifter och investeringar, vilket kan leda till felaktig beskattning. Har man inte tillräckligt mycket kunskap eller tid till deklarationen är det bra att ta hjälp av en expert, annars finns det risk att man går miste om många tusenlappar, säger Ola Aronsson, skattejurist på Företagarens Jurist.Ett annat vanligt fel är att man lämnar in deklarationen för sent eller lämnar in huvudblanketten utan rätt bilagor. Att missa deklarationstiderna och lämna in fel underlag kan leda till förseningsavgifter och skattetillägg. Därför är det viktigt att man är uppdaterad kring vilka datum och regler som gäller.-Den bilaga som flest har problem med är den så kallade K10-blanketten som ska lämnas in av den som äger aktier i ett fåmansaktiebolag. I den anger man om man fått utdelning från företaget eller om man sålt aktier i bolaget. På blanketten beräknas också det så kallade gränsbeloppet. Det är gränsbeloppet som avgör hur stor utdelning ett fåmansaktiebolag kan göra till låg beskattning. För att räkna ut gränsbeloppet finns det två olika regler att utgå ifrån – förenklingsregeln och huvudregeln – och man kan själv bestämma vilken av dessa regler som ska användas. Det är dock viktigt att tänka på att företaget fortfarande behöver lämna en egen deklaration, Inkomstdeklaration 2, säger Ola.   Fem tips när du deklarerar som företagare Ta reda på vad som gäller för enskild firma respektive aktiebolagDet är företagsformen som bestämmer hur och när man ska skicka in deklarationen till Skatteverket. Om man driver en enskild firma deklarerar man för företaget samtidigt som man deklarerar sin privata inkomst. Använd den vanliga deklarationsblanketten och en extra bilaga för företaget, kallad NE-bilaga, och se till att detta är gjort senast den 2 maj. Har man i stället ett aktiebolag beror inlämningsdatumet för deklarationen på när företagets räkenskapsår tar slut.Lämna kompletterande uppgifterOm man vill göra ett avdrag men känner sig lite osäker kring vad som gäller är det viktigt att lämna kompletterande uppgifter till Skatteverket. Det är för att ge Skatteverket tillräckligt med information för att de ska kunna bedöma om avdraget är giltigt eller inte. Om man upptäcker fel efter att man har lämnat in deklarationen kan man begära omprövning med de korrekta uppgifterna för att undvika skattetillägg. Men för att undvika skattetillägg måste man också begära omprövning innan Skatteverket ställer frågor om eventuella felaktigheter.Tänk på skattereduktionenOm man lägger ned en enskild firma och har ett slutligt underskott, kan man få en skattereduktion genom att begära ett så kallat kvoterat slutavdrag. Detta underskott anges i sektion 8.4 i deklarationen. Dock har man ett karensår att ta hänsyn till, det vill säga en väntetid på ett år. Det innebär att om firman lades ner under 2023, får man vänta tills deklarationen 2025 för att göra avdraget. Det man kan göra avdrag för vid årets deklaration är alltså slutligt underskott för firmor som lades ner under 2022.Resor till och från jobbetFrån och med den 1 januari 2023 började det nya reseavdraget gälla, och detta kommer påverka deklarationen för 2024. För att vara kvalificerad för det nya reseavdraget krävs att resekostnaderna överstiger 11 000 kronor per år och att avståndet man reser till och från jobbet är minst fem kilometer. Avdragets storlek varierar beroende på vilket transportmedel man använder. För bilresor är det nu möjligt att dra av 25 kronor per mil (jämfört med tidigare 18,50 kronor). Avdraget för arbetsresor med förmånsbil har ökat från 6,50 kr till 9,50 kr per mil, och för förmånsbilar som drivs enbart med el är avdraget fortsatt 9,50 kr. Kom ihåg att man även kan dra av kostnader för tullar och färjor.Ta hjälp i tidAtt deklarera kan vara både jobbigt och tråkigt och för att bli av med deklarationen är det många som godkänner den direkt utan att gå igenom alla detaljer ordentligt. Självklart kan man deklarera på egen hand, men det är lätt att missa avdrag som kan minska hur mycket skatt man behöver betala. Är man inte uppdaterad på vilka avdrag och skattemässiga regler som gäller när man deklarerar brukar jag alltid rekommendera att ta hjälp av en jurist.

27 februari, 2024

Skuldsatta dödsbon ökar – så hanterar du som anhörig det rätt

Många strävar efter att lämna efter sig ett betydande arv till nära och kära. Samtidigt finns det en helt ny grupp som växer fram och blir allt vanligare – personer som avlider med skulder. Arne Larsson, jurist och expert på arvsrätt går igenom vad som gäller och vad som kan vara bra att tänka på när någon går bort med få tillgångar. Varje år dör cirka 90 000 personer i Sverige, det visar siffror från SCB. I de allra flesta fall efterlämnar den avlidne ett arv till sina arvingar, men i vissa fall finns det inte så mycket kvar av värde. Det blir allt mer vanligt att personer avlider med lån utan säkerhet och att det finns skulder i dödsboet. -När någon dör skapas ett dödsbo, vilket består av den avlidnes tillgångar och skulder. För att kunna avsluta ett dödsbo är det flera saker som behöver göras – bland annat en bouppteckning. Det är då som tillgångar och skulder antecknas till det värde de hade på dödsdagen, och man kan se hur mycket tillgångar och skulder som dödsboet har och hur stort arvet blir. Men det blir mer och mer vanligt att de efterlevande inte får något arv från den avlidne, säger Arne Larsson, expert på arvsrätt på Familjens Jurist. Antalet skuldsatta i Sverige har ökat och idag finns det runt 420 000 skuldsatta personer registrerade hos Kronofogden, en ökning med sex procent jämfört med föregående år. Den åldersgrupp som ökat mest jämfört med förra året är de äldre. Det är en grupp som har svårt att påverka sina inkomster och som riskerar att hamna i långvarig skuldsättning, och när skulderna ökar bland de äldre ökar också antalet skuldsatta dödsbon. -Under de senaste åren har vi på Familjens Jurist märkt av en ökning av skuldsatta dödsbon, en trend som sannolikt speglar det rådande ekonomiska klimatet. Många har en bild av att deras mamma eller pappa har det ganska bra och att det kommer finnas pengar att ärva den dagen de avlider. Men, det blir allt vanligare att det bara existerar en sista pensionsutbetalning på̊ 10 000 kronor och skulder på̊ en halv miljon när bouppteckningen är klar. I Sverige kan man inte ärva någons skulder, men det innebär ofta en enormt stor stress och psykisk påfrestning för den som behöver ta hand om ett dödsbo med skulder, säger Arne.   Så hanterar du ett dödsbo med få tillgångar   Kontakta banken Oavsett tillgångar är det viktigt att kontakta den avlidnes bank för att be dem avsluta automatiska överföringar och autogiron. Vid dödsbon med få tillgångar är det särskilt viktigt då det kan påverka processen längre fram.   Om det finns tillgångar i dödsboet Alla personer eller företag som har en fordran, ett krav, på den som har avlidit har rätt att begära att få den betald från dödsboet. Om den bortgångna personens tillgångar är tillräckliga för att betala alla skulder måste skulderna betalas innan arvet fördelas.   Undvik att dela upp tillgångarna innan skulderna är betalda Undvik att hämta saker från den avlidnes egendom innan bouppteckningen. Tillgångar som finns i exempelvis en lägenhet kan behöva användas för att betala skulderna.   Sätt dödsboet i konkurs om tillgångar saknas Om det inte finns tillräckligt med pengar för att täcka alla skulder, kan de som har hand om dödsboet ansöka om att få sätta dödsboet i konkurs. Det innebär att de personer eller företag som har fordringar på dödsboet kan få en del av det som finns kvar, men att inte hela skulden blir betald.   Du ärver aldrig personligen skulderna Enligt svensk lag ärver du inte skulder från dina anhöriga, om du inte redan är medlåntagare. Bodde den avlidne utomlands behöver du känna till att EU införde en ny förordning 2015, som säger att det är lagen i det land den avlidne var bosatt i som styr vad som gäller.   Våga ta hjälp Att få reda på att exempelvis ens föräldrar haft en hel del skulder under tiden de levde kan vara tufft och innebär även en del praktiskt arbete för anhöriga som att få fakturor avskrivna. Är det många praktiska detaljer att hantera kan det vara bra att ta hjälp av en jurist som kan vägleda genom processen.

15 januari, 2024

Familjens Jurist återlanserar stipendium

Under 2024 återlanserar Familjens Jurist sitt stipendium för bästa uppsatsarbete inom familjerätt och barnens rätt i vårdnadstvister. Totalt prisas sju juriststudenter från de svenska universiteten med juristprogrammet, och i höst avslöjas den slutgiltiga nationella vinnaren under en festlig tillställning. Idag finns det cirka 35 000 yrkesverksamma jurister i Sverige, och varje år söker tusentals studenter in till olika juristutbildningar. För att uppmuntra ökad kunskap inom familjerätt har Familjens Jurist sedan 2008, med ett uppehåll under pandemin, delat ut stipendium till juriststudenter i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala, Örebro och Umeå. I år återupptas arbetet, och det nya för detta år är att även juriststudenter i Karlstad har möjlighet att ansöka om stipendiet. -Familjerätt är viktig för oss på Familjens Jurist, och det känns helt fantastiskt att vi nu återlanserar stipendiet. Det är viktigt att ha örat mot den berömda rälsen, och att vi som branschledare tar till oss nya insikter från juriststudenter, som är nyckelspelare när det gäller att driva branschens utveckling framåt. Jag ser fram emot att utse årets stipendiat och träffa alla nominerade på tillställningen i höst, säger Lotta Dahlstrand, kompetens- och affärsutvecklingschef vid Familjens Jurist och jurymedlem. För att vinna årets stipendium behöver studenterna skriva en uppsats inom familjerätt med fokus på barns situation i vårdnadstvister och separationer, samt vad man kan göra för att stärka barns rätt enligt barnkonventionen. En student per institution tilldelas ett stipendium på 10 000 kr för sin uppsats. Stipendiaterna utses av en jury, som också utser årets stipendiat som belönas med ytterligare 15 000 kr. -Ett stort fokusområde för oss på Familjens Jurist är barnrätten och därför känns det viktigt för oss att uppmuntra och uppmärksamma juriststudenter som fördjupar sig inom detta område. Det finns mycket som kan göras inom barnrätten, och själva har vi lanserat initiativet ”Jurister för Barnkonventionen” och implementerar nya arbetssätt hos våra jurister i vårdnadsmål för att sätta barnets bästa i fokus. Men det finns mycket mer som kan göras och just därför kommer det att bli så spännande att läsa alla uppsatser som kommer in, säger Lotta Dahlstrand. Nomineringsperioden löper fram till den 2 april 2024 för uppsatser som är godkända under 2023. Utdelningen av 2024 års stipendium planeras till september. Är man intresserad av att söka till stipendiet kontaktar man sin handledare på universitetet och du hittar mer information om stipendiet på familjensjurist.se. Jury Johanna Schiratski, professor sociologiska institutionen Stockholms universitet Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist Sveriges Kommuner och Regioner Lotta Dahlstrand, jur dr, ansvarig för barnrättsfrågor Familjens Jurist samt kompetens- och affärsutvecklingschef

12 december, 2023

En halv miljon svenskar upplever fler konflikter vid jul och nyår

Inför julen är det mycket som ska göras. Mat ska lagas, julklappar ska slås in och släkt och familj ska samlas. Är man separerad och har barn tillsammans kan jul och nyår vara särskilt utmanade. Föräldrarna kan ha svårt att enas, och diskussionerna kan snabbt förvandlas till konflikter som i värsta fall kan leda till en tvist. Ofta är det barnen som hamnar i kläm.   Jul och nyår är för många en viktig högtid, och det krävs mycket planering för att få julklapps- och matinköpen i hamn. När stressen har lagt sig är julen oftast en högtid som de allra flesta förknippar med glädje, värme och ett tillfälle att samla släkten för att umgås. Men för vissa är det precis tvärtom. En halv miljon svenskar tycker att det uppstår fler konflikter inom familjen under jul och nyår jämfört med andra perioder på året, det visar en Novus-undersökning från Familjens Jurist.  - Jag tror att alla kan känna igen sig i att det kan uppstå sura miner när släkten samlas och ämnen som politik, religion, pengar eller jultraditioner diskuteras. Inte sällan har far- och morföräldrar en önskan om att fira jul på ett visst sätt, vilket kan skapa konflikter som annars inte skulle funnits, både hos de som lever tillsammans och de som är separerade. Det kan exempelvis handla om var barnbarnen ska fira jul eller om exmannen får vara med på julafton. Dessutom kan vi se att separationer och vårdnadstvister ökar efter jul och nyår, ofta som ett resultat av att man varit lediga en längre tid tillsammans och bråken intensifierats, säger Pierre Kryhl, senior jurist på Familjens Jurist.  När en separation inträffar är det många frågor som ska diskuteras och det är lätt att man hamnar i konflikt med sin före detta partner. Var femte svensk (18 procent) har någon gång hamnat i en konflikt med en person de separerat ifrån efter separationen. De vanligaste konflikterna handlar om pengar (41 procent) och vårdnad av gemensamma barn (24 procent). Inför högtider som jul och nyår är det även vanligt att det uppstår diskussioner om var barnen ska fira jul.   - Många blandar ihop begreppen umgänge och vårdnad. Vid gemensam vårdnad måste föräldrarna komma överens och fatta viktiga beslut tillsammans. Om en förälder har ensam vårdnad, övergår hela det ansvaret till den föräldern. Barnet har dock som huvudregel rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med, och hur detta ska utformas bör beslutas utifrån vad som är bäst för barnet. Inför julen är det lätt att föräldrarna blandar in barnen genom att locka med utlandssemestrar eller andra härliga aktiviteter och risken är stor att barnen hamnar i en lojalitetskonflikt mellan föräldrarna. Men det är samma regler som gäller kring vårdnad och umgänge under jul och nyår som för resten av året, så planera tillsammans och i god tid för att undvika konflikt, säger Pierre Kryhl. Så undviker du julkonflikter om barnen med din före detta Planera med varandra Sätt er ner tillsammans och planera hur ni lägger upp planeringen inför jul och nyår i god tid. Diskutera vem som förväntas göra vad, var man ska fira, hur mycket pengar ni förväntas lägga på julklappar och så vidare. Om ni redan har planerat och kommit överens, kan ni hänvisa till det om ni skulle bli osams. En lösning som många väljer är att man kör vartannat år med jul och vartannat med nyår, då får man fira en av högtiderna tillsammans.  Sätt barnets bästa först  Enligt Barnkonventionen så har barn rätt till omvårdnad och trygghet. Det innebär att barnet ska komma först i besluten och att barnets vilja alltid ska tas på allvar. Föräldrarna ska alltså fatta de beslut som de tror är bäst för barnet oberoende av deras egen vilja.  Våga be om hjälp I vissa fall går det inte att komma överens, och då kan det vara bra att ta extern hjälp för att se situationen objektivt. Försök att hålla er till det praktiska och inte låta känslorna styra. Om man är osäker på vad som gäller rent juridiskt, eller vill upprätta ett avtal, är det bra att kontakta en jurist som kan ge juridisk rådgivning. Men det kan även vara bra att söka hjälp från annat håll, som en familjeterapeut eller relationscoach.  Om undersökningen    Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Familjens Jurist. Syftet är att undersöka den svenska allmänhetens inställning till olika juridiska frågor. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt gjordes 1037 intervjuer mellan 25 - 30 augusti 2023.

30 november, 2023

Bråk om husdjur vid separation ökar

Husdjur blir en allt viktigare del av familjen, och när en relation tar slut uppstår det ofta starka känslor kring var hunden eller katten ska bo. Nära 100 000 svenskar har hamnat i konflikt om sina husdjur vid en separation och många har dålig koll på vad som faktiskt gäller juridiskt – det visar en ny undersökning från Familjens Jurist. När två personer väljer att separera är det många praktiska saker som behöver hanteras, vilket också tenderar att leda till konflikt. En ny Novus-undersökning från Familjens Jurist visar att var femte person (18 procent) har hamnat i konflikt med en person de separerat från efter själva separationen, och jurister märker av att det blir vanligare med konflikter om husdjur. Hela sju procent, vilket motsvarar ungefär 100 000 svenskar, har hamnat i konflikt om sina husdjur. – I takt med att allt fler skaffar husdjur blir det också fler konflikter om dem när man inte längre ska leva tillsammans. Många tror att man har rätt till gemensam vårdnad, precis som för barn, vilket kan vara en anledning till att konflikterna ökar. Det kan låta konstigt, men husdjur ses faktiskt som en ägodel i lagens ögon, även om vi ser dem som en del av familjen, säger Susanne Edlund, jurist på Familjens Jurist. Undersökningen visar också att mer än var tredje person (35 procent) tror att man kan ha delad vårdnad om ett husdjur, vilket inte stämmer. Husdjur ingår i en bodelning vilket innebär att om man äger husdjuret tillsammans, eller om det skaffats gemensamt, behöver man komma överens om vem som ska vara ägare efter separationen. Vanligtvis köper den ena parten ut den andra, men man kan också komma överens om ett gemensamt upplägg om båda parterna vill ta hand om husdjuret tillsammans – men det är inget som regleras enligt lag. – Precis som med många andra frågor, som boende och eventuell vårdnad av barn, är det bäst om man pratar med varandra om vad som händer med husdjuret innan man separerar. Kommer man överens om att man vill ha ett varannan vecka-upplägg med hunden eller katten när det tar slut är det absolut fullt möjligt, men då behöver det beslutet vara ömsesidigt eftersom man inte har stöd i lagen för det, säger Susanne. Juristens tips för att undvika konflikt om husdjuret vid en separation Bestäm vem som är ägaren innan ni skaffar ert husdjur Det bästa är att ha en dialog med sin partner redan innan man köper en hund, katt eller kanin om hur man ska göra med ägandeskapet. Står ni båda som ägare eller köper husdjuret gemensamt kan ni behöva komma överens om hur ni ska dela upp ägandet vid en separation. Är en person mer drivande kan det vara bra om den både köper och står som ensam ägare till husdjuret. Detta för att se till att ägaren får fullt ägande vid en eventuell bodelning. Är man gift kommer man dock, enligt huvudregel, behöva ersätta den andra parten för hundens motsvarande värde. Sätt husdjurets välmående före er konflikt Det är lätt att bli oense vid en separation, det är mycket känslor, och ofta mycket logistik som ska redas ut. Även om det är jobbigt bör ni tänka på husdjurets bästa. Det kan vara att man delar på ägandet och har ett gemensamt upplägg, beslutar att den ena som har tid för husdjuret tar över ägandet, eller inser att det bästa alternativet är att låta husdjuret få en ny ägare. Skriv ett äktenskapsförord Om man är gift och känner sig osäker är det bäst att skaffa ett äktenskapsförord. Då får man möjlighet att reglera ägandet av husdjuret, och kan göra det till enskild egendom. Det innebär att man inte räknar in husdjurets värde vid en bodelning, och säkerställer att husdjuret endast tillhör ägaren vid skilsmässa. Om man inte är gift går det att istället skriva ett samägandeavtal om man vill att husdjuret ska få ”delad vårdnad” vid en separation.   Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Familjens Jurist. Syftet är att undersöka den svenska allmänhetens inställning till olika juridiska frågor. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt gjordes 1037 intervjuer mellan 25 - 30 augusti 2023.

17 november, 2023

Undvik fallgroparna under Black Friday – juristens bästa tips

Under hösten och vintern är det många kampanjer som lockar till konsumtion – Black Friday, Cyber Monday, julhandeln och mellandagsrean. I ekonomiskt oroliga tider är det ofta många som inväntar de lägre priserna för att ha möjlighet att köpa den där dammsugaren, tvättmaskinen eller TV:n till ett lägre pris. Men det finns flera fallgropar att se upp för. Rea-högtiden Black Friday infaller i slutet av november, och företag har redan inlett sina kampanjer. Många passar på att unna sig det där lilla extra, eller fynda julklapparna till ett bättre pris, och det är lätt att ryckas med av alla erbjudanden. I vissa fall köper man också mer än man tänkt med tanken att lämna tillbaka vissa varor, vilket kan ställa till med problem. En Novus-undersökning från Familjens Jurist visar att nästan hälften av alla svenskar (46 procent) tror att 14 dagars ångerrätt gäller för alla inköp – vilket inte stämmer.   - En vanlig missuppfattning är att du som kund alltid har ångerrätt i 14 dagar. Den gäller bara om du köpt något på distans, som i en webbutik, eller utanför affärslokaler. Handlar du en vara på distans har du alltså alltid ångerrätt i 14 dagar. Fysiska butiker däremot får välja om de vill erbjuda öppet köp eller returrätt till sina kunder som en service, men de har ingen skyldighet. Butikerna kan ha olika villkor för öppet köp, ett vanligt villkor är till exempel att du måste ha kvar kvittot. För att vara säker på att du får lämna tillbaka julklappen du köper i fysisk butik, måste du alltså fråga om öppet köp erbjuds och vilka villkor som gäller, säger Oscar Coronel, senior jurist och kompetensansvarig inom konsumenträtt på Familjens Jurist.   Förra året infördes en ny lag som innebär att e-handlare måste redovisa sitt lägsta pris under de senaste 30 dagarna för reavaror. Lagen är relativt ny och det är få som följer den fullt ut. För att kringgå den nya lagen höjer många sina priser under oktober för att sedan kunna ge större rabatter under Black Friday i november. Har man otur kan man ha köpt flera saker till ett högt pris sett till prishistoriken.   - Företagen ska visa det lägsta pris som de har haft på produkten under de senaste 30 dagarna före prissänkningen. Eftersom priset längre tillbaka än så kan ha varit samma eller lägre än reapriset, är det klokt att granska prishistoriken på en prisjämförelsesajt för att säkerställa att det faktiskt är ett bra erbjudande sett till produktens pris under året, säger Oscar. Juristens råd: detta behöver du ha koll på inför Black Friday    Ha koll på skillnader mellan köp på internet och i butik  Var du köper produkten är helt avgörande för din ångerrätt. Om du har beställt en vara via internet, telefon eller postorder har du alltid rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från leveransen, medan fysiska butiker inte omfattas av ångerrätten rent juridiskt. Är du osäker på vad som gäller kan du alltid ta hjälp av konsumentvägledningen i din kommun eller tjänsten Hallå Konsument som kan ge dig kostnadsfri rådgivning.     Tänk på att det kan vara själva varan som avgör om du har ångerrätt  Det finns exempelvis ingen ångerrätt för hygienartiklar med bruten plombering, mediciner eller livsmedel som snabbt blir dåliga. Om du till exempel köper underkläder som har en plombering, så måste plomberingen vara obruten för att du ska få lämna tillbaka underkläderna.     Fråga butiken om deras policy   Webbutiker omfattas av ångerrätten, men det finns undantag för vissa varor. För fysiska butiker är det lite annorlunda. De omfattas inte av ångerrätten rent juridiskt, men det är vanligt att de i stället har en returpolicy/öppet köp. Den kan dock skilja sig åt mellan butiker eftersom det inte är lagstadgat, så dubbelkolla alltid direkt med butiken vad som gäller om du är osäker.     Om undersökningen    Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Familjens Jurist. Syftet är att undersöka den svenska allmänhetens inställning till olika juridiska frågor. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt gjordes 1037 intervjuer mellan 25 - 30 augusti 2023.  

15 november, 2023

En halv miljon svenskar tror att deras testamente kommer chockera anhöriga

Vem ska ärva vad? Och ska man berätta för sina arvtagare hur man vill dela upp det? Det är frågor många ställer sig i samband med att de skriver sitt testamente. En ny Novus-undersökning från Familjens Jurist visar att många faktiskt tror att innehållet i deras testamente kommer chockera de anhöriga – och överraskningar i arvet är vanligare än man kan tro. När man skriver ett testamente kan man kan själv välja vad man vill att anhöriga ska ärva, och vilka som ska ärva. Man kan exempelvis välja att inte lämna någonting alls till sina barn eller barnbarn i sitt testamente, och man har inte heller skyldighet att berätta om sina önskemål för någon annan. Däremot är det lätt hänt att hemligheter som dessa leder till konflikter inom familjen när de avslöjas. - Man kan alltid välja vem man vill att arvet ska gå till, eller om man kanske vill att allt ska gå till välgörenhet. Däremot är det viktigt att komma ihåg att de som är bröstarvingar, det vill säga barn och barnbarn, alltid kan bestrida testamentet om de inte får ta del av sin laglott. En laglott är den halva av arvet som är öronmärkt till att fördelas lika mellan eventuella bröstarvingar. Det är vanligt att det vid sådana tillfällen rivs upp starka känslor hos familjen och konflikt kan uppstå om man exempelvis förväntat sig mer i arv. Tänk också på att uppdatera testamentet efter stora livshändelser, som giftermål och skilsmässa. Annars finns det risk att det ligger kvar gamla testamenten som inte stämmer överens med hur man vill fördela arvet idag, säger Arne Larsson, jurist inom arvsrätt på Familjens Jurist.  Undersökningen från Familjens Jurist visar att 7 procent av svenskarna tror att deras testamente kommer chockera anhöriga, vilket motsvarar ca 400 000–600 000 svenskar. Det handlar om vem som ärver vad, men också vilka som inkluderas eller exkluderas från arvet. - Det händer att den efterlevande vid en bouppteckning får reda på att deras partner har barn från tidigare relationer. Men främst handlar det om att man kanske valt att skänka en del till välgörenhet eller att man helt exkluderat en person som man tagit för givet ska vara med. Väljer man att bortse från den traditionella arvsordningen och fördela arvet på annat sätt kan det vara bra att berätta detta för sina närmaste för att minimera risker för konflikter efter sin bortgång. Då får man chansen att motivera och informera om hur man tänker och minskar därmed risken att det uppstår konflikt mellan familjemedlemmarna efter sin bortgång, säger Arne.   Tänk på detta för att undvika arvskonflikt Ett testamente måste vara undertecknat och bevittnat av två vittnen. Ska personer som inte är bröstarvingar få en del av ett arv behöver det tydligt framgå i testamentet vem eller vilka det gäller.  Om man är arvtagare har man tio år på sig från att dödsfallet inträffade att kräva sin arvsrätt. Därefter anses arvsrätten vara preskriberad.  Om man anser att testamentet är upprättat på felaktiga grunder, går det att ”klandra” testamentet, vilket måste ske inom sex månader efter att testamentet har delgivits. Det kan exempelvis vara om det finns formfel eller om man anser att testamentet inte är upprättat av någon som varit i sina sinnes fulla bruk. Det är dock endast arvingar enligt lag som kan klandra ett testamente.   Om man vill undvika konflikter är det alltid bäst att vara så rättvis som möjligt och informera i förväg om hur man vill fördela sitt arv. Samtidigt har man rätt att bestämma vem som ska ärva ens tillgångar, och då måste man överväga om ens egen vilja bör väga tyngre än eventuella framtida familjekonflikter. Om undersökningenUndersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Företagarens Jurist. Syftet är att undersöka den svenska allmänhetens inställning till olika juridiska frågor. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt gjordes 1037 intervjuer mellan 25 - 30 augusti 2023.

13 november, 2023

Nyföretagandet minskar – komplicerad byråkrati oroar mest

Allt färre svenskar väljer att starta ett eget företag idag, och att ge sig in i företagsdjungeln är inte alltid helt lätt. Men det är inte bara ekonomin som oroar svenskarna – komplicerad byråkrati och själva uppstartprocessen är två stora hinder enligt en ny Novus-undersökning. Statistik från Bolagsverket visar att minskningen av nyföretagande är en fortsatt nedåtgående trend. Första halvåret 2023 rasade antalet nya företag med 18 procent jämfört med samma period i fjol. Det finns många fallgropar att vara uppmärksam på som nyföretagare, vilket kan göra att processen upplevs som tung och komplicerad. -Under en lång period har antalet nystartade företag ökat, och det är först på senare år som trenden har vänt. Nu, med en osäker omvärld, höga räntor och inflation, tror jag många avskräcks från att ta tag i drömmen och starta ett bolag. Samtidigt tycker jag det är viktigt att man, oavsett om det är låg- eller högkonjunktur, inte ger upp drömmen om att starta eget. Har man driv, en tydlig idé och affärsplan ska inte konjunkturen sätta stopp för företagsplanerna, säger Peder Lundgren, jurist och ansvarig för Företagarens Jurist. I en Novus-undersökning frågade Företagarens Jurist vilka typer av utmaningar man tror är vanliga att stöta på när man startar ett företag. Undersökningen visar att komplicerad byråkrati uppges vara det som flest tror är en vanlig utmaning (53 procent), följt av oro för den egna ekonomin (52 procent) samt uppstartsprocessen (47 procent). Resultatet visar också att det finns skillnader mellan könen. -Jag kan förstå att komplicerad byråkrati ligger högst upp på listan. Det finns bra och relevant information på myndigheternas webbplatser, men jag har full förståelse för att många upplever det som svårt och krångligt att ta till sig och förstå informationen. Om man inte förstår vad man läser är det naturligtvis också lätt att fatta fel beslut, vilket kan skapa onödigt motstånd under uppstartsprocessen. I sådana situationer är mitt råd att ta hjälp av en mentor som har gått igenom alla stegen tidigare och kan hjälpa till att undvika de vanligaste nybörjarfelen. Det kan också vara värdefullt att prata med en företagsjurist som har kunskap om de skattemässiga aspekterna och ser till att rätt avtal är på plats, säger Peder. Företagsjuristen listar de vanligaste myterna – och fallgroparna att undvika ”Du måste ha gott om pengar för att starta företag” Du behöver inte mycket pengar för att starta ett företag. Minsta aktiekapitalkostnaden för ett aktiebolag är för närvarande 25 000 kr, medan enskild firma är kostnadsfri. Att registrera namnet på bolaget för varumärkesskydd kan kosta mellan 2 000 kr och 6 000 kr, men det är valfritt och kostnaden kan variera beroende på antal registrerade klasser. Naturligtvis kan det variera beroende på vilken typ av företag man startar. Är tanken att man ska sälja fysiska produkter kan det kräva större kapital, men om man säljer tjänster behöver det inte vara lika dyrt eftersom man klarar sig långt med en dator och telefon. ”Man behöver inte ha alla avtal på plats från start” För att skapa trygghet i ditt företagande är det viktigt att tidigt granska vilka juridiska avtal och dokument du behöver. Om du är medgrundare av företaget är ett aktieägaravtal eller kompanjonavtal viktigt för att reglera ägarfrågor. Vid inköp av tjänster eller utförande av uppdrag för andra företag bör ett uppdragsavtal upprättas. När du anställer personal är skriftliga anställningsavtal avgörande. Dessutom är familjerättsliga dokument som äktenskapsförord och testamente viktiga att ha på plats så att de passar ditt liv som företagare. ”Det är alltid bäst att ha ett aktiebolag” Ja och nej. Ett aktiebolag är väldigt bra på så sätt att det skapar en tydlig separation mellan din privata ekonomi och företagets ekonomi. Ett aktiebolag kräver dock lite mer administration än en enskild firma, och skattereglerna kan uppfattas som svåra att förstå. En enskild firma är enkel att starta och kräver inte heller något startkapital. Nackdelen är att du personligen är ansvarig för företagets skulder och förpliktelser. Om undersökningenUndersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Företagarens Jurist. Syftet är att undersöka den svenska allmänhetens inställning till olika juridiska frågor. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt gjordes 1037 intervjuer mellan 25 - 30 augusti 2023.

20 oktober, 2023

Familjens Jurist blir partners i AI Sweden – ska utveckla juristbranschen

Familjens Jurist har under många år arbetat för en positiv samhällsutveckling. Partnerskapet i AI Sweden, Sveriges nationella centrum för artificiell intelligens, är ytterligare ett led i detta. Samarbetet ska bidra till att utveckla och sprida Familjens Jurists metoder för tryggare föräldrarelationer och därmed främja barns bästa. AI har potential att stärka och positivt påverka juridiken och ge stora samhällsvinster. Användningen av AI hos Familjens Juris ska på sikt bidra i arbetet för minskade konflikter vid bland annat skilsmässa, separation och vårdnadsfrågor. – Vi är övertygade om att AI kommer förändra branschen och göra juridiken mer tillgänglig. Genom vårt partnerskap i AI Sweden får vi inte bara tillgång till de senaste framstegen inom AI, utan också möjligheten att samarbeta med andra nyckelaktörer för att driva nya initiativ. Det här är en långsiktig satsning för oss där vi har flertalet projekt igång för att bidra till en samhällsförändring och där vi ser att AI kommer att vara en hjälp, säger Victoria Thore, VD på Familjens Jurist. Familjens Jurist blir som partner i AI Sweden en del av ett omfattande nätverk som inkluderar över 100 partnerföretag, var och ett med sina unika perspektiv och kunskaper inom AI. Som partner ges möjligheten att samarbeta med andra partnerföretag för att identifiera gemensamma behov och utmaningar, initiera samarbetsprojekt och dra nytta av de resurser som finns tillgängliga inom nätverket. Partnerskapet möjliggör Familjens Jurists fortsatta arbete att tillgängliggöra juridiken. – Vi är glada över att ha Familjens Jurist ombord och ser fram emot att arbeta tillsammans för att utforska de många möjligheter som AI erbjuder inom juridiken. De företag som är partners hos oss delar alla samma övertygelse om att AI kommer att påverka vårt samhälle i grunden, säger Agneta Jacobson, Head of Ecosystem & Partner management på AI Sweden.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden