Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Pressmeddelande

    I våra pressmeddelanden kommunicerar vi ut viktiga händelser som sker inom Familjens Jurist. Vår ambition är att vara tydliga, transparenta och informerande. Frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig!

    29 juni, 2022

    Jurister och terapeuter samarbetar för bättre skilsmässor

    Varje år genomgår över 20 000 par en skilsmässa i Sverige, och många barn hamnar i kläm i konflikter om vårdnad, boende och umgänge. Nu går jurister och terapeuter samman för att underlätta i processen, och ge både juridiskt och emotionellt stöd när livet förändras. En skilsmässa är ofta väldigt uppslitande för alla involverade, såväl vuxna som barn. Familjens Jurist och Mind Sthlm lanserar därför den nya tjänsten, Skiljas Tillsammans, där juridiken och psykologin går hand i hand. - Vi upplever att många som vänder sig till oss under en skilsmässa fokuserar på en sak i taget, eftersom det är många frågor som väcks och ska besvaras. När livet står inför en stor förändring är det inte alltid så lätt att navigera och veta var man ska börja. Är det barn involverade är det extra viktigt att man fortsätter vårda relationen även om man inte längre är ett par, för barnets bästa, eftersom man alltid kommer ha en föräldrarelation. Genom vår nya tjänst Skiljas Tillsammans vill vi förenkla processen och föra samman juridiken och psykologin, säger Victoria Thore, VD på Familjens Jurist. Många frågor väcks och ska besvaras vid en skilsmässa, både praktiska och emotionella. I relationer med barn behöver man landa i sin nya föräldrarelation, och hur den blir så bra som möjligt för barnen. - Som förälder är det viktigt att försöka ta barnets perspektiv, och fundera över hur man kan bibehålla en stark familj och föräldrarelation även efter en skilsmässa. Det är lättare sagt än gjort, men man ska komma ihåg att en trygg uppväxt inte handlar om en familj under ett tak. Att skiljas tillsammans innebär att man vill ha en hållbar relation framåt och tar ansvar för sitt välmående, säger Åsa Hedrén Videbaek, VD på Mind Sthlm. Skiljas Tillsammans lanseras den 1 juli och är en digital tjänst som ska verka för en hållbar familjerelation framåt. Paketeringen innebär att man får hjälp med både bodelningsavtal av Familjens Jurist och samtal med en terapeut från Mind Sthlm - för en så bra skilsmässa som möjligt.  För mer information kontakta:Linda Lingstedt, PresskontaktE-post: linda@lingstedt.seTelefon: 0768-682277 Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

    07 juni, 2022

    Experterna: så undviker du att barnen hamnar i kläm vid skilsmässa

    Många barn växer idag upp med skilda föräldrar, och det kan vara svårt att hitta en lösning som gör att barnen inte drabbas. Det är lätt att gå vilse bland alla juridiska termer och lagar som dyker upp när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Inför sommaren väcks dessutom många vårdnadstvister till liv i samband med att semestern ska planeras. I dagens moderna samhälle blir inte alltid livet med en partner som man har tänkt sig. Faktum är att många svenskar skiljer sig, och när barn är involverade uppstår ofta en konflikt om vårdnad. Under 2020 var nästan 66 000 barn med om att deras föräldrar skilde sig, och antalet vårdnadstvister ökar. - Vi kan tydligt se att vårdnadstvister blir allt vanligare, och att fler fall går till domstol, vilket är en oroväckande utveckling. Konflikter mellan föräldrar om vårdnad, boende och umgänge är problematiskt för barnen som drabbas allra hårdast, speciellt i långdragna rättsliga processer. Barnkonventionen är en viktig del av den svenska lagstiftningen, och ska sätta barnets bästa först. Tyvärr speglar det inte verkligheten i många vårdnadstvister idag och mycket av ansvaret läggs över direkt på föräldrarna. När man diskuterar dessa frågor ska man komma ihåg att det är barnens behov som ska tillgodoses och inte föräldrarnas, säger Sanne Andersson, jurist på Familjens Jurist. Har man gemensam vårdnad ska man tillsammans fatta beslut när det gäller barnen, vilket förutsätter att föräldrarna kan komma överens. Men inför sommaren blossar många vårdnadstvister eller konflikter upp på nytt, när umgänget ska anpassas efter semesterveckor och utlandsresor.- Det råder en del missuppfattningar om barnets egen inverkan på vårdnaden, där många tror att barn får bestämma helt själv vilken förälder de vill bo hos, vilket inte stämmer. Däremot ska barn ha inflytande över beslutet enligt svensk lag, och ju äldre barnet är desto tyngre väger deras vilja. Inför semestern är det lätt att man blandar in barnen genom att locka med utlandssemestrar eller andra härliga aktiviteter under sommarlovet och risken är stor att barnen hamnar i en lojalitetskonflikt mellan föräldrarna. Men det är samma regler som gäller kring vårdnaden under sommaren som resten av året, så planera tillsammans och i god tid för att undvika konflikt, förklarar Sanne Andersson. En trygg uppväxt innebär inte nödvändigtvis att hela familjen ryms under ett tak. Det handlar snarare om bra kommunikation föräldrarna emellan, oavsett om de lever tillsammans eller inte - det menar Camilla Linde, leg psykoterapeut och ansvarig för familjerådgivningen på Mind Sthlm.- Det är viktigt att komma ihåg att det oftast inte är uppbrottet eller skilsmässan i sig som skapar långsiktiga problem för barn. Det är snarare hur föräldrarna kommunicerar med och om varandra som påverkar, oavsett om man lever tillsammans eller inte. Konflikt och bråk är alltid jobbigt att växa upp med. Det är viktigt som förälder att ta barnens perspektiv och fråga sig själv hur ens handlingar påverkar barnen. Tycker man det är svårt att kommunicera med varandra utan att bråka bör det ske utan barnen närvarande, och eventuellt tillsammans med en tredje part, säger Camilla Linde. Juristen och psykoterapeutens tre bästa tips för en så bra skilsmässa som möjligt, för barnens skull: Utgå alltid från barnets bästaFundera tidigt på frågor som rör vårdnad, boende, umgänge och underhåll. Det bästa alternativet är om det är möjligt att barnen behåller sin vardag i så stor utsträckning som möjligt - stanna i sin trygga miljö och gå kvar i samma skola eller förskola. De flesta föräldrar väljer att fortsätta ha gemensam vårdnad efter en skilsmässa, och fattar gemensamma beslut om juridiska frågor. Skilj mellan er parrelation och ert föräldraskapTrots att relationen har gått i kras behöver föräldraskapet fortsätta att utvecklas. När man är föräldrar till samma barn men under olika tak är det extra viktigt med kommunikationen. Låt inte barnen hamna mellan er som budbärare eftersom de ofta vill vara lojala mot båda och kan fara illa. Blir det problem - våga ta hjälpOm ni lätt hamnar i konflikt med varandra försök att hålla er till det praktiska och inte blanda in känslorna för mycket. Men ibland uppstår det tvister som kräver experthjälp. Vid en tvist är det ofta mycket känslor inblandade och då är det oftast skönt att kunna hänvisa alla beslut till en opartisk expert som ser till att allt går till på ett korrekt sätt.  För mer information kontakta:Linda Lingstedt, PresskontaktE-post: linda@lingstedt.seTelefon: 0768-682277 Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

    12 maj, 2022

    Familjens Jurist inleder samarbete med Nowo

    Hur livet ska bli efter pensionering väcker ofta många frågetecken, både när det gäller juridik och privatekonomi. För att hjälpa människor med juridisk rådgivning inför pensionen har Familjens Jurist och Nowo tillsammans utvecklat Juridikhjälpen. Trots att vi alla vet att vi ska sluta jobba en dag är det ofta jobbigt att tänka på pensionen. För att underlätta för sig själv och anhöriga är det viktigt att planera så mycket som möjligt i förväg, både när det gäller juridiska frågor men också ekonomiska. Mot den bakgrunden startade Familjens Jurist och Nowo Juridikhjälpen. - Både vi och Nowo förstår att ekonomi och juridik är starkt förenat med varandra. Vi slog därför våra kloka huvuden ihop och startade Juridikhjälpen. Samarbetet innebär att vi erbjuder juridisk trygghet till Nowos alla medlemmar, exempelvis genom att ta fram framtidsfullmakter, skriva samboavtal eller upprätta ett testamente. Allt för att medlemmarna ska slippa känna oro för olika livshändelser som kan uppstå i framtiden, säger Victoria Thore, vd på Familjens Jurist. Nowo, som hjälper till med sparandet inför pensionen, vill med hjälp av Familjens Jurist skapa en trygghet för deras medlemmar. - Det var naturligt för oss att inleda ett samarbete med Familjens Jurist. Vi hjälper våra medlemmar med deras ekonomi utifrån ett helhetsperspektiv och ser till att vägen mot pensionen blir enklare. Vi vet att pensionen inte alltid blir som man har tänkt sig och att det kan dyka upp situationer där man snabbt behöver juridisk rådgivning. Då känns det skönt att veta att Familjens Jurist finns där och stöttar våra medlemmar, säger Rutger Selin, vd på Nowo. För mer information kontakta:Linda Lingstedt, PresskontaktE-post: linda@lingstedt.seTelefon: 0768-682277 Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

    10 maj, 2022

    De största misstagen du gör vid en bouppteckning

    I samband med att en anhörig avlider behöver man göra en bouppteckning. Svårt tycker många och det är lätt att göra fel, men nu finns en ny tjänst som hjälper till att göra rätt. Arne Larsson är en av juristerna bakom den digitala tjänsten bouppteckna.se. Han har över 30 års erfarenhet som jurist och reder ut de vanligaste frågorna som ställs och misstagen som görs. En bouppteckning har framförallt två funktioner. Dels är det en deklaration över den avlidnes tillgångar och skulder, dels en utredning om vem som ärver den avlidne. Den fungerar som en legitimation för arvtagare att visa upp och måste därför godkännas av Skatteverket. Man kan göra bouppteckningen själv men när den görs utan juridisk hjälp är det tio gånger så vanligt att bouppteckningen blir ofullständig och underkänd. - Idag är det runt 40 000 personer årligen som gör en bouppteckning helt på egen hand och det är här flest misstag sker. Samtidigt har jag full förståelse för att man vill göra en bouppteckning själv eftersom det för många är en viktig bearbetningsprocess. För att möta det behovet och dessutom minska misstagen som görs utvecklade vi bouppteckna.se, en digital bouppteckningstjänst som vägleder de anhöriga genom hela processen, säger Arne Larsson, jurist på Familjens Jurist. De vanligaste misstagen i en bouppteckning är kopplade till bilagor. Det kan vara bilagor som glömts att bifogas, behandlats felaktigt eller som den anhörige inte varit medveten om, exempelvis ett testamente. En annan vanlig miss är att man inte har två förrättningsmän som signerar bouppteckningen, något som är obligatoriskt. - Det kan vara komplicerat och svårt att förstå alla detaljer som behövs men det är viktigt att allting stämmer. Om det saknas uppgifter eller de är felaktiga när de lämnas in till Skatteverket kan det bli en lång process. Pandemin har även bidragit till att det tar ovanligt lång tid att få igenom bouppteckningen hos Skatteverket, säger Arne Larsson. Tjänsten bouppteckna.se har utvecklats av Familjens Jurist med stöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, vars uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Bouppteckna.se är till för alla som vill göra en bouppteckning på egen hand, utan hjälp av en jurist, men som är rädda för att göra fel. Arne Larsson reder ut de fem vanligaste frågorna om bouppteckning Måste man göra en bouppteckning? Ja, de allra flesta behöver göra det. Undantaget är om tillgångarna är mindre eller lika stora som begravningskostnaden, då gör man något som heter dödsboanmälan istället. Vad kostar en bouppteckning? Det beror lite på hur man väljer att göra den. Du kan göra en bouppteckning själv och då kostar det såklart mindre. Väljer man att anlita en jurist, vilket är den vanligaste vägen, beror priset på hur mycket arbete som behöver göras. Vilka är de vanligaste misstagen vid en bouppteckning? De vanligaste misstagen som uppstår när man gör en bouppteckning på egen hand är att man glömt bifoga väsentliga bilagor, eller behandlat dem felaktigt. Finns det exempelvis ett testamente, äktenskapsförord eller försäkringar med förmånstagarförordnanden måste dessa dokument finnas med. Skickar du med bilagorna som kopior är det viktigt att skriva att det är en kopia som stämmer överens med originalet. Vilka ska kallas till en bouppteckning? Den avlidnes make, maka eller sambo ska alltid kallas och även personer som har rätt att ärva enligt testamentet. När det kommer till bröstarvingar, så som barn, kallas endast de som i första hand har rätt att ärva. Barnbarn och andra som har rätt att ärva i senare led kallas inte. Om det finns en person som har en god man ska denne också bli kallad. Är det någon som av någon anledning inte dyker upp är det jätteviktigt att man kan bevisa för Skatteverket att personen ändå har haft vetskap om att mötet ska hållas. Ett mejl eller sms brukar inte räcka, säkraste sättet är via rekommenderat brev. Måste två förrättningsmän vara med? Ja, två utomstående förrättningsmän måste intyga att allt är efter bästa förstånd värderat, varav en måste vara närvarande under mötet. Dessa ska också skriva under på att allting har blivit riktigt antecknat. Nästan vem som helst över 18 år får vara förrättningsman, däremot inte en dödsbodelägare eller en företrädare för en dödsbodelägare.   För mer information kontakta:Linda Lingstedt, PresskontaktE-post: linda@lingstedt.seTelefon: 0768-682277 Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

    05 april, 2022

    Ukrainska medborgare får juridisk rådgivning av Familjens Jurist

    Många ukrainare har tvingats lämna sina hem och söka sig till andra länder, bland annat Sverige. En situation som i flera lägen kan komma att kräva juridisk rådgivning och stöd. Familjens Jurist kommer därför erbjuda digitala pro-bono konsultationer för ukrainska medborgare som flytt till Sverige under våren. Vid digitala rådgivningar behöver man identifiera sig inför konsultationen med en jurist, vilket kräver en digital lösning för ukrainska pass. Familjens Jurist har inlett ett samarbete med Freja eID, en statligt godkänd e-legitimation för inloggning till e-tjänster och som nu infört ett stöd även för ukrainska pass. Genom Frejas app kommer ukrainska medborgare enkelt kunna identifiera sig inför en digital konsultation. - I den situation vi nu befinner oss i är det en självklarhet för oss som arbetar på Familjens Jurist att hjälpa till i den mån som det är möjligt. När man tvingas fly till ett främmande land kan det komma upp juridiska frågor som måste hanteras. Därför erbjuder vi nu kostnadsfri digital rådgivning för alla ukrainska medborgare som flytt till Sverige under våren och som behöver juridisk hjälp, säger Victoria Thore, vd Familjens Jurist.  Konsultation för ukrainska medborgare i SverigeVid konsultationen kommer en genomgång av ansökningsprocessen att göras med den som söker skydd. Inledningsvis kommer fokus att ligga på vilka handlingar som Migrationsverket kräver att man har med sig vid ansökningstillfället och vilken mottagning skyddsbehövande kan vända sig till. Under konsultationen kommer även information ges gällande boende och dagersättning enligt LMA, lagen om mottagande för asylsökande. De som kommer från Ukraina kommer i första hand att beviljas uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. När beslut fattats enligt direktivet har den som söker skydd även möjlighet att ansöka om asyl i Sverige enligt den ordinarie asylprocessen. Eftersom massflyktsdirektivet är en nödlösning från att skydda EU:s asylsystem från överbelastning så resulterar det i att ukrainska medborgare inte har lika bra skydd som andra personer som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Av den anledningen ges även rådgivning gällande möjligheterna att ansöka om asyl och arbetstillstånd om man som skyddsbehövande uppfyller kraven för att beviljas uppehållstillstånd på annan grund enligt massflyktsdirektivet.  För mer information kontakta:Linda Lingstedt, PresskontaktE-post: linda@lingstedt.seTelefon: 0768-682277 Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

    15 mars, 2022

    Studenter ska motverka digitalt utanförskap

    I takt med digitaliseringens snabba utveckling ökar även tillgängligheten till juridiska tjänster digitalt. Men i den snabba utvecklingen hamnar vissa i kläm. Familjens Jurist lanserar nu en digital coach, där juriststudenter ska hjälpa till att motverka det digitala utanförskapet. Möjligheterna att upprätta ett testamente, skuldebrev eller bodelningsavtal digitalt är idag stora, och har i många fall även ekonomiska fördelar. Men alla har inte samma förkunskaper eller förutsättningar för att nyttja detta. Idag lever över 600 000 personer i Sverige i ett digitalt utanförskap*, och använder sällan eller aldrig internet. Störst är utanförskapet bland äldre. Nu ska juriststudenter hjälpa till att guida dem som behöver hjälp med det tekniska över telefon. - Juridik ska vara tillgänglig för alla. Vi får inte glömma bort dem som är tekniskt ovana eller som känner sig osäkra. Poängen med digitala juridiska tjänster är att de ska vara enkla, och där kommer den digitala coachen att fylla en viktig funktion för att vägleda dem som behöver ett extra stöd. Med hjälp av våra engagerade juriststudenter kommer vi att fylla en viktig funktion för att vägleda dem som behöver det stödet, säger Victoria Thore, vd på Familjens Jurist. Med den digitala coachen kan man få hjälp med allt som innefattar digitala juridiska tjänster, från att logga in med BankID till hur man får tillgång till ett dokument som man upprättat. Tjänsten består av en specifik telefonlinje dit man ringer och får ett telefonmöte med en juriststudent som guidar genom det tekniska, och är helt kostnadsfri. - Digitaliseringen bidrar till att juridiska tjänster blir mer tillgängliga, får lägre priser och i förlängningen bidrar det även till att fler faktiskt tar hjälp när det behövs. Men det är viktigt att det samtidigt sker ansvarsfullt. Som Sveriges största juridiska rådgivare tar vi nu med den digitala coachen ett stort steg för att säkerställa att tillgängligheten till juridiska tjänster ökar för alla, oavsett hur digitalt van eller ovan man är, säger Victoria Thore. *Det visar Internetstiftelsens rapport “Svenskarna och internet 2021”. För mer information kontakta:Sara Wikberg, PresskontaktE-post: sara@wikbergfrisk.seTelefon: 073-312 89 77 Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

    08 mars, 2022

    Familjens Jurist inleder samarbete med Justic

    Juridisk rådgivning ska vara tillgänglig för alla, och enkel att ta del av som privatperson. Det är en vision som Familjens Jurist delar med legal tech-utmanaren Justic - som nu inleder ett samarbete. Marknaden för juridiska tjänster till privatpersoner har länge setts som eftersatt men är mitt i en snabb digitalisering och förändring. Justic är ett ungt legal tech-bolag som utvecklar digitala självservice-verktyg för juridiska behov i vardagen. Samarbetet innebär att Familjens Jurist kommer erbjuda inledande kostnadsfri rådgivning till Justics kunder samt tillsammans kommer att utveckla nya produkter och tjänster. - Vi har en gemensam vision att juridik ska vara tillgänglig för alla. Det engagemang och driv för social rättvisa som Justic har är imponerande. Justic vågar tänka nytt och utmanar branschen att utvecklas och vi ser fram emot att tillsammans göra juridiken tillgänglig för fler, säger Victoria Thore, VD på Familjens Jurist. Justic, vars affärsidé är att tillhandahålla digitala självservice-verktyg för alla vardagsjuridiska behov, erbjuder idag två huvudsakliga tjänster. Första Hjälpen är en digital juristmottagning som kopplar samma kunder med erfarna jurister för en första bedömning och rådgivning. Juridikdoulan är ett digitalt självservice-verktyg där kvinnor med förlossningsskador får hjälp och stöd att söka ersättning. - Vi är oerhört stolta över samarbetet med Familjens Jurist. Sedan start har vi fokuserat på att bygga en extremt skalbar plattform för automatisering av juridisk rådgivning för att på så sätt sänka den idag höga tröskeln till juridisk hjälp. Att vi nu har med oss Sveriges största juridiska byrå inom familjerätt känns både tryggt och glädjande, säger Justics grundare Evelina Anttila och Azra Osmancevic. För mer information kontakta:Sara Wikberg, PresskontaktE-post: sara@wikbergfrisk.seTelefon: 073-312 89 77 Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

    17 januari, 2022

    Skattejuristen varnar: De tre vanligaste misstagen när du deklarerar

    Våren är på ingång, och ett av de tydligaste tecknen är att deklarationen snart dimper ner i den digitala brevlådan. Men deklarationen är ett huvudbry för de flesta - vilket riskerar att leda till stora - och ibland dyra - misstag. Den 2-7 mars får rekordmånga svenskar sin deklaration digitalt. Fler än fem miljoner svenskar beräknas deklarera digitalt i år och därmed kunna få skatteåterbäringen redan innan påsk, förutsatt att man inte gör ändringar eller tillägg. Men att navigera sig bland potentiella skatteavdrag kan göra processen komplicerad. - Under vårens deklarationstider bombarderas vi vanligtvis med tips om hur vi nyttjar varenda avdrag som finns och minskar våra skattekostnader. Men här vill jag höja ett varningens finger! Det kan leda till allvarliga konsekvenser om man gör fel. Det vanligaste är att man blir skyldig att betala skattetillägg om man lämnar oriktiga uppgifter, vilket kan bli en stor summa pengar om man gjort stora felaktiga avdrag, säger Ola Aronsson, skattejurist på Familjens Jurist. Att man har lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket innebär att man inte har redovisat på vilka grunder man har yrkat avdrag. Risken finns att man då blir skyldig att betala ett så kallat skattetillägg, som uppgår till 40 procent av den summan man hade tjänat om avdraget godkänts. - Många tänker att “det är klart att jag kan dra av lite för resor eller renoveringar” och så drar man till med en uppskattad klumpsumma, men riktigt så enkelt är det inte. En bra, grundläggande regel är att du aldrig ska yrka på avdrag som du inte har belägg för, det vill säga kvitto eller annan dokumentation, säger Ola Aronsson. De tre vanligaste misstagen när du deklarerar: Ola Aronsson, som har över 25 års erfarenhet inom skattejuridik, förklarar vilka de vanligaste misstagen är - och hur man kan undvika dem: Felaktiga avdrag för ditt boendeNär man säljer en bostad får man göra avdrag för vissa renoveringar och förbättringar som man gjort, men hur stort avdrag man får göra beror på vilken typ av avdrag det gäller. Det är mycket att hålla reda på. Om det handlar om enklare avdrag för försäljning är Skatteverkets digitala verktyg väldigt bra, men om är du osäker vad som gäller för renoveringar bör du alltid be om hjälp hos en jurist. Fusk med reseavdragReseavdrag är det avdrag som flest försöker göra, och också det som det fuskas mest med. För att du ska ha rätt till reseavdrag för resor med bil till och från arbetet krävs det en tidsvinst på två timmar per dag jämfört med att använda kollektivtrafiken, att sträckan är minst fem kilometer och att avdraget ska överstiga 11 000 kronor. Redovisar inte jobbförmånerOm du genom ditt arbete tar del av olika förmåner för privat användande ska du betala skatt för det. Det är vanligt att arbetsgivaren tillhandahåller en bil som du använder för resor i tjänsten, men om du även kör den bilen till och från arbetsplatsen räknas det som privat användande och risken finns då att du ska betala skatt på förmånen. En annan vanlig förmån är att arbetsgivaren har en fjällstuga som lånas ut till de anställda mot ingen eller låg ersättning. Det är samma sak där - det uppstår en förmån som ska beskattas.   För mer information kontakta:Sara Wikberg, PresskontaktE-post: sara@wikbergfrisk.seTelefon: 073-312 89 77 Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

    17 januari, 2022

    Familjens Jurist får fortsatt förtroende från Swedbank som förlänger samarbetet

    Juridisk hjälp och rådgivning behövs i många av livets allra största händelser. Vid giftermål eller skilsmässa, när en närstående går bort eller när det blivit dags att skriva testamente. För att göra juridiska tjänster mer lättillgängliga förlängs nu samarbetet mellan Familjens Jurist och Swedbank. Samarbetet inleddes redan 2015 och innebär att Familjens Jurist fortsätter att vara huvudleverantör av det personliga mötet till både privat- och företagskunder hos Swedbank. Även anställda hos Swedbank omfattas av samarbetsavtalet. - Det är glädjande att vi får ett fortsatt förtroende från Swedbank och att vi kan vara ett stöd för deras kunder i de stunder då livet förändras. Det ska vara enkelt att få hjälp med juridiska frågor och vi ser fram emot ett fortsatt givande samarbete, säger Victoria Thore, VD på Familjens Jurist. Swedbanks kunder får genom samarbetsavtalet tillgång till rådgivning inom familjejuridik och företagsjuridik. Även Fastighetsbyråns och Sparbankernas kunder får tillgång till samma erbjudande. - Vi ser en växande efterfrågan hos våra kunder om att få juridisk rådgivning både på privat och på företagssidan. Familjens Jurist har visat på stort engagemang och kompetens under vårt långa samarbete och varit ett bra stöd för våra kunder. Vi har ett högt förtroende för Familjens Jurist och ser fram emot att fortsätta vårt nära samarbete, säger Maria Hammarberg, ansvarig för samarbetet på Swedbank. För mer information kontakta:Victoria Thore, VD Familjens JuristE-post: victoria.thore@familjensjurist.seTelefon: 073-6002371 Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

    13 januari, 2022

    Är släkten värst? Arv och separation vanlig orsak till juridiska tvister

    12 procent av svenskarna uppger att de någon gång hamnat i tvist om hur ett arv ska fördelas. Och lika många uppger att det hamnat i tvist i samband med separation. Familjens Jurist har, genom en undersökning från Kantar Sifo, gjort en djupdykning kring vem som bråkar om vad och var i landet man bråkar mest när det gäller några av livets största händelser. Familjens Jurist gjorde nyligen en stor kartläggning kring vilka frågor svenska folket söker juridisk experthjälp för. Högst upp på den listan kom frågor som rör arv, testamente, arvskifte och/eller bodelning där cirka hälften av alla tillfrågade någon gång sökt juridisk hjälp i dessa frågor. På andra plats kom relationsrelaterade frågor som separation, skilsmässa, äktenskapsförord, samboavtal eller liknande. Nu har en djupdykning gjorts där man tittat närmare på exakt vad svenska folket bråkar om när det gäller arv respektive separation. - Eftersom det här rör sig om stora livshändelser med mycket känslor inblandat är det knappast förvånande att det blir konflikter. Men vi får heller inte glömma att det inte sällan är en ekonomisk aspekt som också kan ha en avgörande effekt på livet framåt för många, och det kan vara mycket svårt att hantera den biten rationellt utan extern hjälp, säger Victoria Thore, VD på Familjens Jurist. Stockholmarna bråkar mest om arv 12 procent uppger att de någon gång hamnat i tvist om hur ett arv ska fördelas, men det skiljer sig mellan olika delar i landet. Stockholm ligger sämst till med 18 procent tätt följt av Gotland på 16 procent och Östergötland på 13 procent. Minst tvister om arv hittar vi i Örebro län där endast 3 procent uppger att de hamnat i den här typen av tvist. Även Uppsala ser ut att vara lugnare med 5 procent. Den man bråkar med oftast är ”annan släkting” (37 %) följt av ”syskon” (35 %). Det man bråkar oftast om är pengar (46 %), men direkt därefter kommer ”fördelning av annat arvegods” (45 %) och fördelning av delar i fastighet (34 %). - Det som både förvånar och gläder oss mest när vi tittar på siffrorna är att det är så pass få tvister mellan barn från annat äktenskap eller förhållande. Bara fem procent uppger att det är dessa man tvistat med och det är ett bra betyg då vi vet att många i dag hamnar i just den typen av ofta lite krångligare bodelningar med barn från tidigare förhållanden, fortsätter Victoria Thore. Gotlänningarna bråkar mest vid separation Även när det gäller separationer är det 12 procent som uppger att de hamnat i en tvist. Gotland toppar listan (19 %), följt av Blekinge, Dalarna, Västernorrland och Västerbotten län på vardera 16 procent. Minst tvister i samband med separationen blir det i Jönköping (8 %) samt Halland och Värmland på 9 procent. Pengar är, inte helt förvånande, den största anledningen till tvister i samband med en separation. Hela 45 procent uppger detta som huvudanledning följt av hus/lägenhet på 38 procent och vårdnad av gemensamma barn på 33 procent. Kvinnor generellt mer nöjda med utfallet Undersökningen visar ingen direkt skillnad mellan män och kvinnor när det gäller hur ofta man hamnar i tvist om dessa typer av frågor. Mer intressant blir det när man ställer frågan hur utfallet blev. Här uppger 16 procent av männen, i fråga om arvstvister, att ”det blev som jag ville/önskade” jämfört med 19 procent av kvinnorna. Fördelningen är liknande inom separationer där 20 procent av männen fick som de ville jämfört med 24 procent bland kvinnorna. I andra änden av skalan är det också män som generellt uppger att motparten fick precis som de ville. Totalt uppger 43 procent att det blev lika bra (eller dåligt) för bägge parter och motsvarande för separationer är 46 procent. - Det är aldrig roligt att hamna i en tvist och det ska ju vara en sista utväg när man inte kan komma överens. Redan att man hamnat i den situationen leder nog till att man tycker eller känner oro att man inte får det man vill eller anser sig berättigad till. Att då ändå runt hälften anger att det blivit någon form av rättvis fördelning som en följd av tvisten får nog anses vara ett gott betyg, avslutar Victoria Thore.   Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Familjens Jurist. Den bygger på 3151 intervjuer med ett representativt urval av svenska allmänheten i åldern 18–74 år Undersökningen styrdes så att minst 150 personer från samtliga 21 svenska län deltog. Datainsamlingen genomfördes i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel under perioden 13– 21 september 2021. För mer information, vänligen kontakta: Victoria ThoreVD Familjens Jurist victoria.thore@familjensjurist.se 073–6002371 Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden