Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Pressmeddelande

    I våra pressmeddelanden kommunicerar vi ut viktiga händelser som sker inom Familjens Jurist. Vår ambition är att vara tydliga, transparenta och informerande. Frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig!

    17 januari, 2022

    Familjens Jurist får fortsatt förtroende från Swedbank som förlänger samarbetet

    Juridisk hjälp och rådgivning behövs i många av livets allra största händelser. Vid giftermål eller skilsmässa, när en närstående går bort eller när det blivit dags att skriva testamente. För att göra juridiska tjänster mer lättillgängliga förlängs nu samarbetet mellan Familjens Jurist och Swedbank. Samarbetet inleddes redan 2015 och innebär att Familjens Jurist fortsätter att vara huvudleverantör av det personliga mötet till både privat- och företagskunder hos Swedbank. Även anställda hos Swedbank omfattas av samarbetsavtalet. - Det är glädjande att vi får ett fortsatt förtroende från Swedbank och att vi kan vara ett stöd för deras kunder i de stunder då livet förändras. Det ska vara enkelt att få hjälp med juridiska frågor och vi ser fram emot ett fortsatt givande samarbete, säger Victoria Thore, VD på Familjens Jurist. Swedbanks kunder får genom samarbetsavtalet tillgång till rådgivning inom familjejuridik och företagsjuridik. Även Fastighetsbyråns och Sparbankernas kunder får tillgång till samma erbjudande. - Vi ser en växande efterfrågan hos våra kunder om att få juridisk rådgivning både på privat och på företagssidan. Familjens Jurist har visat på stort engagemang och kompetens under vårt långa samarbete och varit ett bra stöd för våra kunder. Vi har ett högt förtroende för Familjens Jurist och ser fram emot att fortsätta vårt nära samarbete, säger Maria Hammarberg, ansvarig för samarbetet på Swedbank. För mer information kontakta:Victoria Thore, VD Familjens JuristE-post: victoria.thore@familjensjurist.seTelefon: 073-6002371 Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

    13 januari, 2022

    Är släkten värst? Arv och separation vanlig orsak till juridiska tvister

    12 procent av svenskarna uppger att de någon gång hamnat i tvist om hur ett arv ska fördelas. Och lika många uppger att det hamnat i tvist i samband med separation. Familjens Jurist har, genom en undersökning från Kantar Sifo, gjort en djupdykning kring vem som bråkar om vad och var i landet man bråkar mest när det gäller några av livets största händelser. Familjens Jurist gjorde nyligen en stor kartläggning kring vilka frågor svenska folket söker juridisk experthjälp för. Högst upp på den listan kom frågor som rör arv, testamente, arvskifte och/eller bodelning där cirka hälften av alla tillfrågade någon gång sökt juridisk hjälp i dessa frågor. På andra plats kom relationsrelaterade frågor som separation, skilsmässa, äktenskapsförord, samboavtal eller liknande. Nu har en djupdykning gjorts där man tittat närmare på exakt vad svenska folket bråkar om när det gäller arv respektive separation. - Eftersom det här rör sig om stora livshändelser med mycket känslor inblandat är det knappast förvånande att det blir konflikter. Men vi får heller inte glömma att det inte sällan är en ekonomisk aspekt som också kan ha en avgörande effekt på livet framåt för många, och det kan vara mycket svårt att hantera den biten rationellt utan extern hjälp, säger Victoria Thore, VD på Familjens Jurist. Stockholmarna bråkar mest om arv 12 procent uppger att de någon gång hamnat i tvist om hur ett arv ska fördelas, men det skiljer sig mellan olika delar i landet. Stockholm ligger sämst till med 18 procent tätt följt av Gotland på 16 procent och Östergötland på 13 procent. Minst tvister om arv hittar vi i Örebro län där endast 3 procent uppger att de hamnat i den här typen av tvist. Även Uppsala ser ut att vara lugnare med 5 procent. Den man bråkar med oftast är ”annan släkting” (37 %) följt av ”syskon” (35 %). Det man bråkar oftast om är pengar (46 %), men direkt därefter kommer ”fördelning av annat arvegods” (45 %) och fördelning av delar i fastighet (34 %). - Det som både förvånar och gläder oss mest när vi tittar på siffrorna är att det är så pass få tvister mellan barn från annat äktenskap eller förhållande. Bara fem procent uppger att det är dessa man tvistat med och det är ett bra betyg då vi vet att många i dag hamnar i just den typen av ofta lite krångligare bodelningar med barn från tidigare förhållanden, fortsätter Victoria Thore. Gotlänningarna bråkar mest vid separation Även när det gäller separationer är det 12 procent som uppger att de hamnat i en tvist. Gotland toppar listan (19 %), följt av Blekinge, Dalarna, Västernorrland och Västerbotten län på vardera 16 procent. Minst tvister i samband med separationen blir det i Jönköping (8 %) samt Halland och Värmland på 9 procent. Pengar är, inte helt förvånande, den största anledningen till tvister i samband med en separation. Hela 45 procent uppger detta som huvudanledning följt av hus/lägenhet på 38 procent och vårdnad av gemensamma barn på 33 procent. Kvinnor generellt mer nöjda med utfallet Undersökningen visar ingen direkt skillnad mellan män och kvinnor när det gäller hur ofta man hamnar i tvist om dessa typer av frågor. Mer intressant blir det när man ställer frågan hur utfallet blev. Här uppger 16 procent av männen, i fråga om arvstvister, att ”det blev som jag ville/önskade” jämfört med 19 procent av kvinnorna. Fördelningen är liknande inom separationer där 20 procent av männen fick som de ville jämfört med 24 procent bland kvinnorna. I andra änden av skalan är det också män som generellt uppger att motparten fick precis som de ville. Totalt uppger 43 procent att det blev lika bra (eller dåligt) för bägge parter och motsvarande för separationer är 46 procent. - Det är aldrig roligt att hamna i en tvist och det ska ju vara en sista utväg när man inte kan komma överens. Redan att man hamnat i den situationen leder nog till att man tycker eller känner oro att man inte får det man vill eller anser sig berättigad till. Att då ändå runt hälften anger att det blivit någon form av rättvis fördelning som en följd av tvisten får nog anses vara ett gott betyg, avslutar Victoria Thore.   Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Familjens Jurist. Den bygger på 3151 intervjuer med ett representativt urval av svenska allmänheten i åldern 18–74 år Undersökningen styrdes så att minst 150 personer från samtliga 21 svenska län deltog. Datainsamlingen genomfördes i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel under perioden 13– 21 september 2021. För mer information, vänligen kontakta: Victoria ThoreVD Familjens Jurist victoria.thore@familjensjurist.se 073–6002371 Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

    07 december, 2021

    Då söker svenskarna juridisk hjälp – län för län

    Allt fler svenskar söker juridisk experthjälp. Och de vanligaste frågorna man söker hjälp för är kopplat till arv, testamenten och bouppteckningar. Men relations-relaterade frågor, som äktenskapsförord, samboavtal, skilsmässor och vårdnadstvister kommer inte långt därefter. Familjens Jurist har, via en undersökning från Kantar Sifo, kartlagt var och varför svenskarna anlitar en jurist. I egenskap av Sveriges största juridiska rådgivare har Familjens Jurist kartlagt i vilken utsträckning och kring vilka frågor svenska folket använder sig av juridisk experthjälp. Överlag är siffran högre än förväntat då hela 6 av 10 uppger att de någon gång sökt stöd i en juridisk fråga. Behovet av juridisk hjälp ökar ju äldre man blir, men redan i åldern 18–29 år uppger hälften att de någon gång sökt hjälp. - Vi vet av egen erfarenhet att det blir allt vanligare att söka juridisk hjälp i allt fler typer av frågor. Undersökningen har också bekräftat att det är vanligast att söka hjälp från en juristbyrå, tätt följt av banken och advokatbyråer, säger Victoria Thore, VD på Familjens Jurist. Hälften av de som sökt stöd eller hjälp har gjort det i frågor som rör arv, testamente, arvskifte och/eller bodelning. Här syns också tydligt att ju äldre man blir, desto vanligare blir det att man söker hjälp med detta, antingen för att det uppstått en tvist, eller för att man exempelvis vill ha hjälp att upprätta ett testamente. Men det är också stor skillnad mellan könen. Bland kvinnor uppger 61 % att de sökt hjälp för denna typ av frågor, medan motsvarande hos män bara är 49 %. Den näst vanligaste kategorin av anledningar att man söker juridisk hjälp är i samband med relationer. Det kan handla om separation, skilsmässa eller såväl upprättande som tvist kring ett äktenskapsförord eller ett samboavtal. Även vårdnadstvister räknas till denna kategori. Totalt är det 40 % av fallen där man behöver juridisk hjälp som handlar om dessa typer av frågor. Återigen är kvinnorna överrepresenterade – 44 % uppger att det är detta de söker hjälp för medan motsvarande för män är 35 %. - Det stämmer väl överens med vår erfarenhet att det är just frågor som uppstår kring dödsfall respektive relationer, och då särskilt separationer, som man söker mest hjälp för. Men undersökningen visar också tydligt på den andra trend vi märkt, att man söker mer och mer hjälp även i helt andra typer av frågor, exempelvis inom konsumenträtt eller vid köp och försäljning av en bostad, fortsätter Victoria Thore. Vad bråkar man om var? Eftersom undersökningen från Kantar Sifo omfattat över 3000 respondenter, jämnt utspridda över landet, kan man även läsa ut vilka typer av frågor som är vanligast att söka juridisk hjälp kring i varje del av landet. - Det är spännande att titta på de rätt stora skillnaderna i landet. Uppenbarligen är det helt olika typer av frågor som dominerar, oroar och faktiskt leder till att man söker hjälp från en expert, avslutar Victoria Thore. ​ Här kan du läsa pressmeddealandet i sin helhet och se hela listan. 

    06 december, 2021

    Nu lanseras nästa version av Livspusslet.se – uppdateras och utökas med smarta vägvisare

    Livspusslet.se 2.0 är en uppdaterad och förbättrad version av Familjens Jurists digitala ekosystem. Här samlas kunskap, inspiration och experthjälp inom en rad livsrelaterade områden. När livspusslet.se lanserades i en första version tidigare i år låg fokus helt på att komma ut med plattformen. Tjänsten skapades med målet att bli en central och naturlig samlingspunkt för kunskap, information och rådgivning inom frågor som på ett eller annat sätt berör livets olika skeden. Utgångspunkten för Familjens Jurist var den juridiska hjälpen, men även att bygga en tjänst där andra aktörer, kunniga inom relaterade och relevanta frågor och problem, hittade en enkel väg att nå ut till en större målgrupp och på så sätt skapa ett digitalt ekosystem för att bredda och utveckla kunderbjudandet.   Sedan lanseringen har tjänsten lockat till sig tusentals besökare som söker information. Man har även löpande utökat innehållet till att inkludera allt från den juridiska rådgivningen till finansiella tjänster, bröllopsspecialister, mäklare och psykologisk hjälp. - Livspusslet.se har växt enligt plan, såväl vad gäller antalet besökare som hur tjänsteutbudet hela tiden ökar. Flera branscher har snabbt fått upp ögonen för att den här typen av plattform saknats – där man snabbt och enkelt, på ett och samma ställe, kan få hjälp i alla typer av livsrelaterade situationer från experter inom respektive område, säger Victoria Thore. Nu lanseras nästa version av livspusslet.se och fokus i denna fas är användarna. Genom ett antal ”vägvisare” kan man nu mycket enkelt hitta exakt den typ av information och hjälp man söker. Vägvisarna utgår från olika livssituationer och ger direkt tillgång till relevant information. - Genom att ännu tydligare kategorisera informationen kring olika skeden i livet blir det oerhört enkelt för användarna att hitta rätt hjälp. När man väl valt kategori får man upp ett antal relevanta artiklar, inspiration och check-listor, för att i nästa steg även få direkta kontaktuppgifter till de som erbjuder ytterligare experthjälp inom området, avslutar Victoria Thore. Livspusslet.se innehåller i dag runt 200 artiklar inom olika områden och över 60 butiker från olika samarbetspartners. Här finns pressmeddelandet att läsa i sin helhet.

    08 oktober, 2021

    Familjens Jurist hjälper till med släktforskningen

    Genom nya verktyg och ett dedikerat team kommer Familjens Jurist erbjuda släktforskning som en del av sitt utbud. Det kan handla om allt från att faktiskt spåra och rita upp släktträdet till en större djupdykning och leta upp okända släktingar. Släktforskning har alltid funnits nära Familjens Jurist kärnverksamhet. I samband med dödsbon och bouppteckningar har det varit en naturlig del av övrig verksamhet. Men nu tas släktforskningen inom Familjens Jurist ett steg längre. - Sverige har fantastiska verktyg för släktforskning och i takt med att alla gamla arkiv och kyrkoböcker digitaliseras öppnas det upp ännu större möjligheter att snabbt och effektivt hitta släktkopplingar, säger Arne Larsson, släktforskningsexpert på Familjens Jurist. Erbjudandet kring släktforskning från Familjens Jurist kommer att vara uppdelat i två huvuddelar där den ena har fortsatt fokus på släktforskning för dödsbon. Inom det området handlar det framför allt om att ta fram uppgifter inför och under en bouppteckning. Den andra och nya delen handlar om släktforskning för privatpersoner. Här erbjuds historisk släktforskning med information om allt från förfäder till släktgårdar i flera generationer bakåt. Men man tittar inte bara bakåt i historien. - För många handlar släktforskning primärt om att rita upp släktträdet, men fler och fler får upp ögonen för möjligheten att hitta släkt man tappat kontakten med, eller till och med att hitta hittills okända släktingar, avslutar Arne Larsson. Startpunkten för alla släktforskningsprojekt genom Familjens Jurist är ett kostnadsfritt uppstartsmöte, där man gemensamt går igenom förutsättningar, möjligheter och mål. Här kan du läsa mer om tjänsten släktforskning.

    04 juni, 2021

    Familjens Jurist stolt partner till Alzheimerloppet

    Familjens Jurist går in som sponsor till årets Alzheimerlopp. Årets digitala version blir annorlunda än vanliga år, men stödet och engagemanget kring Sveriges viktigaste motionslopp för hjärnan är starkare än någonsin.  I dag går startskottet för Alzheimerfondens lopp som detta år är ett digitalt event som genomförs under helgen 4-6 juni. Alla som vill kan delta för att göra en insats för forskningen kring Alzheimers och andra demenssjukdomar. För Familjens Jurist var det en självklarhet att ge stöd till loppet, men även att få så många som möjligt av den egna personalen att ställa upp. - När någon i familjen drabbas av Alzheimers sjukdom blir det oerhört påfrestande för personen i fråga, men även för övriga i familjen. Det är en sjukdom som påverkar personens förmåga att fatta beslut och delta i juridisk och finansiell planering. Samarbetet med Alzheimerfonden ligger oss därför varmt om hjärtat – för att kunna stötta med trygghet, inte minst kring juridiska aspekter, säger Victoria Thore, VD på Familjens Jurist. I Sverige lider runt 160 000 människor av någon form av demenssjukdom. Det är den enda folksjukdomen som fortfarande saknar botemedel och bromsmedicin. Alzheimerloppet anordnas för att öka uppmärksamheten kring sjukdomen och samla in pengar till forskningen. - Alzheimerloppet är en av årets viktigaste informationskampanjer för oss. Loppet bygger vidare på kunskap och förståelse för Alzheimers sjukdom, men också en stark känsla av gemenskap mellan alla som deltar. Vi hoppas att årets digitala variant kommer bli lika lyckat som tidigare års lopp, säger Liselotte Jansson, Generalsekreterare på Alzheimerfonden. Alzheimerloppet är ett sätt för alla att röra på sig och samtidigt göra en insats för forskningen kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Var du än befinner dig eller vare sig du väljer att gå 1 km eller springa 1 mil, bidrar du till Alzheimerloppets insamling till Alzheimerfonden. Här kan du delta i årets digitala lopp. Alzheimerfonden finns även representerade på livspusslet.se – en ny tjänst från Familjens Jurist. Besök dom gärna där!

    31 maj, 2021

    Nu lanseras livspusslet.se – stöd och hjälp när vardagen tar en ny vändning

    Familjens Jurist lanserar nu livspusslet.se. En unik plattform som samlar inspiration, kunskap och tjänster för livets alla utmaningar och möjligheter. Med vetskapen om att allt fler behöver experthjälp inom en rad områden, och inte bara med juridiska tjänster, är målet att bygga en självklar plattform för alla som behöver hjälp när livet tar en ny vändning. Som Sveriges största leverantör av juridiska tjänster arbetar Familjens Jurist mitt i den förändring av samhället där juridisk och annan kvalificerad rådgivning får en alltmer central roll. Det är även tydligt att kunskapen om vilken typ av hjälp man kan få och var man hittar tjänsterna, inte hänger med i samma takt. - Plattformen livspusslet.se bottnar i insikten att det blir allt viktigare att ta tag i större frågor löpande i livets alla skeden. Det handlar inte längre om att bara söka hjälp när någon nära går bort eller när man separerar, utan i stället behöver allt fler återkommande hjälp med svårare frågor som exempelvis juridik och ekonomi. På livspusslet.se hittar man inte bara kunskap och information, utan användare får även en direkt kontakt med de tjänster som kan lösa utmaningarna, säger Victoria Thore vd på Familjens Jurist. Livspusslet.se har kommit till som en följd av insikten att kunderna behöver mycket mer än bara juridiska tjänster. Familjens Jurist insåg att man hade en unik position att knyta ihop en stor mängd av de företag som erbjuder den här typen av experthjälp till konsumenterna. Att det rör sig om mycket viktiga tjänster, där många inte vet vem de ska vända sig till på rak arm, ledde till tanken att bygga en plattform där allt kan samlas under ett och samma tak. - Inom Familjens Jurist har vi ett stort nätverk med partnerföretag, såväl rikstäckande som lokalt. Här kan vi samla alla dom och samtidigt dela med oss av all den kunskap vi gemensamt har inom våra respektive områden. Livspusslet.se ska bli en plats för alla som behöver hjälp, inspiration och kunskap kring större och förändrande skeden i livet, fortsätter Victoria Thore. Nu lanseras den första versionen av livspusslet.se och man börjar samla in och analysera insikter om användandet för att bygga vidare till nästa milstolpe för plattformen. - Det här är ett viktigt steg i vår strategi framåt. Under de senaste åren har det varit ett för stort fokus på digitaliseringen i sig utan att någon stannat upp och faktiskt frågat vad kunderna verkligen behöver. Livspusslet.se är en reaktion på det – vi vet att den här typen av tjänster kommer att bli viktigare för allt fler framöver, avslutar Victoria Thore. Livspusslet.se innehåller från start en stor mängd artiklar och information om viktiga, förändrande händelser i människors liv. Utifrån en snabb och enkel behovsbedömning guidas användaren till rätt artiklar och rätt typ av företag som kan erbjuda hjälp.  Här kan du besöka livspusslet.se.

    Veranda med äldre möbler
    19 mars, 2021

    Familjens Jurist inleder samarbete med Stockholms Auktionsverk

    Familjens Jurist utökar servicen till sina kunder genom ett nytt samarbete med Stockholms Auktionsverk. Samarbetet gör det lättare för kunder att få hjälp med värdering eller försäljning av möbler, konst och värdeföremål i samband med en bouppteckning. – Vid större livshändelser är det inte bara juridiken man behöver hantera, utan även en mängd praktiska saker. Samarbetet med Stockholms Auktionsverk innebär att vi kan erbjuda en utökad service vid hanteringen av ett dödsbo, och på så sätt underlätta för människor som befinner sig i en ansträngd situation, säger Victoria Thore, vd för Familjens Jurist. Samarbetsavtalet innebär bland annat att Familjens Jurist kan erbjuda sina kunder kostnadsfria försäljningsvärderingar i hela landet samt förmånliga priser på försäkringsvärderingar hos Stockholms Auktionsverk. De värderade föremål som ska säljas, hämtas gratis och katalogiseras på ett av Stockholms Auktionsverk sju auktionshus innan de publiceras och exponeras online i Sverige såväl som internationellt. Stockholms Auktionsverk, grundat 1674, är en av de ledande nordiska marknadsplatserna för konst, konsthantverk och äldre och modernare antikviteter. Värderingstjänsterna utförs via mail, videosamtal, i kundens hem i hela Sverige eller i Stockholms Auktionsverk lokaler, och försäljningen sker huvudsakligen genom onlineauktioner. – Vi gläder oss att tillsammans med Familjens Jurist hjälpa fler människor i de livssituationer där man har ett behov att få värderat eller sälja föremål från ett dödsbo. Vår mångåriga erfarenhet har lärt oss att vår expertis, tillgänglighet och flexibilitet kan göra en stor skillnad i en svår period. Här har våra experter både den nödvändiga kompetensen och empatin att säkra en smidig process, säger Mette Rode Sundström, VD på Stockholms Auktionsverk och Lauritz.com Samarbetet innebär också att Stockholms Auktionsverks medarbetare och kunder kommer att få tillgång till juridisk hjälp hos Familjens Jurist till förmånliga villkor.

    Två personer som håller hand
    12 februari, 2021

    Familjens Jurists nya samarbetspartner är Giva Sverige!

    Familjens Jurist har tecknat samarbetsavtal med Giva Sverige som representerar 160 ideella organisationer, däribland Unicef, Cancerfonden och Världsnaturfonden WWF. Samarbetet innebär bland annat att Givas medlemsorganisationer får tillgång till juridiska tjänster inom privaträtt och företagsjuridik till förmånliga priser. Samarbetsavtalet med Familjens Jurist innebär att organisationerna får juridisk rådgivning till lägre kostnad samt att anställda erbjuds kostnadsfri konsultation och rabatterade tjänster. Dessutom kan medlemsorganisationerna erbjuda sina givare förmånliga priser på digitala “gör det själv”-tjänster hos familjensjurist.se och personlig rådgivning med jurist. – Vi är mycket glada och stolta över att kunna bistå Sveriges viktiga ideella insamlingsorganisationer med juridisk expertis på detta sätt. Vi hoppas också att det erbjudande som organisationerna nu kan ge sina givare ska bidra till ökad insamling, säger Victoria Thore, vd för Familjens Jurist. Giva Sverige, som representerar en bredd av ideella organisationer med olika ändamål, arbetar för tryggt och ökat givande i Sverige. Bland anslutna medlemmar finns bland annat Unicef, Cancerfonden, Rädda barnen, Läkare Utan Gränser och Världsnaturfonden WWF. – I arbetet för etisk, professionell och transparent insamling av gåvor har juridiken en viktig roll. Vi vill tacka Familjens Jurist för det engagemang och det generösa erbjudande som vi nu hoppas ska komma till nytta både för våra medlemmar och deras givare, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige. Här finns mer information om samarbetet och om Giva Sverige.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden