Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Nyheter

    Här samlar vi all information om våra aktuella händelser, pressmeddelanden och poddar. 

    18 september, 2017

    Familjejuridik till fler när Familjens Jurist går ihop med Juristbyrån

    Familjens Jurist och Juristbyrån samlar nu alla sina tjänster under ett och samma varumärke – Familjens Jurist. I en tid där definitionen av en familj är bredare och mer flytande än det tidigare varit, ökar behovet av juridiska skydd i vardagen. I och med sammanslagningen har Familjens Jurist större resurser att utmana en konservativ bransch och göra familjejuridik tillgänglig för alla olika familjer. Den moderna familjen är svår att definiera. Särkullbarn, samkönade äktenskap och särbos är idag vanliga familjeformer och det är inte lätt att göra rätt när det kommer till juridiken. Enligt Konsumentverket är marknaden för juridiska tjänster en av de besvärligaste för konsumenterna, trots att behovet är större än tidigare. Familjens Jurist väljer nu att utmana branschen och göra familjejuridiken mer tillgänglig. - Det är självklart att ha en hemförsäkring men vi står alldeles för ofta utan vettiga juridiska skydd. Vi vill visa att familjejuridik är för alla. Sammanslagningen ger oss också möjlighet att erbjuda Juristbyråns Livsbesiktning® som vi vet hjälpt många att våga ta kontakt med en familjejurist i tid, säger Carl Georgsson, VD för Familjens Jurist. Dagens digitala samhälle ställer krav på att erbjuda tjänster i flera kanaler. Men att göra det är kostsamt. Sammanslagningen med Juristbyrån ger muskler och en ny webbplats med samtliga tjänster lanseras i dagarna. En nyhet för kunden, som kommer kunna sköta sina ärenden direkt på webben och få rådgivning via telefon utöver personliga möten med jurister. Tillgången till Juristbyråns tjänster, kontor och Swedbanks breda nätverk ger Familjens Jurist ytterligare kraft för att tillgängliggöra familjejuridiken och stärker positionen som marknadsledare. - Det är två starka och stabila organisationer som ska bli en. Jag tror att vi kan lära oss mycket av varandra för att fortsätta vara en trygg och kunnig marknadsledare. I och med sammanslagningen vågar vi också satsa ännu mer på utbildning internt. Att se till att våra medarbetare är välutbildade i det senaste är viktigt för att hålla hög kvalitet och attrahera de bästa talangerna. Vi hoppas att det ska bidra till både ökad kundnöjdhet och att vi fortsätter klättra som en attraktiv arbetsgivare, säger Carl Georgsson, VD för Familjens Jurist.   För mer information kontakta Carl Georgsson, VD: E-post: carl.georgsson@familjensjurist.se Telefon: 070-328 83 37

    15 september, 2017

    Sex juridikstudenter tilldelas Familjens Jurist-stipendiet 2017

    Familjens Jurist utser årligen stipendiater inom familjerätt för att uppmuntra juridikstudenter till ökad kunskap inom området. Stipendiet delas ut till sex studenter, en per institution vid fakulteterna i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala, Örebro och Umeå. En karriär inom familjerätt efter avslutad juristutbildning är ett spännande arbete med stor variation. Genom att låta juridikstudenter fördjupa sig i området får de en inblick i vilka frågor de senare i karriären kan komma att arbeta med, säger Lotta Dahlstrand, affärsutvecklingschef vid Familjens Jurist. De sex stipendiaterna mottar vardera 10 000 kronor. Den bästa uppsatsen mottar utöver Familjen Jurist-stipendiet även Sverigestipendiet på 15 000 kronor. I år tilldelas Sverigestipendiet Isabelle Carringer, Uppsala Universitet, för uppsatsen ’Relocation med barn inom EU’. Uppsatsen handlar om de rättsliga förutsättningarna för en förälder med gemensam vårdnad att flytta tillsammans med ett barn, trots att den andre vårdnadshavaren motsätter sig. Läs mer om respektive stipendiat nedan: Isabelle Carringer, Uppsala Relocation med barn inom EU. Är svensk rätt i behov av en lagstadgad möjlighet till relocation med barn? En internationellt privaträttslig studie. Den frågeställning som analyseras är angelägen. Den har ännu inte rönt den uppmärksamhet den tarvar från den svenska lagstiftaren. Uppsatsen är omfattande, djuplodande, väldisponerad och mycket välskriven. Emma Öjstrand, Örebro Rätten till efterarv i makes förmånstagarförvärv. Ett komplicerat ämnesval, där åsikter ofta går isär. En klok och välarbetad analys. Med anledning av utvecklingen av familjekonstellationer i vårt samhälle under de senare decennierna har ämnet blivit mycket angeläget och därmed väl valt. Frida Jansson, Umeå Sveriges skydd mot barnäktenskap. Har asylsökande barn som befinner sig i Sverige samma rättsliga skydd? En intressant tvärrättsvetenskaplig studie av ett viktigt ämne med en väl genomförd och kritisk analys. Miriam Nygren, Göteborg Legal Family Definitions and the Rights to Refugee Family Reunification. A Comparative Study on Ethiopia and Sweden. Ett spännande ämnesval, skrivet på ett originellt sätt och fördömligt udda. Traditionella rättsliga avsnitt varvas med andra inslag, av närmast antropologiskt slag. Ami Sakaria, Stockholm Vill inte! Barnets rättsliga ställning i hälso- och sjukvård. Ämnet är angeläget och uppsatsens analys väl strukturerad. Sammanfattningsvis en god studie med en gedigen genomgång av problematiken. Peggy Gustavsson, Lund Gemensam familjerätt för EU-medborgare. En kritisk analys rörande harmoniseringen av den materiella familjerätten inom EU. En uppsats där författaren varit väl påläst inom ämnet och tagit till sig mycket litteratur. Ett viktigt ämne som diskuteras på ett djärvt sätt.   För mer information kontakta Lotta Dahlstrand, affärsutvecklingschef Familjens Jurist. E-post: lotta.dahlstrand@familjensjurist.se Telefon: 08-709 85 39

    16 maj, 2017

    Generationsskifte

    När det är dags att lämna över stafettpinnen Ett sätt att lämna över företaget är genom generationsskifte. Oavsett orsaken till att du ska lämna vidare stafettpinnen gäller det att du har ordning på dina juridiska dokument i god tid innan. Av erfarenhet vet vi att väl planerade generationsskiften har större chanser att bli framgångsrika. Viktigast vid ett generationsskifte är att skriva juridiskt korrekta avtal för att skapa trygghet för alla inblandade. Avtal som ofta behöver skrivas inför ett generationsskifte är gåvobrev, reverser, äktenskapsförord och testamente. Våra jurister hjälper dig att se till att avtal och andra dokument inte innehåller några oklarheter som gör att de kan ifrågasättas efteråt. Bli tryggare i ditt företagande med vår Livsbesiktning® för företagaren I vår kostnadsfria Livsbesiktning® för företagare (värde ca 1 900 kr) går vi igenom vad som händer med ditt företag om du separerar eller avlider. Du kan välja att komma ensam, ta med din livskamrat eller din kompanjon. Ta med viktiga dokument som testamente och kompanjonavtal, så går vi igenom och diskuterar dem tillsammans. Ring oss på nummer 0771-771 070 så hittar vi en tid som passar dig. Ur vår vardag Hur påverkas barnens arv vid ett generationsskifte? Ewa äger alla aktier i Fåab AB. Hennes dotter Karin arbetar i bolaget och vill ta över verksamheten. Ewa är orolig för att ett generationsskifte skulle bli orättvist mellan Karin och hennes bror Bo. Går det att göra en rättvis fördelning mellan barnen? För att det ska bli rättvist mellan syskonen kan Ewa ge aktierna till Karin som gåva, med villkoret att Karin betalar en summa som motsvarar halva bolagets nettovärde till Ewa. Därefter kan Ewa ge den summan till Bo som gåva. Då har båda barnen fått lika stor del av bolagets värde. För att barnen inte ska förlora delar av gåvan vid en skilsmässa bör Ewa med hjälp av en jurist skriva ett gåvobrev som säger att gåvan ska vara enskild egendom. Ett första steg i processen är att boka en kostnadsfri Livsbesiktning® för företagare hos Familjens Jurist. Kontakta oss idag.

    06 mars, 2017

    Dela sorgen och bördan

    Dela sorgen med dina nära — och bördan med oss. Det är tyvärr en del av livet att förlora människor som står oss nära. Oavsett när det händer är det en jobbig period, både känslomässigt och praktiskt. Vi på Familjens Jurist vet att det kan vara både komplicerat och tidskrävande att själv göra en bouppteckning eller en hel dödsboavveckling. Låt oss därför ta hand om det praktiska. När sorgen känns som tyngst är alla papper och regler kring dödsboet det sista man vill oroa sig över. Med vår kunskap gör vi det svåra både tryggare och kanske lite lättare att bära.  Precis som alla människor, är varje dödsboförvaltning unik Bouppteckning, dödsboförvaltning, arvskifte – vad är skillnaden? Vilka delar kan och får du göra själv som anhörig och dödsbodelägare? Vi reder ut de olika delarna i processen efter ett dödsfall. En bouppteckning måste göras efter att en person har avlidit. Det innebär att man sammanställer den avlidnes ekonomi — tillgångar och skulder — och summerar vad som finns i dödsboet. Man utreder även vem som har rätt att ärva. Är du dödsbodelägare får du inte göra bouppteckningen helt på egen hand. Det krävs att två utomstående personer är med och genomför bouppteckningen. Bouppteckningen är första steget i en dödsboavveckling. Det finns väldigt många regler kring dödsboavveckling och det är därför klokt att anlita juridisk hjälp, även om lagen inte kräver det. För att du ska vara säker på att allt blir korrekt och att inga obehagliga juridiska eller ekonomiska frågor eller tvister uppstår efter att arvet har fördelats, rekommenderar vi att du tar hjälp av en erfaren familjejurist. Det gör också att du kan fokusera på det som förmodligen känns viktigare – att vara tillsammans med familj och vänner. Hur lång tid tar en dödsboavveckling? Varje dödsboavveckling är unik och därför kan det skilja ganska mycket i tid mellan olika dödsbon. (Tidslinjen är ungefärlig och ibland kan de olika händelserna gå in i varandra) Boka en kostnadsfri Livsbesiktning®! Livsbesiktning® är en kostnadsfri analys (värde ca 950 kr) av din familjejuridiska situation. Livsbesiktningen ger dig svar på frågan vad som händer med dina tillgångar om du skulle separera från din partner eller om du skulle avlida. Du/ni kan enkelt boka tid via 0771-771-070 eller direkt här på hemsidan.

    07 november, 2016

    Om kärleken tar slut

    Det blir inte alltid som man tänkt sig! Ibland skriver vi om roliga saker och ibland om tråkiga. Det här numret av Din Jurist handlar om skilsmässor. Ett ämne som berör många, men få vill prata om. I Sverige skilde sig 24 876 par 2015, en ökning med drygt 15 procent sedan 2005 (källa SCB). Det blir allt mer vardagligt, samtidigt som skilsmässor kan få stora konsekvenser, och det är därför vi valt det temat. Om kärleken tar slut... ... och du står inför ett av de mest avgörande besluten i ditt liv - inte bara känslomässigt, utan även praktiskt och ekonomiskt. Skiljas eller inte? Problem och tuffa peroder uppstår i alla äktenskap. För en del blir kriserna för svåra att lösa och förhoppningen om en livslång gemenskap grusas. Att ta beslutet att skiljas hör till de svåraste i en människas liv. Då är det viktigt att åtminstone försöka göra det praktiska och ekonomiska uppbrottet så smärtfritt som möjligt. Här är det flera saker som är viktiga att veta och vara förberedd på. Gifta par kan göra anspråk på värdet av varandras egendomar och det kan vara en komplicerad process att dela upp boet. Finns det barn med i bilden blir det ännu mer invecklat (se illustration nedan). Oavsett utgångsläge finns Familjens Jurist som en neutral hjälp. Vi berättar hur lagarna ser ut och upprättar alla nödvändiga handlingar. Om du och din partner tror att ni kan komma överens är din kontakt på Familjens Jurist den enda jurist du behöver. Så ser skilsmässoprocessen ut i olika situationer En begäran om skilsmässa inleds alltid med en ansökan till tingsrätten. Ansökan ser olika ut beroende på om makarna är överens eller inte. I vissa fall kan tingsrätten kräva "betänketid" under sex månader, t ex om ni har barn under 16 år. Boka en Livsbesiktning® idag! Livsbesiktning® är en kostnadsfri analys (värde ca 950 kr) av din familjejuridiska situation. Livsbesiktningen ger dig svar på frågan vad som händer med dina tillgångar om du skulle separera från din partner eller om du skulle avlida. Du/ni kan enkelt boka tid via 0771-771-070 eller direkt här på hemsidan.

    16 oktober, 2016

    Livsbesiktning® för företagare

    Förbered för sånt du inte planerar för Du som driver företag ihop med andra ska inte glömma att blanda affärer och privatliv, i alla fall på det juridiska planet. För ibland händer det saker som ingen planerar för. Som att någon skiljer sig, blir sjuk eller till och med dör. Sådana händelser får också konsekvenser för ert gemensamma företag. Det är med andra ord en klok idé att ta hjälp av en erfaren jurist i frågor som rör familjejuridik för företagaren. Vår nya tjänst Livsbesiktning® för företagaren är ett bra första steg. Boka en kostnadsfri Livsbesiktning® för företagare (värde ca 1900 kr) Familjens Jurist erbjuder en kostnadsfri Livsbesiktning® för företagare, som svarar på frågan vad som händer med ditt företag om du separerar eller avlider. Du kan välja att komma ensam, ta med din livskamrat eller kompanjon. Ta med dokument som testamente och andra handlingar, till exempel befintligt kompanjonavtal, så går vi igenom och diskuterar dem tillsammans. Ur vår vardag Vad händer med ett aktiebolag vid skilsmässa? Anna är psykolog och driver aktiebolag med två kollegor. Vad händer med bolaget om hon och hennes make Johan skiljer sig? Johan har rätt till hälften av Annas tillgångar, vilket också gäller värdet av bolagets aktier. Anna har rätt att behålla sina aktier, men är då normalt skyldig att lösa ut Johan med hälften av aktiernas nettovärde. Om hon inte har råd med det kan Johan istället tillskiftas en del av aktierna i bolaget, och Anna och hennes kollegor får plötsligt en ny delägare. För att det ska bli som Anna vill vid en skilsmässa rekommenderar vi att hon träffar en jurist. Varför kanske inte börja med en Livsbesiktning® för företagaren - boka här!

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden