Hoppa till innehållet

Nyheter

Här samlar vi all information om våra aktuella händelser, pressmeddelanden och poddar. 

27 juli, 2021

Undvik bråk med grannen och rädda rätten till bryggan

Många sommarstugeägare runt om i landet är beroende av servitut av olika slag. Kan vara allt från rätt att ta vatten ur grannens brunn till vägservitut, eller kanske viktigast av allt, rätt att använda brygga eller badplats nere vid vattnet. Om det uppstår konflikt med grannen som givit din fastighet rätt att använda servitutet kan du i värsta fall förlora servitutet. I den här artikeln får du några nyttiga tips och råd inför sommarsemestern. Text: Fredrik Aldmo, Familjens Jurist Många av de servitut som rör just bryggor och båtplatser är så kallade avtalsservitut. Om det skulle uppstå en konflikt med grannen (som upplåtit servitutet) gällande användandet av bryggan eller båtplatsen finns det faktiskt en risk att grannen kan säga upp servitutet, något som kan få mycket tråkiga konsekvenser. För att den som upplåtit servitutet ska kunna säga upp servitutet krävs det att du missbrukar eller ”överutnyttjar” servitutet. Ett praktiskt exempel skulle kunna vara att en sommarstugeägare bjuder in släkt och vänner och låter flera båtar lägga till vid bryggan trots att servitutet bara ger rätt till ”båtplats”, något som normalt sett betyder att du har rätt att lägga till med en båt vid bryggan. Om grannen som upplåtit servitutet påtalar att du bara har rätt att lägga till med en båt, och du inte lyder grannens uppmaning kan din granne faktiskt säga upp servitutet. Den som upplåtit servitutet kan visserligen inte säga upp servitutet direkt, men om du överskrider dina rättigheter enligt servitutet och inte vidtar rättelse inom skälig tid från det att grannen säger till kan servitutet sägas upp. De praktiska råden är därför att hålla goda relationer med grannen och fråga om lov i förväg, och om grannen uppmanar dig att vidta rättelse, se då till att göra det så snart som möjligt. Med sunt förnuft och glatt humör kan du undvika onödiga tvister om servitut, men om det uppstår en konflikt tänkt då på att ta hjälp av jurist så snart som möjligt.

04 juni, 2021

Familjens Jurist stolt partner till Alzheimerloppet

Familjens Jurist går in som sponsor till årets Alzheimerlopp. Årets digitala version blir annorlunda än vanliga år, men stödet och engagemanget kring Sveriges viktigaste motionslopp för hjärnan är starkare än någonsin.  I dag går startskottet för Alzheimerfondens lopp som detta år är ett digitalt event som genomförs under helgen 4-6 juni. Alla som vill kan delta för att göra en insats för forskningen kring Alzheimers och andra demenssjukdomar. För Familjens Jurist var det en självklarhet att ge stöd till loppet, men även att få så många som möjligt av den egna personalen att ställa upp. - När någon i familjen drabbas av Alzheimers sjukdom blir det oerhört påfrestande för personen i fråga, men även för övriga i familjen. Det är en sjukdom som påverkar personens förmåga att fatta beslut och delta i juridisk och finansiell planering. Samarbetet med Alzheimerfonden ligger oss därför varmt om hjärtat – för att kunna stötta med trygghet, inte minst kring juridiska aspekter, säger Victoria Thore, VD på Familjens Jurist. I Sverige lider runt 160 000 människor av någon form av demenssjukdom. Det är den enda folksjukdomen som fortfarande saknar botemedel och bromsmedicin. Alzheimerloppet anordnas för att öka uppmärksamheten kring sjukdomen och samla in pengar till forskningen. - Alzheimerloppet är en av årets viktigaste informationskampanjer för oss. Loppet bygger vidare på kunskap och förståelse för Alzheimers sjukdom, men också en stark känsla av gemenskap mellan alla som deltar. Vi hoppas att årets digitala variant kommer bli lika lyckat som tidigare års lopp, säger Liselotte Jansson, Generalsekreterare på Alzheimerfonden. Alzheimerloppet är ett sätt för alla att röra på sig och samtidigt göra en insats för forskningen kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Var du än befinner dig eller vare sig du väljer att gå 1 km eller springa 1 mil, bidrar du till Alzheimerloppets insamling till Alzheimerfonden. Här kan du delta i årets digitala lopp. Alzheimerfonden finns även representerade på livspusslet.se – en ny tjänst från Familjens Jurist. Besök dom gärna där!

31 maj, 2021

Nu lanseras livspusslet.se – stöd och hjälp när vardagen tar en ny vändning

Familjens Jurist lanserar nu livspusslet.se. En unik plattform som samlar inspiration, kunskap och tjänster för livets alla utmaningar och möjligheter. Med vetskapen om att allt fler behöver experthjälp inom en rad områden, och inte bara med juridiska tjänster, är målet att bygga en självklar plattform för alla som behöver hjälp när livet tar en ny vändning. Som Sveriges största leverantör av juridiska tjänster arbetar Familjens Jurist mitt i den förändring av samhället där juridisk och annan kvalificerad rådgivning får en alltmer central roll. Det är även tydligt att kunskapen om vilken typ av hjälp man kan få och var man hittar tjänsterna, inte hänger med i samma takt. - Plattformen livspusslet.se bottnar i insikten att det blir allt viktigare att ta tag i större frågor löpande i livets alla skeden. Det handlar inte längre om att bara söka hjälp när någon nära går bort eller när man separerar, utan i stället behöver allt fler återkommande hjälp med svårare frågor som exempelvis juridik och ekonomi. På livspusslet.se hittar man inte bara kunskap och information, utan användare får även en direkt kontakt med de tjänster som kan lösa utmaningarna, säger Victoria Thore vd på Familjens Jurist. Livspusslet.se har kommit till som en följd av insikten att kunderna behöver mycket mer än bara juridiska tjänster. Familjens Jurist insåg att man hade en unik position att knyta ihop en stor mängd av de företag som erbjuder den här typen av experthjälp till konsumenterna. Att det rör sig om mycket viktiga tjänster, där många inte vet vem de ska vända sig till på rak arm, ledde till tanken att bygga en plattform där allt kan samlas under ett och samma tak. - Inom Familjens Jurist har vi ett stort nätverk med partnerföretag, såväl rikstäckande som lokalt. Här kan vi samla alla dom och samtidigt dela med oss av all den kunskap vi gemensamt har inom våra respektive områden. Livspusslet.se ska bli en plats för alla som behöver hjälp, inspiration och kunskap kring större och förändrande skeden i livet, fortsätter Victoria Thore. Nu lanseras den första versionen av livspusslet.se och man börjar samla in och analysera insikter om användandet för att bygga vidare till nästa milstolpe för plattformen. - Det här är ett viktigt steg i vår strategi framåt. Under de senaste åren har det varit ett för stort fokus på digitaliseringen i sig utan att någon stannat upp och faktiskt frågat vad kunderna verkligen behöver. Livspusslet.se är en reaktion på det – vi vet att den här typen av tjänster kommer att bli viktigare för allt fler framöver, avslutar Victoria Thore. Livspusslet.se innehåller från start en stor mängd artiklar och information om viktiga, förändrande händelser i människors liv. Utifrån en snabb och enkel behovsbedömning guidas användaren till rätt artiklar och rätt typ av företag som kan erbjuda hjälp.  Här kan du besöka livspusslet.se.

15 april, 2021

Du har fått faktura för en bilvärdering som är fel - vad gör du? 

Just nu hör många konsumenter av sig till oss för att de fått fakturor från olika bilvärderingssajter på nätet som de anser är felaktiga. Fakturorna avser bilvärderingar som företaget menar att kunden har beställt och som enligt företaget kostar 1 998 kr. Även om sajterna kan ha olika adresser är det ofta ett lettiskt företag som ligger bakom sajterna. Enligt avtalsvillkoren på sajterna ska även lettisk lag tillämpas på avtalet. Många konsumenter har inte ens förstått att de ingått ett avtal som inneburit betalningsskyldighet. Det finns en regel i distansavtalslagen som syftar till att företag inte ska kunna vara otydliga med att något innebär en betalningsförpliktelse och samtidigt ha rätt att få betalt. Du som konsument är bara bunden av ett avtal som ingås på nätet om företaget före beställningen tydliggjort att beställningen medför en betalningsförpliktelse och om du som konsument uttryckligen har påtagit dig förpliktelsen (2 kap. 9 § distansavtalslagen). Enkelt uttryckt måste det tydligt framgå, till exempel i form av orden ”Köp nu” eller ”Betala nu”, att beställningen medför en betalningsförpliktelse. Det räcker inte med att det står exempelvis ”Beställ nu”. Det är såvitt känt inte prövat i domstol huruvida det räcker med orden ”Värdera nu” eller liknande, men det är troligtvis inte tillräckligt för att lagens krav ska vara uppfyllt.  Om företaget inte varit tillräckligt tydligt med att beställningen medför en betalningsförpliktelse är du som konsument alltså inte bunden av avtalet. Vad ska du göra som konsument om du får en faktura för bilvärdering som du anser är felaktig? Bestrid fakturan skriftligen Skriv till företaget och förklara att du bestrider fakturan och varför du bestrider fakturan.   Anmäl företaget till Konsumentverket Även om det inte är säkert att din anmälan leder till någon åtgärd får Konsumentverket genom detta reda på omfattningen av problemet. Kontakta ECC Sverige för rådgivning Eftersom företaget som skickat fakturan ofta befinner sig i ett annat EU-land kan du få hjälp och rådgivning genom ECC Europa på www.eccsverige.se/. Vad händer sedan då? Hittills verkar företaget inte ha gjort verklighet av hot om domstolsprocesser utomlands. Förmodligen är det inte lönsamt för företaget att driva saken i domstol, men det finns givetvis inga garantier för att företaget inte vänder sig till domstol med sitt krav. Ett krav som ett företag har mot en konsument preskriberas tre år efter uppkomsten av kravet, om inte företaget påminner om kravet. Tveka inte att kontakta oss på Familjens Jurist om du behöver rådgivning eller hjälp om du har frågor med anledning av en faktura du fått om du anser att fakturan är felaktig. Oscar Coronel, Kompetensansvarig Konsumenträtt  

Veranda med äldre möbler
19 mars, 2021

Familjens Jurist inleder samarbete med Stockholms Auktionsverk

Familjens Jurist utökar servicen till sina kunder genom ett nytt samarbete med Stockholms Auktionsverk. Samarbetet gör det lättare för kunder att få hjälp med värdering eller försäljning av möbler, konst och värdeföremål i samband med en bouppteckning. – Vid större livshändelser är det inte bara juridiken man behöver hantera, utan även en mängd praktiska saker. Samarbetet med Stockholms Auktionsverk innebär att vi kan erbjuda en utökad service vid hanteringen av ett dödsbo, och på så sätt underlätta för människor som befinner sig i en ansträngd situation, säger Victoria Thore, vd för Familjens Jurist. Samarbetsavtalet innebär bland annat att Familjens Jurist kan erbjuda sina kunder kostnadsfria försäljningsvärderingar i hela landet samt förmånliga priser på försäkringsvärderingar hos Stockholms Auktionsverk. De värderade föremål som ska säljas, hämtas gratis och katalogiseras på ett av Stockholms Auktionsverk sju auktionshus innan de publiceras och exponeras online i Sverige såväl som internationellt. Stockholms Auktionsverk, grundat 1674, är en av de ledande nordiska marknadsplatserna för konst, konsthantverk och äldre och modernare antikviteter. Värderingstjänsterna utförs via mail, videosamtal, i kundens hem i hela Sverige eller i Stockholms Auktionsverk lokaler, och försäljningen sker huvudsakligen genom onlineauktioner. – Vi gläder oss att tillsammans med Familjens Jurist hjälpa fler människor i de livssituationer där man har ett behov att få värderat eller sälja föremål från ett dödsbo. Vår mångåriga erfarenhet har lärt oss att vår expertis, tillgänglighet och flexibilitet kan göra en stor skillnad i en svår period. Här har våra experter både den nödvändiga kompetensen och empatin att säkra en smidig process, säger Mette Rode Sundström, VD på Stockholms Auktionsverk och Lauritz.com Samarbetet innebär också att Stockholms Auktionsverks medarbetare och kunder kommer att få tillgång till juridisk hjälp hos Familjens Jurist till förmånliga villkor.

Två personer som håller hand
12 februari, 2021

Familjens Jurists nya samarbetspartner är Giva Sverige!

Familjens Jurist har tecknat samarbetsavtal med Giva Sverige som representerar 160 ideella organisationer, däribland Unicef, Cancerfonden och Världsnaturfonden WWF. Samarbetet innebär bland annat att Givas medlemsorganisationer får tillgång till juridiska tjänster inom privaträtt och företagsjuridik till förmånliga priser. Samarbetsavtalet med Familjens Jurist innebär att organisationerna får juridisk rådgivning till lägre kostnad samt att anställda erbjuds kostnadsfri konsultation och rabatterade tjänster. Dessutom kan medlemsorganisationerna erbjuda sina givare förmånliga priser på digitala “gör det själv”-tjänster hos familjensjurist.se och personlig rådgivning med jurist. – Vi är mycket glada och stolta över att kunna bistå Sveriges viktiga ideella insamlingsorganisationer med juridisk expertis på detta sätt. Vi hoppas också att det erbjudande som organisationerna nu kan ge sina givare ska bidra till ökad insamling, säger Victoria Thore, vd för Familjens Jurist. Giva Sverige, som representerar en bredd av ideella organisationer med olika ändamål, arbetar för tryggt och ökat givande i Sverige. Bland anslutna medlemmar finns bland annat Unicef, Cancerfonden, Rädda barnen, Läkare Utan Gränser och Världsnaturfonden WWF. – I arbetet för etisk, professionell och transparent insamling av gåvor har juridiken en viktig roll. Vi vill tacka Familjens Jurist för det engagemang och det generösa erbjudande som vi nu hoppas ska komma till nytta både för våra medlemmar och deras givare, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige. Här finns mer information om samarbetet och om Giva Sverige.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden