Hoppa till innehållet

Två av fem känner ett barn som drabbats av föräldrarnas dåliga relation

Idag växer många barn upp med skilda föräldrar. De flesta föräldrar behåller en god relation, men för vissa är det svårt att hitta en lösning som gör att barnen inte drabbas. En ny Novus-undersökning från Familjens Jurist visar att två av fem har upplevt att barn i deras närhet mått dåligt vid en separation på grund av föräldrarnas dåliga relation.

Ibland blir livet, och relationer, inte som man har tänkt sig. En separation eller skilsmässa kan vara tuff på flera sätt och leda till långvariga konflikter. En ny Novus-undersökning, gjord på uppdrag av Familjens Jurist, visar att nära var femte person hamnat i konflikt med sin före detta partner. Finns det barn med i bilden är det inte helt ovanligt att de drabbas av skilsmässan. Två av fem svenskar upplever att barn i deras närhet mått dåligt till följd av föräldrarnas relation under eller efter en separation.

– Barn påverkas alltid av bråk och konflikt, oavsett om föräldrarna är i en parrelation eller väljer att gå skilda vägar. Är relationen dålig redan innan separationen är det lätt att konflikten blossar upp ytterligare eftersom många känslomässiga beslut behöver tas. Det är helt naturligt att stormiga känslor uppstår men då är det viktigt att hålla barnen utanför konflikten eftersom det oftast är bråk och tjafs som barnen påverkas av och inte skilsmässan i sig, säger Sanne Andersson, jurist på Familjens Jurist.

Barnkonventionen blev svensk lag 2020. Den innefattar bestämmelser om särskilda rättigheter för barn och innebär att man ska sätta barnets bästa först. I praktiken handlar det om att man ska utgå från ett barnperspektiv i alla beslut som rör barn. Exempelvis är det föräldrarnas uppgift att ta beslut som går i linje med barnets bästa. Trots detta är svenskarna dåliga på att prata igenom vad som ska hända med barnen vid en separation och har ofta svårt att sätta barnens behov främst. Fler än åtta av tio föräldrar med hemmaboende barn har inte pratat om hur de delar upp vårdnaden vid en separation eller skilsmässa.

– I min roll som jurist märker jag att många föräldrar har svårt att utgå från barnets perspektiv även om man oftast menar väl. Det är mänskligt att utgå från vad som är bäst från sitt eget perspektiv, men har man barn behöver man sätta sina egna behov åt sidan och fatta beslut som utgår från barnets bästa. Även om parrelationen är avslutad fortsätter föräldrarelationen, som är viktig att få fungerande eftersom den ska finnas kvar under lång tid. Genom att sätta sig ner och diskutera frågor kring vårdnad, boende och umgänge med barnets behov i fokus brukar konflikterna minska, förklarar Sanne.

Juristens fem bästa tips för att undvika att barn mår dåligt vid separation eller skilsmässa:

Utgå från barnets rättigheter
Det är viktigt att inför och efter en separation fokusera på barnens behov och deras rättigheter och vara lyhörd för barnens egen vilja. Det finns ingen juridiskt bestämd ålder då barn själva får välja var de vill bo om föräldrarna separerar. Däremot tar man alltid hänsyn till barnets vilja - och den väger tyngre ju äldre barnet är. Enligt svensk lag ska barnen ha inflytande över de beslut som fattas.

Skydda barnet från lojalitetskonflikter
När föräldrarna helt plötsligt står på var sin sida är det lätt hänt att barnet på olika sätt försöker vara föräldrarna till lags. Exempelvis kanske barnet inte vill att en förälder ska vara ensam, trots att den föräldern inte är i skick att ta hand om barnet. Föräldrarna behöver också undvika att barnen hamnar mellan som budbärare eftersom de ofta vill vara lojala mot båda och kan fara illa av lojalitetskonflikten.

Utvärdera förutsättningarna
Att barnen har rätt till en nära kontakt med båda sina föräldrar, är inte samma sak som att de ska vara växelvis boende varannan vecka. Det som är bäst för barnen ska komma i första hand. Ibland kan det vara bäst att bo hos den ena föräldern och ha ett regelbundet umgänge med den andra föräldern. Om barnen riskerar att fara illa så är det i vissa fall inte förenligt med barnets bästa att något umgänge äger rum alls.

Prata om vårdnad, umgänge, boende och underhåll
Det finns framförallt fyra juridiska frågor som är viktiga att ha koll på vid en separation eller skilsmässa gällande barnen. Dessa är vårdnad, boende, umgänge och underhåll. Om det är möjligt – prata i ett tidigt skede om vem som ska ha beslutanderätt kring barnet, var barnet ska bo, vem som har rätt till umgänge och hur det blir med underhåll, för då minskar konflikterna oftast längre fram.

Ta hjälp vid konflikt
Om man inte kommer överens kan man kontakta sin kommun och få samarbetssamtal via Familjerätten. Hjälper inte det, eller om sådana samtal inte är lämpliga om det exempelvis förekommer våld, kan man ta hjälp av en familjejurist som kan guida hur man på bästa sätt kommer vidare med fokus på barnrättsperspektivet.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Familjens Jurist. Syftet är att undersöka den svenska allmänhetens inställning till olika juridiska frågor. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt gjordes 1012 intervjuer mellan 15 - 21 september 2022.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden