Hoppa till innehållet

Mer än en halv miljon svenskar oroliga för familjekonflikter om arv

En arvstvist kan uppstå lättare än vad man kan tro och har man inte tänkt igenom hur man vill fördela arvet finns det risk för infekterade konflikter. En ny Novus-undersökning från Familjens Jurist visar att mer än en halv miljon svenskar är oroliga för att deras nära och kära kommer att hamna i konflikt om deras arv efter deras bortgång. Arne Larsson, jurist och expert på arvsrätt, reder ut fallgroparna och hur man undviker att anhöriga hamnar i en uppslitande arvstvist.

Även om det kan vara svårt att tänka på livets slut är det bra att fundera på hur man vill göra med sina tillgångar. Lämnar man allt i händerna på sina anhöriga, som hur man vill begravas och hur arvet ska delas upp, finns det risk att konflikter uppstår. En ny undersökning från Familjens Jurist visar att 7 procent av svenskarna är oroliga för att deras anhöriga ska börja bråka om arvet, vilket motsvarar ca 400 000 – 600 000 svenskar.

– När en person går bort lämnar vi inte bara efter oss ett stort tomrum bland nära och kära, utan ofta också en hel del tillgångar. Det kan vara ett fritidshus, ett hem, sparpengar eller tavlor. Ibland kan det vara lätt att tro att man inte har så mycket av värde och att ens familj inte skulle börja bråka om saker som pengar. Men jag har under flera arvskiften sett hur arv kan riva upp starka känslor. Det handlar lika ofta om minnen och känslor kopplade till en plats eller sak som om pengar, säger Arne Larsson, jurist inom arvsrätt på Familjens Jurist.

Förutom att svenskarna är oroliga för bråk har de även dålig koll på hur svensk rätt fungerar när det gäller arv. Undersökningen visar att var femte person (19 procent) tror att man som barn har laglig rätt att ärva allt från sina föräldrar, vilket inte stämmer. Resultatet skiljer sig dock mellan könen – män (22 procent) har sämre koll än kvinnor (16 procent).

– Det är lätt att tro att ett barn alltid ärver rubbet från sina föräldrar, men så är det inte. Man bestämmer själv hur man vill testamentera sitt arv och kan där reglera arvet till sina barn. Däremot har ett barn alltid rätt att kräva sin laglott. Har en förälder lämnat ett barn arvlös kan personen i fråga därmed begära jämkning av testamentet, men det är ett val som aktivt måste göras. Samtidigt finns det ingenting som säger att en förälder inte kan sälja och konsumera alla sina tillgångar fram till sin död. Det innebär att en förälder, i en konkret bemärkelse, kan göra sina barn arvlösa, förklarar Arne.

Så hjälper du dina barn att undvika en uppslitande arvstvist

Juristen Arne Larsson reder ut hur man förbereder sig inför livets slut och hur man undviker att arvet blir till en infekterad kil i familjen.

Läs på om hur ditt arv fördelas utan testamente
Först och främst är det viktigt att ta reda på hur ditt arv fördelas enligt lag. Om du är okej med att låta ärvdabalken, det vill säga lagen som bestämmer vem som ska ärva vad, styra arvet behöver du inte göra något. Är du inte okej med detta bör du upprätta ett testamente. En bröstarvinge har alltid rätt att kräva sin laglott, det vill säga den del som hen alltid kan kräva att få som arv, men utöver det kan du själv styra vem som ska ärva.

Fundera på vem du vill ska ärva vad
När du har koll på arvsordningen kan du fundera på hur du vill göra med ditt arv. Viktigast av allt är att utgå från din egen livssituation och fundera på vad som händer om du eller din partner plötsligt skulle gå bort. Är du exempelvis sambo ärver du och din partner inte varandra automatiskt och då kan det vara bra att upprätta ett testamente för att trygga tillvaron för varandra. Och för alla som har barn kan det vara viktigt att se till att arvet blir barnens enskilda egendom eftersom det annars finns risk för att deras framtida sambo eller make får rätt till arvet vid en eventuell separation eller skilsmässa.

Våga prata om arv och testamente innan du dör
För att undvika konflikt är det, som med allt annat, viktigt att du vågar prata om hur du har tänkt dig med arvet tillsammans med barn och anhöriga. Det kan vara jobbigt att prata om livets slut och saker som rör pengar. Men om du vågar öppna upp dig och pratar om arv och testamente med nära och kära minskar risken för bråk mellan dem.

Var rättvis mot dina barn
Dina anhöriga har ingen rätt att på förhand få veta hur du vill fördela arvet eller lägga sig i hur du ska göra. Samtidigt kan det skapas onödiga konflikter om saker och ting göms i det dolda. Därför är det alltid bra att vara så transparent som möjligt och, i den mån det går, vara rättvis mot barnen. Kommer allt som en överraskning vid arvskiftet finns det stor risk för konflikter och i värsta fall arvstvist.

Var tydlig med eventuella förskott på arvet
Om du vill ge bort något av värde medan du lever behöver du upprätta ett gåvobrev och vara tydlig med om det är ett förskott på arvet eller inte. Även här är det viktigt att du informerar anhöriga och dokumenterar vad som getts bort och till vem. Undvik att smyga med gåvor eftersom det oftast leder till bråk bland de anhöriga.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Familjens Jurist. Syftet är att undersöka den svenska allmänhetens inställning till olika juridiska frågor. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt gjordes 1012 intervjuer mellan 15 - 21 september 2022. Undersökningen gjordes med allmänheten, 18-79 år.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden