Hoppa till innehållet

Jurister för barnkonventionen – privata aktörer kan göra skillnad

Familjens Jurist lanserar initiativet ‘Jurister för barnkonventionen’ för att uppmärksamma och framhäva barns rättigheter. Trots att barnkonventionen är en del av den svenska lagstiftningen sedan tre år tillbaka kvarstår flera brister. Nu vill privata aktörer, däribland praktiserande jurister, bli en del av förändringen för att sätta barnens bästa först.

Barnkonventionen implementerades i svensk lagstiftning 2020 och innefattar bestämmelser om särskilda rättigheter för barn och innebär att man ska sätta barnets bästa först. Det betyder att vi som samhälle måste säkerställa barnens rättigheter, och att det ska genomsyra alla delar av samhället. I praktiken ser det dock annorlunda ut, och därför uppmanar nu Familjens Jurist till samarbete och utveckling hos privata aktörer för att bidra till en positiv förändring.

Som ett steg i den riktningen har Familjens Jurist tagit fram en metod för att stärka barns rättigheter i vårdnadsprocesser. Metoden bygger på att samverka med andra aktörer, öka kunskapen och skapa synergier på lång sikt.

– Våra jurister arbetar dagligen med frågor som rör barn på olika sätt för att stärka deras roll i juridiska frågor. Trots att barnkonventionen idag är en del av svensk lagstiftning finns det flera praktiska brister, där barn inte sätts i centrum före föräldrarna. Inte minst i vårdnadstvister, där mycket av ansvaret läggs över direkt på föräldrarna och vi ser en ökning av tvister. Målet ska vara att så långt det är möjligt undvika domstolstvister och alltid utgå från barnens bästa. Här är det viktigt att vi, tillsammans med andra jurister och privata aktörer, drar vårt strå till stacken och bidrar till en förändring. Initiativet ‘Jurister för barnkonventionen’ är till för att uppmana andra inom branschen att också agera och bidra till förändringar som faktiskt genomförs i praktiken, säger Lotta Dahlstrand, juris doktor i barnrätt och ansvarig för barnrättsfrågor hos Familjens Jurist.

Jurister på Familjens Jurist arbetar inom tre fokusområden för att stärka barns rättigheter:

Skilsmässor och separationer
Genom nära samarbete med psykologer och andra experter arbetar juristerna för att möta och bearbeta alla frågor som kan uppkomma vid en separation. Med stöd och hjälp till föräldrar inom frågor som ekonomi och boende kan konflikter kring barnen förebyggas, och möjliggör i större utsträckning ett gott föräldraskap för separerade eller skilda föräldrar.

Vårdnadsfrågor
Familjens Jurist har tagit fram ett barncentrerat arbetssätt inom vårdnadsfrågor, där barnkonventionens artiklar genomsyrar all kommunikation med föräldrar, domstol och socialtjänst. Målet är att minska konfliktnivån och få föräldrar att nå hållbara överenskommelser om barnets boende och umgänge. Med engagemang och spetskompetens inom barns rättigheter arbetar juristerna även för att minimera risken att barn far illa i de fall där en överenskommelse inte är lämpligt eller möjligt.

Hyresfrågor
Barns rätt till ett tryggt boende understryks av barnkonventionen. Familjens Jurist belyser behovet att skapa ny praxis och ny lagstiftning där barnets rätt till bostad implementeras fullt ut inom den hyresrättsliga skyddslagstiftningen. Idag finns det tydliga brister i lagstiftningen som gör att barn och deras familjer vräks istället för att få samhällets skydd i enlighet med barnkonventionen.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden