Hoppa till innehållet

Nästan var femte i konflikt efter separation

En skilsmässa eller separation är ofta en uppslitande process. Vissa klarar det utan tjafs och bråk, medan andra hamnar i långvariga och slitsamma konflikter. En ny Novus-undersökning från Familjens Jurist visar att nästan var femte svensk har hamnat i konflikt med sin före detta efter separation. Framförallt bråkas det om pengar och vårdnad av barn.

Varje år skiljer sig över 20 000 svenska par. De allra flesta genomgår separationen utan större konflikter men för vissa uppstår situationer som leder till bråk. Nära var femte person har hamnat i en konflikt med sin före detta partner. Dessutom uppstår konflikter i större utsträckning i åldrarna 30-49 år (24 procent) jämfört med andra åldersgrupper.

– Resultatet förvånar mig tyvärr inte.Vi märker att konflikterna ökar och allt fler behöver juridisk hjälp. Det är mycket känslor involverade vid en separation, och att klippa banden både ekonomiskt och känslomässigt till någon man delat livet med är svårt. Risken finns att en liten konflikt eskalerar och blir så pass infekterad att den leder till en rättslig tvist. Problemen börjar ofta vid bodelningen eftersom många har dålig koll på hur man delar upp värdet av sina gemensamma tillgångar. Har man dessutom barn ihop tenderar konflikterna att bli långdragna, säger Pierre Kryhl, senior jurist på Familjens Jurist.

I huvudsak handlar konflikterna om pengar (37 procent) och vårdnad av gemensamma barn (32 procent). Lika många män som kvinnor svarar att konflikterna handlat om ekonomiska tillgångar, som ägodelar och bostad. Men när det gäller vårdnadskonflikter skiljer det sig. Av de som hamnat i konflikt uppger fler män än kvinnor att det handlat om vårdnad av gemensamma barn.

– Vi märker att fler och fler pappor väljer att ta upp kampen om sina barn, en fråga som historiskt sett framförallt varit en kvinnofråga. Det är helt naturligt att det uppstår infekterade känslor när två personer väljer att gå skilda vägar. Men, finns det barn med i bilden är det extra viktigt att försöka vårda relationen eftersom föräldraskapet alltid finns kvar trots att kärleken kallnat, säger Pierre Kryhl

Så undviker du att hamna i konflikt vid separation eller skilsmässa

Prata om ekonomi när relationen är bra
Vid en separation är det ofta de ekonomiska frågorna som skapar oro och konflikt. Genom att prata om hushållets ekonomi när relationen är bra tenderar skilsmässan bli mindre konfliktfylld. Och finns det något som redan nu skaver i relationen är det viktigt att sätta ord på det för att undvika bråk längre fram. Om ni är gifta, eller planerar för det, kan det finnas anledning att skriva äktenskapsförord för att exkludera exempelvis ärvda sommarstugor eller företag vid en potentiell skilsmässa.

Utgå alltid från barnets bästa
Om man har barn tillsammans kommer föräldraskapet alltid att bestå – även om parrelationen upphört. Blossar det upp en vårdnadstvist är det alltid viktigt att sätta sina egna intressen åt sidan och istället utgå från barnets bästa. Det är aldrig bra att låta barnen bli budbärare eftersom de ofta vill vara lojala mot alla parter och kan fara illa.

Om det blir problem - våga ta hjälp
Ibland blir det inte som man tänkt sig – oavsett hur mycket man har förberett och planerat. Hamnar du i en konflikt är det därför viktigt att be om hjälp. Vänner och familj fungerar som bra stöd, men inkludera gärna en opartisk tredje part när det gäller juridiska frågor. Framförallt om konflikten leder till en tvist, då är det viktigt att kunna hänvisa alla beslut till en opartisk expert som ser till att allt går till på ett korrekt sätt.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Familjens Jurist. Syftet är att undersöka den svenska allmänhetens inställning till olika juridiska frågor. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt gjordes 1012 intervjuer mellan 15 - 21 september 2022.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet och våra tidigare pressmeddelanden.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden