Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Då söker svenskarna juridisk hjälp – län för län

    Allt fler svenskar söker juridisk experthjälp. Och de vanligaste frågorna man söker hjälp för är kopplat till arv, testamenten och bouppteckningar. Men relations-relaterade frågor, som äktenskapsförord, samboavtal, skilsmässor och vårdnadstvister kommer inte långt därefter. Familjens Jurist har, via en undersökning från Kantar Sifo, kartlagt var och varför svenskarna anlitar en jurist.

    I egenskap av Sveriges största juridiska rådgivare har Familjens Jurist kartlagt i vilken utsträckning och kring vilka frågor svenska folket använder sig av juridisk experthjälp. Överlag är siffran högre än förväntat då hela 6 av 10 uppger att de någon gång sökt stöd i en juridisk fråga. Behovet av juridisk hjälp ökar ju äldre man blir, men redan i åldern 18–29 år uppger hälften att de någon gång sökt hjälp.

    - Vi vet av egen erfarenhet att det blir allt vanligare att söka juridisk hjälp i allt fler typer av frågor. Undersökningen har också bekräftat att det är vanligast att söka hjälp från en juristbyrå, tätt följt av banken och advokatbyråer, säger Victoria Thore, VD på Familjens Jurist.

    Hälften av de som sökt stöd eller hjälp har gjort det i frågor som rör arv, testamente, arvskifte och/eller bodelning. Här syns också tydligt att ju äldre man blir, desto vanligare blir det att man söker hjälp med detta, antingen för att det uppstått en tvist, eller för att man exempelvis vill ha hjälp att upprätta ett testamente. Men det är också stor skillnad mellan könen. Bland kvinnor uppger 61 % att de sökt hjälp för denna typ av frågor, medan motsvarande hos män bara är 49 %.

    Den näst vanligaste kategorin av anledningar att man söker juridisk hjälp är i samband med relationer. Det kan handla om separation, skilsmässa eller såväl upprättande som tvist kring ett äktenskapsförord eller ett samboavtal. Även vårdnadstvister räknas till denna kategori. Totalt är det 40 % av fallen där man behöver juridisk hjälp som handlar om dessa typer av frågor. Återigen är kvinnorna överrepresenterade – 44 % uppger att det är detta de söker hjälp för medan motsvarande för män är 35 %.

    - Det stämmer väl överens med vår erfarenhet att det är just frågor som uppstår kring dödsfall respektive relationer, och då särskilt separationer, som man söker mest hjälp för. Men undersökningen visar också tydligt på den andra trend vi märkt, att man söker mer och mer hjälp även i helt andra typer av frågor, exempelvis inom konsumenträtt eller vid köp och försäljning av en bostad, fortsätter Victoria Thore.

    Vad bråkar man om var?

    Eftersom undersökningen från Kantar Sifo omfattat över 3000 respondenter, jämnt utspridda över landet, kan man även läsa ut vilka typer av frågor som är vanligast att söka juridisk hjälp kring i varje del av landet.

    - Det är spännande att titta på de rätt stora skillnaderna i landet. Uppenbarligen är det helt olika typer av frågor som dominerar, oroar och faktiskt leder till att man söker hjälp från en expert, avslutar Victoria Thore.

    Här kan du läsa pressmeddealandet i sin helhet och se hela listan. 

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden