Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    "Livets bokslut"

    När någon älskad dör är pappersarbete det sista vi vill tänka på. Det kan kännas obetydligt mitt i sorgen, men det är ändå något som behöver tas hand om. En korrekt bouppteckning underlättar för alla i det långa loppet.

    Bouppteckning - första steget för att gå vidare juridiskt

    Boutredning är samlingsnamnet för den juridiska process som sker efter ett dödsfall. Första steget är bouppteckningen, där tillgångar och skulder gås igenom. Med enklare ord kan den sammanfattas som ”livets bokslut.” Inom tre månader från dödsfallet ska en bouppteckningsförrättning, ett slags möte, hållas. Där träffas den som bäst känner till dödsboet (bouppgivare), arvingar (dödsbodelägare), efterarvingar och två utomstående förrättningsmän med juridiskt ansvar.

    Bouppgivaren, exempelvis efterlevande partner eller barn, ska under bouppteckningsförrättningen lämna uppgifter om dödsboets tillgångar och skulder. Här ska även gemensamma tillgångar från en efterlevande partner i äktenskap och ibland även i samborelation tas med. Om testamente finns ska det delges till alla som har rätt att ta del av det. Bouppteckningen upprättas av bouppgivaren och förrättningsmännen, som intygar att dödsboet värderats på rätt sätt och att bouppteckningen är juridiskt korrekt.

    Dödsboets legitimationshandling

    Inom en månad från att bouppteckningen är förrättad måste den skickas in till Skatteverket för registrering. Den färdiga bouppteckningen är en juridisk handling som fungerar som dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. Därefter är det möjligt att gå vidare med dödsboförvaltning, där bland annat skulder betalas och bostaden tas om hand. Sist fördelas arvet genom arvskiftet.

    Vi hjälper till hela vägen

    Våra jurister hanterar ca 15 000 bouppteckningar varje år och svarar gärna på alla frågor som du kan tänkas ha. Vi har stor kunskap och lång erfarenhet och hjälper er hela vägen från bouppteckning till arvskifte. Boka tid på direkt här familjensjurist.se eller på 0771-771 070.

     

    Vad gör vi om ett fondkonto inte kom med i bouppteckningen?

    Fråga

    Min bror och jag har i efterhand upptäckt ett fondkonto som tillhört vår mamma, som gick bort för ett halvår sen. Kontot kom inte med i bouppteckningen, hur gör vi nu?

    Svar

    Om något blivit fel i en bouppteckning rättas detta genom att göra en tilläggsbouppteckning. I den lägger man till, drar ifrån eller på annat sätt justerar uppgifterna i den ursprungliga bouppteckningen. Det kan exempelvis gälla att dödsbodelägarkretsen är ofullständig, en tillgång eller skuld är fel eller saknas, eller att en handling, exempelvis ett testamente eller äktenskapsförord, inte redovisats. Formkraven för tilläggsbouppteckningen (kallelser, närvaro, underskrifter med mera) är samma som för en vanlig bouppteckning.

    I ert fall är det ett fondkonto som inte redovisats i bouppteckningen efter er mamma. Bouppteckningen ska visas upp i samband med arvskiftet, det vill säga fördelning av arv, avslut och överföring av bland annat hennes banktillgångar till er. I detta fall är felet av så pass stor betydelse att ni behöver göra en tilläggsbouppteckning.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden