Hoppa till innehållet

Framtidsfullmakt

Vad händer med företaget när du avlider, varför är ett testamente så viktigt?

Det är alltid viktigt att ha ett testamente, oavsett om du är sambo, gift eller ensamstående, inte minst för dig som är egenföretagare.

Gifta ärver varandra. Den efterlevande maken ärver med fri förfogande rätt. Det innebär att den först avlidne makens arvingar har kvar sin rätt till arv men att de får ut sitt arv först när den efterlevande maken avlider. Det betyder att den efterlevande maken kan sälja eller ge bort företaget. Vill man att någon annan ska ärva företaget måste ett testamente upprättas. Det kan bli aktuellt om du exempelvis vill att era gemensamma barn ska ärva omedelbart eller om din kompanjon skall ha rätt att förvärva din andel av företaget.

För sambor gäller snarare det motsatta, sambor ärver inte varandra. Vill man att ens sambo ska ärva företaget måste man upprätta ett testamente. Barn har trots det rätt att få ut sitt arv omedelbart.

Ett svårt område inom familjerätten och företag är särkullbarn. De har alltid rätt att få ut sin del av arvet oavsett om föräldern är gift eller inte. Särkullbarn ärver före efterlevande make. Ett testamente kan i viss mån justera det så att särkullbarnet endast får rätt till sin laglott, som är halva arvslotten.

Att planera för en förutsägbar framtid

För att göra framtiden så odramatisk som möjligt är det viktigt, för dig som företagare, att anlita en erfaren familjejurist och planera för ett generationsskifte. Det är ofta nödvändigt att komplettera testamentet med andra dokument som äktenskapsförord, kompanjon avtal, gåvobrev och inte minst en livförsäkring för att kunna lösa ut arvingar utan att behöva sälja företaget.

Vi rekommenderar alltid företagare att träffa en av våra erfarna familjejurister för att lösa de framtida arvsfrågorna i god tid innan något händer. Kontakta oss på nummer 0771-771 070 så hjälper vi dig. Eller klicka här för att boka tid direkt via hemsidan.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden