Hoppa till innehållet

Skuldsatta dödsbon ökar – så hanterar du som anhörig det rätt

Många strävar efter att lämna efter sig ett betydande arv till nära och kära. Samtidigt finns det en helt ny grupp som växer fram och blir allt vanligare – personer som avlider med skulder. Arne Larsson, jurist och expert på arvsrätt går igenom vad som gäller och vad som kan vara bra att tänka på när någon går bort med få tillgångar.

Varje år dör cirka 90 000 personer i Sverige, det visar siffror från SCB. I de allra flesta fall efterlämnar den avlidne ett arv till sina arvingar, men i vissa fall finns det inte så mycket kvar av värde. Det blir allt mer vanligt att personer avlider med lån utan säkerhet och att det finns skulder i dödsboet.

-När någon dör skapas ett dödsbo, vilket består av den avlidnes tillgångar och skulder. För att kunna avsluta ett dödsbo är det flera saker som behöver göras – bland annat en bouppteckning. Det är då som tillgångar och skulder antecknas till det värde de hade på dödsdagen, och man kan se hur mycket tillgångar och skulder som dödsboet har och hur stort arvet blir. Men det blir mer och mer vanligt att de efterlevande inte får något arv från den avlidne, säger Arne Larsson, expert på arvsrätt på Familjens Jurist.

Antalet skuldsatta i Sverige har ökat och idag finns det runt 420 000 skuldsatta personer registrerade hos Kronofogden, en ökning med sex procent jämfört med föregående år. Den åldersgrupp som ökat mest jämfört med förra året är de äldre. Det är en grupp som har svårt att påverka sina inkomster och som riskerar att hamna i långvarig skuldsättning, och när skulderna ökar bland de äldre ökar också antalet skuldsatta dödsbon.

-Under de senaste åren har vi på Familjens Jurist märkt av en ökning av skuldsatta dödsbon, en trend som sannolikt speglar det rådande ekonomiska klimatet. Många har en bild av att deras mamma eller pappa har det ganska bra och att det kommer finnas pengar att ärva den dagen de avlider. Men, det blir allt vanligare att det bara existerar en sista pensionsutbetalning på̊ 10 000 kronor och skulder på̊ en halv miljon när bouppteckningen är klar. I Sverige kan man inte ärva någons skulder, men det innebär ofta en enormt stor stress och psykisk påfrestning för den som behöver ta hand om ett dödsbo med skulder, säger Arne.

 

Så hanterar du ett dödsbo med få tillgångar

 

Kontakta banken

Oavsett tillgångar är det viktigt att kontakta den avlidnes bank för att be dem avsluta automatiska överföringar och autogiron. Vid dödsbon med få tillgångar är det särskilt viktigt då det kan påverka processen längre fram.

 

Om det finns tillgångar i dödsboet

Alla personer eller företag som har en fordran, ett krav, på den som har avlidit har rätt att begära att få den betald från dödsboet. Om den bortgångna personens tillgångar är tillräckliga för att betala alla skulder måste skulderna betalas innan arvet fördelas.

 

Undvik att dela upp tillgångarna innan skulderna är betalda

Undvik att hämta saker från den avlidnes egendom innan bouppteckningen. Tillgångar som finns i exempelvis en lägenhet kan behöva användas för att betala skulderna.

 

Sätt dödsboet i konkurs om tillgångar saknas

Om det inte finns tillräckligt med pengar för att täcka alla skulder, kan de som har hand om dödsboet ansöka om att få sätta dödsboet i konkurs. Det innebär att de personer eller företag som har fordringar på dödsboet kan få en del av det som finns kvar, men att inte hela skulden blir betald.

 

Du ärver aldrig personligen skulderna

Enligt svensk lag ärver du inte skulder från dina anhöriga, om du inte redan är medlåntagare. Bodde den avlidne utomlands behöver du känna till att EU införde en ny förordning 2015, som säger att det är lagen i det land den avlidne var bosatt i som styr vad som gäller.

 

Våga ta hjälp

Att få reda på att exempelvis ens föräldrar haft en hel del skulder under tiden de levde kan vara tufft och innebär även en del praktiskt arbete för anhöriga som att få fakturor avskrivna. Är det många praktiska detaljer att hantera kan det vara bra att ta hjälp av en jurist som kan vägleda genom processen.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden