Hoppa till innehållet

Juristens varning: rekordmånga barn vräks från sina hem

Med en ekonomi i gungning och boendekostnader som skjuter i höjden vräks allt fler från sina hem. Särskilt utsatta är ensamstående föräldrar som lever med små marginaler och står inför utmaningen att fatta beslut med barnets bästa i åtanke. Fredrik Aldmo, jurist på Familjens Jurist, förklarar vad som gäller vid vräkningar där barn är inblandade och hur man bäst fattar beslut med barnets bästa i fokus.

Barnkonventionen, som blev svensk lag den 1 januari 2020, innebär att varje barn har rätt till ett tryggt boende, lek, fritid och vila, och att barnets bästa alltid ska prioriteras vid beslut som rör dem. Trots detta vräktes 674 barn under 2023, en ökning med 17 procent från året innan, och antalet drabbade barn är det högsta sedan Kronofogden började mäta 2008.

-Det är en mycket tråkig utveckling men det kommer tyvärr inte som en överraskning. Lågkonjunkturen som vi befinner oss i och de senaste årens pris- och hyreshöjningar slår hårt mot de med små marginaler. Värst drabbade är ensamstående föräldrar, främst kvinnor. Vi får in många frågor från mammor som inte vet vad de ska göra, säger Fredrik Aldmo, jurist på Familjens Jurist.

Socialtjänsten har en central roll för att ge stöd till personer och familjer vid risk för vräkning, och när barn är berörda har de ett särskilt stort ansvar. I flertalet domar som Familjens Jurist tagit del av går det däremot ofta inte ens att utläsa att ett barn berörts av vräkningen.

-Att navigera i juridikens värld är utmanande, och det är viktigt att man får rätt hjälp. Hemmet ska vara en trygg plats för ett barn. Blir en barnfamilj vräkt påverkas inte enbart deras boendesituation, utan även barnets sociala liv med skola och vänner. Det är tydligt att verkligheten inte återspeglar det som barnkonventionen står för. En kontinuerlig dialog mellan alla involverade aktörer, tillsammans med kommunen och skolan, är viktigt för ett barn i en sådan situation, förklarar Fredrik.

 

Detta gäller vid risk för vräkning

Dialog mellan hyresgäst och hyresvärd
Är hyresgästen sen med hyran, eller vet om att det kan bli svårt att betala, kan det finnas utrymme för en gemensam lösning. En dialog mellan hyresgäst och hyresvärd är ett bra första steg, och kan leda till exempelvis en avbetalningsplan. Om det inte går att nå en överenskommelse är det viktigt att prioritera hyran, och om man behöver välja mellan att betala hyran eller en kreditskuld bör man alltid välja att betala hyran först.

 

Barnperspektivet viktigt i domstolen
När vräkningsmål behandlas i domstol är det viktigt att barnperspektivet får det utrymme det förtjänar. Barn är särskilt utsatta i rättsliga sammanhang, och de långsiktiga konsekvenserna av en vräkning kan ha stor inverkan på deras utveckling och mående. Det är därför viktigt att juridiska processer förbättras för att på så sätt säkerställa att barnets röst blir hörd. Detta kan exempelvis handla om att man har ett barnrättsperspektiv i mål där barn är berörda, eller säkerställer att domare erbjuds fördjupad utbildning i barns rättigheter.

 

Rätten till bistånd
Alla behöver grundläggande saker för att leva ett bra liv, som mat, kläder och en plats att bo på. I Sverige har vi en lag som säger att om någon inte kan säkerställa sådant på egen hand, ska de kunna få hjälp genom bistånd. Det kan inkludera pengar till hyran eller hjälp att hitta en plats att bo på. Den svenska lagstiftningen ska säkerställa att alla kan leva ett bra liv, och att det finns stöd att få om man inte har den möjligheten.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden