Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Om kärleken tar slut

    Det blir inte alltid som man tänkt sig!

    Ibland skriver vi om roliga saker och ibland om tråkiga. Det här numret av Din Jurist handlar om skilsmässor. Ett ämne som berör många, men få vill prata om.

    I Sverige skilde sig 24 876 par 2015, en ökning med drygt 15 procent sedan 2005 (källa SCB). Det blir allt mer vardagligt, samtidigt som skilsmässor kan få stora konsekvenser, och det är därför vi valt det temat.

    Om kärleken tar slut...

    ... och du står inför ett av de mest avgörande besluten i ditt liv - inte bara känslomässigt, utan även praktiskt och ekonomiskt. Skiljas eller inte?

    Problem och tuffa peroder uppstår i alla äktenskap. För en del blir kriserna för svåra att lösa och förhoppningen om en livslång gemenskap grusas. Att ta beslutet att skiljas hör till de svåraste i en människas liv. Då är det viktigt att åtminstone försöka göra det praktiska och ekonomiska uppbrottet så smärtfritt som möjligt.

    Här är det flera saker som är viktiga att veta och vara förberedd på. Gifta par kan göra anspråk på värdet av varandras egendomar och det kan vara en komplicerad process att dela upp boet. Finns det barn med i bilden blir det ännu mer invecklat (se illustration nedan).

    Oavsett utgångsläge finns Familjens Jurist som en neutral hjälp. Vi berättar hur lagarna ser ut och upprättar alla nödvändiga handlingar. Om du och din partner tror att ni kan komma överens är din kontakt på Familjens Jurist den enda jurist du behöver.

    Så ser skilsmässoprocessen ut i olika situationer

    En begäran om skilsmässa inleds alltid med en ansökan till tingsrätten. Ansökan ser olika ut beroende på om makarna är överens eller inte. I vissa fall kan tingsrätten kräva "betänketid" under sex månader, t ex om ni har barn under 16 år.

    Boka en Livsbesiktning® idag!

    Livsbesiktning® är en kostnadsfri analys (värde ca 950 kr) av din familjejuridiska situation. Livsbesiktningen ger dig svar på frågan vad som händer med dina tillgångar om du skulle separera från din partner eller om du skulle avlida. Du/ni kan enkelt boka tid via 0771-771-070 eller direkt här på hemsidan.

    Har jag rätt till 50% av min frus aktiebolag vid en skillsmässa?

    Fråga

    Jag och min fru har varit gifta i 12 år och har under åren fått tre barn tillsammans. Jag är hemmaman och har under barnens uppväxt tagit ansvar för dem och för hemmet. Några år efter att vi gifte sig startade min fru ett aktiebolag som efter flera års hårt arbete äntligen börjar ge utdelning. Min fru äger även huset där familjen bor och hon har ensam gått in med hela kontantinsatsen och betalat av på huslånen. Vi har nu beslutat oss för att separera. När Min fru startade aktiebolaget var vi helt överens om att aktiebolaget skulle vara hennes eget eftersom hon investerade mycket tid och pengar i det. Vi skrev dock aldrig några juridiska handlingar om det. När vi nu ska separera tycker jag inte längre att det känns rättvist att hon ska få behålla värdet av hela aktiebolaget själv. Jag tycker att jag borde ha rätt till någon form av kompensation eftersom jag har varit hemma själv med barnen när hon satsat på aktiebolaget. Min fru anser att aktiebolaget är hennes och att hon inte heller ska behöva dela med sig av huset eftersom det är hon som äger det. Vad gäller?

    Svar

    När makar separerar ska en bodelning göras. I en bodelning tar man som huvudregel upp alla tillgångar och skulder som båda makarna har och fördelar dem lika mellan dem. Om någon av makarna har enskild egendom ska denna inte tas med i bodelningen. Enskild egendom kan vara gåva eller arv, om det finns inskrivet i gåvobrev eller testamente, eller det makarna genom ett äktenskapsförord har bestämt ska vara enskild egendom. Eftersom aktiebolaget inte är enskild egendom ska värdet av det räknas med i bodelningen. Detsamma gäller huset. Det spelar ingen roll att din fru står som ensam ägare till aktiebolaget och huset. Eftersom ni inte har skrivit några juridiska handlingar mellan sig ska huset och aktiebolaget ingå i bodelningen.

    Om ni hade skrivit ett äktenskapsförord (ett avtal mellan makar) hade ni kunnat skriva in att aktiebolaget och huset skulle vara din frus enskilda egendom. Hon hade då inte behövt dela med sig av det i bodelningen. Ett äktenskapsförord kan upprättas både innan och under ett äktenskap och kräver att båda makarna är överens om innehållet.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden