Hoppa till innehållet

När någon dör

Nu har ännu en jul- och nyårshelg passerat. Vid den tiden på året brukar vi tänka lite extra på dem som står oss nära – och på dem som lämnat oss.

När en anhörig dör finns det, utöver sorgen, en rad praktiska frågor att ta tag i. En bouppteckning ska upprättas och ibland kan det till exempel bli aktuellt med förvaltning av dödsboet.

I det här numret berättar vi mer om hur vi på Familjens Jurist kan hjälpa till.

Vi hjälper dig med det praktiska

Förr eller senare drabbar det de flesta av oss. En älskad människa dör. I det läget är pappersarbete det sista man vill tänka på – men ändå måste det göras.

Då är det skönt att få hjälp av någon som vet hur allt fungerar. Våra jurister är experter på att upprätta bouppteckningar och förvalta dödsbon. 

Förutom det rent juridiska hjälper vi på Familjens Jurist också till med frågor som rör ekonomi, deklaration och allmän administration. Vi avlastar dig som anhörig under hela processen, från bouppteckning till arvskifte, eller under valda delar.

Om du är intresserad av våra tjänster är du alltid välkommen att kontakta oss. Du kan antingen hitta din lokala jurist direkt på hemsidan eller boka direkt eller ringa oss på 0771-771-070.

Några exempel på vad som kan hända

Efterlevande sambo måste lösa ut barnens arvslotter

Birgit och Hans har levt som sambor i många år. De har två gemensamma barn och en gemensamt ägd fastighet. En dag omkommer Hans i en olycka. Till Birgits förvåning har hon ingen arvsrätt efter Hans, trots att barnen är gemensamma. Sambolagen gäller bara det som införskaffats för gemensam användning.

Barnen ärver Hans till fullo och vill ha ut sitt arv direkt. Om Birgit vill bo kvar i huset måste hon lösa ut barnens arvslotter, alltså husets halva värde.

Hur hade detta kunnat undvikas?

Med ett testamente hade Birgit kunnat få en arvsrätt motsvarande hälften av Hans tillgångar. Birgit hade då bara behövt lösa ut barnen med en fjärdedel av värdet istället för hälften. En livförsäkring hade också kunnat underlätta ekonomiskt.

Barn tappar sitt arv

Rolf och Per är bröder. När deras mamma Karin avlider väljer de att själva göra bouppteckningen. Ett år efter att bouppteckningen är registrerad går Per till en jurist och vill ha hjälp med arvskiftet – bland annat ska huset säljas och värdepapper fördelas.

Enligt Karins testamente ska allt utom några aktier tillfalla Rolf. Per har inte begärt ut sin laglott och får till sin förvåning inte ärva den del han egentligen borde ha haft rätt till.

Hur hade detta kunnat undvikas?

Gör man bouppteckningen på egen hand kan det bli stora bekymmer om man inte vet vilka lagar och tidsfrister som gäller. Till exempel kan arvingar tappa sitt arv. Det kan undvikas om man istället tar hjälp av en jurist vid upprättandet av bouppteckningen.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden