Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Testamente

    Viktigt att veta om din sista vilja. Testamente – behövs det?

    Vi på Familjens Jurist får ofta frågan om testamente verkligen är nödvändigt, i Sverige är ju lagarna kring arvsrätt så tydliga och klara? Svaret är att det kanske aldrig varit så viktigt med testamente som nu. Därför ägnar vi detta nummer av nyhetsbrevet till att reda ut vad som gäller. Egentligen är testamentet inte för din skull. Det är en kärleksfull tjänst som du gör för dina nära. Genom att tydligt och klart förklara hur du vill göra med t ex sommarställen, tavlor, aktier och andra värdesaker den dagen du inte längre finns, underlättar du för familjen och undviker eventuella tvister. Kom också ihåg att testamente är en färskvara. Det som kändes självklart för 10 eller 15 år sedan har kanske hunnit ändras med tiden. Så välkommen in till oss för att prata om ditt testamente.

    Viktigt att veta om din sista vilja

    Du kan testamentera vad du vill till vem du vill, men du kan aldrig förvägra dina barn deras laglott. Vill du vara helt säker på att dina barn ska få fortsätta att behålla hela arvet vid en eventuell, framtida skilsmässa kan du skriva in i testamentet att arvegodset är enskild egendom. Idag, med nya tidens pussel- och storfamiljer, blir det här tillvägagångssättet allt vanligare.

    Om du är gift och din äkta hälft avlider ärver du allt, men bara om ni enbart har gemensamma barn och så vida testamentet inte hävdar annorlunda. Era gemensamma barn ärver först när ni båda gått ur tiden. För särkullbarn är det annorlunda. De har rätt till hela sitt arv när deras biologiska förälder avlider. Det kan i realiteten betyda att den kvarvarande styvföräldern måste gå från hus och hem för att kunna betala ut allt. Finns särkullbarn i er familj är det därför extra viktigt att både du och din partner har testamenten som ni regelbundet uppdaterar. Samma sak gäller för par som är sambo. Sambor har idag svagast skydd av lagen. Om din sambo dör ärver i första hand hans eller hennes barn och i andra hand släkten. Du själv har bara rätt till hälften av den bostad och det bohag som ni skaffat tillsammans.

    Oavsett hur din livssituation ser ut är ett testamente viktigt. Det underlättar för dem du älskar. Och det kan vara en viktig försäkring om den du lever med plötsligt skulle omkomma.

    Kan man göra en till bouppteckning?

    Fråga

    Min pappa, gick bort för 7 månader sedan. Begravningen och bouppteckningen är redan avklarade. Igår hittades dock min pappas testamente. Då framkom det att bouppteckningen inte blivit enligt hans önskemål. Vad kan jag göra för att få igenom hans fars önskan?

    Svar

    Ibland händer det att en tillgång eller skuld av betydelse blir känd först efter att bouppteckningen är registrerad, eller, som i det här fallet, att ett testamente kommer fram som ändrar förutsättningarna. Oftast föreligger det då en skyldighet att förrätta en s.k. tilläggsbouppteckning. Testamentet ska även delges arvingarna. Om testamentet godkänns av arvingarna så förrättas arvskiftet i enlighet med detta.

    Vad händer om bevittningen av testamentet inte är korrekt utförd?

    Fråga

    Jag har bokat ett möte med en jurist på Familjens Jurist, eftersom jag är ansvarig för min mors bouppteckning. Jag är ensamt barn i mina föräldrars äktenskap, men har två halvsyskon (min mor träffade en ny man 10 år efter att jag föddes). I slutet av sitt liv levde min mor ensam och hade separerat från den nye mannen. Enligt testamentet ska jag ärva allt. Dock upptäcker juristen att bevittningen av testamentet inte är korrekt utförd. Vad händer?

    Svar

    Om bevittning av ”testamentet” saknas och handlingen inte kan anses som ett nödtestamente, så uppfyller handlingen inte formkraven för ett testamente. Det blir upp till barnen om innehållet i den testamentsliknande handlingen följs eller inte. För din del är nog sannolikheten för detta låg. Om det inte finns något giltigt testamente, är utgångsläget att morsarvet ska delas lika mellan hennes tre barn. Även om handlingen hade uppfyllt formkraven för ett testamente, så har dina syskon rätt till laglott. En förälder kan inte göra sina barn helt arvslösa, i varje fall inte mot deras vilja.

    Hur planerar man när det finns särkullbarn i familjen?

    Fråga

    Min fru och jag har två små gemensamma barn. Jag har även fyra särkullbarn som är vuxna. Vad bör vi tänka på?

    Svar

    Det är många par som vill att deras särkullbarn ska vänta med att ta ut sitt arv till dess att båda makarna har gått bort. Utgångsläget är dock att särkullbarn har rätt till sin arvslott när föräldern avlidit. Det är makars gemensamma barn som får vänta tills båda föräldrarna har gått bort.

    Du kan i ditt testamente uttrycka att dina särkullbarn ska vänta med att ta ut sitt arv tills både du och din fru har gått bort. Men vilket särkullbarn går med på det? Mitt råd är att kontakta en av våra jurister för rådgivning.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden