Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Testamente

    Viktigt att veta om din sista vilja. Testamente – behövs det?

    Vi på Familjens Jurist får ofta frågan om testamente verkligen är nödvändigt, i Sverige är ju lagarna kring arvsrätt så tydliga och klara? Svaret är att det kanske aldrig varit så viktigt med testamente som nu. Därför ägnar vi detta nummer av nyhetsbrevet till att reda ut vad som gäller. Egentligen är testamentet inte för din skull. Det är en kärleksfull tjänst som du gör för dina nära. Genom att tydligt och klart förklara hur du vill göra med t ex sommarställen, tavlor, aktier och andra värdesaker den dagen du inte längre finns, underlättar du för familjen och undviker eventuella tvister. Kom också ihåg att testamente är en färskvara. Det som kändes självklart för 10 eller 15 år sedan har kanske hunnit ändras med tiden. Så välkommen in till oss för att prata om ditt testamente.

    Viktigt att veta om din sista vilja

    Du kan testamentera vad du vill till vem du vill, men du kan aldrig förvägra dina barn deras laglott. Vill du vara helt säker på att dina barn ska få fortsätta att behålla hela arvet vid en eventuell, framtida skilsmässa kan du skriva in i testamentet att arvegodset är enskild egendom. Idag, med nya tidens pussel- och storfamiljer, blir det här tillvägagångssättet allt vanligare.

    Om du är gift och din äkta hälft avlider ärver du allt, men bara om ni enbart har gemensamma barn och så vida testamentet inte hävdar annorlunda. Era gemensamma barn ärver först när ni båda gått ur tiden. För särkullbarn är det annorlunda. De har rätt till hela sitt arv när deras biologiska förälder avlider. Det kan i realiteten betyda att den kvarvarande styvföräldern måste gå från hus och hem för att kunna betala ut allt. Finns särkullbarn i er familj är det därför extra viktigt att både du och din partner har testamenten som ni regelbundet uppdaterar. Samma sak gäller för par som är sambo. Sambor har idag svagast skydd av lagen. Om din sambo dör ärver i första hand hans eller hennes barn och i andra hand släkten. Du själv har bara rätt till hälften av den bostad och det bohag som ni skaffat tillsammans.

    Oavsett hur din livssituation ser ut är ett testamente viktigt. Det underlättar för dem du älskar. Och det kan vara en viktig försäkring om den du lever med plötsligt skulle omkomma.

    Några exempel

    Rune, Annikas pappa, gick bort för 7 månader sedan. Begravningen och bouppteckningen är redan avklarade. Igår hittades dock Runes testamente. Då framkom det att bouppteckningen inte blivit enligt Runes önskemål. Vad kan Annika göra för att få igenom sin fars önskan?

    Svar:

    Ibland händer det att en tillgång eller skuld av betydelse blir känd först efter att bouppteckningen är registrerad, eller, som i det här fallet, att ett testamente kommer fram som ändrar förutsättningarna. Oftast föreligger det då en skyldighet att förrätta en s.k. tilläggsbouppteckning. Testamentet ska även delges arvingarna. Om testamentet godkänns av arvingarna så förrättas arvskiftet i enlighet med detta.


    Hugo, 59 år, och Lena, 41 år, har två små gemensamma barn. Hugo har även fyra särkullbarn som är vuxna. Vad bör Hugo och Lena tänka på?

    Svar:

    Det är många par som vill att deras särkullbarn ska vänta med att ta ut sitt arv till dess att båda makarna har gått bort. Utgångsläget är dock att särkullbarn har rätt till sin arvslott när föräldern avlidit. Det är makars gemensamma barn som får vänta tills båda föräldrarna har gått bort.

    Hugo kan i sitt testamente uttrycka att hans särkullbarn ska vänta med att ta ut sitt arv tills både han och Lena har gått bort. Men vilket särkullbarn går med på det? Mitt råd är att kontakta en av våra jurister för rådgivning.

    Albin bokar ett möte med en jurist på Familjens Jurist. Han är ansvarig för sin mors bouppteckning. Albin är ensamt barn i sina föräldrars äktenskap, men har två halvsyskon (hans mor träffade en ny man 10 år efter att Albin föddes). I slutet av sitt liv levde Albins mor ensam och hade separerat från den nye mannen. Enligt testamentet ska Albin ärva allt. Dock upptäcker juristen att bevittningen av testamentet inte är korrekt utförd. Vad händer?

    Svar:

    Om bevittning av ”testamentet” saknas och handlingen inte kan anses som ett nödtestamente, så uppfyller handlingen inte formkraven för ett testamente. Det blir upp till barnen om innehållet i den testamentsliknande handlingen följs eller inte. För Albins del är nog sannolikheten för detta låg. Om det inte finns något giltigt testamente, är utgångsläget att morsarvet ska delas lika mellan hennes tre barn. Även om handlingen hade uppfyllt formkraven för ett testamente, så har hans syskon rätt till laglott. En förälder kan inte göra sina barn helt arvslösa, i varje fall inte mot deras vilja.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden