Hoppa till innehållet

Ser vi till barnets bästa i vårdnadstvister?

I slutet av september delades Familjens Jurist-stipendiet ut till sex stipendiater på olika universitet i Sverige. Familjens Jurist har intervjuat stipendiaten från Göteborgs Universitet, Hillevi Dahlin Kretz, som skrivit en uppsats på ämnet “Riskbedömningar, våld och barnets bästa. En studie av vårdnadsprocessens riskbedömningar vid fall av våld, sekretessmarkering och skyddat boende.”

Hur känns det att vinna ett stipendium för din uppsats?

– Helt fantastiskt! Det är en verklig ära. Det som gör mig mest glad är att uppsatsen har blivit läst och uppskattad, och att den har nått ut till människor och kollegor inom branschen, säger Hillevi Dahlin Kretz.

Varför valde du ditt ämne?

– Under studietiden arbetade jag som volontär på en kvinnojour. Där kom jag i kontakt med kvinnor och barn som levde med problematiken som behandlas i min uppsats. Medarbetarna på jouren hade mycket kunskap inom området våld i nära relation och juridik, men socialsekreterare och rättssystemet tog inte hänsyn till deras kompetens eftersom de ansågs partiska i tvisten. Inte heller socialsekreterare vågade föra in kunskap om våld i nära relation på grund av kravet på neutralitet. Det medförde att det i få fall konstaterades att det förekom våld mot barnen. Då blev det uppenbart för mig att samhället, genom sin strävan att vara opartisk i förhållande till föräldrarna, sviker barnen som systemet är ämnat att skydda, säger Hillevi.

Vad hoppas du att din uppsats kan bidra med?

– När jag skrev uppsatsen ville jag förändra rättstillämpning och vårdnadsutredningar i grunden, men jag insåg att det är omöjligt att göra genom ett enda examensarbete. Istället hoppas jag att min uppsats kan informera och inspirera andra inom de fält uppsatsen berör, säger Hillevi.

Vad förvånade dig mest under arbetets gång?

– Jag blev förvånad över den överordnande rädsla som finns för att ta ställning mot våld och övergrepp. Även frånvaron av relevant forskning i bedömningarna och utredningarna var anmärkningsvärd, säger Hillevi.

Finns det saker som du tänker extra på idag när du ser nyheterna eller tar del av samhällsdebatten?

– Jag är mer uppmärksammad på frånvaron av rapportering kring tvister om vårdnad, boende och umgänge. Istället för att vårdnadstvisterna uppmärksammas är det vanligare att Lagen om Vård av Unga eller brottmål uppmärksammas, mål som kan och ofta uppkommer genom att riskbedömningarna har fallerat i vårdnadstvisten. Jag tror det är viktigt att öppna upp för mer debatt och opinion kring vårdnadstvister samt dess preventiva funktion, säger Hillevi.

Vad är det som intresserar dig med familjerätt?

– Familjerätt har alltid fascinerat mig. Det intressanta är kreativiteten och tvärvetenskapen inom fältet som rör sig i gränslandet mellan psykologi, juridik och sociologi. Min förhoppning är att man genom juridiska rekvisit bättre ska kunna lyfta in forskningen till rättstillämpningen och på så sätt kunna säkra barnets bästa. Barnen är framtiden och med barn som mår bra får vi en bättre framtidsutveckling.

 

Uppsatsämne: Riskbedömningar, våld och barnets bästa. En studie av vårdnadsprocessens riskbedömningar vid fall av våld, sekretessmarkering och skyddat boende.

Författare: Hillevi Dahlin Kretz

Juryns motivering: Författaren använder både en traditionell juridisk metod och en rättssociologisk. Hon granskar ett stort antal hovrättsdomar för att få en bild av hur det ”ligger till på riktigt”. Analysen är god och författaren håller ögonen på bollen, dessutom är hon metodologiskt säker i båda sina paradigm.

Läs mer om Familjens Jurist stipendium här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden