Hoppa till innehållet

Hoppas ge klarhet i luddigt rättsområde

När Familjens Jurist i slutet av september delade ut sitt stipendium till uppsatsskrivare inom familjerätt var Amanda Wibom från Uppsala Universitet en av vinnarna. I ett kort samtal berättar hon om det svåra arbetet bakom sin uppsats om nyttjanderättsersättning.

Hur känns det att vinna ett stipendium för uppsatsen?

– Det känns fantastiskt roligt! Att skriva uppsatsen var ett mycket hårt arbete och det är otroligt smickrande att få ett stipendium för det hårda arbete jag har lagt ner, säger Amanda Wibom.

Varför valde du att skriva om nyttjanderättsersättning?

– Jag ville skriva en uppsats om ett ämne inom förmögenhetsrättslig familjerätt som det inte fanns mycket skrivet om sedan tidigare. Jag ville också använda mig av ett de lege ferenda-perspektiv, det vill säga ”vad lagen borde vara”. Nyttjanderättsersättning, där frågan om ersättningens storlek i stora delar är obesvarad i både praxis och doktrin, blev därför ett perfekt ämne för mig, säger Amanda.

Var det svårt när det saknades konkret information?

– En stor svårighet var just att rättsområdet är så pass oklart. De gånger jag fastnade och ville ha svar så fanns det oftast inga att få, säger Amanda. 

Har du något exempel?

– Praxisen på området är väldigt spretig och det gör det mycket svårt, nästan omöjligt, att dra några generella slutsatser. Det är därför förvånande att Högsta Domstolen inte meddelat prövningstillstånd, trots att de haft den möjligheten vid flera tillfällen. Detta har blivit extra tydligt i det praktiska arbetet som biträdande jurist efter min examen.

Vad hoppas du att uppsatsen kan bidra med?

– Jag hoppas att uppsatsen bidrar till viss klarhet gällande frågor om nyttjanderättsersättning och att verksamma i branschen kan få egna tankar och idéer till egna ärenden där frågan uppkommer. Med denna klarhet hoppas jag att flera ska ta upp frågan om nyttjanderättsersättning i bodelningar i de fall då det gynnar klienten. Jag tror att det är en fråga som ofta kan glömmas bort då rättsläget är så pass oklart, säger Amanda.

Vad tycker du är mest intressant med familjerätten?

– Jag är särskilt intresserad av den förmögenhetsrättsliga familjerätten, det vill säga den del som avser ekonomiska frågor såsom bodelning och arv. Jag tycker det är intressant eftersom det inkluderar frågor som i princip alla människor kommer i kontakt med någon gång under sin livstid. Man kan helt enkelt nå ut till och hjälpa många människor, säger Amanda.

 

Titel: Vad ska det kosta att bo kvar i det gemensamma hemmet? - En undersökning av förutsättningarna för och beräkningen av nyttjanderättsersättning mellan makar

Författare: Amanda Wibom

Juryns motivering: Framställningen är effektiv och innehållsrik. Komparativt analyseras norsk rätt där en rad rättsområden utanför familjerätten är inkluderade samt en intressant diskussion om principen om obehörig vinst. Detta är en ambitiös och djuplodande uppsats med en funktion att fylla i det praktiska rättslivet.

Läs mer om Familjens Jurist stipendium här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden