Hoppa till innehållet

Gåvobrev fast egendom eller bostadsrätt

Att skänka bort saker är, juridiskt sett, inte helt enkelt. Är gåvan ett förskott på ett arv och ska det räknas som enskild egendom? Ett välformulerat gåvobrev kan förebygga eventuella oklarheter och förhindra konflikter i framtiden. Ta alltid hjälp av en jurist när du skriver ett gåvobrev, då vet du att det formuleras rätt och att gåvan blir giltig.

Dokument online

  • Enkelt och prisvärt

  • Skriv först, betala sen

  • 1 195 kr

Boka tid med jurist

  • Personlig rådgivning

  • Expertkunskap

  • Från 5 990 kr

Hur skriver man ett gåvobrev?

För att ett gåvobrev ska vara giltigt måste vissa krav vara uppfyllda. Bland annat krävs en tydlig beskrivning av gåvan, eventuella särskilda villkor, samt underskrifter från både givaren och mottagaren.

Vid formulering av ett gåvobrev finns det även många andra regler att ta hänsyn till. Exempelvis att det ibland krävs samtycke från den din make/maka om gåvan ingår i giftorätten, eller att en gåva mellan makar ska registreras hos Skatteverket.

Gåva fast egendom

Som fast egendom räknas mark med eller utan hus och andra byggnader. Skänker du fast egendom, som exempelvis ett bostadshus med tomt, så måste gåvan göras skriftligt i ett korrekt gåvobrev. Detta gåvobrev kommer vara underlag för att mottagaren ska få lagfart på fastigheten.

Gåva bostadsrätt

Vill du skänka en bostadsrättslägenhet till någon, så måste gåvan göras skriftligt i ett korrekt gåvobrev. Detta gåvobrev är sedan underlag när bostadsrättsföreningen ska godkänna och registrera mottagaren som ny ägare till bostadsrätten.

Relaterade tjänster

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden