Hoppa till innehållet

Deklarera aktier

Om du har sålt aktier, fonder, obligationer eller andra värdepapper så måste dessa deklareras. Då ska blankett K4 användas i samband med att du lämnar in din inkomstdeklaration till Skatteverket. Tycker du att det känns knepigt att fylla i blanketten kan vi på Familjens Jurist hjälpa dig.

Paketpris*

Deklaration med jurist + en blankett (K4, K5 eller K6)
för 4 990 kr.

*Paketpriset avser inkomstdeklaration för privatpersoner där en K4-, K5- eller K6-blankett ingår när man bokar möte senast den 15 april 2024. Priset kan inte kombineras med andra rabatter. 

Vad kostar hjälp med jurist?

En deklaration kan ta olika lång tid beroende på situation, vilket gör att vi inte kan erbjuda ett fast pris för alla typer av deklarationer. Vi debiterar löpande timtaxa (2 250 kr*) för deklarationer som kräver mer omfattande inhämtande av underlag, utredning eller hjälp med andra blanketter. Vid ditt första möte med juristen får du en tydligare prisbild som gäller just i ditt fall. Du väljer sen själv om du vill gå vidare eller inte.

* Priserna gäller på kontor som ägs av Familjens Jurist i Sverige AB. Variationer kan förekomma på våra franchisekontor.

Deklarationshjälp vid försäljning av aktier och värdepapper

Ibland kan det kännas tryggt att ta hjälp av en jurist när du ska göra din inkomstdeklaration. Hos oss får du hjälp att upprätta din deklaration och fylla i K4-blanketten, så att du kan vara säker på att du deklarerar aktier och andra värdepapper på ett korrekt sätt.

Så gör du en deklaration med K4-blankett

Att deklarera aktier och andra värdepapper gör du genom att fylla i blanketten K4. Försäljningen ska deklareras året efter att du sålde aktier eller värdepapper. Om du har ägt aktier i ett bolag som har gått i konkurs så ska även de deklareras.

När du ska deklarera så behöver du räkna ut vinst eller förlust. För att  kunna göra det behöver du veta ditt försäljningspris och ditt omkostnadsbelopp. Omkostnadsbeloppet är summan av dina anskaffningsutgifter och är oftast det belopp du sammanlagt har betalat för dina aktier och värdepapper.

Avdrag och schablonmetoden

Schablonmetoden är en metod som kan användas vid deklaration av marknadsnoterade aktier för att ta fram omkostnadsbeloppet, oavsett om du känner till anskaffningsvärdet eller inte. Metoden går ut på att du tar upp 20 % av försäljningsvärdet som anskaffningsvärde. Den resterande delen blir automatiskt vinst och är det belopp som ligger till grund för den skatt du får betala på aktieförsäljningen.

Deklaration av ISK och kapitalförsäkring

Vinster och förluster som du gör på ett investeringssparkonto (ISK) och Kapitalförsäkring (KF) behöver du inte deklarera. Istället betalar du en årlig schablonskatt baserat på värdet av tillgångarna, och den är alltid förtryckt på din deklaration.

ISK behöver bara deklareras om du överför värdepapper från en vanlig depå till ISK.

Onoterade aktier

Man skiljer på marknadsnoterade och onoterade aktier. När du ska deklarera försäljning av onoterade aktier finns det särskilda regler. Dessa ska vanligtvis redovisas i blankett K12 eller K10.

Skatt

Om du har sålt aktier och värdepapper med vinst så räknas det som inkomst och du behöver därför betala skatt. Inkomst, alltså överskott, av kapital är 30 %. Om du däremot har ett underskott av kapital får du skattereduktion med 30 %. Dock gäller det bara om underskottet är högst 100 000 kr.

Viktiga datum

Deklarationerna börjar skickas ut under mars 2024 och den 2 maj ska deklarationen vara inlämnad till Skatteverket. Då du behöver göra tillägg i din deklaration kan skatteåterbäringen tidigast komma i början av juni.

Våra jurister förklarar

Se vår film om

Försäljning av värdepapper med Per Näsman

Frågor och svar

Måste man alltid deklarera försäljning av aktier?

Ja, aktier måste alltid deklareras. Du deklarerar dem om du har:

  • Sålt aktier
  • Löst in aktier
  • Ägt aktier i ett bolag som gått i konkurs.

Vill du ha hjälp att deklarera aktier?

Försäljning av aktier ska alltid deklareras på blanketten K4 och ibland kan det vara svårt att veta hur den ska fyllas i. Vi på Familjens Jurist finns här för dig om du behöver vår hjälp.

Vad är omkostnadsbelopp?

Omkostnadsbeloppet är det belopp du köpte aktierna för. Har du köpt dem vid olika tillfällen och till olika pris måste du räkna ut ett genomsnittligt anskaffningsvärde/omkostnadsbelopp.

Vill du ha hjälp med omkostnadsbeloppet och deklarationen?

Vi på Familjens Jurist erbjuder deklarationshjälp där vi ser till att din inkomstdeklaration fylls i på ett korrekt sätt. Vi kan också hjälpa dig att fylla i K4-blanketten när du har sålt aktier.

Relaterade tjänster

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden