Laglottskollen

Om din förälder har avlidit och inte var gift med din andra förälder så har du rätt att begära din laglott. Det innebär att om det exempelvis finns ett testamente, eller har gjorts en stor gåva, så kan din laglott ha blivit "kränkt". Använd Laglottskollen för att ta reda på om din laglott har blivit kränkt, och vad du i så fall kan göra. Behöver du support? Maila support@familjensjurist.se


Arne Larsson, Senior jurist, sakkunnig ekonomisk familjerättRelaterade tjänster