Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Vad har jag rätt till vid en äktenskapsskillnad?

    Hej.

    Jag och min man ska skiljas.
    Vi bor tillsammans i ett hus som han köpte efter en tidigare försäljning av ett annat hus då han skilde sig från sina barns mamma. Jag har inte några pengar i huset, varken som lån eller insats.

    Vi har inte skrivit några dokument varken som sambos eller när vi gifte oss. Det finns inga äktenskapsförord. Vi har ingen gemensam ekonomi och jag har betalt honom en summa varje månad för boendekostnader. 

    Jag undrar nu vad jag har rätt till.
    Jag har inga egna tillgångar, inget sparande, enbart skulder. Jag är ensam med ett barn på 100% och känner nu att vår framtid är väldigt svajjig. Min lön är inte särskilt hög.

    Kan jag begära att min man betalar mig en summa pengar istället för att begära en bodelning? Vad kan jag ha rätt till? Enbart lösören?

    Behöver hjälp.  

    Rådgivarens svar

    2021-03-19

    Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation. Eftersom din fråga rör äktenskapsskillnad så regleras den i äktenskapsbalken.

    Fördelning av makars egendom vid äktenskapsskillnad
    När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom en bodelning, äktenskapsbalken 9 kap. 1 §. I bodelningen ska båda makarnas giftorättsgods ingå. Giftorättsgodset består av all egendom som inte utgör enskild egendom. Enskild egendom kan bland annat skapas genom äktenskapsförord eller att man fått något genom en gåva eller ett testamente med villkor om att den utgör enskild egendom.

    Bodelningen ska genomföras med utgångspunkt i egendomsförhållandena dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Hur bodelningen går till regleras i äktenskapsbalken 11 kap. Vid bodelningen så dras skulderna av från tillgångarna. Värdet av giftorättsgodset som finns kvar därefter ska läggas samman och delas upp lika mellan makarna. Båda makarna har därmed rätt till hälften av värdet av allt giftorättsgods. Därefter ska det bestämmas vem av makarna som ska få vilken egendom. I första hand får makarna behålla det de själva äger. För att båda makarna ska få halva värdet så får maken med mindre tillgångar ta över egendom från den andra maken. En make kan även ersättas med pengar istället för annat giftorättsgods. Bodelning förrättas av makarna tillsammans och för att fastställa den ska det upprättas en handling som skrivs under av båda makarna. Detta utgör ett så kallat bodelningsavtal.

    Jämkning vid bodelning
    Det finns dock en jämkningsregel till fördel för maken med mest giftorättsgods som gäller särskilt vid korta äktenskap. Den innebär att denne make kan få behålla mer av sitt giftorättsgods i en bodelning om det med hänsyn till äktenskapets längd och makarnas ekonomiska förhållanden är oskäligt att maken ska lämna egendom till den andra, äktenskapsbalken 12 kap. 1 §.

    Underhållsbidrag
    Huvudregeln är att makar svarar för sin egen försörjning efter äktenskap. I vissa situationer kan en make ändå ha rätt till underhållsbidrag från den andra under en övergångstid. Detta bedöms efter vad som är skäligt med hänsyn till den betalande makens förmåga och den mottagande makens behov samt övriga omständigheter, äktenskapsbalken 6 kap. 7 §.

    Vad gäller i din situation?
    Eftersom ni inte har upprättat något äktenskapsförord ska det mesta av era tillgångar ingå i en bodelning. Det inkluderar exempelvis tillgångar på bankkonto, bostad och möbler som ni inte har fått med föreskrift om att det ska utgöra någons enskilda egendom. I bodelningen ska du få så mycket att det täcker dina skulder. Av värdet som finns kvar därefter har båda rätt till hälften var. Hur det ska fördelas får ni komma överens om. En make kan ersättas genom pengar. Om det rör sig om ett relativt kort äktenskap (mindre än 5 år) finns det dock en risk att maken med mest giftorättsgods begär jämkning. Då kan fördelningen bli annorlunda. Utöver detta finns det även en möjlighet för dig att erhålla underhållsbidrag.

    Bodelningar kan vara kluriga. Vill du ha vidare hjälp rekommenderar jag att du kontaktar en jurist hos Familjens Jurist. De är väldigt kunniga inom dessa frågor. Ni kan även utnyttja Familjens Jurists möjlighet att upprätta ett bodelningsavtal online, om det skulle passa er.

    Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

    Saga Väfors
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden