Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Begära bodelning i efterhand?

    Hej! Jag och min man gifte oss 2006 och två år senare så köper vi ett hus men jag för inte stå på papperna för att jag har kronofogden på mig så det var bara han.Vi är nu skilda sen 2018 och häromdagen ringde han till mig och sa att han ska sälja huset.Min fråga är och undran om jag har rätt till halva huset eller inte? och vad ska jag göra för något.

    Rådgivarens svar

    2020-03-09

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Jag kommer inledningsvis att redogöra för vad som sker juridiskt efter skilsmässan vad gäller ett gemensamt hus, för att därefter besvara dina frågor. 

    Tillämplig lag i området är dels äktenskapsbalken (ÄktB)

    Sälja huset i enlighet med reglerna i äktenskapsbalken 

    När makarnas äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, i enlighet med 9 kap. 1 § ÄktB. Enligt 10 kap. 1 § ÄktB skall all giftorättsgods ingå i bodelningen.  Det följer av 7 kap § 1 ÄktB att all egendom som en make har är giftorättsgods, om den inte är att anse som enskild egendom. I 7 kap 2 § ÄktB finns en uppräkning av egendom som räknas som enskild. Det är bland annat egendom som är borttagen genom äktenskapsförord, villkorad gåva, eller testamenterad egendom. Det framgår inte av dina uppgifter om ni har äktenskapsförord, eller om något annat av undantagen är tillämpliga. Därigenom torde huset vara giftorättsgods. Detta oavsett om du är skriven som ägare eller inte. 

    När bodelning av en fastighet sker finns två alternativ varav det första alternativet, är att ena maken övertar den gemensamma bostaden och kompenserar den andra ekonomiskt i form av en summa pengar som motsvarar halva huset marknadsvärde med avdrag för vissa kostnader (bl.a. anskaffningskostnaderna, mäklarkostnader samt den latenta kapitalvinstskatten). Det andra alternativet är att huset ställs till försäljning, där vinsten efter försäljningen delas mellan makarna. 

    Det framgår inte av din fråga om en bodelning har skett eller inte, efter er skilsmässa. Oavsett svar på frågan, finns en möjlighet att begära att bodelning sker i efterhand. Det kan också vara av stor betydelse att få ett bodelningsavtal gjord och därmed undvika risken att få krav från den andra parten i efterhand.

     Sammanfattning och råd 

    Det bästa alternativet i fallet är att du utnyttjar möjligheten till att kräva bodelning i efterhand genom äktenskapsbalken. Du kan börja med att ta kontakt med din före detta make och förklara din rätt till en bodelning, och att han därmed inte kan sälja huset utan att du är en del av försäljningen. Detta på grund av att huset är giftorättsgods, dvs. gemensam egendom.  

    Bodelning är otroligt viktig, och möjligheten att begära bodelning kan inte fråntas någon av makarna. I det fall din före detta make motsätter sig en bodelning finns en möjlighet att begära en bodelningsförrättare som sköter uppdelningen mellan er enligt 17 kap. 1 § ÄktB. En bodelningsförrättare börjar först och främst med att försöka få makarna att komma överens om bodelningen. I det fall det inte går, tar bodelningsförrättaren över ansvaret över bodelningen och fördelar makarnas tillgångar på bästa sätt. Du ansöker till tingsrätten om att få en bodelningsförrättare, och kostnaden för denne delas mellan er.  Ansökan hittar du HÄR. Vid det fall ni är överens om bodelning kan ni enkelt skriva ett bodelningsavtal som undertecknas av båda och som därefter kan registeras hos Skatteverket. Ni kan enkelt upprätta en bodelning online för enbart 1 345 kr på ett tydligt och säkert sätt genom Familjens Jurists digitala tjänst. Tjänsten hittar du HÄR

    Jag hoppas att du har fått vägledning i din fråga. Har du ytterligare frågor är du hjärtligt välkommen att ställa dem till oss på Fråga Juristen. Vill du ha vidare vägledning i just det här ärendet hjälper gärna våra duktiga jurister på Familjens Jurist dig. Här kan du boka ett personligt möte med en jurist på ditt närmaste kontor eller via telefon.  

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden