Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Avtal för att reglera sambors olika insatser vid bostadsköp

    Hej. Jag och min sambo ska köpa en bostadsrätt, priset är 2 200 000 kr, jag sätter in 700 000 kr och sambon inget. Vi kommer äga hälften var av bostaden. Hur skriver man så att jag får tillbaka mina pengar om vi säljer eller hon avlider så att hennes barn inte kan ärva de pengar som jag har satt in?

    Rådgivarens svar

    2019-11-17

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för två olika avtal enligt skuldebrevslagen och sambolagen som aktualiseras i er situation.

    Skuldebrev 
    Ett skuldebrev är ett bevis på att någon (gäldenären) har en skuld till en annan (borgenären) och att den som innehar skulden har rätt att få betalt. När två personer köper en bostad men går in med olika stora insatser är det vanligt att upprätta ett enkelt skuldebrev. Enkla skuldebrev är ställda till en viss person och rätten att lösa in skulden kan inte säljas vidare (se 26 § skuldebrevslagen). Ett skuldebrev måste inte vara skriftligt men det är såklart mycket enklare att bevisa skulden med ett skriftligt och undertecknat skuldebrev. I skuldebrevet ska det framgå vem som är skyldig vem, hur stor skulden är och när skulden ska betalas. Anges inget datum för när skulden ska vara betald kan borgenären när som helst begära betalning av gäldenären. Det kan därför vara bra att upprätta någon form av betalningsplan.

    Samboavtal 
    Samboavtal är ett avtal mellan två sambor om hur en eventuell framtida bodelning mellan dem ska se ut. I ett samboavtal kan man skriva in huruvida det ska ske en bodelning eller inte, samt vilken egendom som ska förbli enskild (se 9 § sambolagen). Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknat av båda samborna. Om inget samboavtal upprättats och en sambo begär bodelning kommer deras samboegendom att delas lika mellan dem genom bodelning, detta gäller även när någon av samborna avlider. Samboegendom enligt sambolagen är sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (se 3 § sambolagen).

    Sammanfattning och rådgivning
    Jag råder er alltså att upprätta ett enkelt skuldebrev för att reglera skulden mellan er. Tillsammans med skuldebrevet kan det också behövas ett samboavtal för att fördelningen vid en eventuell separation ska bli rätt i förhållande till respektive persons insats i bostaden vid köpet. Samboavtalet ska vara skriftligt och skrivas under av båda samborna för att vara giltigt.

    Avtalen går att upprätta på egen hand men för att vara säker på att formkraven uppfylls samt att båda avtalen överensstämmer med era viljor kan det vara bra att ta hjälp av en jurist. Hos Familjens Jurist kan ni skiva ett skuldebrev online eller via telefon till ett fast pris. De kan även hjälpa er att upprätta samboavtal online eller via telefon till ett fast pris. Ni kan även boka tid om ni hellre vill ha ett personligt möte eller mer rådgivning.

    Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden