Hoppa till innehållet
Familj & barn

Fullmakt om vårdnad av barn

Hej jag undrar vad man kan skriva i en fullmakt som är juridiskt bindande..Min sons pappa sitter i fängelse fick 3år, vi har gemensam vårdnad. Hur formulerar jag fullmakten så jag har fullt ansvar över sonen och kan underteckna alla papper för sonen utan pappans underskrift? Typ som jag har ensam vårdnad men den fortfarande gemensam.

Rådgivarens svar

2021-01-24

Hej och tack för att du vänder dit till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Ibland kan det vara svårt för en förälder att utöva sin roll som vårdnadshavare av olika anledningar. Det finns då ett antal alternativ för att underlätta för den andra vårdnadshavaren och för barnet.

Domstolstalan
Ett alternativ är att väcka talan i domstol om att få ensam vårdnad. Omständigheter som att en förälder är i fängelse kan tala för att det skulle vara bättre för barnet att en förälder skulle kunna ta beslut om dess angelägenheter (domstolen ska alltid grunda vårdnadsbeslut på vad som är bäst för barnet, se 6 kap. 2 a § föräldrabalken). Om en förälder har ensam vårdnad får den själv ta alla beslut som rör barnet utan den andra förälderns samtycke.

Domar i vårdnad får inte negativ rättsverkan, vilket innebär att samma sak kan prövas igen. Det innebär att frågor om vårdnad går att pröva flera gånger, och om det sedan skulle vara så att föräldrarna vill ha gemensam vårdnad igen går det att väcka talan om det vid domstolen, som då kommer att fastställa föräldrarnas gemensamma överenskommelse så länge den anser att det är för barnets bästa.

Avtal om vårdnad
Om vårdnadshavarna är överens går det också att skriva ett avtal om att en förälder ska ha ensam vårdnad. För att ett sådant avtal ska vara giltigt måste det vara skriftligt, till barnets bästa och godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 § föräldrabalken). Det går att skriva att ett sådant avtal om ensam vårdnad endast ska vara giltig under viss tid.

Fullmakt
Ett tredje alternativ är att den föräldern som är oförmögen att utöva sin vårdnad kan skriva en fullmakt gentemot den andra föräldern som innebär att den ensam har befogenheten att ta beslut och skriva på frågor som rör barnet. Denna metod innebär alltså inte att vårdnaden ändras. Denna fullmakt gäller dock inte för ansökan om pass, utan då krävs båda vårdnadshavarnas underskrifter.  

Din situation och mitt råd
Av din fråga låter det som att du inte vill att den gemensamma vårdnaden ska upphöra, då är fullmakt ett bra alternativ. Det innebär alltså att din sons pappa kan skriva en fullmakt som innebär att du får ta alla beslut för ert gemensamma barn medan han inte kan det. En sådan fullmakt gäller dock som sagt inte för ansökan om pass.

Om du vill skriva en fullmakt kan du göra det till fast pris med Familjens Jurists tjänst Fullmakt online. Om du vill höra dig närmare med en jurist om dina möjligheter att utöva vårdnaden ensam eller vill ha hjälp med att skriva fullmakten kan du boka tid med de duktiga juristerna hos Familjens Jurist.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden