Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vem får hyresrätten vid en separation?

Jag och min flickvän har gjort slut. Vi står båda två på hyreskontraktet till lägenheten. Nu vill hon att vi byter mot varsin lägenhet, men jag vill bo kvar i hyresrätten och själv ta över kontraktet. Hon klarar inte inkomstkravet som hyresvärden har, men det gör jag. Kan jag kräva en bouppdelning och kan jag räkna med att få lägenheten då jag är den enda som har råd? Lägenheten vi bodde i tidigare stod jag på. Vi bytte den mot vår nuvarande där båda skrev in på kontraktet. Jag har också ett barn från en tidigare relation som bor hos mig varannan helg, men är skriven hos den andra föräldern. Vi har delad vårdnad. Kan detta påverka bodelningen till min fördel i en bouppdelning?

Rådgivarens svar

2020-04-19

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Jag förstår det som att du undrar vem av samborna som har rätt till lägenheten vid en separation. Jag redogör nedan för regler om sambors egendom och vad som gäller just avseende en gemensam hyresrätt.

Vad händer med sambors egendom vid en separation?

Vad som gäller avseende sambors egendom vid en separation regleras i sambolagen. Samboförhållandet upphör när någon av samborna ingår äktenskap, avlider eller om samborna flyttar isär (2 §). Utgångspunkten är att vid en separation så ska samboegendom delas lika mellan parterna. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som införskaffats för att användas gemensamt (3 § samt 5-6 §§). Det som inte är samboegendom behålls av respektive part vid en separation. Det spelar alltså ingen roll vem som har betalat för exempelvis möbler eller liknande, har de köpts för att användas gemensamt så utgör de samboegendom och ska då delas lika. 

En bodelning sker inte per automatik då sambor separerar. Vill samborna ha en bodelning måste det begäras inom ett år från det att samboförhållandet tog slut (8 §)

Vad händer med en hyresrätt som är samboegendom?

En hyresrätt blir samboegendom om den skaffats för att bo där tillsammans (3 § och 5 § p. 3). En hyresrätt har däremot inget ekonomiskt värde, som exempelvis en bostadsrätt eller ett hus, och värdet av den kan inte delas lika som med annan samboegendom. Fråga blir istället vem som har störst behov av bostaden (16 §). Faktorer som spelar in i den helhetsbedömning som görs om vem av samborna som har störst behov av bostaden kan exempelvis vara om någon av samborna har vårdnad om barn, hur lägenheten ligger i förhållande till arbetsplats, ekonomisk situation och möjligheter att hitta ett nytt boende. Kontraktet för hyresrätten kommer alltså att tillfalla den sambo med störst behov av lägenheten. 

Som huvudregel gäller att den som ska ta över ett hyreskontrakt från någon annan måste godkännas av hyresvärden (12 kap. 32 § jordabalken). Ett sådant samtycke krävs dock inte om personen får hyresrätten genom bodelning, kontraktet får då övertas från den andra sambon utan prövning av hyresvärden (12 kap. 33 § jordabalken).

Din situation

Eftersom ni skaffat lägenheten gemensamt och dessutom båda två står på kontraktet så är den samboegendom. Den ska därför som huvudregel delas lika vid separationen. Då det rör sig om en bostad i form av hyresrätt så blir avgörande vem av er som har störts behov av lägenheten och det är den personen som kommer att få kontraktet. Vem av er det är kan jag inte svara på, men eftersom du har vårdnad om barn som delvis bor hos dig så talar det för att du har störst behov. Men detta kan jag som sagt inte bedöma eftersom det beror på många olika omständigheter och det krävs en helhetsbedömning.

Avslutande råd

Ni kan försöka komma överens sinsemellan om hur ni ska dela upp er bostad och bohag i samband med separationen. Kan ni inte komma överens så kan du begära en bodelning. Är ni inte överens om bodelningen kan ni ansöka till tingsrätten om att få en bodelningsförättare.

I samband med bodelning så kan det vara en god idé att ta hjälp av någon utomstående för att reda ut alla frågor. Familjens Jurist har stor erfarenhet av familjerätt och separation och kan hjälpa er att göra ett bodelningsavtal. Ni kan välja att få hjälp av en jurist på telefon eller träffas fysiskt. Vill ni hellre skriva bodelningsavtalet själva men med juridisk vägledning kan ni använda er av Familjens Jurists onlinetjänst med bodelningsavtal online.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor! Hur du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist, eller återkomma till Fråga Juristen med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden