Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Tvångsförsäljning enligt samäganderättslagen

Hej! Jag har lån och står tillsammans med min expojkvän på ett radhus, jag vill sälja men han vägrar. Ingen av oss kan köpa ut den andre, jag är student och bor nu i andra hand, han bor kvar i radhuset och säger sig inte söka några skitjobb, han är med andra ord arbetslös. Jag har försökt finna information hur jag ska komma vidare, har jag förstått saken rätt kan han fortsätta vägra till domedagar, alternativt att jag söker hjälp via tingsrätt och om de anser situationen olöslig kan radhuset säljas på auktion. Jag har tagit upp det med mitt ex också, men han kommunicerar inte. Jag vill komma loss från vårt gemensamma lån och boende, men jag har inte råd med advokat, vad ska jag göra? Jag har sökt information via mitt fackförbund och försäkringsbolag men de har inte mycket att erbjuda vad det gäller rättshjälp. Är det inte en märklig lagstiftning att han kan sitta där och vägra medan jag får bo i andra hand, dessutom kan jag aldrig få något boende från bostadsförmedlingen eftersom jag står skriven på radhuset. Kan ni hjälpa mig?

Rådgivarens svar

2020-07-28

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Samäganderättslagen ger möjlighet till tvångsförsäljning
Då lägenheten är köpt av dig och ditt ex gemensamt är ni båda ägare till bostaden. Den lag som i svensk rätt reglerar samägande av egendom är samäganderättslagen. Enligt 6 § samäganderättslagen kan en delägare av den samägda egendomen (radhuset i det här fallet) kräva att det säljs på offentlig auktion för gemensam räkning. En ansökan om detta görs till tingsrätten. Förutsatt att inga synnerliga skäl talar emot att den samägda egendomen säljs kan övriga delägare (dvs. ditt ex) inte förhindra försäljningen. De situationer där särskilda skäl föreligger är få, och det framgår i praxis att det krävs mycket för att synnerliga skäl ska anses föreligga.

När en ansökan om tvångsförsäljning har godkänts utses en god man som får i uppdrag att sköta de praktiska bitarna kopplade till auktionen. Den gode mannen ansvarar bland annat för att fastställa försäljningsvillkoren och fördela köpeskillingen. De kostnader som uppstår i samband med auktionen betalas av samtliga delägare i förhållande till deras andelar i bostaden.

Rätten att begära ett minimipris
Vid en tvångsförsäljning har delägare rätt att begära att tingsrätten ska fastställa ett lägsta pris för vilket radhuset får säljas. Blir radhuset inte såld för det priset eller mer blir försäljningen inte av. Denna regel finns i 9 § SamL. Regeln om minimipris är ett skydd mot att försäljning sker till ett orimligt lågt pris. Det lägsta priset får dock inte sättas så högt att det i praktiken hindrar eller påtagligt försvårar en försäljning. Det betyder att minimipriset måste sättas under det beräknade försäljningspriset.

Sammanfattning & rekommendation
Till att börja med råder jag dig att försöka samtala med din ex-pojkvän igen och se om ni kan komma överens. Redogör för de ekonomiska nackdelarna som en tvångsförsäljning på offentlig auktion innebär. Om ditt ex inte är villig att försöka lösa situationen tillsammans med dig, så råder jag dig att ansöka om tvångsförsäljning hos den tingsrätt du är bosatt i. Kostnaderna förenade med tvångsförsäljningen regleras i första hand genom försäljningslikviden varför du inte kommer behöva betala en advokat/jurist/god man annat än om radhuset inte inbringar en köpesskilling som täcker den gode mannens arvode. 

Om ni inte har gjort en bodelning ännu så råder jag dig dessutom att ta tag i det direkt och i den delen kan det vara klokt att ta hjälp av en kunnig jurist. Du kan antingen boka ett möte med en av våra jurister eller undersöka om vår onlinetjänst för bodelningar kan vara något för er.

På Familjens Jurists hemsida kan du även läsa mer om bostadsrättsjuridiksamäganderättsavtal och bodelning.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Har du andra funderingar så är du varmt välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden