Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Skriva över andel av fast egendom till make

Hej! Jag och min fru bor tillsammans i ett friköpt radhus som jag äger, nu vill jag skriva över henne på hälften av huset, hur går jag till väga? Och vad är det för kostnad?

Rådgivarens svar

2021-04-04

Hej och tack för att du vänder dit till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Det finns tre sätt att överföra egendom mellan makar: köp, gåva och bodelning. Det är viktigt att se till att överlåtelsen uppnår s.k. sakrättsligt skydd, vilket innebär att eventuella borgenärer inte ska kunna utmäta huset för den överlåtande makens skulder.

Köp
Om en make vill köpa en fastighet av sin make blir 4 kap. jordabalken om överlåtande av fast egendom tillämpligt. För att ett sådant köp ska vara giltigt måste ett köpekontrakt upprättas som ska innehålla köpeskilling och en förklaring från maken som säljare att egendomen överlåts till den andra maken (4 kap. 1 § jordabalken). När formkraven för köp av fast egendom är uppfyllda är försäljningen sakrättsligt skyddad gentemot säljarens borgenärer i och med avtalet.

Gåva
Vid gåva av fast egendom är precis som vid köp reglerna i 4 kap. jordabalken tillämpliga. Ett gåvobrev ska upprättas där det ska framgå att maken överlåter huset till sin make (se 4 kap. 29 § och 4 kap. 1 § jordabalken). För att överlåtelsen ska få sakrättsligt skydd krävs det att gåvan registreras (8 kap. 1 § äktenskapsbalken). Ansökan om registrering ska ske hos Skatteverket, och gåvobrevet ska då bifogas i ansökan (16 kap. 2 § äktenskapsbalken).

Bodelning
Slutligen kan makar överföra huset genom att förrätta en bodelning under pågående äktenskap. Då skickas en skriftlig anmälan till in Skatteverket (9 kap. 1 § första stycket äktenskapsbalken). Giftorättsgodset läggs samman och delas lika mellan makarna, 11 kap 3 § äktenskapsbalken. När bodelningen är ett bodelningsavtal upprättas som makarna ska skriva under, 9 kap 5 § äktenskapsbalken. Bodelningen får sakrättsligt skydd i och med bodelningsavtalet som då kan ges in till Skatteverket för registrering, 13 kap 6 § äktenskapsbalken. I bodelningen går det då att bestämma att fastigheten ska tillfalla en av makarna, men den maken måste då ersätta den andra med egendom för samma värde.

Din situation
Det finns alltså ett antal olika alternativ för dig att överföra ert gemensamma hus till din fru. Om du vill sälja huset till din fru kan du få hjälp med det av de duktiga juristerna hos Familjens Jurist. Om du vill ge huset i gåva till din fru kan du göra det online till fast pris på Familjens Jurists tjänst gåvobrev online. Om ni vill göra en bodelning under äktenskapet kan ni även få hjälp med att skriva ett bodelningsavtal online till fast pris i Familjens Jurists tjänst bodelningsavtal online.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden