Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Rätt att ta över sambos hyresrätt

Hej... jag o min sambo tidigare äktaman skilde oss o har sen flyttat tillsammans med våra gemensamma barn i hans hyresrätt. Nu är det så att han eventuellt kommer att flytta till Danmark o vi separerar igen. Då blir det jag o barnen som vill bo kvar i lägenheten. Hyresvärden har en regel som säger för att den andra som inte står på hyreskontraktet ska ha varit folkbokförd på adressen i minimum 3år. Så länge har vi inte bott tillsammans, knappt halva tiden. Jag o barnen står isf. utan tak över huvudet. Kan inte få en annan lägenhet med denna hyran o storlek Så det klarar jag av själv utan problem. Barnen vill bo kvar här med mig, skola o kompisar är här så att flytta med pappa är inget alternativ Hur går jag till väga? Orolig mamma ???☺️ Tacksam för svar

Rådgivarens svar

2020-05-24

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Frågor om hyra av hus eller del i hus (lägenhet) regleras i jordabalken 12 kap. (även kallad hyreslagen).

Överlåtelse av hyresrätt
Jag förstår det som att du vill ta över hyresrätten från din sambo och tidigare man men att hyresvärden inte går med på det. För att en hyresgäst ska få överlåta sin hyresrätt krävs det normalt att hyresvärden lämnar sitt samtycke, jordabalken 12 kap. 32 §. I vissa fall kan dock en hyresrätt överlåtas även utan hyresvärdens samtycke.

Undantag från krav på hyresvärdens samtycke
Närstående som varaktigt sammanbott med hyresgästen
En hyresgäst, som inte tänker använda sin bostadslägenhet, får överlåta hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbor med honom, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen, jordabalken 12 kap. 34 §. Ett tillstånd ska lämnas om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen. Kravet på varaktigt sammanboende innebär vanligtvis att sammanboendet ska ha varat i minst tre år. Förmodligen är det denna bestämmelse som hyresvärdens regel bygger på. Vid bedömningen om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen tas hänsyn till den nye hyresgästen vilja och förmåga att betala hyran. Det görs alltså en prövning av den närstående som hyresgäst.

Bodelning
Om lägenheten varit avsedd att användas som gemensam bostad för hyresgästen och dennes sambo, har den som har tilldelats hyresrätten inom ramen för en bodelning rätt att inträda i hyresförhållandet med hyresvärden, jordabalken 12 kap. 33 § 2 st. Hyresrätten kan, vid en bodelning, tilldelas den sambo som inte står på hyreskontraktet om denne har störst behov av den, sambolagen 22 §. Vid bedömningen av vem som har störst behov av bostaden kan hänsyn tas till vem som har vårdnad av barn. Om hyresrätten går över på grund av bodelning krävs det inte något medgivande från hyresvärden. Det ska inte heller göras någon prövning av den övertagande sambon som hyresgäst.

Hyresgästen säger upp hyresavtalet
För sambor finns det också en övertaganderätt i form av ett slags besittningsskydd. Om en hyresgäst, som bor med en sambo som inte har del i hyresrätten, säger upp hyresavtalet så kan sambon ha rätt att överta hyresrätten och få hyresavtalet förlängt för egen del, jordabalken 12 kap. 47 § 2 st. Sambon har rätt att överta hyresrätten om han eller hon har sin bostad i lägenheten och hyresvärden skäligen kan nöja sig med denne som hyresgäst. I detta fall görs därmed en prövning av sambon som hyresgäst.

Er situation
För att koppla detta till din situation så kan det konstateras att hyresvärdens regel stämmer överens med lagens reglering av överlåtelse av hyresrätt i en viss situation. I ditt fall finns det dock andra bestämmelser som kan tillåta ett övertagande utan hyresvärdens medgivande. I första hand vill jag dock råda dig att ta kontakt med hyresvärden igen för att se hur denne ställer sig till dessa regler och till ditt övertagande.

Om du och din sambo ska separera och hyresvärden inte medger att du övertar hyresrätten kan det vara en god idé att genomföra en bodelning. Då kan hyresrätten gå till dig om du har bäst behov av den, utan att det krävs medgivande eller prövning av dig som hyresgäst. Vi på Fråga Juristen samarbetar med Familjens Jurist. Hos Familjens Jurist kan du enkelt och smidigt upprätta en bodelning online för ett fastpris. Vill du ha ytterligare juridisk hjälp vid upprättande av bodelningsavtal är du även välkommen att boka en tid för ett fysiskt möte eller ett telefonmöte med en jurist.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden