Servitutsavtal

När en fastighet ska få rätt att utnyttja något som tillhör en annan fastighet kallas det för servitut. När en överenskommelse mellan fastighetsägare därmed görs är det viktigt att det både finns ett servitutsavtal som reglerar frågor om hur länge servitutet ska gälla, och att servitutet skrivs in hos Lantmäteriet. I den här tjänsten får du hjälp att upprätta servitutsavtalet. Behöver du support? Maila support@familjensjurist.se


Terese Lingvall Wallinder, Jurist