Sidförslag
  Kontor
   article_img

   Migrationsrätt

   Tvingas du fly ditt hemland för att kunna leva utan krig, förföljelse och ständig oro är svensk lag antagligen det sista du tänker på. Men det är oundvikligt att till slut stöta på det. Som om det inte räckte med att lagen är komplicerad och på ett annat språk, lever vi en tid där migrationsrätt ändras och uppdateras. Med hjälp av en kunnig jurist ökar chansen att nå det beslut du önskar.

   Ensamkommande flyktingbarn

   Få juridiska frågor är lika känsliga och viktiga som ensamma barn på flykt. Inom två dagar efter ankomsten till Sverige ska barnet tilldelas en god man. På grund av bristande resurser hos kommunerna uppstår fall där det inte sker. Det är då upp till det offentliga biträdet, juristen, att trycka på kommunen om en god man. Tills dess att kommunen möter sitt ansvar har det offentliga biträdet ansvaret.

   Vi kan hjälpa till

   Oavsett om det gäller asyl, uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller ansökan om medborgarskap kan vi hjälpa dig. Migrationsrätt är invecklat, men med hjälp av jurister med stor erfarenhet inom området ökar chanserna för ett liv utan flykt.