Hoppa till innehållet

Tvist med hantverkare

Har du en tvist med din hantverkare? Det är inte helt ovanligt att det uppstår problem vid byggen och renoveringar, även om det mesta brukar gå som planerat. På Familjens Jurist har vi erfarna jurister som kan hjälpa dig genom hela processen, från att granska avtalsförslag innan du anlitar en hantverkare till att företräda dig i förhandlingar och tvist i domstol.

Vanliga orsaker till tvist med hantverkare

Även om de flesta hantverkare är skickliga kan fel ändå inträffa, och det är viktigt att veta vilka rättigheter du har som kund. Här följer några vanliga orsaker till tvister:

 1. Fel i arbetet
  Arbetet är inte fackmässigt utfört, t ex har inte branschregler följts eller arbetet har inte utförts på det sätt som du och hantverkaren har kommit överens om.
 2. Förseningar
  Hantverkaren har inte avslutat arbetet inom avtalad eller skälig tid (förutsatt att fördröjningen inte beror på dig).
 3. Prisavvikelser
  Fakturerat pris är högre än det du och hantverkaren har avtalat om. Hantverkaren menar att hen utfört tilläggsarbeten som hen har rätt till extra betalt för eller arbetet har utförts på löpande räkning och hantverkaren vill ha betalt för orimligt många timmar.
 4. Skada
  Hantverkaren har råkat förstöra något i samband med bygget eller renoveringen, t ex orsakat en repa i golvet eller vattenläcka.

När ska man ta hjälp av en jurist?

Det är vanligt att man drar sig för att anlita en jurist för rädslan av att det är dyrt och krångligt. I många fall kan dock tvisten lösas mycket tidigare, snabbare och billigare om man tar hjälp av en jurist i ett tidigt skede. Många hantverkartjänster och småhusentreprenader handlar ofta om stora pengar, och det är dyrt att själv åtgärda brister.

Säkra följande när du ska anlita en hantverkare

 1. Kontrollera hantverkaren.
 2. Avtala om arbetets omfattning och priset.
 3. Avtala om när renoveringen eller bygget ska vara klart.
 4. Se till att ha ett skriftligt avtal.
 5. Glöm inte att avtala om rotavdrag.

 

Innan du anlitar hantverkare för att renovera eller bygga om kan det vara bra att prata med en jurist för att få avtalsförslag granskade och gå igenom de frågor du kan ha. På så sätt kan du enkelt undvika att hamna i vanliga fallgropar. 

Viktigt att tänka på om du är i tvist med hantverkare

Reklamera skriftligen och så snabbt du kan om du upptäcker ett fel

Om du upptäcker ett fel är det är viktigt att du klagar på felet (reklamerar) till hantverkaren så snabbt som möjligt efter att du upptäckt det. I reklamationen behöver du beskriva vad felet består i och att du vill göra felet gällande mot hantverkaren. Det är alltid bra att du gör reklamationen skriftligen, exempelvis genom e-post eller SMS. Ibland är det en fördel att skicka reklamationen med rekommenderat brev för att kunna visa att du har reklamerat.

Ta in en besiktningsman som kan avgöra om det är fel

Om hantverkaren motsätter sig att felet existerar måste du ha tillräcklig bevisning för att det finns. Sådan bevisning kan vara besiktningsutlåtanden från en oberoende besiktningsman eller en annan sakkunnig.

Om det är fel bör du hålla inne betalning som motsvarar åtgärdskostnaden

Om du upptäcker ett fel och har reklamerat är det viktigt att du håller inne betalning som ett påtryckningsmedel. Beloppet som du har rätt att hålla inne motsvarar kostnaden för att avhjälpa felet och krav på skadestånd som du har på grund av felet.

Vägra inte ett avhjälpande

Det är vanligt att man tappar förtroendet för hantverkaren och inte vill att denne ska komma och försöka åtgärda felet. Hantverkaren har dock som utgångspunkt en rätt att försöka åtgärda felet två gånger. Det finns situationer där du kan vägra avhjälpande som t ex om det i det enskilda fallet är avgörande för dig att få felet avhjälpt omgående och hantverkaren inte kan ordna avhjälpande så snart, om hantverkaren visat grov oskicklighet eller agerat brottsligt. Felet ska åtgärdas utan kostnad för dig och inom skälig tid, ofta cirka två månader. Om du vägrar låta hantverkaren åtgärda felet kan du förlora rätten till prisavdrag.

Tveka inte att anlita juridisk hjälp tidigt

En för sen reklamation eller en handling som inte uppfyller kraven på reklamation kan innebära stora konsekvenser för dig som konsument. När det är fel i tjänsten du beställt är det viktigt att hålla inne betalningen som säkerhet för sitt krav, men det kan vara svårt att bedöma hur stort belopp du har rätt att hålla inne utan att riskera att vara i dröjsmål med betalning. Det kan också vara svårt att veta vilken dokumentation du behöver ha för att kunna bevisa ett fel eller vad du behöver tänka på när du beställer besiktning. Det är därför alltid klokt att ta hjälp av en jurist för att inte göra fel och bevaka dina rättigheter som kund.

Relaterade tjänster

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden