Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Bolagsrätt

Aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening? Det finns flera olika former av s.k. juridiska personer i svensk lagstiftning. Vad gäller för respektive typ av bolag, vem företräder bolaget och hur mycket personligt ansvar har du som ägare till bolaget? Vad händer om affärerna går dåligt och fordringsägarna vill försätta bolaget i konkurs?

Du som ska starta näringsverksamhet behöver fundera över vilken bolagsform som är bäst för just dig. Du måste även vara införstådd med vilka konsekvenser som kan uppkomma om du går in som företrädare för ett bolag. Hur ska du gå tillväga för att avveckla ett bolag eller sälja det till någon annan.  Frågorna är många för den som bedriver näringsverksamhet genom bolag eller som går in som ägare.

Om du står som delägare till ett handelsbolag, ska starta upp ett bolag för näringsverksamheten eller om ditt bolag inte går så bra som du tänkt kan Familjens jurist hjälpa dig med det juridiska, att upprätta och tolka avtal samt förklara vad som gäller för just dig.

 

Boka tid för rådgivning

*
Max tillåtna ord är:
*
*