Hoppa till innehållet

Marisol Arellano Lundberg

Om Marisol Arellano Lundberg

Jag är senior jurist och jag arbetar huvudsakligen som juridisk rådgivare eller ombud inom äktenskapsskillnad, separation, bodelning, samäganderätt, underhåll, vårdnad, boende och umgänge, testamente, äktenskapsförord, samboavtal, lagvalsavtal, internationell privaträtt såsom jurisdiktionstvister, erkännande och verkställighet av utländska domar, barnbortförande/kvarhållande av barn, uppehållstillstånd för utlandssvenskars familjemedlemmar, fordringstvister, bouppteckning, dödsboavveckling och arvskiften. Jag arbetar med gränsöverskridanden ärenden för samtliga nämnda rättsområden ovan.

Utbildning: Juristexamen från 2007 Stockholms universitet. Franskstudier, B1-nivå, Blaise Pascal, Frankrike. Svenska och gränsöverskridande medlingsutbildningar såsom Mikks utbildning i Tyskland.

Språkkunskaper: Svenska (modersmål), spanska (andraspråk) och engelska (professionell nivå).

About Marisol Arellano Lundberg

I am a senior legal advisor and I mainly work as a legal advisor or attorney for disputes and conflict resolution within divorce, separation, division of property, joint ownership, maintenance, child custody/residency/visitation/contact, emergency procedures/injunctions, wills, prenuptial agreements/matrimonial agreements, cohabitation agreements, choice of law agreements, private international law such as jurisdictional disputes, recognition and enforcement of foreign judgements, child abduction/retention of children, residence permits for family members of non-Swedes, creditors disputes, probates, estate inventory, estate settlement and inheritance, winding up of estates and succession. I work with cross-border cases for all the above-mentioned areas.

Education and training: Master of Laws (LL.M), 2007, Stockholm University. French studies, B1 level, Blaise Pascal University, France. Various mediation training including Cross-border Family Mediation from Mikk in Germany.

Languages: Swedish (native), Spanish (second language) and English (proficient). 

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden