Hoppa till innehållet
Trygga min framtid

Lån mellan privatpersoner

Hej, Jag har en summa pengar som jag har sparat och vill nu låna ut ungefär 50,000 kr till en privat person. Summan och cirka 2000 i avkastning ska betalas tillbaka efter drygt en månad från lånedatumet. Hur gör jag för att försäkra min rätt att få tillbaka pengarna i den bestämda tiden?

Rådgivarens svar

2019-11-17

Hej, stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina frågor. 

Lån mellan privatpersoner
Det saknas uttryckliga regler som reglerar lån mellan privatpersoner. Därför utgår man från allmänna principer. Pengar kan sedermera ges antingen som gåva eller som lån. Vill man ge det som lån är det att se som ett avtal varvid huvudregeln för avtalsrätten är att avtal ska hållas. Det står er därmed fritt att avtala med den andra parten om ett lån på 50 000 kr. 

Hur går man tillväga 
Det går att låna ut pengar både genomskriftligt avtal och muntligt avtal, dock är ett skriftligt att rekommendera för att underlätta i bevishänseende och öka era chanser att få tillbaka pengarna utan en konflikt. Ett skriftligt låneavtal är ett skuldebrev. Skuldebrev kan vara antingen enkla eller löpandeskuldebrev och regleras i Skuldebrevslagen (SkbrL) (se 26§ resp. 11§ SkbrL). De olika formerna har betydelse för hur skuldebrevet kan överlåtas till någon annan. 

Skuldebrevet bör innehålla följande:

  1. Vem som är borgenär (dvs långivare och därmed har rätt att få pengarna åter) och gäldenär (låntagare och därmed skyldighet att prestera återbetalning) 
  2. Summan som lånet avser 
  3. Vilken ränta som ska utgå och hur den beräknas, avkastningsränta utgår nämligen endast om ni avtalar om det. Detta regleras i räntelagen (RänteL) se 2§ RänteL. I ert fall förstår jag det som att ni vill ha cirka 2000 kr i ränta. 
  4. När lånet ska betalas tillbaka dvs när det förfaller till betalning. Avtalat ni inte om det har du rätt att kräva återbetalning när som helst. Vill ni att det ska förfalla till betalning om en månad anger ni det. Du har då rätt att kräva återbetalning när förfallodatum har passerats. Ska inte hela lånet betalas tillbaka samtidigt kan ni avtal om amortering och då ange ett förfallodatum för varje avbetalning. Efter förfallodatum har du som långivare även rätt till dröjsmålsränta. 
  5. Hur lånet ska betalas tillbaka 
  6. Underskrift av båda parter 
  7. Dagens datum 
  8. Det kan även vara bra att skriva ner villkoren för när omförhandling av lånet kan ske. T.ex om det ska vara möjligt med omförhandling om låntagaren förlorar jobbet eller liknande. Om man vill att det ska vara möjligt förstår, annars struntar ni i denna punkt. 

Sammanfattningsvis 
För att vara säker på att du får dina pengar tillbaka är det en stor trygghet för dig att utforma ett skuldebrev. Ytterligare rekommenderar jag er att ta hjälp av jurister så att det bli utformat såsom ni önskar. Information om va vi kan erbjuda hittar ni här

Hoppas du har fått svar på din fråga, 

Vänligen, 
Elna 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden