Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Trygga min framtid

    Hur upprättar man ett skuldebrev och vilken ränta ska bestämmas?

    Hej! Jag och min sambo har nyligen köpt en gemensam bostadsrätt som vi äger med 50 delar var. Vi har dock gått in med olika mycket i kontantinsats när vi köpte lägenheten, och har blivit rekommenderade att skriva ett skuldebrev. Jag undrar hur ett sånt skuldebrev ska skrivas? Jag har förstått att man kan ha en inflationsränta kopplad till skuldebrevet, men man kan även välja en avkastningsränta eller dröjsmåls-/förseningsränta på lånet. Hur stor skulle i så fall en sådan ränta kunna vara, finns det några praxis för oss att följa? Och finns det några övriga allternativ för oss i det här fallet? Vi har redan tecknat samboavtal samt testamente. Tacksam för er hjälp!
    Med vänlig hälsning, 

    Rådgivarens svar

    2018-09-17

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Aktuella regler hittas i skuldebrevslagen (SkbrL) och i räntelagen (RL).

    Skuldebrev
    Det finns två olika typer av skuldebrev, enkla och löpande skuldebrev. Löpande skuldebrev upprättas så att det är ställt till innehavare eller order, det innebär att skuldebrevet inte behöver vara knutet till en viss borgenär och därmed kan överlåtas till en ny borgenär, 2 kap. 11 § SkbrL. Enkla skuldebrev är ställda till en viss man, gäldenären är skuld till en bestämd borgenär, 3 kap. 26 § SkbrL. Ett enkelt skuldebrev är inte ett värdepapper och fungerar endast som ett bevis på att man lånat ut ett visst belopp till en person. Skuldebrev kan upprättas på egen hand och då är det viktigt att man är noga med vilka uppgifter skuldebrevet ska innehålla. Skuldebrevet bör innehålla vem som är borgenär respektive gäldenär, storleken på skulden (lånet), räntor, återbetalningstid och att ni båda undertecknar skuldebrevet med namn och datum.

    Räntor
    Räntelagen är dispositiv vilket innebär att parterna får avtala fritt om ränta dock med vissa begränsningar, 1 § andra stycket RL. Räntelagen fungerar bland annat på så sätt att den fyller igen de bitarna som parterna inte särskilt avtalat om eller i de fall parterna inte har avtalat om någon ränta alls. Räntelagen kan även ge ett mått för att bestämma en rimlig ränta, man kan även hänvisa räntelagen i skuldebrevet.

    Sammanfattning
    Jag rekommenderar att du upprättar ett enkelt skuldebrev, enklast är att söka på nätet efter mallar för enkla skuldebrev och att du får med de uppgifter jag angav ovanför. En avkastningsränta innebär i detta fall att du får avkastning på skulden, avkastningen skulle utgå från sin sambo till dig. Avkastningsränta beräknas enligt 5 § RL, referensräntan plus två procentenheter. Dröjsmålsränta är precis som det låten en ränta för när gäldenären inte betalar i tid, i ert fall borde förfallodatumet vara när ni säljer bostadsrätten. En dröjsmålsränta skulle utgå, beroende på om ni avtalat om förfallodatumet, från och med förfallodatumet eller 30 dagar senare, 3 § och 4 § RL. Dröjsmålsräntan beräknas enligt 6 § RL, alltså referensränta plus åtta procentenheter. Om du vill införa en inflationsränta så kan du ange detta i skuldebrevet. Det är alltså upp till er om ni ens vill ha med en ränta i skuldebrevet och vilket typ/typer av ränta som passar er. Toppen att ni redan upprättat samboavtal och testamente!

    Jag hoppas att mitt svar har gett dig vägledning i hur du ska upprätta ett skuldebrev. Om du känner att behöver hjälp att upprätta ett skuldebrev så är du varmt välkommen att kontakta en av våra familjejurister här.

    Vänliga hälsningar,

    Alba

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden