Hoppa till innehållet
Övrigt/annat

Vad kan man göra om någon vägrar lämna ens bostad?

Hej, Min f.d. sambo flyttar ut från gemensamägd lägenhet i början av januari med flyttfirma till sin nya bostad och är folkbokförd där från det datumet. Hon har inte bott i den gemensamägd lägenhet sedan ca 2 mån tillbaka. I slutet av januari ca tre veckor efter hennes flytt kommer hon för att hämta några kvarglömda saker och som var överenskommet.
Den gemensamägd lägenheten är fortfarande mitt hem när hon kommer (jag är skriven där jag och har hela mitt bohag/värdesaker kvar). Jag flyttar en vecka senare till min nya bostad.
När hon är klar åker hon inte utan söker upp mig i köket och börjar med störande beteende på ett hänsynslöst sätt; slänger mat från spisen ut på golvet, kör fingrarna i maten jag äter, och förstör ytterligare en 3e maträtt jag lagar. Hon rotar också i mina flyttkartonger. Är inte hennes uppträdande ett ofredande? Har jag rätt till självförsvar i min hem, bostad och skydda det som är mitt? Hon vägrar lämna min bostad trots upprepade tillsägelser att göra det.

Rådgivarens svar

2020-11-09

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Här följer en redogörelse för vad som gäller.

Brott som kan aktualiseras
Enligt 4 kap. 7 § brottsbalken ska en person dömas för ofredande om den antastar någon eller utsätter någon för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Till ofredande räknas t.ex. att knuffa någon, att filma någon på ett påträngande sätt eller att uttala grova sexuella eller våldsamma kränkningar. Det är inte helt säkert ifall det agerande som du beskriver utgör ofredande i lagens mening. Eventuellt rör det sig inte om sådana gärningar som typiskt sett anses vara ägnade att kränka den utsattes frid, eftersom rör sig mer om förstörelse av maten än kontakter med dig. Det är dock möjligt att det är ofredande.

Ett annat brott som skulle kunna aktualiseras i den här situationen är skadegörelse. Enligt 12 kap. 1 § brottsbalken ska någon dömas för skadegörelse om den förstör eller skadar någon annans egendom. Din f.d. sambo kan alltså ha begått skadegörelse genom att förstöra din mat. Detta är dock inte heller helt säkert; det kan vara så att värdet av maten har varit så pass litet att det inte anses utgöra skadegörelse i lagens mening.

Utifrån din beskrivning finns det dock anledning att anta att din f.d. sambo kan ha gjort sig skyldig till hemfridsbrott mot dig. Detta regleras i 4 kap. 6 § brottsbalken, där det stadgas att en person ska dömas för hemfridsbrott om den olovligen intränger eller kvarstannar i någon annans bostad. Begreppet ”bostad” omfattar både hus och rum. Det kan alltså röra sig om hemfridsbrott om man olovligen stannar kvar i någons lägenhet efter att den som bor där uppmanar en att lämna. Det rör sig ju dock inte om hemfridsbrott ifall din f.d. sambo fortfarande tekniskt sett bodde i lägenheten, eftersom hon ju då har samma rätt att vara där som du. Om hon dock hade flyttat tre veckor innan och det alltså vid tillfället bara var din bostad, gjorde hon sig troligen skyldig till hemfridsbrott.

Rätt till nödvärn
Om en person angriper ens egendom eller vägrar lämna ens bostad efter tillsägelse, har man rätt till nödvärn. Nödvärn är en s.k. rättfärdigande omständighet och innebär att det kan vara tillåtet att begå en annars brottslig handling. För att handlingen ska vara rättfärdigad enligt nödvärnsregeln får den dock inte vara uppenbart oförsvarlig. Man kan alltså inte t.ex. använda sig av hur mycket våld som helst för att avlägsna en person. Vid bedömningen beaktas angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt. Desto allvarligare och värre angrepp man utsätts för, desto mer har man alltså rätt att göra för att försvara sig. Man har bara rätt till nödvärn under just den tid som angreppet pågår, dvs. så länge personen är kvar i bostaden. Efter att personen har lämnat bostaden har man därför ingen nödvärnsrätt. Det finns heller aldrig rätt till s.k. preventivt nödvärn, dvs att man försvarar sig i förväg för att man vet eller misstänker att någon kommer göra något.

Din situation
Utifrån din beskrivning är det alltså möjligt att din f.d. sambo har gjort sig skyldig till hemfridsbrott genom att vägra att lämna din bostad efter tillsägelse. Om man har blivit utsatt för ett brott ska man anmäla detta till polisen på 11414.

Under den tid som din f.d. sambo vägrade att lämna din bostad hade du rätt att försvara dig i viss mån. Det är dock inte tillåtet att försvara sig på ett sätt som är uppenbart oförsvarligt. Om du hamnar i en liknande situation igen, rekommenderar jag dig att ringa polisen direkt eftersom det då rör sig om ett pågående brott. Då kan du få hjälp från polisen istället för att försöka få henne att lämna på egen hand.

Hoppas du har fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har några andra frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden