Hoppa till innehållet
Övrigt/annat

Tredjemansskador

Hej! En anställd hos mitt företag bröt benet häromdagen när denne föll ner i en stor grop. Det fanns inga som helst varningsskyltar för gropen och byggföretaget blev därför skadeståndsskyldiga för personskadan. På grund av händelsen har jag behövt anlita en vikarie och jag undrar om jag också kan kräva ersättning från byggföretaget för denna kostnad?

Rådgivarens svar

2017-07-12

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Enligt skadeståndsrätten begränsas de som har rätt till skadestånd. Det är som huvudregel endast den som direkt har lidit skada som kan få ersättning. En tredjemansskada är indirekta konsekvenser av en skadehandling som påverkar tredje part. Det är endast i vissa fall som tredjemansskador ersätts såsom vid miljöskador enligt 32 kap miljöbalken och vid dödsfall enligt 5:2 skadeståndslagen. Som huvudargument för att ha systemet på det här sättet är behovet av en begränsning av den ersättningsberättigade kretsen. Det skulle dessutom bli dyrt om domstolarna skulle behöva utreda alla extra skadeståndsanspråk.

Den som har lidit direkt skada i ditt fall är din arbetstagare. Du har däremot lidit en ekonomisk skada till följd av att din arbetstagare blivit sjuk. Det är fråga om en tredjemansskada och inga undantag är tillämpliga i ditt fall. Detta innebär att du tyvärr inte kan kräva ersättning från byggföretaget.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden