Hoppa till innehållet
Övrigt/annat

Saker i trapphuset

Får min hyresvärd ta mina saker i trappuppgången hålla de i förvar och kräva 100kr för att få ut sakerna igen? Är det verkligen lagligt ?

Rådgivarens svar

2017-10-29

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Frågan gäller om en hyresvärd får ta saker som en hyresgäst har lämnat i trapphuset och kräva pengar för dem. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller. 

Av praxis framgå att egendom som förvarats eller lämnats kvar i ett låst utrymme inte ska ses som res derilicta, dvs som övergiven egendom. Det är en ganska vanlig företeelse att även ganska värdefull egendom av utrymmesskäl lämnas i trapphusutrymmen. När egendom förvaras i ett låst utrymme, dvs trapphus med kod och/eller cip för inträde, är egendomen inte att anse som övergiven. Detta innebär således att om en hyresvärd tar något från en hyresgäst som har legat i trapphuset, har hyresvärden berövat hyresgästens besittningen över egendomen.

Det är inte ett rättsligt godtagbart handlande och skulle eventuellt kunna kvalificeras som ett tillgreppsbrotten (stöld eller egenmäktigt förfarande). Av 8:8 BrB följer att den som olovligen tar och tillgriper något, döms för egenmäktigt förfarande. Detsamma gäller om personen olovligen rubbar någon annans besittning samt om personen hindrar någon annan att utöva sin rätt att hålla kvar eller ta något. För brottet krävs varken skada eller vinning och inte heller tillägnelseuppsåt såsom för stöld. En besittningskränkning föreligger så snart gärningen medför avsevärd svårighet att disponera saken på samma sätt som tidigare. 

Hyresvärden skulle också eventuellt kunna göra sig skyldig till olovligt förfogande. Av 10:4 BrB följer att den som vidtar åtgärd med egendom som denne har i sin besittning men till vilken äganderätten är förbehållen annan, varigenom egendomen frånhänds ägaren eller denne på annat sätt berövas sin rätt, kan dömas för olovligt förfogande.  

Ansökan om vanlig handräckning

För att få tillbaka egendomen kan du ansöka om handräckning hos Kronofogden Vanlig handräckning kan till exempel användas vid avhysning, borttagande av egendom, men även överlämnande av lös egendom. Ansökan om vanlig handräckning kostar 300 kronor, men denna kostnad kan du begära ersättning för i din ansökan. Du kan även ha med kostnader för ditt arbete eller ombud. När du fått ett utslag om handräckning kan Kronofogden verkställa, det vill säga genomföra, det som står i utslaget för en viss avgift som oftast tas från svaranden. 

Sammanfattning

Förfarandet skulle eventuellt kunna kvalificeras som brottsligt beroende på omständigheterna, varför en anmälan är möjlig att göra. Ett bättre alternativ vore dock att påtala vad som gäller för hyresvärden och hoppas på att denne upphör med sitt beteende, och därigenom lämnar tillbaka egendomen. Om det inte skulle funka kan man ansöka om vanlig handräckning.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Om du skulle behöva ytterligare upplysningar eller mer hjälp kring detta är du välkommen att boka tid hos en av våra familjejurister på ett kontor nära dig.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden