Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Övrigt/annat

    Rätt att ta ut semester under uppsägningstid?

    Hej! Jag jobbar sedan nästan 5 år på ett privat företag som ej följer kollektivavtal. Jag har sagt upp mig från mitt jobb och jobbar nu 3månader till och med sista mars. Vanligtvis fylls semesterdagar på den 1/4 varje år med 25 dagar. Utöver det har jag ett par dagar sparade semesterdagar sedan innan. Har jag enligt lag rätt till att ta ut dessa dagar innan jag slutar på mitt jobb, eller kommer de som ersättning i pengar? Jag ska studera utöver heltidsjobb i vår och det hade verkligen underlättat att få ut semestern innan jag slutar.

    Rådgivarens svar

    2019-01-09

    Hej,

    Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga juristen med din fråga!

    Regler om semester återfinns i semesterlagen. Nedan kommer en redogörelse för din situation med svar på din fråga.

    Allmänt om semester
    Alla arbetstagare i Sverige har rätt till 25 dagars betald semester under ett semesterår, enligt semesterlagen. Semesterlagen är dispositiv, vilket innebär att man genom kollektivavtal eller andra överenskommelser kan förhandla fram mer förmånliga regler, men inte sämre. Semesterår räknas som tiden mellan 1 april och 31 mars året därpå, vilket är förklaringen till att du får nya semesterdagar 1 april.

    Sparade semesterdagar
    Om du under ett semesterår haft rätt till mer än 20 betalda semesterdagar, har du rätt att spara fem dagar. Sparade dagar ska läggas ut inom fem år från utgången av det semesterår då dagarna sparades. Om en arbetstagare vill ta ut sparade semesterdagar utan sammanhang med semesterledigheten i övrigt, ska man meddela arbetsgivaren detta senast två månader i förväg.

    Vad händer med semester vid uppsägning
    Vid egen uppsägning tjänar du in semesterförmåner till och med sista dagen av din anställning. I samband med uppsägning har man alltid rätt att ta ut sin semesterledighet under uppsägningstiden om den redan är utlagd och beviljad. Om den däremot inte är beviljad finns inget stöd i lag för att du ska ha rätt att få ut semester under uppsägningstiden, utan det krävs i sådana fall att du och din arbetsgivare träffar en överenskommelse om detta. Detta under förutsättning att din uppsägningstid inte omfattar perioden juni-augusti, då man har rätt till fyra veckor sammanhängande semester.

    Semesterersättning
    Om din ansökan om semester under uppsägningstiden inte godkänns av arbetsgivaren, ska du i stället få semesterersättning senast en månad efter att anställningen upphört. De semesterdagar du ska ha ersättning för är dels de sparade semesterdagar som du haft sedan tidigare, de som du inte tagit ut innevarande semesterår och de som du tjänat in för det kommande semesteråret. Detta brukar framgå av lönespecifikationen. För att räkna ut hur mycket pengar du får i semesterersättning behöver du veta hur många dagar du ska ha ersättning för. När du vet hur många semesterdagar du har som du ska få ersättning för, beräknas beloppet enligt semesterlagen som har två olika regler. Dessa regler kallas för sammalöneregeln och procentregeln, varav sammalöneregeln är vanligast.

    • Sammalöneregeln: Arbetstagaren får lön på samma sägg som om denne skulle ha arbetat. Til detta kommer ett semestertillägg, som syftar till att semesterlönen så långt som möjligt ska motsvara den semesterlön som en tillämpning av procentregeln skulle ha gett.
    • Procentregeln: Semesterersättningen är 12% av den sammanlagda lön, såväl fast som rörlig lön, som betalats ut under föregående intjänandeår.

    Sammanfattning
    Sammanfattningsvis kan alltså sägas att du inte har rätt att ta ut din sparade semester i semesterdagar under din uppsägningstid, men att möjligheten absolut finns om du får detta godkänt. Du kan alltså utan problem ansöka om semester under denna period och träffa en överenskommelse med din arbetsgivare så länge de inte har något emot detta. Kom ihåg att ansöka två månader innan om det enbart avser dina sparade semesterdagar. Om din arbetsgivare inte kan låta dig ta ut semester har du rätt till semesterersättning enligt ovan och får alltså semesterdagarna utbetalda i pengar istället.

    Jag hoppas att du känner att du fått dina frågor besvarade och att situationen löser sig. Lycka till!

    Med vänliga hälsningar, 
    Lovisa Törngren 

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden