Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Övrigt/annat

    Olovlig körning med A-traktor

    Olovligkörning. Min sons atracktor blev beslagtagen. Dom misstänkte att den gick fortare än den får. Sonen blev tagen när han stod stilla. Vid teknisk kontroll hittar polisen en spärr som gör att traktorn kan köras fortare.vilket min son inte har gjort. Min fråga är. Hur kan polisen då säga att det är olovlig körning. Och vad händer med min sons am kort samt lämplighetsintyg. Sonen är 15 år. Tycker det känns fel att Dom kan säga att det är olovlig körning när han inte har kört och blivit tagen. När dom testade bilen som den stod gick den lagligt. Vi har köpt atracktor som den är och har inte en aning om nån spärr som gör att den kan gå fortare. Vad kan ja göra?

    Rådgivarens svar

    2017-09-12

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag ska försöka reda ut vad som har skett i ditt fall rent juridiskt och avsluta med en sammanfattning innehållande råd om hur ni kan gå vidare i frågan. 

    A-traktor 

    En s.k. A-traktor är ett motorfordon som är konstruerat att köra på en maxhastighet om 40 km/h, detta framgår av 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. En A-traktor är alltså en bil som är ombyggd till en traktor och kravet är att den ska vara så pass ombyggd att den högsta hastigheten traktorn kan uppnå på en rak väg är 30 km/h. Ombyggnaden skall vara så konstruerad och utförd att det endast med stor svårighet går att öka A-traktorns högsta konstruktiva hastighet, du kan läsa om detta i 4 kap. 33 §§ vägverkets föreskrifter (2003:19) om bil ombyggd till traktor.

    En A-traktor får köras av den som har ett gällande körkort eller traktorkort. Den som endast har körkort för att få köra A-traktor (AM-körkort) får därmed inte köra personbil, för att få köra personbil krävs det att man har ett B-körkort.

    Olovlig körning

    Om man har en A-traktor som på något sätt har manipulerats så att den går att köra fortare än dess maxhastighet betraktas traktorn inte längre som en A-traktor utan är att se som en personbil. Manipulera bilen kan man göra genom att exempelvis på olika sätt trimma traktorn till att gå fortare. Den som kör ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon döms till olovlig körning enligt 3 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL). Om man kör en trimmad A-traktor (som alltså är att betrakta som en personbil) utan att inneha B-körkort begår man alltså brottet olovlig körning och kan då dömas för böter, eller om brottet är grovt, till fängelse i högst sex månader.

    Återkallelse av AM-kort och lämplighetsintyg

    Om man döms för brottet olovlig körning kan AM-körkortet bli återkallat på grund av detta, se 5 kap. 3 § 4 p. KkL. Angående lämplighetsintyget kan man beläggas med en spärrtid under vilken man inte får körkortstillstånd, se 3 kap. 9 §§ KkL. Sådan spärrtid kan man få om det anses att man är olämplig som förare av ett visst körkortspliktigt fordon. Vid bedömningen tar man t.ex. hänsyn till om man som förare förväntas respektera trafikreglerna, ta hänsyn till andra och ta ansvar i trafiken. Att ha gjort sig skyldig till olovlig körning skulle kunna vara en sådan sak som bidrar till bedömningen av att din son inte är lämplig att ta körkort under en viss tid och skulle då kunna medföra en spärrtid inom vilken han inte får körkortstillstånd. 

    Sammanfattning och råd

    Jag förstår att det kan kännas märkligt att bli stoppad för olovlig körning även när man inte har kört för fort. Anledningen till att detta trots allt har skett är för att en A-traktor som är manipulerad till att gå fortare än maxhastigheten för A-traktor (och därmed även AM-körkort) inte längre ses som en A-traktor. Om din son då inte har körkort för att köra ett fordon snabbare än hastigheten för A-traktor gör han sig alltså skyldig till olovlig körning, detta även om han i just det här fallet inte körde fortare än han fick. 

    Att göra sig skyldig till olovlig körning kan i vissa fall medföra indraget körkort samt lämplighetsintyg. Det ni kan göra om ni tycker detta är felaktigt är att överklaga Transportstyrelsen (eventuella) beslut om att återkalla körkoret. Detta gör ni till den förvaltningsrätt inom vars domkrets din son är folkbokförd, se 8 kap. 1 § KkL. Överklagan ska göras skriftligt inom tre veckor från dagen ni (eventuellt) får del av beslutet.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är det bara att återkomma. 

    Vänligen,

    Emma Andersson

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden